e-fatura ve e-arşiv kimlere-zorunlu? hangi ciro limiti geçerli?

E-Fatura ve E-Defter 2024 Yılında Kimler İçin Zorunlu Tutuluyor?

Yiğit Nail Çiğdem E-Dönüşüm

Günümüz iş dünyasında geleneksel yöntemler yerini giderek daha fazla dijital araçlara bırakıyor. Son yıllarda teknolojik yazılımlar etkinliklerini artırdıkça, hem verimlilik hem de iş yapış hızı artışı sağlanıyor. Bu da şirketlerin e-dönüşüm uygulamalarına olan ilgisini artırıyor.

Dijitalleşmeye dair araçlar, giderek tüm sektörlerde kullanılmaya başladı. Bu hızlı yükseliş, dijital dönüşümün ne denli parlak bir geleceğinin olduğunu da ispatlıyor. Her ne kadar e-dönüşüm uygulamalarına geçiş genel olarak gönüllü gerçekleşse de, bazı sektörler için e-dönüşüm uygulamalarına geçiş zorunlu tutuluyor. Peki, e-fatura ve e-arşiv fatura 2024 yılında kimler için zorunlu tutuluyor?e belge zorunluluk tarihleri 2023

2024 E-Fatura, E-Defter Zorunluluğu

2023 yılı hesap dönemi sürecinde brüt satış gelirleri 3 milyon TL ve üzerindeki mükellefler 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2025 tarihine kadar da e-deftere geçmek zorundadır.

  • ÖTV kanununa dahil 1 sayılı malların üretimi, ithalatı, taşıması ve bunun gibi faaliyetler sebebiyle EPDK’dan lisans alan şirketler ile ÖTV kanununa eklenmiş olan 3 sayılı listede yer alan ürünleri üreten, inşa eden ya da ithal edenler, faaliyet yürüttüğü ya da lisans alımı yaptığı ayın 4 ay sonrasından itibaren e-faturaya geçiş zorunluluğu kapsamına girer.
  • Tüccar ya da komisyoncu olarak meyve ya da sebze ticaretiyle ilgilenenler, son faaliyet tarihlerini izleyen 3 ay içerisinde e-faturaya geçmek zorundadır.
  • İhracat işlemlerinde e- fatura mükellefi olan işletmeler, 3065 sayılı KDV kanunu 11. maddeye göre, ihracat yapıyorsa (bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) söz konusu faturalarını e-fatura olarak düzenleyecektir.

Sektör Bazında 2024 E-Fatura Zorunluluğu

  • Gayrimenkul ve motorlu araç üretimi, alımı, satımı ya da kiralaması yapan işletmelerin ve aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerin, 2023 hesap dönemi brüt satış hasılatı 500 bin TL’yi geçmesi halinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-faturaya, 1 Ocak 2025 tarihine kadar da e-deftere geçmeleri zorunlu tutulmuştur.
  • Elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, kendi siteleri ya da aracı hizmet sunan internet siteleri fark etmeksizin, her türlü mal ve hizmet satışında 2023 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL’yi geçmesi halinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025 tarihine kadar da e-deftere geçmek zorundalardır.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediyelerden yatırım ya da işletme belgesi alarak konaklama hizmeti sunan işletmeler, herhangi bir yıl ya da brüt satış hasılatı sınırı olmadan e-faturaya geçmek zorunda tutulmuştur. Aynı şekilde e-defter zorunluluğu da bulunmaktadır.
  • Bununla beraber bağımsız denetime tabi tutulan şirketlerin e-defter tutmaları da zorunlu tutulmuştur. E-defter tutan mükellefler, yevmiye ve defteri kebir defterleri hariç, tutmak zorunda oldukları defterleri matbu olarak tasdik ettirmeli ve tutmaya devam etmelidir.

E-fatura zorunluluğunuz olup olmadığını efaturazorunlulugu.com‘dan hemen öğrenin!

Ayrıca GİB, yaptığı analiz ya da incelemeler neticesinde riskli veya vergiye uyum düzeyini düşük gördüğü mükellefleri, faaliyet, sektör veya ciro tutarına bakılmaksızın, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda tutabilir.