amortisman nedir nasil hesaplanir

Amortisman Nedir?

Yiğit Nail Çiğdem Muhasebe

Amortisman, kısaca ekonomik değeri olan bir varlığın değerini, varlığın ömrü üzerinden tahsis edebilmeyi sağlayan bir muhasebe yöntemi olarak tanımlanabilir.

Amortisman, şirket içerisinde yer alan bir malın, eskimesiyle ilgili veriyi ortaya koyar. Şirket varlıklarına amortisman uygulanması, o varlıkların şirket tarafından kullanıldığı dönemler boyunca, yine o eskiyen varlıklar üzerinden maddi kazanım elde edilmesini sağlamaktadır. Amortismanı dikkate almayan şirketler, karlılıklarının büyük bir bölümünden de feragat etmiş olurlar.

Amortisman Ne Demek?

Amortisman, kelime anlamı olarak “yıpranma payı” anlamını taşımaktadır. Şirketlerde demirbaş olarak belirlenen eşyalar genellikle 1 yıldan daha fazla sürelerde kullanılırlar. Bu da o eşyaların yıpranmasına neden olur. İşte bu yıpranmadan kaynaklı ortaya çıkan değer kaybı, şirketler tarafından gider olarak yazılmalıdır.

Amortisman Çeşitleri

Normal Amortisman: Eşit tutarlı amortisman olarak da bilinir. Bu yöntemde amortisman değeri, maddi varlığın değerine sabit bir oran uygulayarak ya da varlığın değeri finansal bir ömür süresine bölünerek hesaplanmaktadır.

Hızlandırılmış Amortisman: Azalan bakiyeler olarak da isimlendirilmektedir. Bu yöntemin ayırıcı özelliği, varlıkların yıpranması 2 kat daha hızlı olarak gider gösterilmesidir. Amortisman hesabı ise, yılbaşına devredilen net defter değeri baz alınarak yapılır.

Fevkalade Amortisman: Beklenmedik, doğal afet gibi bir olayda şirket malının zarar görmesi ya da kullanılamaz hale gelmesi halinde başvurulan amortisman yöntemidir. Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalan firmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığına ya da ilgili idarelere başvuru yapmalıdır. Böylece yitirilen varlığın belli bir orandaki değeri amortize edilebilir.

2021 Yılı Amortisman Sınırı

2021 yılı Vergi Usulü Kanunu’nun 490. Genel Tebliği’nce belirlenen amortisman için alt sınır 1.500 TL’dir.

Amortisman Şartları

Şirketlerin bir varlığının amortisman olarak ayrılabilmesi için, bazı şartların karşılanıyor olması gerekmektedir.

  • Hesaba katılacak varlığın o şirket tarafından 1 yıldan fazla süredir kullanılıyor olması gerekmektedir.
  • Eşyanın zaman içerisinde yıpranabilen bir eşya olmasına dikkat edilir. Bir başka deyişle söz konusu varlığın zamanla değer kaybı yaşayan bir eşya olması önemlidir.
  • Eşyanın amortisman değerlemesinin yapılabilmesi için, değerlemenin yapılacağı tarihte envantere kaydedilmiş ve kullanılıyor olması gerekmektedir.
  • Eşyanın, 2021 yılı itibariyle belirlenmiş olan 1.500 TL değerinden fazla olması gerekir.
DİA'da Amortisman Hesaplama Ekranı
DİA’da Amortisman Hesaplama Ekranı

Amortisman Hesaplama

Amortisman hesaplaması, tercih edilen amortisman çeşidine göre farklılıklar gösterir. Örneğin 5000 TL değerindeki bir şirket varlığına 4 yıl ömür biçiliyor ise, normal amortisman hesaplama ve azalan bakiyeler yöntemlerinde sonuçlar farklı çıkar.

Normal Amortisman Yöntemi: Tutar / Varlığın ömrü işlemi yapılır. Yani 5000/4= 1250 TL sonucuna varabiliriz. Öte yandan amortisman oranını 1/Varlığın ekonomik ömrü dersek, sonuç %25 çıkar ve 5000*%25= 1250 TL sonucuna farklı bir yoldan ulaşabiliriz.

Azalan Bakiyeler Yöntemi: Bu yöntemde yine aynı değerler kullanılır ama hesaplama bu sefer şu şekilde yapılır:

Birinci Yıl: (5000/4) * 2 = 2500 TL

İkinci Yıl: (5000-2500) / 4 * 2 = (2500/4) * 2 = 1250 TL

Üçüncü Yıl: (2500-1250)/ 4 *2 = (1250/4) * 2 = 625 TL