DİA, Bir Kobi Hikayesi'ni Gururla Sunar! Keyifli Seyirler... İZLEYİN!

Eylül 2016 Haber Bülteni

Toplu Bilgi Güncelleme’de Cari Hesap Kartlarına Yeni Alanlar Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranında cari kartların “Kaynak” ve “Sektörler” alanlarının toplu güncellenebilmesi sağlandı.

4209


Servis Form Listesi Raporuna Yeni Parametre Eklendi.

Servis formları listesi raporunun tasarım alanlarına “Form Durumu” parametresi eklendi.

9287


SİF de Kampanya İskontolarının Bağlı Olduğu Malzemeye Göre Değişmesi Sağlandı.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırında indirimli bir satırdaki stoğu değiştirdiğimizde satırdaki indirimlerin sıfırlanması sağlandı.


Konsinye Ürünlerinin, Faturada Cari ve Sevk Adreslerine Göre Filtrelenmesi Sağlandı.

Konsinye İrsaliyeleri kesilmiş ürünleri, Fatura içerisiden aktarım yaparken fatura carisine mi yoksa carinin sevk adreslerine göre mi filtreleyerek getireceğini belirleme için parametre eklendi.

10367


İhbar Hesaplamada Personel Kümülatif Vergi Matrahının Dikkate Alındı.

İhbar tazminatı hesaplanırken gelir vergisi için, işçinin yıllık Personel Kümülatif Vergi Matrahı’nın hangi gelir vergisi dilimine giriyorsa, bu tevkifat oranı üzerinde gelir vergisi oranının otomatik gelmesi sağlandı.


Çek/Senet İade İşleminde Başka Cari Karta İade İşlemi Yapılamaması Sağlandı.

Çek/Senet bordrolarında, iade edilmek istenildiğinde evrak hangi cariden alındıysa, sadece o cariye iade edilebilmesi için carinin değiştirilememesi sağlandı.


Çek/Senet Listelerinde [F4 Ekle] Menüsüne Kısa Kodlar Eklendi.

Çek/Senet Bordro Listesi ekranlarında yer alan [F4 Ekle] menülerine fiş girişi yapılacak ise ilgili fişin kısa kodu yanına eklendi.

10427


İptal Edilen Fatura İçin İptal Nedeni Girilebilmesi Parametreye Bağlandı.

İrsaliye ve Fatura iptalinde [scf.11.35] parametresine göre iptal nedeni girilebilmesi sağlandı. Buna bağlı olarak, Fatura ve İrsaliye de iptal nedeni girilmesi isteniyor ise boş geçilmemesi sağlandı.

10428-1

10428-2

10428-3


TSİF Fişleri Tasarımlarına Yeni Model Alanı Eklendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura çıktılarına Satış Elemanı modeli eklendi.

10442


TSİF Fişlerinde, Fiş Aktarımda Satır Notununda Aktarılması Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura [F12 Diğer] menüsünden, “Fiş Malzemelerini Aktar” işleminde satır not bilgilerinin de aktarılması sağlandı.


Personel ve Demirbaş Modülleri için Ekran ve Raporlarına Yeni Alanlar Eklendi.

Amortisman Hesaplama, Toplu Puantaj Hazırlama ve Personel Puantaj Kartına ekranlarına ve Amortisman Raporu, Bordro Listesi Dökümü raporlarına Masraf Merkezi ve Proje Alanlarının eklendi.

10500-1

10500-2

10500-3

10500-4

10500-5


Muhasebe Fişi Satırlarına ve Raporlara Yeni Alan Eklendi.

Muhasebe Fişi Satırlarına, Proje Kartı seçim alan eklendi. Ayrıca Mizan Raporu parametre ekranına toplu seçim için ve Muavin Defteri raporu filtrelerine Proje Kartı seçim alanı eklendi.

10505-1

10505-2

10505-3


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında Faturalanmış İrsaliye Bilgilerinin Değiştirilebilmesi Sağlandı.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranına faturalanmış irsaliyelerin de gelmesi sağlandı. Faturalarda hata oluşmaması için fiyatlarının güncellenmesi engeldi. İrsaliye’ye özel bilgilerden Yetki Kodu ve Özel Kod güncellemelerinin gerçekleştirilebilmesi sağlandı.

10509-1

10509-2


Cari Karta Zorunlu Alan Eklendi.

Cari Kart içerisindeki Ödeme Planı alanının zorunlu yapılabilmesi için [scf.53.15] parametresi eklenmesi sağlandı.

10520


Faturada Yeni Hizmet Kartı Eklenirken Hizmet Türü Fatura Türüne Göre Gelmesi Sağlandı.

Fatura satırı içerisinden gidilen Hizmet Listesinde, yeni bir hizmet eklenmek istediğinde hizmet kart türü, satırından gelinen faturanın türüne göre Alınan veya Verilen olarak gelmesi sağlandı.


KDV 1 Beyanname Versiyonu Yükseltildi.

KDV 1 Beyannamesi’nin versiyonu KDV_22 olarak değiştirildi.


Yeni Ekranların Eğitim Videoları Yayınlandı.

Banka Kredisi Oluşturma
v1

Banka Kur Farkı Fişi
v2

Caller ID
v3

Cari Kur Farkı Fişi
v4

Kasa Kur Farkı Fişi
v5

Satış Adetlerine Göre Sipariş Hazırlama
v6

Satış Elemanlarının Performans Prim ve Komisyon Takibi
v7


Ağustos 2016 Haber Bülteni

Geçici Gelir ve Geçici Kurumlar Vergileri Beyannamelerine Yeni Alan Eklendi.

Geçiçi Gelir ve Geçici Kurumlar Beyannamelerinde, Ekler bölümünün Gelir Tablosu başlığı altındaki dipnot bölümü yanına, tanımlanan Gelir Tablolarındaki dipnotunu getirecek ”Dipnot Yükle” butonu eklendi.


Satış Elemanı Prim Kartına Yeni Alanlar Eklendi.

Satış Elemanı Prim Kartında , Prim Uygulanacak Stok Kart Filtresi alanına Stok Markası seçeneği ve Özel Kod 6-10 aralığı eklendi.

10377


Liste Ekranlarındaki Sistem Performansı için Yeni Parametre Eklendi.

Liste ekranlarındaki filtre satırında yer alan butonlara yeni ikonlar yerleştirildi.
Birden fazla kullanıcılı sunucularda yapılan kayıtlar, listelerde güncellemeye neden olur. Bu da istemcinin performansını eklemektedir. Performansı arttırmak için, güncellemenin otomatik olup olmamasını, Sistem Parametreleri ekranından, Genel Parametreler seçildikten sonra, Sistem Yönetimi – Performans olarak isteğe bağlı ayarlanması sağlandı.

10342-1

10342-2


Muavin Defteri Tasarımına Yeni Alan Eklendi.

Muavin Defteri tasarımında Satır Alanları bölümüne “Son İşlem Tarihi” eklendi.

10324-1

10324-2


SİF Fişlerinde Barkod Okutunca Satır Ayırma Kontrolü Eklendi.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında, barkodlu işlemler sırasında, birden fazla farklı barkodu olan bir ürünün, farklı barkodlarının okutulduğu durumda ayrı satırlarda gelmesi sağlandı. Bunu için Sistem Parametreleri ekranına Farklı Barkod eklendi.

10294-1

10294-2

10294-3

10294-4


Restoran Yazıcı-Ekran Ayarları Ekranına Yeni Kolonlar Eklendi.

Restoran Yazıcı-Ekran Ayarları ekranı liste üzerindeki filtre bölümüne kullanılabilmesi için Stok Özel Kod 1 ve Grup Kodu kolonları eklendi.

10289


EAN Barkod Üretilirken Ön Değer Verilerek Barkod Oluşturulması Sağlandı.

Sistem Parametreleri ekranından EAN Ön Numara Değeri alanı eklenerek, EAN barkod üretilirken ön numara olarak kullanılacak değerin kullanıcı tarafından tanımlanması sağlandı.

9887-1

9887-2


Öğrenci Adres Listesi Tasarımı Satır Alanları Güncellendi.

Öğrenci Adres Listesi raporunda, tasarımdaki Satır Alanlarına Öğrenci Kartı Model seçeneğine bağlı Ek Alanlar eklendi.

10508


Potansiyel Müşteri Listesi Yeni Kolon Eklendi.

Potansiyel Müşteri Listesi Cari Kart’ta yer alan Bölge kolonu eklendi.

10494


Web Servis v2’de Veri XML’i ile Dinamik Alanların Alınması Sağlandı.

Web Servis v2’de, veri XML’i içerirsindeki alanlara dinamik alanlar eklenerek bu alanların barındırdığı bilgilerin alınması sağlandı.


Vera Yazarkasaya Başlık Bilgilerinin Gönderimi Parametrik Olarak Ayarlanması Sağlandı.

Sistem Parametreleri ekranındaki Fiş Başlığı Gönderilsin mi? parametresi eklendi. Böylece, Dia’dan Vera’ya ürün aktarımında, Dia’da tanımlanmış başlık bilgilerinin fişe gönderiminin parametrik olarak ayarlanması sağlandı.

10474


Kasa Fişi Raporuna Kalan Taksitleri Görüntüleme Eklendi.

Kasa Fişi raporunda carinin kalan taksitlerinin gösterilmesi için rapor alanları kısmına kalan toplam taksit tutarı parametresi eklendi.

10451

10451-2


Paket Servis için Restoran Modülü Yükseltildi.

Restoran Modülündeki Paket Servis ekranının sunucuda yer alan birden fazla firmada kullanılması için gelen kayıtlarından firma bazlı olarak ayrılmış Açık Paket Listesi oluşturması sağlandı.

10433


Hızlı Satış Ekranlarında Fiyat Grupları Alanı için Kısa Yol Eklendi.

Hızlı Satış ekranlarında barkodlu ürünler ile hızlı işlemler yapıldığı için fiyat grupları ataması var olduğu durumlarda hızlıca seçeneklere “Alt+G” ile klavyeden ulaşılması sağlandı.

10418-1 10418-2


Cari Hesap Ekstresi Raporuna Yeni Alan Eklendi

Cari Hesap Ekstresi Raporu fiş kalemleri sekmesine Barkod kolonu eklendi.

10414


Temmuz 2016 Haber Bülteni

TSİF Fişlerinde Anabarkod’un Gösterilmesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura girişi ekranlarında “Bilgi” kolonunda stok kartına ait özel kodlarla beraber gösterilebilmesi için Sistem Parametreleri içerisinden <scf.12.74> parametresi üzerine [anabarkod] ibaresinin tanımlaması yapılarak, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişleri içerisindeki bilgi kolonuna anabarkod bilgisinin gelmesi sağlandı.

9447-1

9447-2


Banka Fişi Kalemi Raporu ‘nda Filtrelere Yeni Alanlar Eklendi.

Banka Fişi Kalemi Raporu ‘na filtreleme kısmına Masraf Merkezi Kodu ve Masraf Merkezi Açıklaması alanları eklendi.

9496


Teklif Listesi ve Teklif Performans Raporu Filtrelerine Yeni Özellikler Eklendi.

Teklif Listesi ve Teklif Performans Raporu teklifler için rapor alınmak istendiğinde revize tekliflerin gelmesi/gelmemesi için Filtreler kısmına Bağlı Teklif Fiş No alanına listeden seçme özelliği eklenmiştir.

9757-1

9757-2


Rehber Kartı Etiket/Adres Basımı <etk1205> Ekranı ve Toplu Rehber Kartı Seçme Özelliği Eklendi.

Rehber Kartı Etiket/Adres Basımı<etk1205> ekranı ve içine [F12 Diğer] menüsünde “Toplu Rehber Kart Seç” özelliği eklendi.

9867-123

9867-2

9867-3


Muhasebe Fişi Belge Türü Değişkenleri Yenilendi.

Cari Hesap Fişleri muhasebeleşirken Belge Türü ve Diğer Belge türü değişkenleri sabitleri eklendi.

9963


TSİF Fişi Satır Kolonları Güncellendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişleri satır kolonlarına “Proje Açıklaması” kolonu eklendi.

9997-1

9997-2


Seri Listesi Raporu ‘na Satış Bilgilerinin Gelmesi Sağlandı.

Seri listesi raporu , Filtreler kısmına ”Satış Fatura Numarası”, ”Satış Tarihi” gibi Satış Bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

10214-1

10214-2


İşçi Hesap Pusulası Raporu Güncellendi

İşçi Hesap Pusulası Raporu ‘ nda, hesap pusulası tasarımında değişiklik, normal mesai kazancının ayrıca hesaplanması sağlandı.


KDV 1 Beyanname Güncellendi ve Versiyonu Yükseltildi.

KDV1 Beyannamesine belge bilgileri tablosu eklendi. Versiyon yükseltildi.


Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) Versiyonu Yükseltildi.

Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) versiyonu yükseltilmiştir.


Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) Versiyonu Yükseltildi.

Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) versiyonu yükseltilmiştir.


Restoran Siparişi’ndeki Cari ile Malzeme Fişi Carisi İlişkilendirildi.

Restoran siparişi bir Cari Hesap ile ilişkilendirilmiş ise oluşan Malzeme Fişi’nin, Cari Hesabı da seçilen Cari’nin olması sağlanmıştır.

10415-1

10415-2


Haziran 2016 Haber Bülteni

Stok Kartına Yeni Zorunlu Alan Eklendi.

Stok Kart Detayı içerisindeki “2 Diğer” sekmesinde bulunan “Kar %” alanının zorunlu yapılabilmesi için Sistem Parametrelerine eklenmiştir.

9338-1

9338-2


Otel Modülü’nde Misafir Kartı’na Yeni Zorunlu Alan Eklendi.

Otel Modülü içerisindeki Misafir Bilgileri ekranındaki, “Telefon 1”, “Cep Tel” ve “E-Posta” alanlarının zorunlu yapılabilmesi için Sistem Parametrelerine eklenmiştir.

9349-1

9349-2


Personel Puantajı Yapılırken Eksik Gün Uyarısı Gelmesi Sağlandı.

Personel Puantajı yapılırken eksik gün girildiğinde Pop-Up pencere olarak “eksik gün girilmiştir” uyarısı gösterilmesi sağlandı.

9445-1

9445-2

9445-3


Teklif Fişindeki Durumların Renklendirilmesi Sağlandı.

Teklif Fiş giriş ekranında belirtilen “Son Tarih” alanındaki bilgiye göre; Teklif Listesi’ndeki kaydın tarihi geçenler için kırmızı renk ile gösterilmesi sağlandı.

9591-1

9591-2


Banka Fişlerine Kur Farkı Hesaplama Fonksiyonu Eklendi.

Banka fiş listesinde, fiş türleri arasına Kur Farkı Hesaplama opsiyonu da eklendi.

9648


Talep Fişi Satır Dinamik Alanlarının, Talep Listesi(Ayrıntılı)’ne Eklendi.

Talep fişinde, satır alanlarına eklenen Dinamik Alanlar’ının Talep Listesi(Ayrıntılı) ekranına eklenmesi sağlandı.

9807-1

9807-2


Kdv Beyannamesi 2 Raporu Tasarımına Yeni Alanlar Eklendi.

Kdv Beyannamesi 2 Raporu tasarımına;

 • Tablo 2 -Tam tevkifat ve Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde işlem türü eklenebilmekte. Matrah, oran, tevkifat oranlarını ekrana getirmektedir.
 • Kdv kesintisi yapılanlara ait bildirim tablosunda ödeme türü ve vergi tevkifatına esas tutar alanları eklenmiştir.
 • Kdv kesintisi yapılanlara ait bildirim tablosunda beyannamede ön muhasebeden al butonu kullanarak verilerin gelmesi sağlanıyor. Ad ve Soyad bilgileri Ön muhasebeden alma işlemi yapılmadığı zamanlarda ayrı ayrı geliyor.

9901-1

9901-2

9901-3

9901-4

9901-5

9901-6


Gider+Gelir Raporu’na Tarih Aralığı Eklendi.

Gider+Gelir Defteri Raporu raporunun tarih aralığı verilerek alınabilmesi sağlandı.

9994


Personel Puantaj Kontrolüne Yıl Bilgisi Eklendi.

Dönem tarih aralığını standart mali dönem tarihleri olan örn “01/01/2016-31/12/2016” tutmayıp, birden fazla yıla denk gelecek dönem kullanılan firmalarda personelin puantajı hazırlanırken sistemin hesaplamalarına yılı katabilmesi için yapılmış bir eklentidir.


Fırsatlar Menüsünden Görev Oluşturulabilmesi Sağlandı.

Günlük Yönetim Raporu’nda çekler ve senetler için detayları gösterirken tablodaki tarih filtresi, vade tarihine göre uygulandı.

10173-1

10173-2

10173-3


Görüşme Notları Dinamik Alanlar Eklendi.

Görev Takip kartındaki Görüşme Notu ekranına dinamik alan tanımlama özelliği eklendi.

10181

10181-2


Fırsat Kartına Ek Dosya Özelliği Eklendi.

Fırsat Listesi [F12 Diğer] menüsünden ilgili fırsat kartına Ek Dosya Ekleme özelliği eklenmiştir.

10212


Hızlı Satış Ekranına Saat Bilgisi Eklendi

Hızlı satış ekranına saat bilgisinin otomatik gelmesi sağlanmıştır.

10218


Banka Fişleri’nde Kalem Satır Silme İşlemi Eklendi.

Kredi Kartı fişlerinin tahsilatı için toplu olarak kesilmiş bir banka fişi içerisindeki bir kaydın düzenlenmesi için tüm fişin silinmesi gerekmekteydi. Bu işlemi kolaylaştırmak için ilgili banka fişine (F5 Değiştir) ile giriş yapılıp ilgi kredi kartı fişini oluşturan satırın silinebilmesi eklendi. Bu şekilde tüm tahsil edilenler yerine, sadece düzenlenecek kredi kartı fişi “Bekliyor” duruma geçer.

10234-1

10234-2

10234-3

10234-5


Personel Veri Aktarımında XML Dosya Aktarımları Güncellendi.

Personele tanımlanan kazanç kesintilerinin veri aktarımında içeri/dışarı alırken aktarılması sağlandı.


Veri Aktarımı Varyantlı Stok Malzeme Kartlarında Yeni Alan Eklendi.

Veri Aktarımı Varyantlı Stok Malzeme Kartları Excel Kural Tanımı Veri Alanına B2C İndirim Oranı Eklenmiştir.

10244-1

10244-2


Misafir Kiosk Ekranı Tanımlamaları Güncellendi.

Misafir Kiosk Ekranı Ekstra Kontrolü sayfasında Toplam yazısını Toplam borç, Toplam alacak şeklinde güncellenmesi yapıldı.

10271


Restoran Modülü’nde Yeni Yükseltmeler Yapıldı.

 • Restoran Modülü, Paket Servis ekranına Açık Siparişler Listesi fonksiyon butonlarına fişi yazdırmak için Yazdır eklendi.
 • Sipariş Listesi’ne Paket Servis Fişi Yazdırma seçeneği eklendi.
 • Yemek Çeki Listesi’ndeki Yazdır seçeneğine Liste Yazdır özelliği eklendi.
 • Paket Servis ekranı çözünürlük seçenekleri genişletildi.
 • Ödeme Alındı işaretli siparişlerde C-Diğer sekmesindeki cari bilgisininde gelmesi sağlandı.

10325

10325-1

10325-2

10325-3

10325-4

Mayıs 2016 Haber Bülteni

Personel Kart Ekranına Dinamik Alan Eklendi.

Personel kart detayına dinamik alan eklendi. Personel kartına yeni eklenen dinamik alanlar, Personel Listesi ve Personel Listesi Raporuna kolon olarak eklendi.

6328-1

6328-2

6328-3


Misafir Kontrol Listesi<ote9009a> Raporu, Satır Alanlarına Yeni Kolon Eklendi.

Misafir Kontrol Listesi raporu tasarım alanlarına e-posta, cep telefonu, konaklama sayısı adlı kolonlar eklendi.

7990


Görev Takip Süreçleri Arası Geçişlerde Değişiklik Yapılması Sağlandı.

Görev Takip süreçlerinin sıralı şekilde uygulanabilmesi için çalışma yapıldı. Bu şekilde önceki sırada da olsa tanımlanmış süreçler arası geçiş yapabilmesi sağlandı. Planlama, tamamlanma, süreç notu alanları eklendi. Görev süreçlerinin takip edilebilmesi sağlandı. Süreç ve plan gecikmesi özellikleri eklendi.

9090


Kasalara Otomatik Kur Farkı Hesaplama Eklendi.

Belirtilen tarih aralığında, seçili dövize ve kuruna göre kur farkı hesaplanması için Kasa Listesi [F12 Diğer] altına “Kur Farkı Hesaplama” özelliği eklendi. Birden fazla kasa hesabı da seçilebilmektedir.

9649


Cari Kartlara Otomatik Kur Farkı Hesaplama Eklendi.

Belirtilen tarih aralığında, seçili dövize ve kuruna göre kur farkı hesaplanması için Cari Kart Listesi sol taraftaki işlem butonlarından Cari Hesap işlemlerinden “Kur Farkı Fişi” ya da Cari Hesap Fişleri ekranından [F4 Ekle] yer alan “Kur Farkı Fişi” içerisine işlemleri yapan ekran eklendi. Birden fazla cari hesabı da seçilebilmektedir. Kur farkı fişi alacak durumunda, eksi tutar gelmemesi sağlandı.

9650


Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Evraklarında Proje Kodu Zorunluluğu Sağlandı.

Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura kalemlerinde Proje Kodu için zorunluluk parametresi eklendi.

9713


Sipariş, İrsaliye, Fatura Yazdırma İşleminde “Fiyatsız Ürünler Gösterilmesin” Parametresi Eklendi.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişi raporlarına “Fiyatsız Ürünler Gösterilmesin” parametresi eklendi.

9898


Fatura Listesi (Ayrıntılı) Ekranına Senaryo Kolonu Eklendi.

Fatura Listesi (Ayrıntılı) ekranında kolonlara faturadaki e-fatura senaryosu kolonu eklendi.

9941


İade Edilen Çek/Senet Vadesinin, Cari Hesap Hareketlerinde Vade Tarihi Kısmına Gelmesi Sağlandı.

Çek/Senet iade edildiğinde oluşan cari hesap fişlerinin satırlarında bulunan vade tarihine bordrodaki vadenin gelmesi sağlandı.

9960-1 9960-2


Günlük Yönetim Raporu Güncellendi.

Günlük Yönetim Raporu’ nda çekler ve senetler için detayları gösterirken tablodaki tarih filtresi, vade tarihine göre uygulandı.


Malzeme Ekstresine Diğer Birimler Eklendi.

Malzeme Ekstresi raporunun satır alanlarına stok kartının diğer birimleri eklendi.

10069


Rota Kalemlerine Dinamik Alan Eklendi.

Rota kalemlerine dinamik alan eklendi.

10079


Muhtasar Beyanname Raporu Güncellendi.

Muhtasar Beyannamesindeki “Vergiye Tabi İşlemler” sekmesinde yer alan SGK’lı personele ilişkin verilerin Personel Modülü’nden otomatik alınması sağlandı.


Fatura Fişinde Ödeme Hareketleri Görüntülenmesi Öntanımlı Hale Getirildi.

Fatura fişi yazdırırken ödeme hareketlerinin Sistem Parametreleri ekranından seçilmesi ile öntanımlı olarak yazdırılabilmesi sağlandı.

10186


Faturalanmış Restoran Sipariş Fişinin Silinmesi Engellendi.

Restoran satış işlemine istinaden oluşan sipariş listesi üzerinden ilgili sipariş, faturalandığında sipariş fişinin silinememesi sağlandı.

10188


Sanal Pos Tanımına Bayi Sanal Posu Kontrolü Eklendi.

Sanal Pos kartında tanım alanlarına “Bayi Sanal Pos ID’si Olmayan Kullanamaz” özelliği eklendi.

10194


Ortak Stok Kartları için Stok Listesine Firma Kolonu Eklendi.

Ortak kullanılan stok kartların farklı firmalardan açılan stoklarını takip edebilme amacı ile Stok Malzeme Listesine, Firma kolonu eklendi.

10203


Talep Fişine, Ek Dosya Atama Eklendi.

Talep fişine [F12 Diğer] menüsüne “Ek Dosya” seçeneği eklendi.

10206


Hızlı Satış Ekranında Saatin Otomatik Gelmesi Sağlandı.

Hızlı satış ekranında saat bilgisinin alana otomatik gelmesi sağlandı.


Excel Banka Fişi Aktarımı Kural Tanımına Yeni Alan Eklendi.

Excel banka fişi aktarımında, kural tanımı alanlarına proje kodu eklendi.

10229


Cari Kart Listesine Dövizli Bakiye Kolonu Eklendi.

Cari Kart Listesine kolonlara raporlama dövizine göre bakiye kolonları eklendi, varsayılan tablo tasarımından gizlendi.

10236

Nisan 2016 Haber Bülteni

Cari Mütabakat Ba-Bs Formu Raporuna<scf9012b> “Vergi veya TC Kimlik Numarası Aynı Carileri Grupla” Kontrolü Eklendi.

Cari Mütabakat Ba-Bs Formu Raporuna<scf9012b> “Vergi veya TC Kimlik Numarası Aynı Carileri Grupla” göre gruplama seçenekleri eklendi.

8010


Satış Elemanı Özet Kar – Zarar Pivot Tablosu Geliştirildi.

Genel Analiz’de fatura bazında Kar-Zarar analizi yapabilecek hale getirildi. Fatura Kar-Zarar Analizi, Kar-Zarar raporu fatura ve stok bazında raporlarında maliyet sıfırsa kar-zarar yüzdesi de sıfır yapıldı. Genel Analiz’in, Kar-Zarar kısmına raporlama dövizine ve depolara göre maliyet hesaplama opsiyonu eklendi. Maliyet yöntemleri güncellendi. Kar-zarar analizi için verilen fiyat farklarında miktar ve maliyet sıfır hesaplanması sağlandı.

9076


Check-inde Verilen Pos Karta, Oda veya Misafir Numarası Parametrik Atanabilir Hale Getirildi.

Check-in sırasında otomatik olarak Pos Kart verilirken, oda numarasını kart numarası alanına atanmaktadır. Bu işlemi parametrikleştirip istendiğinde oda numarası, istendiğinde misafir kart numarası verilmesi sağlandı. Misafir Kart koduna, üyelik kodu atanabilir ve talep eden her misafir için kart basılabilecek ve bu kartta misafir kart kodu olacak, otel içinde de bu kart kullanılabilecektir.

9303


Mail Şablonları’ na Servis Giriş/Çıkış Formu Alanlarının Eklendi.

Mail Şablonları’ na Servis Giriş/Çıkış formlarından cari bilgilerinin gelmesi sağlandı.

9714

 


Fatura KDV Raporunda Filtrelere Fatura’daki Senaryo Eklendi.

Fatura KDV raporunda filtrelere faturadaki senaryo eklendi ve senaryolar LQEFA da düzenlendi.

9942


Misafir Kios Ekranı/Kart Hareketleri Ekranına Kart Sahibinin Adı Soyadı Bilgisi Eklendi.

Misafir Kios Ekranı/Kart Hareketleri ekranına kart sahibinin adı soyadı bilgisi eklendi.


E-ticaret’teki Marka Alanında Bölümlerin Karakter Sınırı Kaldırıldı.

E-ticaret admin panelinde marka alanına title, description, keyword alanlarında karakter sınır mevcuttur. Karakter sınırının kaldırılması sağlandı.


Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Güncellendi.

 • Kurumlar Vergi Beyannamesi versiyonu 16’dan 17’ye yükseltildi.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi / Ek Bilgiler sekmesi Ek Bilgiler alanına “Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi” satırı eklendi.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi / 3 Kazanç ve İlaveler sekmesinde / Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler alanına 453 tür kodu ilave edildi.

10089-1

10089-2


Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir)’ de Versiyon Güncellendi.

 • Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) versiyonu 10’dan 11’e yükseltilmiştir.
 • Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) / Vergi Bildirimi sekmesi’ne “Gelir Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı” alanı eklendi.

10091


Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) ‘da Versiyon Güncellendi ve Değişiklikler Yapıldı.

 • Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) versiyonu 17’den 18’e yükseltildi.
 • Geçici Gelir/Kurum Beyannamelerinde Ekler “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu” ile istisnadan yararlanmak isteyenler için boş değer eklendi.

10094


Personel Tabi Olduğu Kanun Listesine Yeni Kanun Eklendi.

Personel kartında yer alan, Çalışma Bilgileri, Toplu Personel Güncelleme, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve e-Bildirge’ de personelin tabi olduğu kanunlara “06645 sayılı kanuna tabi” içerikli olanı eklendi.

10106


Aktivite Raporuna Yeni Alan Eklendi.

Aktivite Raporu<miy9000a>, “Yeni Potansiyeller” bölümüne “Cari Kart (*)” model alanı eklenmesi sağlandı.

10129


Excel Banka Ekstre Veri Aktarımı Geliştirildi.

Excel banka ekstre aktarımı için kural tanımı ekranına eşleme yardımcısı eklendi.

10131


Talep Listesinde Dinamik Alan Kolonları Eklendi.

Talep Fişi ekranına eklenen dinamik alanların, Talep Listesi’nde kolonlara eklenmesi sağlandı.

10148


Alınan Sipariş Karşılama Raporunun<scf2900b>, Yeni Alanlar Eklendi.

Alınan Sipariş Karşılama Raporunun<scf2900b>, satır alanlarına Cari(*) model ve Sevk Adresi(*) modeli eklendi.

10179

Mart 2016 Haber Bülteni

Rapor Alanlarında Veritabanı Modellerinin Kullanılabilmesi Eklendi.

Raporlarda model alanlarının formüllerde, alt sayfa ve rapor toplamlarında kullanılabilmesi sağlandı. Ayrıca rapor modellerine dinamik alan desteği eklendi. Bu sayede örneğin fatura çıktısında fatura cari kartı içindeki tüm alanlara dinamik alanlar da dahil olacak şekilde erişim sağlanmış oldu.

8711-1 8711-2 8711-3 8711-4


Toplam Geceleme Bilgisinin, Rezervasyon Kartı İçinden Alınması Sağlandı.

Rezervasyon Kartı içinde, misafir seçildiğinde tablodaki bilgi kolonunda toplam geceleme sayısında gelmesi sağlandı.

9299


Pos Kart Limitine İstenilen Bir Tutar Verilmesi Sağlandı.

Otel Rezervasyon Kartı içerisindeki post kart tanımındaki limite ilave olarak kullanılabilecek avans limiti sistem parametrelerine eklendi.

9301


Pos Kart Hareketlerinin Kiosk Ekranından Takibi Sağlandı.

Misafir Kiosk Ekranı içerisinde yükleme, harcama, limit, bakiye gibi bilgilerini göreceği yeni ekran hazırlandı.

9302-1 9302-2


Proje Kartına Dinamik Alanlar Eklendi.

Proje Kartına dinamik alan desteği eklendi. Proje listesinde, proje ekstresinde gözükmesi sağlandı. Proje ekstresinde, rapor alanlarına Proje Kartı Model alanı eklenmesi yapıldı.

9506


İade Faturalarında Minimum Fiyat Kontrolü Parametresi Eklendi.

İade faturalarında işlemlerin minimum fiyat kontrolü için Sistem Parametreleri’nde yeni parametreye [scf.18.14] bağlandı.

9536


E-Fatura Tasarımlarına Son Cari Bakiye Eklendi.

E-fatura fiş notlarına cari bakiye, cari bakiye irsaliye dahil ve önceki bakiye alanları eklendi. Kalem parametrelerine ana barkod alanı eklendi.


SHY- Servis Formlarına Zorunlu Alanlar Eklendi.

Servis Hizmet Yönetimi modülündeki Servis Formu için Sistem Parametreleri’ne zorunlu alanlar eklendi. Zorunluluk eklenen alanlar;

 • Belge No
 • Teslim Alan Personel
 • Teslim Eden Şahıs
 • Seri Numarası
 • Müşteri Bildirimleri
 • Teknisyen Notları
 • Özel Kod 1
 • Özel Kod 2

9805


Rota Tanım Kartına Dinamik Alan Eklendi.

Rota tanım kartına dinamik alanlar ve raporlarına da model desteği eklendi.

9876-1 9876-29876-3


Hizmet Listesi İçerisinde Dinamik Alanların Kolonlara Gelmesi Sağlandı.

Hizmet Listesi içerisinde hizmet kartı dinamik alanlarının kolonlara gelmesi sağlandı.

9877


Raporlara Model Desteği Eklendi.

Raporlarda model desteği ile raporların bağlı olduğu diğer kartları ve/veya evrakları tüm alanlarıyla tasarıma ekleyebilme sağlanmıştır. Örnek olarak; fatura içerisinde, stok kartının ya da cari kartın tüm alanlarını tasarıma eklenmesi verilebilir. Model alanları ‘Cari Kart (*)’ şeklinde yazılmaktadır.

9896


Fatura Satır Alanlarına “Tevkifat Kodu” Kolonu Eklendi, Muhasebe Bildirim Tablolarına da Aktarımı Sağlandı.

KDV1 beyannamesi ekler\kısmi tevkifat tablosundaki tevkifat uygulama işlemin cinsi kolonunun stok kartı üzerinden çalışması eklendi. Beyannamedeki iade faturalarının gelmemesi sağlandı. Satırlarda gelen faturalarda işlem türüne ve KDV oranına göre gruplama yapıldı. KDV beyannamelerinde kısmı tevkifat oranlarında güncelleme yapıldı. Seçilen işlem türüne göre tabloda seçili gelmesi sağlandı.KDV1 beyannamesinde eklerde bulunan kısmi tevkifat tablosundaki işlem türünü de dikkate alması sağlandı. KDV1 beyannamesinde kısmi tevkifat tablosu ön muhasebeden firma/dönem bağımlı gelmesi sağlandı.


Varyant Listesi (Ayrıntılı) Raporuna Fiyat Kartları Eklendi.

Varyant Listesi (Ayrıntılı) raporunda satır alanlarına malzeme fiyat kartlarında tanımlanmış varyant fiyatlarının eklenmesi sağlandı.

9938


Proje Kartına Özel Kod ve Grup Kodu Eklendi.

Proje Kartına özel kod 1-5 eklendi. İlgili listelere, genel analiz ekranındaki gruplamalara eklendi.

9979


Marka Listesi İçerisinden Toplu Silme Sağlandı.

Marka listesi içinde toplu seçim ile silinebilmesi sağlandı.

9982


KDV-1 Beyannamesinde Tür Kodları Eklendi, Versiyonu “KDV_19” Olarak Değiştirildi.

“KDV-1 Beyannamesinde “”Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler”” tablosuna 325, 326 ve 327 tür kodları eklendi.
KDV-1 Beyannamesi versiyonu “”KDV_19″” olarak değiştirildi.”

9987


Raporlarda Model Çoklu Dinamik Alan İçeriği Alt Alta Yazar Hale Getirildi.

Rapor çıktılarında Veritabanı Modeli çoklu seçim dinamik alanları rapor çıktılarında virgül ile ayrılıyordu. Bu çoklu dinamik alanların istenirse rapor çıktılarında modeller üzerinden kullanıldığında başka ayıraçlarla ayrılabilmesi için Sistem Parametrelerine yeni bir parametre [sis.01.16] eklendi. Bu parametre ile istenirse \n ayracı kullanılarak çoklu seçim dinamik alanlarının rapor çıktılarında alt alta ayrı satırlarda yazılabilmesine imkan sağlanabiliyor.


Etiket/Barkod Basımı Ekranlarında Model Alanları Eklendi.

Serbest , Malzeme ve Cari Kart Etiket/Barkod Basımı tasarım ekranında Model alanları Eklendi.

Şubat 2016 Haber Bülteni


Departman Tahakkuk Özeti [per9019a] Raporu Satır Alanı Eklendi.

Departman Tahakkuk Özeti [per9019a] raporu tasarımı, satır alanlarına “Mahsup Edilecek A.G.İ.” eklendi.

9870


Kasa Fiş Numarası Kontrolü İçin Parametre Eklendi.

Farklı kullanıcılarla kasa fişleri ekranından fatura girişi yapıyor; kasa fişleri ve satış faturası fiş numaraları, kasa fiş numaraları toplu numara güncellense de birden fazla kullanıcı aynı anda aynı ekranı kullanarak kasa faturası eklediği için, mükerrerlik devam ediyordu. Sisteme parametre eklenip, Kasa Fiş Numarası Kontrolü sağlandı. Farklı fiş ve evraklar için de sistem genelinde parametrelere fiş numarası kontrolü eklendi.

9891


Hizmet Ekstresine [scf2810A] Faturalanmamış İrsaliyeler Dahil Edildi.

Hizmet ekstresine [scf2810a] faturalanmamış irsaliyelerin dahil edilmesi parametrik olarak sağlandı.

9899


Personel Bordro Listesi [per9030a] Raporuna Alan Eklendi.

Personel Bordro Listesi Dökümü [per9030a] raporunda, satır alanlarına “Toplam İşveren Maliyeti” alanı eklendi.

6812


Faturaya İrsaliye Numarası Alanı Eklendi.

Fatura eklerken oluşan irsaliyenin numarasını girebilmek için “Diğer” tabına irsaliye numarası alanı eklendi. Aktarımlarda giriş yapılmaması için kontrol eklendi.

7441


Genel Analiz Ekranında, Raporlama Dövizine Göre Tutar Eklendi.

Genel Analiz[scf2990] ekranındaki parametrelere raporlama dövizi eklendi. Proje fişine, raporlama dövizi alanı eklendi, genel analiz ekranındaki raporlama dövizi kolonları eklendi. Otomatik oluşan proje fişlerinde raporlama dövizininde gelmesi sağlandı. Genel analizde gruplama seçeneklerine “Malzeme Fişi için Fiş Dövizi”nin adı “Raporlama Dövizi” olarak değiştirildi, proje analizine de raporlama dövizi eklendi.

9480


Muhasebe Bağlantı Kod Listesi [muh2000], Kdv Bağlantı Kodlarına Yeni Seçenekler Eklendi.

Satış tevkifatının muhasebeleşmesinde karşılık hesaplarının geleceği şekilde ayrı muhasebe hesaplarına bağlanabilmesi sağlandı. Ayrıca mevcut müşteri entegrasyonlarında problem yaşanmasın diye özel parametre eklendi.

9503


Cari Hesap Fişleri, Kasa Fişleri, Banka İşlemleri, Çek-Senet, Malzeme Fişlerinin Otomatik Muhasebeleşme Parametresi Eklendi.

Cari hesap fişleri, kasa fişleri, banka işlemleri, çek – senet bordrosu, malzeme fişi türlerinden biri kaydedildikten sonra otomatik muhasebeleşmesi sağlandı. Otomatik muhasebeleşme işlem türüne göre parametrelere bağlandı.

9701


Fatura Listesi [scf2220] Ekranında, Kolonlara E-Fatura Kolonu Eklendi.

Fatura listesine [scf2220] e-fatura kontrolü eklendi. İnternet faturası için kargo tarihinin otomatik gelmesi sağlandı. Sipariş faturalanırken parametrik olarak e-arşiv internetin gelmesi ve yine parametrik olarak sipariş tarihinin ödeme tarihi olması sağlandı. Sipariş faturalama sırasında gönderim tarihi bugün gelmesi sağlandı.

9729


Hizmet Özel Kod İsimlerinin Değiştirilebilmesi Sağlandı.

Hizmet kartlarında yer alan Özel Kod 1-5 alanlarının isimlerinin değiştirilebilmesi sağlandı.

9773


Malzeme Fişlerinde Kampanya Uygulama Eklendi.

Malzeme Fişlerinde kampanyalara göre fiyat getirebilmek için “Malzeme Fişleri” türünde yeni bir kampanya türü eklendi. İstenilen malzeme fiş türüne göre fiyat getirilebiliyor. Depo Transfer Fişi için kampanyadaki şubenin giriş şubesi olarak mı yoksa çıkış şubesi olarak çalışacağını belirlemek için yeni bir sistem parametresi[scf.18.14] eklendi. Malzeme Fiş Kampanyalarında indirim olduğunda satırda indirim alanı olmadığı için fiyata direk uygulanması sağlandı. Depo sayım sonucu malzeme fişi oluştururken fiyat seçim alanına Kampanya Fiyatları seçeneği eklendi. Bu seçim durumunda ilgili malzeme fişi için girilmiş olan kampanya fiyatlarının çalışması sağlandı. Malzeme Fişleri için kampanya girişlerinde kdv seçeneğinin Dahil seçilememesi ve Hariç gelmesi sağlandı.

9785 9785-2


Toplu İşlem [scf4800]de Fatura İçin Toplu Muafiyet Kodu Atanması Sağlandı.

Toplu işlem [scf4800] ekranında gelen “E-Fatura ve E-Arşiv” alanı içerisinde muafiyet kodu eklendi, e-fatura muafiyet durumları toplu seçilebilmesi sağlandı.

9797


Kasa Fişi İçerisinde [F8 Kaydet&Yazdır&Yeni] Alanı Düzenlendi.

Kasa fişi içerisinde fiş Kaydet&Yazdır&Yeni butonuna tıkladığımızda yazdırma işlemi yapması sağlandı.


Öntanımlı Yetki Kodları Seviyelendirilmesi Düzenlendi.

Teklif ve Sipariş faturalanırken teklif ve siparişin yetki kodunun kullanıcının öntanımlı irsaliye ve faturalardaki yetki kodunu ezmesi sağlandı. Aynı şekilde, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Fiş aktarımlarında da seviye düzenlemeleri sağlandı.


Parametresi “Kaydetme Fiş Yazdırılsın” iken [Shift+F2 Kaydet & Yeni] ile Kaydedilen Muhasebe Fişleri Yazdırılması Sağlandı.

“Muh.03.09 Kaydetme Esnasında Muhasebe Fişi Yazdırılsın mı?” parametresi “Evet” iken [Shift+F2] Kaydet & Yeni seçeneği ile kaydedilen muhasebe fişi yazdırılabilmesi sağlandı.


Beyanname Versiyonu MUH_28 Yapıldı, Muhasebe için İş Yeri Bilgileri Düzenlendi.

Şube kartına iş yeri bilgisi olarak, yeni alanlar eklendi, yeni eklenen alanların muhtasar beyannamesindeki işyeri bilgileri tablosunda gelmesi sağlandı.

Ocak 2016 Haber Bülteni

Misafir Kart [ote1100] Kodları için Sistem Parametreleri[sis0100] Eklendi.

Misafir Kart[ote1100] kodlarını, üyelik kodu olarak kullanabilmek için [F5 Ekle] ile açıldığında Misafir Kart kodu alanının parametreye göre aktif veya pasif gelmesi sağlandı. Toplu Numara Güncelleme[sis2550] ekranında Misafir Kart Kodlarıiçin işlem türüne Misafir Kartları eklenip buna göre değiştirilmesi sağlandı.

9298

9298-2


Kasa Fişi[scf3101a] Rapor Tasarımına Pos Kart No Alanı Eklendi.

Kasa fişi[scf3101a ] raporuna, tahsilat işleminde seçilen pos kartının numarası rapor tasarımı alanlarına eklendi.

9300


Aylık Alım/Satış Raporlarının, Raporlama Dövizine Göre Alınabilmesi Sağlandı.

Aylara Göre Stok Alım/Satış Raporu[scf9018a], Aylara Göre Hizmet Alım/Satış Raporu[scf9018b] ve Aylara Göre Cari Alım/Satış Raporu[scf9018c] raporlarının raporlama dövizine göre alınabilmesi sağlandı.

9477

9477-2

9477-3


Cari Ekstresinde[scf1110a] Projelere Göre Bakiye Gösterilmesi Eklendi.

Cari hesap ekstresinde projelere göre bakiye gösterilmesi sağlandı. Default tasarımlar güncellendi. Cari hesap ekstresine eklenen proje detaylarının sadece fiş bazlı çalıştığını açıklayan yorum satırı eklendi.

9482


Çek – Senet Bordroları Veri Aktarımı[sis4310] Eklendi.

Çek-senet bordrolarının excel aktarımı sağlandı. Diğer çek-senet türlerinin ve banka bilgisinin aktarılması sağlandı. Çek-senet aktarımında tahsil edildi türü tahsile verildi olarak değiştirildi.

9520


Restoran Satış Ekranı[res1000] Güncellendi.

 • Restoran Self Servis ekranında ürün arama türü parametrik yapıldı.
 • Masa bilgi dialog detaylarını gösterme parametrik yapıldı.
 • Restoran satış ekranlarında tanımlanan kampanyadan dolayı gelen kampanyalı fiyat hem istemcide hem de mobilde düzeltildi.
 • Self satış ekranında aynı ürünü ard arda hem menüden tıklanarak hem de barkod yazarak getirildiğindeki tutar alanı hesaplanması düzeltildi.
 • Restoran satış ekranında indirim tanımlı olan cari seçildiğinde aynı ürün hem barkod okutularak, hem ürün tıklanarak sipariş girilirse indirim hesabı bozulması istemcide de mobilde de düzeltildi.

Personel Kart Veri Aktarımında Excel için Alanlar Güncellendi.

Personel kart veri aktarımında, personel kan grubundaki eksik tipin gelmesi sağlandı.

9578


TSİF Fiş Tasarımlarına Proje Alanları Eklendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura ve Malzeme Fişi çıktı tasarımlarına “Proje Kodu” ve “Proje Açıklaması” alanları eklendi.

9610


E-arşiv için Fatura ve Xml Güncellendi.

E-arşiv, e-posta ve kağıt çıktılarda altta gözükecek notların ayrı ayrı oluşturulabilmesi sağlandı. E-arşiv fatura girişlerini kolaylaştırmak için kargo gönderim tarihi, fatura ekranından girilebilir hale getirildi.


Personel İşe Giriş-Çıkış İşlemindeki Sigorta Kolu Listesi Güncellendi.

Alınan Sipariş Karşılama Raporu [scf2900b] ve Verilen Sipariş Karşılama Raporu [scf2900a] raporu tasarımları, satır alanlarına, “Cari Adres Adı”, “Cari Vergi Dairesi ” ve “Cari Vergi Numarası/T.C. Numarası” eklendi.

9678


Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama Raporlarının Satır Alanlarına, Cari Alanları Eklendi.

Alınan Sipariş Karşılama Raporu [scf2900b] ve Verilen Sipariş Karşılama Raporu [scf2900a] raporu tasarımları, satır alanlarına, “Cari Adres Adı”, “Cari Vergi Dairesi ” ve “Cari Vergi Numarası/T.C. Numarası” eklendi.

9679


GİB Merkez’e İletilen Faturaların İptal Edilememesi Sağlandı.

GİB Merkez’e iletilen faturalarından bekliyor, reddedildi, hatalı durumlarındaki e-faturaların iptal edilebilmesi, diğerlerinin iptal edilmemesi sağlandı.


Toplu İşlem[scf4800] Ekranından İrsaliyelerin Faturalanması Sonucu Oluşan e-Arşiv Faturalarında Senaryo Atandı.

Toplu işlem[scf4800] ekranından irsaliyelerin faturalanması sonucu oluşan e-arşiv faturalarında senaryonun gelmesi sağlandı.


Vera’da Diğer Ödemeler için Dinamik Yapı Kurulması Sağlandı.

Vera’da 4 adet diğer ödeme, yazar kasa üzerine tanımlanabiliyor. Yeni pos için diğer ödeme işlevleri sağlandı. Diğer ödemeli satışların içeri ödeme planı ile alınma çalışması yapıldı.


Personel Yakını [per1101] Ekranında AGİ Bitiş Tarihi Düzenlendi.

Personel yakını [per1101] ekranında “AGİ Bitiş Tarihi”nin otomatik gelmesi sağlandı.

9767

BİLGİ AL