E-Adisyon Nedir, Ne Değildir, Nasıl Kullanılır?

E-Adisyon Zorunluluğu Nedir? Kimlere Zorunludur?

Gözde Sünbül Muhasebe

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), işletmelerin birçok sürecini elektronik ortama taşımaya devam ediyor. Son olarak, kağıt olarak düzenlenen adisyonların da artık elektronik ortamda e-belge olarak hazırlanıp muhafaza edilmeye başlanacağını duyurdu.

E-Adisyon Nedir?

Adisyon; hepimizin uğradığı restoran, cafe vs. hizmet veren mekanlarda karşılaştığımız, sipariş verdiğimizde oluşturulan ve tükettiğimiz ürünleri gösteren kağıt belgeye denir. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, masaya servis yapılan ve gerçek usul gereğince bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulübü, bar, diskotek, lokanta, kafeterya, gazino, meyhane ve pastane gibi işletmelerin kağıt olarak düzenlediği adisyonun elektronik ortamda düzenlenmesine e-adisyon denir. Elektronik ortamda hazırlanan e-adisyonun dijital olarak muhafaza ve ibrazı da yapılabilir. 

E-Adisyon belgesi, yeni bir belge türü değildir. Kâğıt olarak düzenlenen “Adisyon” belgesi ile aynı hukuki özelliklere sahiptir.

E-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

Adisyon; restoran, cafe gibi gerçek usulde hizmet veren işletmelerin mal ya da hizmetin cinsini ve miktarını göstermek için düzenlediği belgedir. E-Adisyon ise müşteriden sipariş alınırken elektronik ortamda oluşturulur ve GİB tarafından belirlenen bilgiler içerecek şekilde düzenlenip, belirtilen formatta kaydedilir. 

E-Adisyon belgesinin hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunlu değildir ancak hizmetin tamamlanmasıyla birlikte evrensel tekil numarası bulunan e-fatura, e-arşiv fatura veya ödeme kaydedici cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmesi zorunludur.

E-Adisyon Uygulaması Kimlere Ne Zaman Zorunlu Olacak?

14 Temmuz 2020 tarihinde Vergi Usul Kanunu 509 tebliğinde yapılan düzenlemeler ile kağıt olarak düzenlenen adisyon belgesinin de elektronik ortamda düzenlenerek muhafaza edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.

GİB, adisyon düzenleyen hizmet işletmelerine yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermektedir. Ancak başlangıç tarihi ilgili tebliğde belirtilmemiştir.

Yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen sürelerde mükelleflerin e-adisyon uygulamasına dâhil olmaları gerekmektedir.  E-Adisyon uygulaması Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde “IV.12.4.” numaralı bölümünde yer alan mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama değildir. 

E-Adisyon uygulamasına dahil olmak isteyen mükelleflerin belge düzenlerken dikkat etmesi gereken şartlar:

 • E-Fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına dâhil olmalı,
 • Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda GİB’e iletebilme konusunda gerekli hazırlıkları tamamlamış olmalı,
 • GİB’e göndermek için;
  • GİB bilgi işlem sistemiyle veya
  • Özel entegratörlerin sistemiyle entegre olarak başvuru esaslarına uygun şekilde e-adisyon uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuru yapılabilir.

E-Adisyon Belgesinde Olması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

 • İşletmenin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adres bilgisi,
 • E-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel tekil numarası ve e-belge numarası,
 • Sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı,
 • Hizmetin tamamlanması ile düzenlenecek e-fatura, e-arşiv fatura veya yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,
 • Düzenlenen e-adisyon belgesinin ilgili olduğu e-fatura, e-arşiv faturanın evrensel tekil numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ödeme kaydedici cihazının cihaz sicil numarası,
 • Yukarıdaki bilgiler dışında GİB tarafından ihtiyaç duyulması halinde başka bilgiler de e-adisyon’a eklenebilir. GİB bu bilgilendirmeyi ebelge.gib.gov.tr üzerinden duyuracaktır. Aynı zamanda, mükellefler de zorunlu bilgilerin haricinde kendi ilave etmek istedikleri bilgileri e-adisyon üzerine ekleyebilir.

Adisyon kullanan işletmeler için yeni bir uygulama olduğundan e-adisyon hakkında sorumluluklarını öğrenerek cezai işleme maruz kalmamak için takip etmelidirler.

DİA Restoran Yönetim Sistemi ile işinize hız katın. Denemek için formu hemen doldurun!