e irsaliye nedir kimler kullanmalidir

E-İrsaliye Nedir, Kimler Kullanmalıdır?

Gözde Sünbül E-Dönüşüm

İrsaliye, bir malın satışı ile satıcı tarafından düzenlenen, üzerinde bir malın satış fiyatını gösteren bir belgedir. Bu belgeler mal veya ürün, hizmet satışının tamamlanmasından sonra verilmektedir. Fatura şeklinde düzenlenen belgelerde satışı gerçekleştiren işletmelerin bilgilerinin olması zorunlu hale gelmiştir. Bu bilgilerin eksik olması halinde irsaliye belgesi geçerli olmaz. İrsaliye’nin fatura özelliğini devam ettirebilmesi için bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.. İrsaliye belgesinin fatura niteliğini kazanması için satışı yapan firma bilgilerinin, satılan ürünün adedi, tutarı, hangi tarihte satıldığı gibi açıklayıcı bilgilerin olması gerekmektedir.

E-İrsaliye Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından 17 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’e göre başlatılan, E-Dönüşüm uygulaması ile yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

Artık dijital ortamdan; gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme, düzenleme gibi işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır.

E-İrsaliye Ne Zaman ve Nasıl Düzenlenmeli?

e-irsaliye malı sevk etmeden önce düzenlenmeli ve düzenlenen bu e-İrsaliye’nin GİB sistemi üzerinden alıcısına iletilmelidir.

e-İrsaliye çıktısı alınırken herhangi bir kağıda basılmış bir adet örneği ıslak imzalı olmak koşuluyla sevkiyat sırasında araçta bulunmalıdır. Ancak sevkiyat tamamlandıktan sonra bu kağıt nüshanın saklanmasına gerek yoktur.

E-İrsaliye Kullanımı Zorunlu Mu?

e-İrsaliye uygulaması bazı sektörlere zorunludur. e-Fatura sistemine dahil olan mükellefler tercihe bağlı olarak bu uygulamadan faydalanabilirler. 01.01.2018 tarihi itibarıyla mükellefler tercih ettikleri takdirde gerekli başvuruları gerçekleştirerek e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilirler.

E-İrsaliye Kimler Kullanmalıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB tarafından yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında zorunluluk halleri genişletilmiştir. Buna göre 01.07.2020 de geçilmesi zorunlu durumlar;

 • e-İrsaliye uygulamasına 01.07.2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek mensubu grupları belirlenmiştir. Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayri safı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 01.07.2019 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
 • Bunun dışında EPDK’ya kayıtlı işletmeler, Maden işletmeleri, Şeker ve türevlerini imal eden işleyen v.b işletmeler, demir-.çelik imal ve ihraç edenler, gübre takip sistemine kayıtlı yerler, meyve-sebze tüccarları ciroya bakılmaksızın zorunludur.
 • Bu sektörlerden 01.01.2020 de lisans, izin ve kurulmuş olanlar ise; Nisan ayına kadar geçmeleri zorunludur.
 • e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve muhatabına talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi öngörülmüştür.
 • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye
  uygulamasına geçme zorunluluğu getirebilir.

 

E-İrsaliye Uygulaması Başvuru Koşulları Nelerdir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru usul ve esasları için internet sitesinde (www.efatura.gov.tr) e-İrsaliye Başvuru Kılavuzu bulunmaktadır. İlgili kılavuzda yer alan açıklamalara göre başvuru yapabilirsiniz.

e-Fatura uygulamasını hali hazırda özel entegrasyon yöntemi kullanmakta olan mükelleflerden, e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak isteyen mükellefler, GİB tarafından E-İrsaliye özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden biri ile anlaşarak uygulamaya katılabilirler. Böylece mükelleflerin GİB tarafından herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır. DİA GİB’in özel entegratörü olarak kullanıcılarının hesaplarını elektronik ortamda hızlıca tanımlayabilmektedir.

E-İrsaliye Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

 • e-İrsaliye kullanarak, verilerinizi 10 yıl boyunca elektronik ortamda saklayabilir bu sayede arşivleme masraflarından kurtulabilirsiniz.
 • Kağıt irsaliye basımı yerine e-irsaliye kullanarak, onaylama, kargolama gibi süreçlerde zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlayarak maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz.
 • e-İrsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşır ve kabul, iade, iptal süreçlerinizi hızlıca anlaşma sağlayabilirsiniz.