ciro neden onemli turleri nelerdir

Ciro Nedir? Türleri Nelerdir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Küçük şirketlerden büyük holdinglere kadar hemen hemen herkes tarafından günlük hayatta sık sık kullanılan bir ekonomik terim olan ciro nedir? Ciro, bir şirketin bütün masrafları düşürmeden kazandığı toplam para miktarıdır. Bu yazımızda ciro hakkında tüm merak edilen soruların yanıtlarını paylaşmaya çalıştık.

Şirketlerin gelirlerinin tümüne ciro denir. Ancak bu gelirlerden çalışan giderleri ve masraflar henüz çıkarılmamıştır. Ciro büyüklüğü ile şirket büyüklüğü genel olarak paralel olmaktadır.

Ciro Nedir?

Bir şirketin belli bir dilimde gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerin sonucunda elde ettiği hasılata ya da brüt gelire ciro denir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık türleri bulunmaktadır. Net olarak hesaplanmamasının sebebi, şirketlerin belirli bir sürede kazandıkları kârı değil, kazancı göstermesidir. Büyük şirketlerde ciroyu muhasebe yetkilileri yaparken, küçük işletmelerde genellikle işletme sahipleri ya da kasa çalışanları bu işi hallederler.

Cironun İşletmeler İçin Önemi Nedir?

Şirketlerin sürekliliklerini koruyabilmeleri adına yaptıkları cironun giderlerden daha fazla olması gerekmektedir. Cirodan giderler çıkarıldığında ortaya çıkan sonucun artı olması, kâr edildiği anlamına gelir. Şirketler, gelir ve giderlerini dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Böylece zarar etmenin önüne geçilebilir, verimlilik artırılabilir ve büyüme sağlanır.

Ciro ve Kâr İlişkisi

İşletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri için, belli bir dönem aralığındaki cirolarının masraflardan ve giderlerden daha fazla olması gerekmektedir. Toplam cirodan masrafları çıkararak kârı hesaplamak mümkündür. Ciro ne kadar büyük olursa olsun, toplam masraftan daha fazla olmak zorundadır. Aksi durumlarda şirket için işler yolunda gitmiyor demektir. Ciroyu artırmak isterken kârı göz ardı eden şirketlerin zarar etme ihtimalleri yüksektir. Bu yüzden ciro ile kâr arasındaki dengeyi doğru kurabilmeleri gerekmektedir.

Ciro ve Yatırım İlişkisi

Ciro ve yatırım arasında da belli bir ilişki vardır. Şirketlerin alacakları ve envanterleri en güçlü varlıklarıdır. Alacaklar ve envanterler ciddi bir nakit yatırımı gerektirmektedir. Bu yüzden şirketin nakit toplama hızını gösterir. Özetle ciro verileri yatırımcılara, işletmelerin envanter ve alacak yatırımlarından hangi hızda hesap toplayabildiği hakkında fikir verir.

Ciro Türleri Nelerdir?

Şirketlerin önlerini görebilmek için kullandığı 4 çeşit ciro türü bulunmaktadır:

  • Günlük Ciro: Genellikle küçük firmalarda ve günlük çalışma şekline sahip olan işletmelerde kullanılmaktadır. Küçük firmalarda günlük ciro hesaplamak, büyük şirketlere göre çok daha kolay olduğu için tercih edilir.
  • Haftalık Ciro: Genel olarak çalışanlara haftalık maaş ödenen işletmelerde tercih edilen ciro türüdür. Haftanın ilk günüyle son günü arasında geçen süreçte kasaya giriş yapan toplam para miktarını haftalık ciro sistemiyle hesaplamak mümkündür.
  • Aylık Ciro: Türkiye’de en fazla tercih edilen ciro türüdür. Çalışan maaşlarının aylık olarak ödendiği şirketler aylık cirodan faydalanır.
  • Yıllık Ciro: Şirketlerin bir yıl içerisinde ne kadar büyüdüklerini görebilmelerini sağlayan yıllık ciro sistemi, sıklıkla büyük şirketler tarafından kullanılır. Böylece şirketler hem bir yıl boyunca elde ettikleri kazançların toplamını görebilir ve değerlendirme yapabilirler. Yıllık ciro sonuçları, önceki yılların sonuçlarıyla karşılaştırılabilir ve gelecek yıllar için önemli kararlar ve gerekli tedbirler alınabilir.

Ciro Hesaplama

Ciro hesaplamada hem safi hasılat hem de gayrisafi hasılat olmak üzere iki hesaplama türünden faydalanılır. Burada temel amaç, işletmenin ne kadar kâr elde ettiği değil, ne kadar gelir elde ettiğini görmektir. Hesaplamada hem yerel hem de uluslararası satışlara bakılırken, iadeler ve indirimler çıkarılarak elde edilen gelir hesaplanır. Böylece safi hasılat bulunur. Gayrisafi hasılatta ise, sadece satışlar göz önünde bulundurulur.

DİA’da istediğiniz tarih aralığını belirleyerek, özelleştirilebilir (genel, şube bazlı, depo bazlı vb.) ciro takibi yapmanız mümkündür. Daha fazla bilgi almak için hemen formu doldurun, sizi arayalım.