cevreci degisim e donusum

Çevreci Değişim E-Dönüşüm

Suha Onay E-Dönüşüm

E-dönüşümün bir çok avantajlarının yanı sıra kağıt tüketimini azaltması da dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus. Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kağıtlar, geleneksel ama dünyanın geleceği için büyük maliyetli bir çözüm. İş süreçlerinin giderek dijitalleşmesiyle beraber yavaş yavaş yerini “e-çözümlere” bırakan fiziksel çözümler, doğanın korunması adına da büyük önem arz ediyor.

E-dönüşümün kurumların iş süreçlerini hızlandırırken zamandan da tasarruf sağlıyor.

Türkiye’de yıllık 6 milyar civarında fatura işlemi gerçekleşiyor; bunu e-dönüşüm kapsamında değerlendirirsek yararlarının yüksek seviyelere hızla ulaşacağını söyleyebiliriz. DİA Yazılım olarak bir çok uygulama örneklerini inceleyerek müşterilerimize en uygun çözümleri sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, DİA tüm e-fatura ve e-arşiv alanlarında entegre bir şekilde çalışmakta ayrıca lisanslı özel entegratörlük için de başvurumuz bulunmaktadır. Tüm çözümlerimizin bulut tabanlı kullanıcıya sunduğumuz gibi tüm e-dönüşüm çözümlerini de bulut ortamında son kullanıcılara sunmaktayız.

Ticaret ve iş süreçleri fiziki ortamdan bilgisayar ortamlarına ve artık bulut teknolojisine taşınırken, oluşan yeni dönem sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Yıllık 6 milyar civarında fatura işlemi gerçekleşen Türkiye’de e-dönüşümün kısa vadeli yararlarının bile oldukça yüksek seviyede olması öngörülüyor.

Yeni düzenlemeler ve teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde hukukta ve teknolojide belirli bir yere gelebildik. E-dönüşüm, aynı zamanda kültürel bir dönüşümü gerektiriyor. İş yapış şekillerimiz, kurumsal yönetim ve organizasyon yapılarımız, verimlilik anlayışımız, eğitim sistemimiz ağırlıklı olarak fiziksel ve kâğıda dayalı kültür etrafında dönüyor. Ulusal, kurumsal ve bireysel seviyelerde kültürel olarak e-dönüşüme uyumlu vizyon ve strateji oluşturulması gerekiyor. Doğru vizyon ve strateji temelinde politikaların oluşturulması, uygulama süreçlerinin tasarlanması ve aksiyon planlamalarının yapılması şart. E-dönüşüm, kamu, özel sektör ve bireylerin ortak bir paydada birleşerek hayata daha hızlı bir şekilde geçirilecektir. Bu dönüşümü hızlandırmak için ülkemizde yasal düzenlemesi yapılmış, yapılmakta olan e-hizmetler ve çözümlere ilişkin farkındalık oluşturmak gerekiyor. Ayrıca bunların kullanımını yaygınlaştırmak için öncelikle ilgili hizmetin gerçekten faydalı olduğunun benimsenmesi, kullanımı kolay uygulamaların geliştirilmesi ve sunulması kritik öneme sahip. Faydalı uygulamalar, kaliteli çözüm ve hizmetler, uygun maliyetlerle sunulduğunda çok çabuk kabul görüp yaygın olarak kullanılıyor. DİA tüm bu özelliklere sahip bir yazılım ve herkesin DİA ile tanıştırmayı hedeflemekteyiz.

E-defter’in ekonomiye katkısı

E-Defter uygulaması, maliyetlerinin azaltılması, iş süreçlerinin hızlandırılması, verimliliğin artırılması, vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi, kayıtlı ekonominin ve yeşil bilişimin desteklenmesi gibi ciddi katkılar sunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ile entegre çalışan DİA platform bağımsız e-defter çözümü sağlıyor. E-dönüşümün temelinde yatan kâğıda dayalı işlemlerden kaynaklanan yüksek maliyetler ile çevresel zararları en aza indiren e-defter ve benzeri “e-çözümler” sektörlere önemli faydalar sunuyor. E-İmza, E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv gibi e-dönüşüm çözüm ile hizmetlerinin kurumlara, şirketlere, kobilere ve bireylere önemli katma değer sağlıyor.

E-hizmet ve çözümler; kâğıdı, kartuşu, yazıcıyı, kalemi ortadan kaldırmakta, kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama, enerji ve işçilik maliyetlerinde büyük oranda tasarruf olanağı getirmektedir. E-dönüşümü sağlayarak yeşil teknolojiye katkı sağlıyor, kurumlara ve bireylere verimlilik, hız ve kolaylık, her yerden erişim kolaylığı güvenlik sunuyoruz.

Verimlilik, Hız ve Çevre

İş süreçlerinde sağlanan hızlanmayı göz ardı etmek mümkün değil. Dijitalleşmeden önce bir evrağın imza sürecinden geçmesi, karşılıklı faks trafiğinin yarattığı zaman kaybı eylemler, şirket ve kurumların iş süreçlerinin oldukça yavaş işlemesine neden oluyordu. Bunun yanı sıra harcanan evraklar sebebiyle ortaya çıkan kaynak israfı ve buna bağlı atıklar çevreye ve doğaya önemli ölçüde zarar veriyordu.

Kurum ve şirketlerin verilerinin dijital ortama taşınması ve e-dönüşüm ile birlikte verilere ulaşım imkanı ve ulaşım hızı da önemli ölçüde arttı.

Önceden onay veya imza almak için günlerce yöneticileri beklemek gerekirken şimdi tek tuşla e-posta gönderip hızlıca yanıt alınabiliyor ve belgeler e-imza ile imzalanabiliyor. DİA ile dünyanın neresinde olursanız olun verilere aynı hızda ve konforda erişebiliyorsunuz. Verilerin bulut teknolojisinde saklanmasıyla veriler üzerinde gelişmiş analizler, araştırmalar yapmak da mümkün hale geliyor. Şirketlerin verimliliği tüm avantajlarıyla artıyor. Henüz DİA ile değişime geçmediyseniz hemen demoya göz atabilirsiniz.