kobilerin crm kullanmasinin 11 faydasi

CRM Kullanmanın KOBİ’lere 11 Faydası

Yiğit Nail Çiğdem Girişimcilik

CRM kullanmak KOBİ’ler için müşteriyi elde tutmaktan artan üretkenliğe kadar çok sayıda avantaj sağlar.

  • CRM yazılımları, müşteri deneyimini ve memnuniyetini iyileştirmek için müşteri etkileşimlerini tek bir merkezi yerde toplamak için kullanılır.
  • CRM kullanımının 2021 ile 2027 yılları arasında yüzde 14 oranında artacağı beklenmektedir.
  • CRM’in faydaları arasında müşteri sadakatini artırma, müşteriyi elde tutma, satışları artırma ve ayrıntılı analizler alabilme yer alır.

Bu yazıda KOBİ’ler için CRM yazılımlarının yararları hakkında bilgiler verdik.

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), hemen hemen her büyüklükteki işletme için neredeyse hayati bir araç haline gelmiş durumda. CRM yazılımları, çalışanları organize etmekten, önemli işleri otomatikleştirmeye kadar çok sayıda özelliğiyle herhangi bir işletmeye çeşitli faydalar sağlayabilmektedir. Öte yandan, hem müşterilerle hem de kuruluş içerisinde tutarlı iletişimi sağlayan merkezi ve organize bir programdır. Bu faydalar bütünü, özellikle kuruluşların uzaktan çalışmaya geçişinin hızlandığı bu dönemde çok daha önemli bir noktaya geldi.

CRM pazarı şu anda en hızlı büyüyen pazarlardan birisi haline geldi. Daha iyi müşteri hizmetleri, otomatikleştirilmiş katılım ve daha detaylı müşteri deneyimi için tüketici talebinin de artmasıyla beraber, pazarın 2027 yılına kadar yüzde 14,27 büyüyeceği tahmin ediliyor.

CRM Nedir?

CRM’in faydalarına geçmeden önce kısa bir tanımını yapmakta fayda var. CRM, işletmelerin müşterilerle olan ilişkilerini yönetmelerine, izlemelerine ve düzenlemelerine yardımcı olan bir yazılım türüdür. Kelime anlamı olarak müşteri ilişkileri yönetimi anlamını taşır. Bir CRM yazılımına sahip olmak, satış ve pazarlama süreçlerini optimize etme ve kuruluş genelinde müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanılabilecek kullanıcı davranışı, müşteri sadakati ve süresi, satın alma kayıtları, satış etkileşimleri gibi müşteri verilerinin saklanmasına yardımcı olur.

CRM’in KOBİ’lere Fayda Sağlamasının 11 Yolu

Bir CRM yazılımına sahip olmak, işletmeye sayısız fayda sağlar. İşte CRM yazılımlarının KOBİ’lere sağlayabileceği 11 temel fayda.

1. Daha İyi Müşteri Hizmeti

Modern CRM yazılımlarının çok sayıda işlevi bulunmaktadır. Fakat özünde işletme – müşteri ilişkilerini geliştirmek için ortaya çıkmıştır ve halen ana faydası budur. CRM, hem çalışanları hem de müşterileri yönetir ve bütün kanallarda demografik bilgiler, satın alma kayıtları, önceki mesajlar gibi önemli müşteri bilgilerini toplayarak, şirket içerisinde bu bilgilere ihtiyacı olanların kolayca erişebileceği bir havuz yaratır. Böylece çalışanlar, müşteriler hakkında bilmeleri gereken her şeye kolayca ulaşarak, daha memnun müşteriler yaratılmasını sağlayabilirler.

2. Artan Satışlar

Bir CRM, satış sürecini düzene koyma, satış ağı oluşturma, temel satış sürelerini otomatik hale getirme ve tüm satış verilerini tek bir yerde toplamaya yardımcı olur. Bu da potansiyel olarak satışları ve üretkenliği artırır. Bir CRM, çalışanların her zaman güven duyacağı ve satışlarda sorunlar oluştuğunda adım adım çözüm üreten bir satış süreci oluşturmaya yardımcı olur.

3. Müşteriyi Elde Tutma

Sadece satışları artırma değil, satış sonrasında müşteriyi elde tutma noktasında da yani müşteri sadakati oluşturma konusunda da CRM’lerin hayati önemi vardır. Müşteri sadakatinin sağlanamaması, işletmelere gelir azalması, nakit akışının kesintiye uğraması gibi pek çok olumsuz etki yaratabilir. Bu yüzden CRM’de yer alan müşteri bilgileri ile müşteri sadakati yaratmak gerekir. CRM sayesinde müşteri duyarlılık analizi, otomatik indirim – hediye çeki oluşturma, müşteri destek otomasyonu ve müşteri davranış takibi yapılabilir.

4. Ayrıntılı Raporlar

Müşteriler hakkında bolca veriye sahip olmak iyi bir şey olsa da, bu verileri kullanamadıktan sonra herhangi bir anlamı yoktur. CRM yazılımları tipik olarak verileri anlamlı kılmak, eyleme dönüştürülebilecek öğelere ayırmak ve kolayca anlaşılır hale gelmesini sağlayacak metriklere bölmek için çeşitli yeteneklere sahip olurlar. Böylece ayrıntılı raporlar alınabilir ve harekete geçebilir.

5. Yüksek Üretkenlik ve Verimlilik

CRM yazılımları sıradan görevleri otomatik olarak hallederek, yalnızca insanların yapabileceği işlere çalışanların odaklanabileceği boşluğu yaratır. Öte yandan CRM yazılımları en az hata riskiyle çalışacağı için, sorunsuz satış pazarlama süreçleri yönetir. Örneğin toplu gönderim yapılacak bir e-posta, hiçbir zaman yanlış kişiye gönderilemez. Çünkü CRM mail adresi yazarken hata yapmaz ama bir çalışan eliyle yazarken yapabilir. Böylece CRM’in çok sayıda görevi otomatik olarak hallediyor oluşu, çalışanların daha üretken işler yapabileceği bir alan yaratır.

6. Merkezi Veri Tabanı

CRM yazılımlarının iyi yaptıkları bir diğer görev de, müşterilerle ilgili bilgileri içeren bir merkezi veritabanı oluşturmaktır. Böylece bu bilgilere ulaşması gereken herkes için kolay ve etkili bir havuz oluşturur. Böylece çalışanlar eski dosyaları veya kayıtları incelemek için büyük zamanlar harcamazlar ve daha üretken bir çalışma ortamı oluşur.

7. Potansiyel Müşteri İletişimi

Satış lideri yetiştirmek oldukça zor ve karmaşık bir süreçtir. Oysa CRM yazılımları, liderlik gerektiren süreçleri otomatik olarak yürütebilir. Örneğin çalışanlara potansiyel müşterilere ulaşmaları gerektiğinde uyarılar gönderebilir ve e-postalardan, telefon görüşmelerine kadar her etkileşimi takip edebilirler.

8. İyileştirilmiş Müşteri Filtreleme

Yalnızca isimlerden, telefon numaralarından ve mail adreslerinden oluşan bir müşteri listesi oldukça hantal ve bunaltıcı olabilir. Örneğin şirketinizin yeni şubesinin açılışı için hangi müşterilere e-posta göndereceğinizi nereden bilebilirsiniz? Ankara şubesinin açılışı için İstanbul’daki müşterilere mail göndermek doğru mudur?

CRM yazılımları müşterileri, işletmelerin kriterlerine göre ayırabilir. Böylece ne zaman hangi müşteri grubuyla iletişim kurmak istenirse, o grubu öne çıkarabilir. Müşterileri konumlarına, cinsiyetlerine, yaşlarına, satın alma alışkanlıklarına ve akla gelebilecek pek çok farklı özelliğe göre sıralamak mümkündür.

9. Otomatik Satış Raporları

CRM yazılımları içerisinde gösterge tabloları ve raporlama özellikleri de bulundurur. Böylece satış kanalları ve daha birçok süreç otomatikleştirilebilir. Ayrıca hem satış ekibinin hem de yöneticilerin kolayca alabilecekleri performans raporları da oluşturabilir. Böylece her iki taraf da hedeflerini, performanslarını bir bakışta kolayca kontrol edebilir.

10. Daha Doğru Hedef ve Satış Tahminleri

Hemen hemen her işletmenin geçmiş performanslarını gözden geçirebilmesi ve gelecek için stratejik planlar yapabilmesi gerekir. CRM içerisindeki otomatik satış raporlarını kullanarak, hedefleri, ölçümleri bu projeksiyona uyacak şekilde ayarlayabilirken, temel eğilimleri belirleyebilir ve gelecekteki satış performansından ne bekleneceği hakkında fikir sahibi olunabilir.

11. Kolaylaştırılmış İç İletişim

Bir CRM yazılımı, işletmenin ve müşterilerin kendi aralarındaki iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra, çalışanların kendi aralarındaki iletişimi de daha kolay hale getirebilir. Örneğin diğer çalışanların potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunun görülebilir olması, ortak bir marka dili oluşturmaya yardımcı olabilir. Öte yandan ekibin kendi içerisinde birbirlerine uyarılar ve notlar gönderebilmesini sağlayarak, üzerinde çalıştıkları projeleri bölmeden şirket içi iletişim kurulabilmesini de sağlar.