defter beyan sistemi nedir

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Gözde Sünbül Muhasebe

Defter Beyan Sistemi; Serbest meslek erbaplarının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, basit usule tabi olan esnaf ve sanatkarların tuttukları defterlerini, vergi beyannamelerini, bildirim ve dilekçelerini elektronik ortamda oluşturarak, düzenleme ve saklama imkanı veren sistemdir. Defter Beyan Sistemi mükelleflerin elektronik ortamda belgelerini kolaylıkla kayıt ederek, hızlı işlem yapmalarını sağlamaktadır.

Belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan Defter Beyan Sistemine GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemine kayıt olarak giriş yapabilir, gelir ve giderlerinizi elektronik ortamda kayıt ederek, sistem üzerinden fatura, serbest meslek makbuzu gibi bir çok belgenizi elektronik ortamda muhafaza edebilirsiniz.

Defter Beyan Sistemi’nin Amacı Nedir?

Defter-Beyan Sistemi ile vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması, kayıtlara istinaden defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve saklanması, bu sayede bürokratik işlemlerin ve maliyetlerin azaltılması, kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanmıştır.

Hangi Defterler Tutulacak?

Defter Beyan Sistemi ile işletme defterlerinizi, serbest meslek kazanç defterlerinizi, çiftçi işletme defterlerinizi, amortisman defterlerinizi, envanter defterlerinizi, damga vergisi defterlerinizi, ambar defterlerinizi ve bitim işleri defterlerinizi elektronik ortamda tutabilirsiniz.

Defter Beyan Sistemi’ni Kimler Kullanmalı ve Başvuru Nasıl Yapılır?

Defter Beyan Sistemi, serbest meslek erbapları ve işletme hesabı esasına göre defter tutanların yanı sıra, basit usule tabi çalışan esnaf ve sanatkarlarımızın da kullanabilecekleri bir sistemdir.

Basit usule tabi mükellefler, bağlı oldukları meslek odaları veya serbest muhasebeci mali müşavirleri aracılığıyla müracaatlarını yapabilirler.

Basit usule tabi esnaf veya sanatkarsanız müracaatlarınızı isterseniz https://www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden kendiniz yapabilir veya bağlı olduğunuz vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

Defter Beyan Sistemi’nin Avantajları Nelerdir?

  • Defter Beyan Sistemi ile muhasebe programı kullanmaksızın belgelerinizi elektronik ortamda oluşturarak kayıt edebilirsiniz.
  • Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik kazanabilirsiniz.
  • Denetim kolaylığı ve uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.
  • Defter onaylatma, arşivleme, baskı, kağıt ve kartuş masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

DİA ile Defter Beyanlarınız Çok Kolay!

Sektör ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenip gelişen DİA ile Defter Beyanlarınızı kolay, hızlı ve uzman yardımına ihtiyaç duymaksızın hazırlayıp GİB’e direkt gönderebilirsiniz. DİA ile farklı bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile eş zamanlı belgelerinizi düzenleyip, ekleyebilir ve saklayabilirsiniz.

DİA’nın E-Dönüşüm Çözümlerini inceleyebilirsiniz: www.dia.com.tr/e-devlet-cozumleri/

DİA’da Defter Beyan Sisteminin nasıl kullanıldığını incelemek için tıklayınız: https://www.diaakademi.com/bilgi-bankasi/defter-beyan-sistemi/

Defter Beyan Sistemine kayıt ve giriş yaparken linkte yer alan kılavuzu da inceleyebilirsiniz: defterbeyan.gov.tr/documents/kilavuz/2019-defter-yonetimi-kilavuzu.pdf