avrupada e ticarette buyuyen birinci ulke turkiye

Avrupa’da E-Ticarette Büyüyen Birinci Ülke: TÜRKİYE

Suha Onay

Avrupa’nın en önemli dernekleri arasında gösterilen ve hem Avrupa hem de global e-ticaret sektörüne yön veren Ecommerce Foundation’ın Türkiye’den üyesi ETİD oldu. Dünya çapında ulusal e-ticaret birlikleri ve online perakende, seyahat ve finans gibi sektörlerde yer alan şirketler tarafından desteklenen, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Ecommerce Foundation, Türkiye’den ETİD’i de bünyesine kattı. Toplu hedefleri ve çabalarını birleştiren Ecommerce Foundation ulusal veya bireysel temelde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan e-ticaret raporları, e-ticaret kriterleri, araştırmalar ve çalışmalar yayınlıyor.

Avrupa’da e-ticarette Türkiye, 2007 yılında e-ticaret sektöründeki öncü firmalar tarafından, sektörün büyümesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemelerin sağlanması adına adımlar attı. Bu doğrultuda firmaların ve hedef kitlenin sektör ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile kurulan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) Ecommerce Foundation’a dahil olurken, ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, Danışmanlar Kurulu üyeliğine getirildi.

Avrupa’da E-Ticaret’te Birinci ülke: Türkiye

TÜBİSAD’ın Türkiye 2015 e-Ticaret Raporu’nu değerlendiren Hakan Orhun, Avrupa’nın e-ticaret hacmine ve gelişimine dair bazı rakamlar paylaştı. Hakan Orhun’un açıklamalarına göre, Avrupa’nın toplam e-ticaret pazarı 455,3 milyar Euro’dan oluşuyor. Geçen yıla göre yüzde 13,3 büyüme kaydeden bu coğrafyada, 750 bin işyeri, toplam 4,2 milyar kutu gönderimi gerçekleştirdi. Avrupa’nın e-ticaret hacminin yüzde 34,5’ini İngiltere tek başına sağlıyor. Türkiye ise bu hacmin yaklaşık yüzde 2’lik bir kısmından sorumlu. Ancak ülkelerin münferit büyüme oranlarına bakıldığında, Türkiye ve Ukrayna Avrupa’da birinciliği paylaşıyorlar.

Avrupa’da e-ticarette Türkiye rakamlarını karşılaştıran Hakan Orhun, “Hala iyi büyüyoruz, ancak hala gidecek yolumuz ve büyük potansiyelimiz var. Sektör kırılımlarına baktığımızda en yüksek büyüme hızının, çok kanallı perakendecilerden geldiği görülüyor. Rapora giren şirket sayısının bu yıl 272’den 385’e çıkmasına rağmen, bu kırılımın ivmesi geçen seneye göre azalmış durumda. Kısacası perakendeciler sitelerini yayına geçirmişler ancak henüz tam online odaklanmadan söz etmek mümkün değil. Gelecek e-ticarette; dolayısıyla tüm perakendecileri ben e-ticarete daha fazla odaklanmaya çağırıyorum. En büyük büyüme hızı bu sene pazaryeri sitelerinden geldi. Bu da e-ticaret ekosistemi için önemli. Çünkü küçük şirketler ilk e-ticaret deneyimlerini bu kanallarda yaptıktan sonra kendi siteleri üzerinden satışa başlıyorlar. Demek ki, kendi web sitesinden satış yapan firma sayımız artacak. Avrupa’da 750 bin şirketten söz ederken Türkiye’de bu sayı olması gerekenin çok altında dolayısıyla sektörümüz hala girişimcilere ve yatırımcılara aç bir sektör” dedi.

Raporda Öne Çıkan Rakamlar

E-Ticaret raporu göz önüne alındığında gelen sonuçlar oldukça umut vericidir. Avrupa’da e-ticarette Türkiye’nin sonuçları özetle aşağıda verilmiştir:

  • Rapora göre 2015 yılında Türkiye’nin e-ticaret hacmi 24,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki yıla göre yüzde 31 oranında büyüme kaydedildi. Çok kanallı perakende, sadece online perakende, tatil ve seyahat ile online yasal bahis alt kırılımları sırası ile yüzde 33, yüzde 32, yüzde 31 ve yüzde 22 oranlarında geçen yıla göre büyüme kaydetti.
  • 2014 yılına göre e-ticaret sektörünün hacmi 10,7 milyar TL arttı. 2015 yılına göre 5,8 milyar TL artış kaydetti.
  • Türkiye e-ticaret hacmine en çok katkısı olan alt kırılımın, 7,6 milyar TL ile açık ara farkla çok kanallı tatil ve seyahat olduğu görüldü. 3,8 milyar TL ile online pazaryeri, 2,5 milyar TL ile online bahis ise ikinci ve üçüncü sıraya yerleşti.
  • Türkiye’de e-perakendenin toplam perakendeye oranı beklenildiği gibi yüzde 2 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 5,1, gelişmiş ülkeler ortalaması ise yüzde 7,1 olarak kaydedildi. İstatistiklere dahil edilen ülkeler içerisinde en yüksek ortalama yüzde 12,6 ile İngiltere’ye, en düşük ortalama ise yüzde 1,9 ile Hindistan’a ait.
  • Türkiye’nin internet penetrasyonu 2014 yılında yüzde 54’ten, 2015 yılında yüzde 62’ye çıktı. Geniş bant internet penetrasyonu ise yüzde 42’den yüzde 50 oranına ulaştı.
  • Türkiye’de online alışveriş yapanlar yüzde 6 artış ile yüzde 39 oldu. Mobil alışveriş yapanlar ise yüzde 5 artış ile yüzde 24 seviyesine geldi.