dijital donusum ofisi ve gorevleri nelerdir

Dijital Dönüşüm Ofisi ve Görevleri Nelerdir?

Gözde Sünbül Teknoloji

Dijital Dönüşüm Ofisi, 24.10.2019 tarihli ve 30938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yerini alan dört ofisten birisidir.

Dijital teknolojilerin geliştirilmesi konusunda dünyada öncü ülkeler arasına girmek ve verimlilik ile beraber rekabet gücünü yükseltebilmek için Dijital Dönüşüm Ofisi çalışmalarına başladı.

Dijital Dönüşüm Ofisi Görevleri Nelerdir?

Dijital Dönüşüm Ofisi, ekonomik ve sosyal hayat ile kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için aracılık edecek, kurumlar arası işbirliğini artırarak bu alanlarda koordinasyonu sağlayacak, bürokratik süreçleri hızlandırarak sıfıra indirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber çalışmalarına başlayacak.

Yerli yazılımlar ile Dijital Dönüşüm Ofisi, “Dijital Türkiye” için bilgi güvenliğini ve siber güvenliği artırıcı projeler geliştirecek, kamuda öncelikli proje alanlarında büyük veri ve yapay zeka gibi alanlarda koordinasyonu sağlayacak, görev alanına giren konularda politika ve strateji önerilerinde bulunarak, dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen yöneticilere ve profesyonellere öncülük edecek.

Dijital Dönüşüm Ofisinin Amacı Nedir?

Dijital Dönüşüm Ofisi ile öncelikli olarak bulut bilişim, yapay zeka, otonom robotlar gibi konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak. Dijital Dönüşüm Ofisinin amacı yerli ürün ve hizmet tedariği yapan firmaların bu teknolojileri kullanarak dışa bağımlılıklarını azaltıp ülke çapında gelişmelerini sağlamak. Dijital Dönüşüm Merkezleri kurarak firmaların yeni müşterilere erişimi için yeni yollar ve yenilikçi (inovatif) ürün ve hizmetler geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflenmekte.

Üretim ve hizmet sektörünün devrimi ile Dijital Dönüşüm Ofisi; bulut bilişim, internet tabanlı gelişim, robotlar, akıllı sistemler, çevre teknolojileri, alternatif enerji, sürücüsüz otomobiller, elektrikli araçlar, medikal teknoloji gibi daha birçok alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüterek, hızla dijitaleşmeyi sağlamak.

Dijital Dönüşüm Ofisi Eğitimde Neler Yapacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordineli çalışması sonucu Dijital Dönüşüm Ofisi ilk olarak eğitim altyapısı ile ilgilenerek dönüşüm merkezlerinden yüksek öğretime, üniversitelerden liselere kadar bir çok noktada dijital teknolojilerin geliştirilmesini için programların artırılmasını sağlayacak. Dijital dönüşüm farkındalığının artırılması ve dijital yetkinliğe sahip nesillerin yetiştirilmesi için özel teşviklerle 30 bine yakın öğrencinin lisanslarını tamamlamaları sağlanacak.