e fatura mukellefi nedir

E-Fatura Mükellefi Nedir?

Yiğit Nail Çiğdem E-Dönüşüm

Satıcı tarafta bulunan işletmenin, alıcı taraf için düzenlediği ve mal veya hizmetin satıldığını gösteren belgeye fatura, dijital versiyonuna da e-fatura denir. Peki, e-fatura mükellefi nedir? Kimler e-faturaya geçiş zorunluluğu kapsamına alınmaktadır?

E-Fatura Nedir?

E-fatura işletmelerin sattıkları ürün veya hizmetleri alıcı tarafa sattığının ispatı olan belgenin dijital versiyonu olarak tanımlanabilir. E-faturalar yasal düzlemde matbu faturalardan hiçbir farklılık içermemektedir. Yani herkesin bildiği ve kullandığı faturaların dijital ortamda hazırlanmasına ve gönderilip, alınmasına e-fatura denebilir. E-faturaların nasıl bir formata sahip olacağına Gelir İdaresi Başkanlığı karar verir. E-fatura standartları ve formatı yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile netleştirilir. E-fatura sisteminin başlıca amacı, alıcı ile satıcı arasında karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesi, zamandan ve maliyetlerden tasarruf edilmesidir.

Kimler E-Fatura Mükellefidir?

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile işletmeler için e-fatura, e-irsaliye, e-defter gibi e-belgelerin kullanımı zorunluluğu getirilmektedir. Zorunluluk kapsamına giren işletme sayısı her geçen yıl giderek artmaktadır. Çünkü Vergi Usul Kanunu ile belirlenen şartlar her sene daha da genişletilmektedir. Bu da işletmelerin e-fatura mükellefi olmalarını sağlamaktadır. Peki, e-fatura mükellefi nedir? Gelin, pek çok işletme sahibinin aklında bulunan “E-fatura mükellefi ne demek?” sorusunun yanıtına birlikte bakalım.

Mükellef kelimesi Arapça kökenli olup, bir şey yapmak zorunda olan ya da zorunda bırakılan anlamına gelmektedir. Özellikle finans dünyasında sık kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkar ve vergi mevzuatına uygun şekilde vergi ödemek zorunda olan kişi anlamında kullanılır. Zorunlu veya yükümlü anlamına gelen mükellef kelimesi, e-fatura mükellefi olarak sıkça kullanılır. E-fatura kullanmak zorunda olan anlamına gelir.

E-Faturanın Avantajları Nelerdir?

E-fatura kesme süreci, hizmet veya ürün satışından sonra alıcı tarafa matbu fatura kesmek yerine online fatura gönderimi yapmayı sağlar. Genel olarak e-fatura kesmenin avantajları şunlardır:

  • E-fatura kesmek işletmelere büyük bir hız katar. Böylece işletmeler, zamandan büyük tasarruf sağlarlar.
  • E-fatura kullanımı hata riskini en düşük seviyeye indirir. Böylece fatura kesme süreci insani yanlışlıklardan korunarak, güvene alınmış olur.
  • E-fatura kullanmaya başlayarak, matbu fatura kullanımı sonlandırılır ve böylece kağıt, baskı, kargo gibi maliyetlerden tasarruf sağlanır. Aynı zamanda yine matbu faturanın hazırlanması ve gönderilmesi gibi süreçlerdeki operasyonel yük de azalmış olur.
  • E-fatura kullanımıyla beraber, geçmişe dönük faturalara ulaşma kolaylığı meydana gelir. Bu sayede yıllar öncesine ait bir faturaya saniyeler içinde ulaşmak mümkün olurken, arşivleme maliyetlerinden de tasarruf sağlanır.
  • İşletme içerisinde yetki sahibi olan kişilerin istedikleri zaman e-faturaları görüntüleyebilmesi, denetleme ve muhasebe işlemlerine büyük hız kazandırır.

E-fatura zorunluluğunuzun olup olmadığını öğrenmek için www.efaturazorunlulugu.com adresini ziyaret edip, anasayfada yer alan e-fatura zorunluluğu sorgulama testini doldurabilirsiniz.

Türkiye’nin en gelişmiş bulut ERP programı DİA ile e-fatura kesmek ve göndermek oldukça kolay. Online muhasebe programı DİA ile e-fatura kullanımına geçiş yapmak için aşağıda yer alan formu doldurun, sizinle en kısa sürede iletişime geçelim!