DİA, Bir Kobi Hikayesi'ni Gururla Sunar! Keyifli Seyirler... İZLEYİN!

Mart 2015 Haber Bülteni

B2B’de Bayi Ödeme Yaptığında, Çıktının Bayiye Mail Olarak Gitmesi Tamamlandı.

B2B’de bayi, firmaya ödeme yaptığında kendi mail adresine ödeme bilgilendirme çıktısının gitmesi sağlandı.

fatura ödeme çıktısı

fatura onay çıktısı

fatura ödeme maili


Rezervasyon Ekranına Eski Müşteri Takibi Eklendi.

Rezervasyon ve Konaklama ekranında eski müşteri rezervasyon ya da konaklama yapıyorsa kolonlara eski müşterinin en son geliş tarihi eklendi ve o satırda farklı renkte görünmesi sağlandı.

rezervasyon listesi


Personel İşe Girişte Mezuniyet Yılı ve Bölümü Otomatik Gelmesi Sağlandı.

SGK işe giriş bildirgelerine personel kartlarının içerisindeki öğrenim durumu, mezuniyet yılı ve bölümü otomatik SGK ya bağlanarak gelmesi sağlandı.


Hızlı Satışda Cari Açıldığında Ünvan Kontrolü Eklendi.

Hızlı Satış ekranı üzerinde bir cari açtığımızda kod aynı olursa uyarı verdiği gibi, ünvan alanına girilen sistemde mevcut ise kontrol yapıp uyarı vermesi sağlandı.

cari ünvan kontrolü


Kampanya Listesine Barkod Okutma Eklendi.

Kampanya Listesi ekranında (scf2610) kampanya eklerken stok seçiminin barkod okutarak yapılması için ekranlara barkod alanı eklendi.

kampanya malzeme satış


Mail Şablonları İçerisinde “Stok Kodu” Eklendi.

Mail Şablon Listesi (msj1101) alanlarına mail şablonları içerisinde kullanılabilir alan olarak “Stok Kodu” ve “Stok Açıklaması” dahil edildi.

mail şablonu


Hızlı Satış Ekranında, Possify PS-200F Hızlı Satış Entegrasyonu Eklendi.

Possify PS-200F model fiyat görme ekranı için, Hızlı Satış ekranındaki ürün satışında, ilgili ürüne ait bilgilerin gösterilmesi ve ödenecek net tutarın gösterilmesinin sağlandı. Hoşgeldiniz ve güle güle (parametrik) mesajlarının eklendi.

fiyat görme ekranı


Gelir Gider Raporu Hazırlandı.

Yönetim Analiz Ekranı’nda bulunan “Giderler-Kar Zarar” sekmesinde tablodaki bilgileri rapor olarak alınması sağlandı. Ek olarak, bu alanlar üzerinde formül yapmak için, Gelir-Gider Raporu(scf9000a) sisteme eklendi.

gelir ve gider raporu

gelir gider raporu


B2B’den DİA’ya Seçilen Kur ile Siparişi Hazırlanması Sağlandı.

B2B’den verilen siparişlerin, B2B Admin Paneli’ndeki Sistem Ayarları’nda seçilen döviz kuru türüne göre DİA’ya düşmesi için Sistem Parametrelerinde [sis.04.05] Döviz.Satış-Çıkış adlı parametre ile eşitlenerek sipariş fiyatı hesaplanması sağlandı.

sistem parametreleri

döviz kuru tipi

ürün arama

ürün fiyatı

ürün toplam


Gelir Vergisi Beyannamesinde (1001a) Güncelleme Yapıldı.

Versiyon 12’ye çıkarılmış.
2- Kazanç Detay Bildirimi bölümünde; B- Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim kısmında; Diğer Ortaklara Ait Bilgiler, Çalıştırılan İşçilere Ait Bilgiler, Oda Temsilcisi alanları eklendi. F- Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bildirim kısmında; İratlar ve Giderler ayrılıp, Giderler kısmı eklendi. H- Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim kısmında; İradı Sağlayan’ın Vergi Kimlik No’su alanı eklendi.
3- Gelir Bildirimi bölümünde; Beyan Edilecek Gelirlerden Bildirim İndirim Türleri’nde güncellemeler yapıldı.
4- Vergi Bildirimi bölümünde; KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Gelir Vergisi ve KVK’nın 32/A Mad. Dışında Hesaplanan İndirimli Gelir Vergisi eklendi.
6- Ekler bölümünde; Ortaklar kısmında; Ticari Kazanç/Serbest Meslek ve GSMİ olarak iki bölüme ayrıldı.”

gelir vergisi beyannamesi

gelir vergisi beyannamesi

gelir vergisi beyannamesi

gelir vergisi beyannamesi

gelir vergisi beyannamesi


Restoran’da Masa Fişine Masraf da Eklendi.

Restoran ekranlarında, ekstra masrafın hesaba eklenmesi sağlandı. Ürün maliyetlerini etkilemeyecek şekilde adisyonda var sayılan da gözükmeyecek, istenirse eklenebilecek şekilde çalışmaktadır.

numaratör

masa hesap fişi tasarımı


Gelir-Gider Raporu(özet)’na Dövizler Eklendi.

Gelir-Gider Raporu(özet)(scf9000A)’na sistemdeki döviz kurlarının gelmesi sağlandı.

rapor gelir gider


 

Mobil Satış Ekranında Barkod ve Ürün Arama Eklendi.

Restoran Mobil Satış ekranına ürün arama ve barkod özelliği eklendi. Ürün ara, açılır menüsüne tıklanınca yazı alanı sıfırlanması ve tüm ürünlerin tekrar yüklenmesi sağlandı.


Raporlarda Yazı ve Formül’e “Eşit Değildir <>” Eklendi.

Rapor tasarımlarında hem yazı hem de formül alanlarında; formül koşullarına “Eşit Değildir (<>)” tanımlanabilmesi sağlandı.

sipariş karşılama raporu tasarımı

Şubat 2015 Haber Bülteni

Stok Kartı İçerisindeki Tüm Fiyat Alanları Zorunlu Yapılabilir Hale Getirildi.

Stok kartı fiyatları ile ilgili olarak Stok Kart 1-5 arası fiyat alanları parametrelerden zorunlu yapılabiliyordu. Yeni çalışma ile stok kart 6-10 arası fiyat alanları da zorunlu yapılabilir hale getirildi.

7658-Fiyat Zorunlu

7658-Fiyat Zorunlu


 

Malzeme Fişi Yazdırma İşleminde “Aynı Fiyatlı Kalemleri Tek Satır Olarak Bas” Özelliği Eklendi.

Malzeme Fişi(scf2701A) ekranına parametre bölümüne Fatura ve İrsaliye de olduğu gibi “Aynı Fiyatlı Kalemleri Tek Satır Olarak Bas” seçeneği eklendi.

7706-Aynı Satırda Bas


 

Masraf Merkezi Ekstresine Cari Bilgileri Eklendi.

Masraf Merkezi(muh1110a) Ekstresi, raporu satır alanlarına Cari Kod ve Cari Ünvan alanları eklendi.

 


 

Restoranda Hesap Fişi Yazdırma/Yazdırmama Seçeneği Eklendi.

Restoranda, kasaya gelen müşteriye hesap fişi yazdırmama, masaya hesap isteyen müşteriye ise hesap fişi yazdırma yapılabilmektedir. Masa Hesap fişi yazdırma işlemi kullanıcının seçimine bağlı hale getirildi.

8103-Hesap Fişsiz


 

Restoran Modülünde İsteklere Göre Düzenleme Yapıldı.

Restoranda, iptal edilmiş siparişlerin faturalanmaması sağlandı.

Faturalanan siparişlerin değişmemesi sağlandı.

Genel Analiz’de restoran siparişlerine menü grubu eklendi.

Toplu Numara Güncelleme ekranında işlem türü kısmına Restoran Fiş No ve Servis Yönetimi’ndeki Fiş No numaralarının toplu güncellenmesi sağlandı.

Z Raporunda ödeme analizinde ödeme planı isimlerinin gösterilebilmesi eklendi.

8322-Restoran

8322-Restoran

8322-Restoran

 


 

Yevmiye Defteri Rapor Tasarıma Belge No Eklendi.

Yevmiye Defteri Raporu(muh9000a) tasarımında satır alanlarına işlem belge no eklendi.

8324-Yevmiye Belge No


 

Sipariş Formu Tasarımına Cari ve Masa Bilgisi Eklendi.

Sipariş formu tasarımı (RST1000A) ekranına cari kodu, ünvanı ve masa notu eklendi.

Sipariş formu


 

Ödeme Planında, Artı Taksit için Min Alt Tutar Eklendi.

Ödeme planında, örn “100 TL ve üstüne +3 Taksit” gibi bir tanımlama yapılması için alan eklendi.

8410-Artı Taksit


 

Arge Kanunu’nda Kısmi Çalışma için E-Bildirge’de Kalan Gün 5510 Kanuna Göre Gösterilmesi Düzenlendi.

Personel 20 gün Arge, 10 gün normal çalışırsa E-Bildirge’de iki satırda da çıkması sağlandı.

 


 

Stok Listesi’ne Ana Birim Desi Alanı Eklendi.

Stok-Malzeme Listesi’ne ve Stok-Malzeme Listesi(SCF2300B) Raporuna ana birim desi alanı eklendi.

8412-Desi Kolonu


 

Z Raporu Tasarımının Rapor Alanlarına Toplam İndirim Alanı Eklendi.

Z raporunun, sadece ödeme analiz detayı almak için, bu tasarımda rapor alanları içerisine “Toplam İndirim” alanı eklendi ve formülde kullanımı sağlandı.

Z Raporu Tasarımı


 

Fatura Listesi Alanlarına Vergi ve TC Kimlik No Alanları Eklendi.

Fatura Listesi(scf2220), alanlarına vergi dairesi, vergi numarası, TC kimlik numarası alanları eklendi.

Fatura VD VNo TC


 

Muhtasar Beyannamesi Güncellendi.

Muhtasar Beyannamesinde, Ekler Kısmında, İşyeri/İşçi Bilgileri Sekmesi Eklendi. Versiyonu yükseltildi.

Muhtasar beyannamesi tasarımı

Muhtasar beyannamesi tasarımı


 

Kdv1 Beyannamesi Güncellendi.

Versiyonu yükseltildi. İhraç Kaydıyla Teslimler kısmında alttaki eklenen alanlar;

1- Yurtiçi ve Yurtdışı KDV ödenmeksizin temin edilen mallar için ödenmeyen KDV,

2- İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV

 


 

Fatura da Kullanılan Kalemin Dinamik Alanları E-fatura’ya Tasarım Olarak Eklendi.

Fatura da kullanılan fatura kalemi dinamik alanları E-fatura’ya tasarım olarak eklendi.

 


 

Gelir-Gider Raporu Hazırlandı.

Yönetim analiz ekranında “Giderler-Kar zarar” sekmesinde tablodaki bilgileri raporu eklendi.

Yönetim Analiz Ekranı


 

Dia Magento Modülü’nde Kapıda Ödeme Tahsilat Yöntemi Eklendi.

Dia içerisinden virmanlı olarak oluşturulan Ödeme Planı ile Magento da Nakit ve Kredi Kartlı ödeme seçenekleri de tahsilat yöntemlerine eklendi.

ödeme yöntemi

Ocak 2015 Haber Bülteni

İrsaliye-Fatura Listesi Raporu (scf9001b) Tasarım Alanlarına kargo firması kolonları Eklendi.

İrsaliye-Fatura Listesi (scf9001b) Tasarımına girildiğinde, faturaya girilen kargo firması tasarımda görülemiyordu. İrsaliye-Fatura Listesi Tasarımına kargo firmasıkod ve ünvanı kolonları eklendi.
kargo firması kolonu
kargo firması kolonu


Toplu İşlem’e (scf4800) Faturalandırılması Ekranına E-Fatura Kolonları Eklendi.

Toplu İşlem (scf4800) ekranında, satış irsaliyelerinin faturalandırılması ekranına, Cari Kart Listesi (scf1100) ekranındaki, “E-Fatura” ve “E-Fatura Kontrol” kolonları, carilerin E-Faturaları da bu alandan faturalandıracağı için kolonlarda E-Fatura mükellefi olup olmadığını görülebilsin diye eklendi.
E-Fatura kolonları


Varyantlı Barkod Basımlarında, İkinci Birim de Basıma Eklendi.

Varyantlı ikinci birim barkod basımlarının yapılabilmesi Malzeme Etiket/Barkod Basımı (etk1202) ekranına eklendi.
Varyantlı ikinci birim barkod


Günlük Görev Listesi Raporu Eklendi.

Günlük görevlerin listelendiği bir rapor hazırlandı. Rapor parametreleri olarak, Tarih aralığı, Görev tipi, İlgili Kullanıcı ve Departman eklenebilmekte olmak birlikte, Görüşme notlarını ve İlişkili belgeler alınan rapora ekleyip gösterebilmektedir.
Günlük görev listesi raporu
Günlük görev listesi raporu


Tekliflerde Aynı Fiş Numarası Kontrolü Eklendi.

Teklif fişlerinde aynı fiş numarası ile kayıt edildiğinde “Ekranda bulunan X fiş numarası kullanıldığından Y fiş numarası verilmiştir.” uyarısı geliyor ve fiş numarası olarak sıradaki getiriliyor.
fiş numarası kontrolü


Stok Kartı Fiyat Kartları Restoran Modülünde Kullanılabilir Hale Getirildi.

Çok şubeli ve her şube için fiyat tanımı yapılabilmesi için, Stok Kartları içindeki Fiyat Kartları kullanarak her şubeye özel tanımlanan sabit fiyatların, masa, paket, self servis ekranlarında gelmesi, Mobil ekranında da kulanılması sağlandı.
Fiyat kartları
Fiyat kartları
Fiyat kartları


Restoran Tahsilattan Sonra Para Kasa Kapağı Otomatik Açılır Hale Getirildi.

Para kasası kapak açma eklentisi hazırlandı. Nakit tahsilattan sonra bu eklenti ile para kasa kapağı otomatik açılır hale getirildi.


Dia ile Magento Stok Entegrasyonu Sağlandı.

Basit ve Varyantlı stoklardan Dia üzerinde B2C de Göster ile açılan tüm stokların, istenilen alanlarının içeriği ile otomatik olarak aktarımı sağlandı. Sipariş, depo, birim, hizmet kartları gibi parametrelerin ve KDV oranlarının tanıtımı yapılan parametre ayarları yapılan ekran tamamlandı. Buradan entegrasyon yapılabilmekte ve Notlar içerisinde Magento için ödeme planları hazırlanırken yapılması gerekenlerin bilgileri elde edilebilmektedir.
Magento Stok Entegrasyonu

BİLGİ AL