dijitallesen isletmelerde verimlilik ve tasarruf

Dijitalleşen İşletmelerde Verimlilik ve Tasarruf

Gözde Sünbül ERP | Teknoloji

Yaşadığımız dönem artık “dijital çağ” olarak adlandırılmakta. Ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki çeşitli değişimler ile birlikte günümüzde sektörlerin ve ülke ekonomilerinin itici gücüne dönüşen dijitalleşme hayatı kolaylaştırırken, bilgiye hızlı erişim olanağıyla kurumlar için de sayısız fırsatlar sunuyor.

Bu dijital çağda birçok işletme, günlük çalışma hacmini arttırmak ve verimliliğini geliştirmek adına dijitalleşme sürecine giriyor. 20 sene öncesinin ihtiyaçları ile günümüzün ihtiyaçları oldukça farklı ve geçmiş yıllarla kıyaslarsak bugün teknoloji, hayatımızın her alanında olumlu etkileriyle daha güçlü hissediliyor. Dijital dönüşüm günümüzün ihtiyaçları ile giderek değişim ve gelişim göstermeye devam ederken, dijitalleşen işletmelerde verimlilik ve tasarruf operasyonel süreçlerin çok daha anlaşılır ve hızlı bir hale gelmesine olanak tanıyıp üretim ve kârlılıkta sürekliliği sağlıyor.

Dijitalleşme; işletme yönetiminin beklentilerini, kaynak yönetimlerini üst seviyeye çıkararak kaynakların daha verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Dijitalleşmenin İşletmelere Kazandırdıkları Nelerdir?

  • Dijitalleşen işletmeler uzun dönemli kesintisiz operasyon verimliliği ve sürdürülebilirlik kazanıyor.
  • Dijital otomasyonun sağladığı yüksek verimlilik beraberinde operasyon karlılığı ve ortaya çıkabilecek hataların önüne geçilmesini sağlıyor.
  • Her zaman daha tutarlı analizler elde edilmesini ve detaylı performans raporlarının alınması ile hem zaman tasarrufu hem de stratejik planların kolaylıkla hazırlanmasını sağlıyor.
  • Dijitalleşen işletmeler, müşterilerine ölçülebilir verilerle yaklaşıp satış fırsatları yaratırken, oluşturulacak kampanyalarla pazar paylarını artırıp online kanallar aracılığı ile yeni müşteriler kazanıyor.
  • Kağıt olarak hazırlanan tüm süreçlerdeki masrafları ortadan kaldırarak dijital ortama aktarılmasını ve belgelerin güvenli bir şekilde saklanarak, yönetilmesini sağlıyor.

DİA ile Dijital Dönüşüme Adım Atın! 

Dijitalleşme sürecine adım atacak işletmeler, öncelikle kendi iş modellerine ve sektörlerine uyarlayabilecekleri şekilde planlama yaparak, strateji belirleyip harekete geçmelidirler. Dijitalleşme, her ölçekten şirketin verimliliğini arttırarak, hız kazanmasını ve operasyonel süreçlerini kolaylaştırıp iş yapış biçimlerine kolayca entegre edilebilmesini mümkün hale getiriyor.

Belirlenen strateji ve gelişen teknoloji ile birlikte dijital hale gelen çalışma ortamlarına DİA ile uyum sağlayabilir ve günümüz dünyasında platform bağımsız her ortamda işletmenizi yönetebilirsiniz. DİA dijital dönüşüme öncülük ederek; mobil, e-ticaret, e-dönüşüm ihtiyaçlarına uygun sunduğu çözümler sayesinde tüm sektörlerin muhasebeden, finansa, stok ve depo takibinden, üretime, müşteri ilişkileri yönetiminden, servis hizmet yönetimine firmaların dijitalleşmesine yönelik hizmetler sunuyor.

Tüm sektörlere verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlayarak firmaların yer, zaman, mekan, cihaz bağımsız firmalarını yönetebilmelerine olanak sağlıyor.

DİA Yazılım kullandığı bulut teknolojisi ve sunduğu entegre çözümler ile büyük ve orta ölçekli şirketlerden, girişimci KOBİ’lere e-dönüşüme ilk adımı atmalarına öncülük etmeye devam ediyor. Rekabette ayakta kalabilmek için dijital dönüşüm kaçınılmazdır.