DİA, Bir Kobi Hikayesi'ni Gururla Sunar! Keyifli Seyirler... İZLEYİN!

Haziran 2017 Haber Bülteni

Satış Elemanına Cari Bazında Prim Verilmesi Eklendi.

Prim uygulanmak için kullanılan “Stok Filtresi” gibi “Cari Kart Filtresi” alanı eklendi. Bu alanda, Cari kodu, Cari Özel Kodları ve Cari Grup Kodları bulunmaktadır. Boş olarak kaydedilmekte ve boşken işleme almaması sağlanmıştır.


Listelerde Sıralama Öncelikleri Düzenlendi.

Liste ekranlarında kolona basıldığında, kolon içerik türü metin alanı ise küçükten büyüğe, numerik alan ise büyükten küçüğe göre sıralanması sağlandı.

blank


Teklif Performans Raporu(miy9001a)’na Yeni Kolon Eklendi.

Teklif Performans Raporu(miy9001a) tasarımına Teklifin Siparişe Dönüşme Tarihi’nin gelmesi sağlandı.

blank


Satış Analizi(ote1930)’nde Yeni Alan Eklendi.

Satış Analizi(ote1930) ekranında, Yetkili Olduğum Firmalar seçildiğinde hangi otelin analizi olduğunu tespit etmek amacıyla “Firma Adı” kolonu eklendi.

blank


Fiş ve Rapor Tasarımlarına Yeni Gösterim Alanları Eklendi.

Fiş ve rapor tasarımlarında “Rapor Alanları” altına “Toplam Sayfa Sayısı” alanı eklendi. “Sayfa Numarası” ve “Toplam Sayfa Sayısı” alanları birlikte kullanılarak istenilen gösterimin yapılabilmesi sağlandı.

blank


Otel Kimlik Bildirimi Yeni Sistem İçin Yükseltildi.

Polis Listesi Hazırlama (ote1800) ekranına XLS Paket Oluştur butonu eklenerek excel çıktısı alınması sağlanmıştır. XLS Paket Oluştur butonuna basıldığında açılan dialog ile verilen tarihte otele giriş yapanlar, çıkış yapanlar ve tüm misafirler excel dosyasına yazılabilmektedir.

blank


İrsaliye Fişlerinde Ödeme Planının Zorunlu Yapılabilmesi Sağlandı.

İrsaliye fişlerinde ödeme planının zorunlu yapılabilmesi sağlandı. Sistem Parametreleri(sis0100) içerisine alım (scf.50.18) ve satım (scf.50.37) irsaliyeleri için parametreler eklendi.


Toplu Bilgi Güncelleme(scf2550)’de Fatura Türüne Yeni Özellik Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme(scf2550) ekranında faturaların Proje Kodlarının güncellenebilmesi sağlandı.

blank


Çek-Senet Giriş ve Çıkış Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Çek-Senet Giriş ve Çıkış (bcs2101) CS Bordrosu ekranına [F8 Kaydet & Yazdır] özelliği eklendi.

blank


Reçete Kartına Zorunlu Alanlar Eklendi.

Reçete Listesi(ure1400) ekranı üzerinden reçete kartı oluştururken, kart içerisindeki Özel Kod ve Yetki Kodu alanlarının Sistem Parametereleri(sis0100)’nden zorunlu yapılabilmesi sağlandı.

blank


e-Fatura da 2. Adres Eklendi.

e-Fatura’ ya, cari kartın içinde yer alan 2. adres eklendi.


Toplu Bilgi Güncelleme(scf2550) Cari Hesap Kartları Yeni Alan Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme(scf2550) ekranında fiş türü “Cari Hesap Kartları” seçildiğinde Özellik kısmında cari kart içindeki Diğer Risk alanlarının güncellenmesi eklendi.

blank

blank


e-Fatura Gümrük İşlemleri İhracat İçin Zorunlu Alanlar Eklendi.

e-Fatura uygulaması gümrük işlemleri ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sağlandı.
Ayrıntılı doküman için tıklayınız.


Sipariş Notu/Çeşni Özellikli Ürünlerde Bilgi Giriş Uyarısı Eklendi.

Menüden ürün seçme sırasında sipariş notu/çeşni varsa not listesi otomatik açılması özelliği eklendi. Bu özellik parametreye bağlanmıştır ve standart olarak kapalı gelmektedir.

blank


Restoranda Masa Hesabının Parçalı Ödenmesi Sağlandı.

Restoranda hesabı verilen siparişe göre bölme işlemi bulunmaktadır. Buna ek olarak Restoran Satış(rst1000) ekranında sağ taraftaki Diğer menüsüne Ön Ödeme butonu eklendi. Sadece masadan siparişlerde kullanılabilir. Masa kapatıldıktan sonra ön ödeme bilgileri kasayı etkiler. İlgili ön muhasebe fişleri oluşması sağlandı.

blank

blank


Masa Hesap Fişi Parametreye Bağlandı.

Masa Hesap Fişi, Restoran Satış ekranındaki Hesap menüsüne tıklandığında yazdırılması işlemi Sistem Parametresi’ne bağlandı.

blank


Restoran Modülü İstekleri

Porsiyon butonları için (rst.02.41), zamanlama butonları için (rst.02.42), Not/Çeşni butonu için (rst.02.43) nolu sistem parametresi eklendi. Menü Başlığı ekranına renk kodu alanı eklenerek Restoran Satış Ekranındaki butonların seçilen renk koduna göre renklendirilmesi sağlandı.

blank

blank

blank


Alemdağ Vergi Dairesi Eklendi.

Yeni açılan Alemdağ Vergi Dairesi (İstanbul) Dia’ya eklendi.


Cari Vade(scf1100b) Raporu ve Ekstresi(scf9014b)’ ne Yeni Alan Eklendi.

Cari Kart Vade Bakiye(scf1100b) Raporuna ve Cari Kart Ekstresi(scf9014b)’ ne Teminat Çek-Senet Toplam alanları eklendi.

blank

blank


Personel Puantajı’na Yeni Ek Kazanç Eklendi.

Personel puantajında, işverenin ödemesi gereken doktor raporu için, ek kazançlara Prim-İkramiye seçeneği eklendi, Prim-İkramiye olmayan ek kazançların e-bildirgede ek kazanç olarak görünmemesi sağlandı.

blank


Mobil Ekran Tasarımı Menüsü Kullanıma Açıldı.

Mobil Ekran Tasarımı(sis9000) menüsünün tüm kullanıcılarda görüntülenmesi sağlandı.

blank


Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Muavin Defter Raporları Yülseltildi.

Yevmiye Defteri, Muavin ve Toplu Muavin raporlarına yeni satır alanları eklendi. Yevmiye Defterine Sadece Alt Hesapları Göster parametresi eklenerek ana hesapların görünmemesi sağlandı. Nakliyekün satırları açıklama parametresinden bağımsız hale getirildi.Muavin Defteri satır alanlarındaki ana hesap açıklamasının gelmesi sağlandı.


İnternet Takip için Misafir Kartındaki (ote1101) Eposta Eklendi.

İnternet Takip Cihazları ile paylaşılan Xml dosyasına, Misafir Kartlarındaki (ote1101) eposta alanı eklendi.


Zarflanan e-Faturanın Kaydedilmesi Sağlandı.

Zarflanan faturaların dosyaya kayıt edilmesi için Zarf Listesi(efa1020) ekranına [F4 Dosyaya Kaydet] butonu eklendi. Xslt dosyaların indirilmesi seçimli hale getirildi.

blank

Mayıs 2017 Haber Bülteni

Sgk Tavan Aşımında Prim Kontrolleri Eklendi.

Sgk prim tavan aşımına ilişkin hesaplamalar ve ilgili alanlar eklendi.


Çek-Senet(bcs2101) için Dinamik Alan Eklendi.

Çek-Senet(bcs2101) için kullanıcıların evrakla ilgili ekstra alanlar açıp bunları raporlarda kullanabilmesi için Dinamik Alanlar(sis7000)’a Çek-Senet tablosu da eklendi.

blank

blank


Banka Fişi Zorunlu Alanları, Kredi için Güncellendi.

Banka kredisi oluşturulurken bilgi gelmeyen Banka Fişi zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılabilmesi sağlandı.


Hizmet Maliyet Dağıtım Ekranı(scf2890)’nda Yeni Evraklar Eklendi.

Hizmet Maliyet Dağıtım Ekranı(scf2890)’nda üretim için dağıtılması için Personel Bordroları ve Amortisman fişleri de eklendi.

blank


Paket Servis(rst1000)’ de Müşterinin Kartında Değişiklik Yapılması Eklendi.

Restoran, Paket Servis(rst1000) ekranında, rehberde kayıtlı bir müşteriye [F4 Düzenle] ile değişiklik yapma seçeneği getirildi.

blank

blank


Paket Servis(rst1000)’ de Müşterinin Önceki Sipariş Detayı Görüntüleme Eklendi.

Paket Servis(rst1000)’ ekranında müşterlerin önceden verdikleri siparişlerine çift tıklama ile Sipriş Detay tablosunda görüntüleme eklendi.

blank

blank


Ödeme Planı ile Oluşan Cari Fişi Silmek İstendiğinde, Bağlı Olduğu Fiş Bilgisi Getirildi.

Her ödeme planında, buna bağlı olarak bir fiş oluşur. Sistem, bu fiş direk silinmek istenirse “Bir Ödeme Sonucu Oluşan Cari Hesap Fişi Silinemez.” uyarısı veriyor. Bu uyarının altına ait olduğu fişin bilgisi getirilmesi sağlandı.

blank

blank


Liste Ekranlarında Seçili Satırların Dosyaya Aktarılması Sağlandı.

Dia’daki bütün liste ekranlarında seçili kırmızı satır varsa, sadece seçili satırların XLS, TXT, HTML, PDF formatlarında dosyaya aktarılması sağlandı.

blank

blank


Malzeme Fişi(scf2701a) Raporuna Yeni Özellik Eklendi.

Malzeme Fişi(scf2701a) raporunda, parametre ekranına diğer fiş raporlarında mevcut olan “Gruplama” ve “Sıralama” özellikleri eklendi.

blank


Muhtasar Beyannamesinde, İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Eki Atandı.

Muhtasar Beyannamesinde, “6 – Ekler” sekmesinin içindeki “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” sekmesine personel ve işveren bilgilerinin atanması sağlandı.


Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi(per9008a) Raporunda Yeni Belge Türleri Eklendi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde 10 ve 11.Sınıf öğrencilerine stajyer sigortası yapılması zorunlu olmuştur. Buna istinaden, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi(per9008a) raporunda 49 ve 50 Numaralı Belge Türleri eklendi.

blank


Satış Analizi(ote1930) Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Yetkili Olduğum Firmalar seçildiğinde hangi otel olduğunu tespit etmek amaçlı Satış Analizi(ote1930) ekranına “Firma Adı” kolonu eklendi.

blank


Kar-Zarar Raporu[Cari Bazda – Detaylı](scf9008b) Tasarımına Yeni Model Eklendi.

Kar-Zarar Raporu[Cari Bazda – Detaylı](scf9008b) tasarımı satır alanlarına Stok Ana Birimi(*) modeli eklendi.

blank


Tevkifatlı E-Fatura İşlemlerine Tip Kontrolü Eklendi.

Stok kartının içine tanımlanarak ya da satırlarda tevkifat girilerek oluşturulan bir E-Fatura’da ”Tip” alanında tevkifat seçilmedi ise sistemin uyarı vermesi sağlandı.

blank


Restoran Modülü’ne Ödenmez Maliyet Analizi – Detaylı(rst9000e) Raporu Eklendi.

Restoran modülü için Ödenmez Maliyet Analizi – Detaylı(rst9000e) raporu ve rapora ait tasarım standart tasarımlara eklendi.

blank

blank


Stok Rezervasyon Fiş Listesi(scf1400)’ne Yeni Kolonlar Eklendi.

Stok Rezervasyon Fiş Listesi(scf1400) ekranına “Son Değiştiren” ve “Son İşlem Tarihi/Saati” kolonlarının eklendi.

blank


Talep Listesi(scf2250)’ne Yeni Alan Eklendi.

Talep Listesi(scf2250) detay ekranına “İhtiyaç Tarihi” bilgisinin girilebileceği alan eklendi.

blank

blank


E-Fatura Gelen/Giden Kutusundaki Faturaların Zarfları ile Birlikte İndirebilmesi Eklendi.

E-Fatura Zarf Listesi(efa1020) ve E-Fatura Giden Kutusu(efa1000) ekranlarına [F4 Dosyaya Kaydet] seçeneği eklendi.

blank

blank


Personel Ekranlarına, Personelin Tabi Tutulduğu Yeni Kanun Eklendi.

Personel Kartı(per1001) içinde B-Çalışma Bilgileri sekmesine, Toplu Personel Güncelleme(per1200) ekranına, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(per9008a) ve e-Bildirge Hazırlama(per2300) ‘da personelin tabi olduğu kanunlara “16322 sayılı kanuna tabi” seçeneği eklendi.

blank

blank

blank

blank


Genel Analiz(scf2990)’e, Proje için Yeni Gruplamalar Eklendi.

Genel Analiz(scf2990) ekranına, Analiz Türü “Proje Fişi” seçildiğinde gruplama kolonlarına “Cari Kodu” ve “Cari Ünvanı” alanlarının gelmesi sağlandı.

blank


Vergi Daireleri Listesi(sis9100)’ne Yeniler Eklendi.

Muğla ili Seydikemer ilçesinde Malmüdürlüğü bünyesine bağlı Seydikemer Malmüdürlüğü vergi dairesi, Vergi Daireleri Listesi(sis9010)’ne eklendi.

blank


Nisan 2017 Haber Bülteni

Kar Zarar Raporu Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır?

Kar Zarar Raporu ne işe yaradığı ve nasıl hazırlandığı anlatılmaktadır.
blank


Promosyon Nedir, Nasıl Tanımlanır?

Promosyon’un ne olduğu, nasıl tanımlandığı ve yeni eklenen promosyon çeşitleri anlatılmaktadır.
blank


Stok Depo Envanter Raporu Nasıl Alınır?

Stok Depo Envanter Raporu’nun nasıl alındığı anlatılmaktadır.
blank


Yönetim Analiz Ekranı Ne İşe Yarar?

Yönetim Analiz ekranının ne işe yaradığı anlatılmaktadır.
blank


Tablo Biçimlendirme Nedir, Nasıl Uygulanır?

Liste sayfalarındaki tablolar için Tablo Biçimlendirme ne olduğunu ve nasıl uygulandığı anlatılmaktadır.
blank


Stok Kartına Resim Ekleme Seçenekleri Eklendi.

Resim sayfası tamamen değiştirildi. Toplu ekleme, liste görünümü, urlden ekleme işlemleri eklendi. Tekil ve çoğul görünüm sayfaları eklendi.

blank

blank


Servis Formu Mail Şablonuna, Forma Ait Resimlerin Gönderimi Eklendi.

Şablonda resimlerin eklenmesini belirtmek için servis giriş ve çıkış formlarında resimleri ekle seçeneği eklendi. Mail şablonunda belirtilmesi durumunda servis form maillerinde resimlerin gönderilmesi sağlandı.

blank


Ürün Özelliklerinin Aktarılabilmesi Sağlandı.

Ürün özellikleri, özellik kalemleri ve kalem detayları açıklama alanlarının karakter sayısı arttırıldı. Ürün Özellikleri için Xml ve Excel olarak veri aktarımı eklendi.

blank

blank


Muhasebe Bağlantı Kodlarına Yeni Alan Eklendi.

Muhasebe bağlantı kodlarında, personeller için “Artı SGK Devlet Teşviki” alanı eklendi.

blank


Tamamlanmış Servis Formu Sms Gönderimine Kargo Eklendi.

Sms şablonlarına [songonderino] eklendi. Şablona bu alan adı eklenerek servis formuna ait son kargo gönderi numarası mesaja eklenmesi sağlandı.


Tablo Biçimlendirme’ye Stok Listesi Eklendi.

Tablo Biçimlendirme’ye Stok Listesi ekranı için renklendirme yapılması eklendi.

blank

blank

blank


TTSİFM Fiş Satırlarına 5 Boyut Miktar Alanı Eklendi.

Talep, Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura ve Muhasebe fiş satırlarına 5 boyut miktar alanı eklendi. 5 boyut miktar hesaplaması Ctrl+H menü seçeneği altına eklendi.5 Boyut hesaplamasının ilgili alanda görünmesi için sistem parametresi eklendi.

blank


Mart 2017 Haber Bülteni

Acente Kontratı Ekleme  <ote2101>’de Filtreler Eklendi.

Acente Kontrat Ekleme <ote2101> ekranında Fiyatlandırma sekmesindeki Fiyat Anlaşmaları tablosuna Oda Tipi ve Pansiyon filtreleri eklendi.

blank


İşlem Raporu<scf9020a>’na Yeni Alan Eklendi.

Otelde konaklama yapan müşterilerden, konaklamaya istinaden Kasa üzerinden yapılan Odadan Tahsilat ve Odaya Ödeme işlemlerinin İşlem Raporu<scf9020a>’nda görünmesi için eklendi.

blank

blank


E-Arşiv Tasarımlarına Seri-Lot Bilgisi Eklendi.

E-arşiv tasarımına ürünlerin seri ve lot bilgileri eklendi.


Servis Formu<shy1001> Ekranına, Yeni Alanı Eklendi.

Servis Formu<shy1001> ekranında, “Diğer-Dinamik Alanlar” sekmesine “Satış Elemanı” seçme alanı eklendi. Raporlardaki bölümler içinde tasarımda Servis Formu modeline “Satış Elemanı” olarak eklendi.

blank

blank

blank


Satış Analizi<ote1930> Ekranına Çoklu Otel Seçimi Eklendi.

Satış Analizi<ote1930> ekranına çoklu otel seçimi eklendi.

blank


E-ticaret Vitrinlerinde Etiketler Eklendi.

Stok kartlarına B2C sekmesine “Yeni Ürün” alanı, Stok Listesine<scf2300> “Yeni Ürün” kolonu ve bu alan için Toplu Bilgi Güncelleme ekranına özellik eklendi. Yeni işaretlenmiş ürünler ve kampanyalı ürünler için sitede etiket ile gösterimi eklendi.

blank

blank

blank


Kıdem ve İhbar Tazminatları Olan Puantajlarda Hesaplanarak Tabloya Getirilmesi Sağlandı.

Muhtasar Beyannamesi<muh3012> ekranında, 2 nolu Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde [F9 Puantaj Bilgilerinden Doldur] seçeneği ile doldurulduğunda, seçilen Ayda ya da Aylarda “Kıdem Tazminatı” ve/veya “İhbar Tazminatı” hesaplanan sigortalı varsa Tür kodlarına göre tabloya getirmesi sağlandı.


E-Defter Hazırlama için Yapılanlar Değişiklikler

 • Şubeli e-defter oluşturabilme sağlandı.
 • Firma kartındaki Dönem Ekleme, Değiştirme, Silme, Arşivleme için yetki eklendi.
 • E-defter, sistem üzerinden hiç gönderilmediyse Başlangıç Tarih ve Saati bilgilerinin açık gelmesi sağlandı.

blank

blank


Malzeme Hareketleri<scf2110> Ekranında Depo Bilgileri Eklendi.

Malzeme Hareketleri<scf2110> ekranında, Depo Transfer Fişleri için karşı depo bilgisi getirildi. Ekrana gelen irsaliye satırlarının depo ve karşı depo bilgileri olarak düzenlendi.

blank


Raporların Web Servis ile Json Formatına Döndürülmesi Sağlandı.

Raporların ve özel raporların Web Servis ile çalıştırılması sonucunda gelen datanın Json formatına döndürülmesi sağlandı.


Çek-Senetlerde Otomatik Sıradaki Bordro Numarası Verilmesi Sağlandı.

Aynı anda iki farklı kullanıcı tarafından girilen Çek-Senet bordrolarında kayıt sırasına göre, sıradaki Bordro Numarası’nın otomatik olarak verilebilmesi sağlandı.


Excel Veri Aktarımında Stok Fiyatlarının, Barkod İle Güncellemesi Eklendi.

Stok Malzeme Fiyat Güncelleme, Excel Veri Aktarmı’na barkod ile fiyat güncelleme özelliği eklendi. Stok Malzeme Fiyat Güncelleme excel veri aktarmında barkod ile güncelleme yaparken birimlerin barkodlara göre güncellenmesi sağlandı. Stok Malzeme Fiyat Güncelleme excel veri aktarmının alt birim barkodları ile yapılabilmesi sağlandı.


Malzeme Bağlantısının Aşılmasının Engellenme Özelliği Eklendi.

Malzeme bağlantısı eksi değer kontrolü eklendi. Sistem Parametreleri’ne, Malzeme Bağlantısı Eksi Miktar Kontrolü  <scf.12.82> parametresi eklendi. Kalan değer eksiye düşme bu parametreye göre fişi kayıt etme veya etmeme özelliği eklendi.

blank

blank


Personel Tanımlarına Yeni Alan Eklendi.

Personel Listesi<per1000>, Personel Kartı ve Personel Kartı Veri Aktarımı Tanımına Nüfus Cüzdanında bulunan “Kayıt No” alanın eklendi.

blank

blank

blank


Faturalarda Cari Kart Adresinin Tüm Alanlara Atanması Sağlandı.

Faturada cari kart seçildiğinde, cari kartta tek adres olması durumunda fatura ekranındaki sevk adresi alanına cari kart adresi getirilmesi sağlandı.


Gelir Vergisi<1001A> Beyannamesi Yükseltildi.

 • Gelir Vergisi<1001A> Beyannamesi beyanname versiyonu “GELIR_15” olarak değiştirildi.
 • Gelir Vergisi<1001A> Beyannamesi ekranında 3-Gelir Bildirimi sekmesinde bulunan “Beyan Edilecek Gelirler Bildirimi” alanı “Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” olarak değiştirildi.

blank


Devir Teminat Çekleri için Çek Değerleme Eklendi.

Devir tahsil ve teminat çek/senetleri için değerleme yapılabilmesi ve cari hesap fişi oluşturulabilmesi özelliği eklendi.


Vergi Dairesi Listesi<sis9100> Yükseltildi.

Vergi Dairesi Listesi<sis9100>’ne toplu silme işlemi ve kontrolleri eklendi.

blank


E-Fatura Giden Kutusu<efa1000> Ekranında Fatura No Kontrolleri Genişletildi.

E-Fatura Giden Kutusu<efa1000> ekranından e-faturaya çevrilirken, satış faturaları için Fatura No kontrolü genişletildi. Satış faturası türlerinde bir fatura eklenmek istendiğinde daha önce aynı Fatura No ile satış faturası eklenmiş olmalıdır. Aynı Fatura No daha önce imzalanmışsa, imzalama yapmaya izin verilmemesi eklendi.


Muhtasar Beyannamesi<1003> versiyonu “MUH_30″a yükseltildi.

 • Muhtasar Beyannamesi<1003> versiyonu “MUH_30″a yükseltilmiştir.
 • Muhtasar Beyannamesi<1003>, Ekler sekmesine “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” eklenmiştir.

blank


Personel Kartı<per1001>’na SGK ve Gelir Vergisi Hesaplanması Eklendi.

Personel Kartı<per1001>’nda, Çalışma Bilgileri sekmesinde “Kanun ve Muafiyetler” alanına “687 sayılı kanuna tabi” seçeneği eklendi. Seçilmesi durumunda o personele ait, SGK, Gelir / Damga Vergisi muafiyetleri hesaplanması eklendi.

blank


Depo Giren-Çıkan Raporu<scf9002b>’na Alan Eklendi.

Depo Giren-Çıkan Raporu<scf9002b>’na Stok 5 Boyut Miktar için giren ve çıkan olarak alanları eklendi.

blank


Malzeme Hareketleri<scf2110> Ekranı Geliştirildi.

Malzeme Hareketleri<scf2110> ekranı Cari Hesap Hareketleri ekranına benzer şekilde düzenlendi. Malzeme hareketleri ekranına sipariş hareketleri raporu eklendi.

blank


Veri Aktarımı için Excel Versiyonu Yükseltildi.

Veri aktarımında, Excel ile aktarımda kullanılabilir formatlar arasına xlsx formatı da eklendi.


Proje Ekstresi<prj1010a> Raporunda Yeni Alan Eklendi.

Proje Ekstresi<prj1010a> raporunda fiş türlerine ait kalemlerin KDV hariç değer alanı eklendi.


Web Servisine Varyant Barkod Desteği Eklendi.

Web Servisinde, stok kart varyant listeleme <scf_stokkart_varyant_listele> servisine barkod bilgisi, birim kombosu desteği ve firma filtresi eklendi.

Şubat 2017 Haber Bülteni

Doluluk Grafiği Ekranına <ote1900> Yeni Parametre Eklendi.

Doluluk Grafiği <ote1900> ekranının parametre alanına, “Otel Blok” adlı yeni parametre eklendi.

blank


Muhasebe Modülü Olmadan da Masraf Merkezinin Zorunlu Olması Sağlandı.

Muhasebe modülü olmayan sunucularda da Masraf Merkezi kullanımı için, Sistem Parametreleri <sis0100>’ndeki “Zorunlu Alanlar” parametrelerinden scf.51.36, scf.51.37, scf.51.38 ve scf.51.39 nolu parametrelerin çalışması sağlandı.


Cari, Muhasebe, Banka, Kasa ve Malzeme Hareketlerine Yeni Alanlar Eklendi.

Kasa Hareketleri <scf3010>, Banka Hareketleri <bcs1010>, Muhasebe Hesap Hareketleri <muh1010> ve Cari Hesap Hareketleri <scf1110> ekranlarına “Devir Bakiye” kolonu eklendi. Malzeme Hareketleri <scf2110> kolonu eklendi. Bu kolonda miktarların kümülaif toplamları yer almaktadır.

blank

blank

blank

blank

blank


Yazdırılan Faturalar da E-Fatura Kontrolü Eklendi.

Kesilmiş faturalarda, listeden yazdırılmak istenen faturanın E-Fatura olup olmadığını, Fatura Listesi<scf2220> ekranında [Shift+F8 Hızlı Yazdır] butonunda ve Kasa Fişleri Listesi <scf3100> ekranında [F8 Yazdır] butonunda kontrolü sağlandı ve E-Fatura değilse uyarı vermesi sağlandı.

blank

blank


Malzeme Etiket / Barkod Basımı <etk1202> Barkod Alanlarına Yeni Alan Eklendi.

Malzeme Etiket / Barkod basımındaki <etk1202> barkod için, alan seçme bölümüne “Belge No” alanı eklendi.

blank


Cari Hesap Fiş Listesi <scf1300> ve Hizmet Hareketleri <scf2810> Ekranlarında Şube Yetkisi Getirildi.

Cari Hesap Fiş Listesi <scf1300> ve Hizmet Hareketleri <scf2810> ekranlarında, şube hareket yetkisi vermek için, kullanıcının şube depolarında “Hareket Yetkisi” olması gerekmektedir. Cari Hesap Ekstresi<scf1110a> ve Hizmet Ekstresi <scf2810a> raporlari için de şube yetkilendirmesi eklendi.

blank

blank

blank

blank


Demirbaş Faturalarının Demirbaş Modülü İle Entegrasyonu Eklendi.

Fatura <scf2201> ekranında, fatura kalemlerine “Demirbaş” kolonu eklendi. Burada “Evet” işaretlenen ürünler için sistem fatura kayıt edildikten sonra Demirbaş kartı ve amortisman girişi için diğer ekrana geçiş yaparak, faturaya bağlı kartların oluşması sağlandı. Fatura girişi sırasında demişbaş tanıtımı otomatik oluşturulur hale getirildi.

Ayrıntılı dokümana ulaşmak için tıklayınız.

blank

blank

blank


Rapor Tasarımında Sayısal ve Sayısal Formül Alanlarına Yeni Özellik Eklendi.

Yurtdışı standartları için sayısal alanlarda ondalık ve binlik ayıracının ülke formatına göre seçim yapılması için “Sayısal Formül” ve “Sayısal” alanlara “Ondalık” ve “Binlik” olarak iki yeni seçenekler eklendi.

blank


Fatura <scf2201> ve Bağlı İrsaliyelere Dış Ticaret Güncellemesi Eklendi.

Dış ticarete bağlanmadan kesilmiş faturalarda <scf2201>, kullanıcı tarafından yapılan güncellenme ile ithalat veya ihracat atamasının otomatik olarak bağlı olan irsaliyeye de atanması özelliği eklendi.


Malzeme Fişleri <scf2201> İçerisinden, Sair Çıkış Fişine Karşılık Sair Giriş Fişi Oluşturma Eklendi.

Malzeme Fişleri <scf2201> içerisinden oluşturulan Sair Çıkış fişinin giriş fişi olmaması durumuna karşılık, Sair Çıkış ile aynı kalemlerden oluşan otomatik Sair Giriş fişi oluşturabilme özelliği ve bunun kullanımını seçime bağlamak için Sistem Parametreleri <sis0100> içerisine, scf.07.06 nolu “Malzeme Fişi Karşılık” parametresi eklendi.

blank

blank

blank


Çek Banka Tahsilindeki Döviz Farkları İçin Kur Farkı Fişi Seçeneği Eklendi.

Çek-senet tahsilat aşamasında işlem günü kuruna göre döviz farkı oluşabilmektedir. Bu durumda, tahsilattan hemen sonra döviz farkı için Cari Kur Farkı fişi oluşturarak, farkın cari döviz bakiyesinde görüntülenmesini sağlandı.

Ayrıntılı dokümana ulaşmak için tıklayınız.


Firma Geneli İçin Tanımlanmış Kampanya <scf2610>’ya Şubedeki Miktar Kadar Barkod Basımı <etk1202> Özelliği Eklendi.

Şube tipi, Genel olarak tanımlanan Kampanya <scf2610>’ ya barkod basılmak istenildiğinde [F12 Diğer] menülerinden “Barkod Bas” ile Barkod Basım <etk1202> ekranında gidilip, hangi şube seçilirse o şubeye ait miktarların gelmesi sağlandı.

blank

blank

blank


Restoran Modülünde, Gruplara Göre Farklı Yazıcılar Tek Sipariş Fişini Birden Fazla Çıktısı Yollayabilme Eklendi.

Restoran Modülünde, Restoran Yazıcı Ayarları <rst4101> ekranında Stok Kodu, Menü Grubu ve/veya Özel Kodu alanlarına filtre verildiğinde bu gruplara ait ürünlerden tek masadan sipariş verilirse bile filtre grubuna göre farklı fişlerde çıkması sağlandı. Bu şekilde birden fazla mutfağı olan restoranlara ürün grubuna göre tek siparişin, eş zamanlı olarak dağıtılabilmesi sağlandı.

blank


Satışa Göre Sipariş Tahminleme ve Hazırlama <scf6210> Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Satışa göre Sipariş Tahminleme ve Hazırlama <scf6210> ekranında Marka’ya göre de filtereleme yapılabilmesi için “Marka” alanı eklendi.

blank


Kampanya <scf2611>’da Barkodlu Girişlerde Stok Kontrolü Eklendi.

Kampanya <scf2611> girişinde barkod okutulduğunda aynı stok daha önce eklenmiş ise uyarı vermesi sağlandı.

blank


Servis Formu <shy1000> İrsaliye Numarası Atanması Parametreye Bağlandı.

Servis Formu <shy1000> ekranından oluşturulan irsaliyelerde ve faturalarda, İrsaliye Numarası’nın yazılıp yazılmaması Sistem Parametreleri <sis0100>’nden shy.01.10 parametresine bağlandı.

blank


Genel Analiz <scf2990 > Ekranında Gruplamalara Yeni Alan Eklendi.

Genel Analiz <scf2990 > ekranında gruplamalara “Çeyrek” parametresi eklendi.

blank


Cari Kart <scf1101> İlçe Bilgilerinin Listeden Seçilmesi Eklendi.

Cari Kart <scf1101> ekranında daha önce eklenmiş şehir bilgisi varsa, o şehre ait ilçe listesinin plaka numarası filtrelemesi ile getirilmesi sağlandı.

blank

blank


Nakit Akış Raporu <scf9013a>’na Yeni Parametre Eklendi.

Nakit Akış Raporu <scf9013a>’na banka kredilerinin “Taksit Ödemesi” parametreleri eklendi.

blank


Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) <muh3013> ve (Kurum) <muh3017>’de Versiyon Yükseltildi.

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) <muh3013> ve Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum) <muh3017> ekranlarında;

 • Versiyon 13’e yükseltildi.
 • “Ekler” sekmesinde bulunan “SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU” alanı beyannameden çıkarıldı.

TSİF Ayrıntılı Listelerine ve TSİF Kalem Listesi Tasarımlarına Yeni Kolon Eklendi.

Teklif <scf2510>, Sipariş <scf2270>, İrsaliye <scf2510> ve Fatura <scf2510> ayrıntılı listelerinin kolonlarına ve Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura kalemleri listesi raporlarının tasarımlarına yeni olarak “Son birim fiyatı (Fiş Dövizi)” kolonu eklendi.

blank

blank


Faturalarda, Tevkifat Türü Kontrolü İçin Parametre Eklendi.

Tevkifatlı işlemlerde, tevkifat kontrolünün fatura toplamına göre de yapılabilmesi için Sistem Parametreleri <sis0100>’ne yeni scf.11.39 parametresi eklendi.

blank


KDV 1 ve KDV 2 Beyanname Versiyon Yükseltildi.

 • KDV 1 Beyanname versiyonu KDV_24 olarak yükseltildi.
 • KDV 2 Beyanname versiyonu KDV2_8 olarak yükseltildi.

E-Faturalara, KDV Oranlarına Göre Rapor Eklendi.

E-Fatura Listesi <efa1000a> raporu eklendi. Bu raporda, KDV oranı gruplarına göre Ara Toplam, Genel Toplam ve Matrah bilgilerinin görüntülenebileceği gelen ve giden e-faturaların raporlarının alınması sağlandı.

blank


Rapor Satır Alanlarındaki Formüllere Listelerin Eklenebilmesi Sağlandı.

Tüm rapor tasarımlarının içerisinde, satır alanlarının içerisine eklenen sayısal formül alanının formülü oluştururken liste alanlarının kullanımı sisteme eklendi.

blank


E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarında Dövizli Tutar Eklendi.

Sistem Parametreleri <sis0100>’ne efa.01.01-06 parametrelerine [netyaziiledoviz] yazilabilmesi eklendi. Oluşturulan XML döviz tutarı EUR, GBP, USD ise ilgili çevirmeyi yaparak yazıyor. Bunların dışında, standart olarak TL cinsinden yazıyor.

blank


Teminat Çek ve Senetlerinin Takibi Eklendi.

Çek-senet teminat geliştirmesi yapıldı. Teminat girilen çek-senetlerin cari bakiyesinde öntanımlı görünmemesi ve istenirse dahil edilebilmesi eklendi. Muhasebeleşmesi de eklendi.

Ayrıntılı dokümana ulaşmak için tıklayınız.


Senetler İçin Yeni Muhasebe Bağlantı Kodu Eklendi.

Muhasebe Bağlantı Kodu <muh2000> listesine, senet protestosu durumunda banka kaydının oluşması için yeni muhasebe bağlantı kodu eklendi.

blank


BES Tutarı Küsüratların Dikkate Alınmaması Sağlandı.

Hesaplanan BES priminin, virgülden sonraki küsürat kısmının dikkate alınmaması sağlandı.


Banka Hesapları <bcs1001> Ekranına ve Bank Hesap Listesi <bcs1001a> Raporuna Dinamik Alanı Kullanımı Eklendi.

Banka Hesapları <bcs1001> ekranına ve Bank Hesap Listesi <bcs1001a> raporuna dinamik alanı kullanımı eklendi. Bank Hesap Listesi <bcs1001a> raporundaki takas çekleri ve tahsil/teminat çek/senet olarak ayrıldı.

blank

blank

blank


Genel Analiz <scf2990>’e Banka Fişi Türüne Fiş Özel Kodu Eklendi.

Genel Analiz <scf2990> üzerinden banka kartları mevduat veya kredi tiplerine göre olan fişlerin gruplayarak analiz alınması için banka fişi analizlerinde Fiş Özel Kodu alanı eklendi.

blank


Genel Analiz <scf2990> Ekranında Sağ Toplam Alınması Sağlandı.

Genel Analiz <scf2990> ekranında Alt Toplam gibi, satırlarında en sağ tarafta yan toplam alınması için “Yan İşlem” içerisinde “Toplam Al” ve “Ortalama Al” olarak iki hesaplama eklendi.

blank


Fatura XML Aktarımına Kargo Bilgileri Eklendi.

Fatura XML aktarımı içeriğine, “Kargo Firması” ve “Kargo Gönderi Fişi” bilgileri eklenerek, aktarılması sağlandı.

Ocak 2017 Haber Bülteni

Devirden Gelen Çeklerde Borçlu Cari Hesabın Getirilmesi Sağlandı.

Devirden gelen çeklerde, Bordro yazdırınca en son hangi firmaya göre ciro yapıldıysa ya da çek hangi firmaya iade edildiyse borçlu kısmına o firma isimlerini gelmesi sağlandı.

blank

blank


Çek-Senet Bordrosundaki Açıklamaların Banka Fişine Gelmesi Sağlandı.

Çek yada Çeklerin Bankada Tahsil işleminde Bordro açıklamalarına yazılan açıklamaların Banka Fişi açıklamasına gelmesi sağlandı.

blank

blank


Çek-Senet Raporları Filtrelerine Cari Kart Seçimi Eklendi.

Müşteri Çek-Senetleri Listesi ve Kendi Çek-Senetlerimiz Listesi raporları filtrelerine Cari Hesap Kartını seçebilmek için Cari Kart Listesi açılarak buradan seçim yapılması özelliği eklendi.

blank

blank


Cari ve Hizmet İşlemlerine Şube Seçimi Eklenerek Yetkilendirilmesi Sağlandı.

Hizmet Hareketleri <scf2810>, Cari Hesap Fiş Listesi <scf1300>  ve Cari Hesap Ekstresi <scf1110a> ekranına Şube seçimi eklenerek ve kullanıcının yetkisi olmayan şubedeki Hizmet Hareketlerini, Cari Hesap Fişlerini ve Cari Hesap Ekstresini görmesi engellendi.

blank

blank

blank


B2BC Versiyon 2’de E-Posta Ayarlarına Banka Iban Alanı Eklendi.

Admin Panel içerisinde yer alan menülerden Ayarlar> E-posta Ayarları> Sipariş Havale E-Posta alanındaki içeriğin, siparişe göre dinamik olarak üretilmesi için eklenmiş etiketlerden “Havale Yapılan Banka Hesabı: {_bankaadi_}” etiketine, içerik bilgi olarak Banka Iban / Hesap No bilgileri eklendi.


Banka Kredileri Tanımı’na, “Devir” Kontrolü Eklendi.

Banka kredileri tanımı ekranına, yeni bir kontrol ile kredinin devir olup olmadığı seçenekleri eklendi. Seçeneklerden, devir “Evet” seçilir ise kredi tanımı sonrasında banka fişinin oluşmaması sağlandı.

blank


TSİF Satırlarında Fiş Dövizine Göre Son Birim Fiyat Kolonu Eklendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında Malzeme/Hizmet satırlarında fiş dövizine göre hesaplanarak verilmek üzere “Son Birim Fiyatı(Fiş Dövizi)” adlı kolon eklendi.

blank


Personel ve Muhasebe’ye Zorunlu Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Eklendi.

Personel kartına ve Puantaj hesabına zorunlu BES alanı eklendi. Eklenenler;

 • Bireysel Emeklilik Ödeme Listesi raporu hazırlandı.
 • BES muhabeleşme kısmı eklendi.
 • BES, SGK tavan geçmemesi sağlandı.
 • Muhtasar raporuna eklendi.

blank

blank

blank


Cari Kart Vade Bakiye Raporuna Yeni Parametre Eklendi.

Cari Kart Vade Bakiye raporunda, parametre ekranına “Bakiyesi Olmayan Cariler Listelenemesin” parametresi eklendi.

blank


Kampanya’ya Barkod Bas Fonksiyonunda, Seçilen Şubenin Fiyat ve Miktarları Ekran Yenilemesi Eklendi.

Kampanya içerisinden [F12 Diğer] altındaki fonksiyonlar “Barkod Bas” ile Malzeme Etiket/Barkod Basımı ekranına gidince sistem otomatik şube bilgisine göre miktar getirsin mi uyarısı vermesi sağlandı. Şube alanından değişiklik yapıldığında sistem aynı uyarı ile şubenin miktarı ile tabloyu güncellemesi eklendi.

blank

blank

blank


Ayrıntılı Malzeme Fişi Raporu Filtrelerinde Liste Seçimi Yapılması Eklendi.

Ayrıntılı Malzeme Fişi raporu filtrelerinde, Cari Ünvan ve Cari Kod alanlarındaki filtreler ile Cari Hesap Listesi’nden seçim yapılabilmesi özelliği eklendi.

blank


Servis Yönetimi Modülüne, Parametrik Olarak Zorunlu Alanlar Eklendi.

Sistem Parametreleri ‘ nden ayarlanan Servis Yönetimi Modülü> Zorunlu Alanları içerisinde yeni alanlar eklendi.

 • Teslim Alan Personel
 • Teslim Eden Personel
 • Cari Kart
 • Diğer Notlar

blank


Toplu Personel Güncelleme Ekranına Yeni Alan Eklendi.

Toplu Personel Güncelleme ekranına, Personel Kartı “D SGK İşe Giriş-Çıkış” sekmesinde yer alan “Belge Türü” alanının toplu güncellemesi için alan eklendi.

blank

blank


Kasadaki Banka Fişlerine Raporlama Dövizi Eklendi.

Kasadan kesilen fiş türlerinden, Bankadan Çekilen ve Bankaya Yatırılan kasa fişlerine raporlama dövizi ve kuru eklendi.

blank

blank


Hızlı Satış Ekranında, Taksitli Ödemeye Yeni Fonksiyonlar Eklendi.

Hızlı Satış ekranında, alışveriş sonrasında taksitli ödeme yapılırken bir taksitin tutarı veya tarihinin değiştirilirse, verilen bilgilere göre sistemin yeniden hesaplama yaparak ilgili alanları her satır için güncelleme özelliği eklendi. Taksitler numaralandırıldı.

blank

blank

blank

blank


Masraf Merkezi Kartlarına Dinamik Alan Eklendi.

Masraf merkezi kartlarına dinamik alan desteği eklendi.

blank


İrsaliye Tasarımına Yeni Kolonlar Eklendi.

İrsaliye raporundaki,

 • Reçete alanlarına Stok Birimi(*) model desteği eklendi.
 • Rapor alanlarına Sevk Aracı(*) model desteği eklendi.

blank

blank


Çek – Senet Masrafları için, Muhasebe Bağlantı Kodu Eklendi.

Çek – Senet masrafları için muhasebe bağlantı kodu eklendi, muhasebe fişlerinde masraf satırlarının gösterilmesi sağlandı.

blank

blank


Cari Kart Kayıt Tarihçesi için Yeni Eklenen Risk Değişiklik Kayıtları Eklendi.

Cari kart içerisine, yeni eklenen Risk Limiti kontrol alanlarında yapılan kayıt değişikliklerinin Kayıt Tarihçesi ekranında bilgilerinin gözükmesi için tüm alanlar eklendi.

blank


E-Fatura için İstisna Kodları Güncellendi.

Fatura’da tipi “İstisna” seçildiğinde ‘Muafiyet Kodu’ na yeni eklenen maddeler;

 • 324 13/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay derneğinin Teslim ve Hizmetleri
 • 325 13/ı Yem teslimleri
 • 326 13/ı Gıda,Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi
 • 327 13/ı Gıda,Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan
 • Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
 • 350 Diğerleri
 • 351 KDV-İstisna Olmayan Diğer

blank


Hizmet Listesi Raporu Filtrelerine Yeni Filtre Alanı Eklendi.

Hizmet Listesi raporunda yer alan filtrelere “Masraf Merkezi Kodu” ve “Masraf Merkezi Açıklaması” alanları eklendi.

blank


Depo Giren Çıkan Raporu(Özet) Tasarımına Yeni Kolon Eklendi.

Depo Giren Çıkan Raporu(Özet) tasarımına Barkod alanı eklendi.

blank


Fiyat Kartlarının Excel ve Xml Olarak Aktarımı Eklendi.

Veri Aktarım Sihirbazı ekranına, Malzeme/Hizmet Fiyat Kartları için Excel ve Dia Xml formatlarında Dia’ya aktarım ve Dia Xml formatında Dia’dan dışarı aktarım işlemleri eklendi.

blank

blank


Dia Web Servis’e Resimler için Yeni Formül Eklendi.

Dia Web Servis V3 içerisine resimler ve bilgilerini getirme için scf_stokkart_getir fonksiyonu eklendi.


Otel Doluluk Grafiği, Oda Gelirine Ayrıntılandırıldı.

Otel Grafikleri içerisinde yer alan Doluluk Grafikleri ekranındaki grafiklerden “Gelir Grafiği” tablosunda oda​ gelirleri hesabında daha ayrıntı grafikler alabilmek için tablo Müşteri, Acente ve Ekstra ödeme türündeki oda gelirleri birlikte ya da tek gösterimi eklendi.

blank


Kasa Tahsilatı Kredi Kartı Yapıldığında, Açıklaması Cari Hesap Fişi Açıklamasına Aktarılması Sağlandı.

Kasa fişinde, Otel İşlemleri’nden Oda Tahsilat’ı yapılacağı zaman ödeme planı “Kredi Kartı” seçilmiş ise, fişe girilen açıklama alanının Cari Hesap Fişi açıklamasına girilen açıklama olarak getirilmesi sağlandı.

blank

blank


Tahsilat Çek Bordro Açıklamasının Banka Fişine Aktarılması Sağlandı.

Banka tahsilatına giren çek ve çek bordrolarındaki açıklama içeriğinin, tahsilat sırasında oluşan banka fişinin açıklamasına aktarılması sağlandı.

blank

blank


Geceleme Raporu ‘nda Yeni Gruplama Şekli Eklendi.

Geceleme Raporu ‘nda gruplama şekli seçeneklerine “Rezervasyon Grubu” eklendi.

blank

Aralık 2016 Haber Bülteni

Cari Risk Limit Kontrol Raporu <scf1100f> Eklendi.

Cari Risk Limit Kontrol Raporu <scf1100f> sisteme eklendi. Rapor tasarım editörü içerisinden tasarım eklenebilir ve düzenlenebilir hale getirildi.

blank

blank

blank


Hızlı Satış Ekranı <scf2201>’nda Cari Bakiye Bilgisi Gelmesi Sağlandı.

Hızlı Satış Ekranı <scf2201>’nda işlem yapılırken cari seçildiğinde, carinin bakiye bilgisi, kulanıcının cari yetkisi varsa hızlı satış ekranına gelmesi sağlandı.

blank


Toplu Fiyat Güncelleme<scf2630> Ekranına İndirim Kolonları Eklendi.

Fatura listesinde [F12 Diğer] altından “Sabit Stok Fiyatlarını Güncelle” seçildiğinde açılan Toplu Fiyat Güncelleme<scf2630> ekranındaki kolonlara stoğun “Fişteki Fiyat (İndirimsiz)” ve “İndirim Tutarı” alanları da eklendi.

blank


İrsaliye <scf2201>’ye , İade Ürün Seçme Özelliği Eklendi.

Fatura ile mal iadesindeki çalışma sistemi, irsaliye ile iadeye de uygulandı. Bu şekilde mal alım iadesinde, carinin mal alımları; perakende ve toptan satış iadelerinde, carinin perakende ve toptan satışları; konsinye giriş iadesinde, carinin konsinye girişleri; konsinye çıkış iadesinde, carinin konsinye çıkışları gösterilmektedir.

blank


Stok Kartına <scf2300> Eksi Miktar Kontrol Alanı Eklendi.

Stok kart <scf2101> ekranına eksi miktar kontrolü eklenerek, stoka özel depo bazlı eksi miktar kontrolü yapılması sağlandı. Eksi miktar kontrolü parametresi Stok Malzeme Listesi <scf2300> ve Toplu Bilgi Güncelleme <scf2550> ekranlarına eklendi.

blank

blank

blank


Devir Çek/Senet Giriş Fişi Tarihinin Dönem Başlangıç Tarihi Gelmesi Sağlandı.

Çek Senet Bordro Listesi <bcs2100> üzerinden Devir olarak bordro girişi yapıldığında bordronun tarihinin, dönem başlangıç tarihi olarak sabit gelmesi sağlandı. Devir bordrolarında [F4 Ekle] ve [F5 Değiştir] modlarında tarih – saat değiştirilememesi için tarih, saat alanlarının kullanıma kapalı gelmesi sağlandı.

blank


Nakit Akış Raporuna <scf9013a> Yeni Kolon Eklendi.

Nakit Akış Raporunda <scf9013a>, satır alanlarına Banka ve Çek-Senet model alanları eklendi.

blank


Toplu Muhasebeleştirme Ekranında <muh2210> Açıklama Giriş Seçimi Sağlandı.

Toplu muhasebeleştirme ekranında <muh2210> fiş oluştur açıklama kısmı aktif olabilmesi için bir alan eklendi. Bu alan işaretlenerek açıklama girilebilmesi sağlandı. İşaretli değil ise, fiş açıklamalarını sistem parametrelerinden almaya devam etmesi sağlandı.

blank


Barkod Alanına Yazı Formülü Eklenmesi Sağlandı.

Barkod Tasarımı <etk1201> ekranında oluşturulan text formülünün, barkod içinden atanan alanlarda kullanılabilmesi sağlandı.

blank

 


Satış Elemanı Faaliyet Raporuna <scf6000b> Yeni Alanlar Eklendi.

Satış elemanı faaliyet raporuna <scf6000b> potansiyel, teklif ve fırsat bilgileri eklendi.

blank

blank


Müşteri İlişkileri Yönetimi için Genel Analiz <scf2990>’e Sipariş, Teklif Analizlerinde  Yeni Alanlar Eklendi.

Genel Analiz <scf2990> ekranında; Sipariş ve Teklif analizlerine “Cari Türü”, “Fırsat”, “Bağlı Teklif” ve teklif türü için “Fiş No” alanları eklendi.

blank

blank


TTSİF ve Malzeme Fişleri’ndeki Özel Kod Alanlarının İsimlendirilebilmesi Sağlandı.

Talep, Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura ve Malzeme Fişleri içerisindeki özel kod alanları isimlendirmesi Sistem Parametreleri <sis0100> içerisinde parametrik hale getirildi.

blank


Genel Analiz <scf2990> Ekranı’nda Gruplamaya Yeni Alanlar Eklendi.

Genel Analiz <scf2990> ekranında “Teslimat Tarihi” ve “Hafta No” alanları eklendi.

blank

blank


Satış Elemanı Faaliyet Raporuna <scf6000b> Yeni Fatura Alanları Eklendi.

Satış Elemanı Faaliyet Raporu <scf6000b>, satır alanlarına “Satış Faturası Sayısı” ve “Satış İade Fatura Sayısı” eklendi.

blank


Servis Formları <shy1000> Listesine Yeni Kolon Eklendi.

Servis Formları <shy1000> listesine, “Diğer Notlar” sekmesinden girilenler “Notlar” kolonu olarak eklendi.

blank


Toplu Fiyat Güncelleme <scf2630> Ekranına Önceki Fiyat Kolonları Eklendi.

Toplu Fiyat Güncelleme <scf2630> ekranına “Önceki Fiyat”, “Önceki Döviz” ve Önceki Kdv Durumu” kolonları eklendi.

blank


Proje Hareketleri <prj1010> Banka, Çek-Senet ve Cari Fişlerinin Gelmesi Sağlandı.

Proje Hareketleri <prj1010> ekranında, çek-senet bordrosu, banka fişleri ve cari hesap fişleri denildiğinde, projeye bağlı olanlar fişlerin gelmesi sağlandı.

blank


Fatura Aktarımda LogoXML ile Veri Aktarımı <sis4310>’ndaki Alanlar Düzenlendi.

Logo XML içerisinde saat alanı olmadığında gelecek bir varsayılan değer ataması yapıldı. Döviz alanı olmadığında ise varsayılan olarak TL ataması sağlandı.


5 Boyut Miktarların Devredilmesi Sağlandı.

5 boyut miktarlarında parametre ile aktif hesaplanan miktarın da devredilmesi sağlandı.


Veri Aktarımı <sis4310>, Muhasebe Fişleri (Banka Ekstre Aktarımı) Kural Tanımına Alan Eklendi.

Veri Aktarımı <sis4310>, Muhasebe Fişleri (Banka Ekstre Aktarımı) aktarımında Kural Tanımı ekranına “Döviz” ve “Döviz Kuru” alanlarının eklendi. Dövizli bankaların aktarımı yapıldığında kendi döviz olarak gelmesi sağlandı.

blank


Fatura <scf2201c> ve İrsaliye <scf2201a> Raporuna, Sevk için Alanı Eklendi.

Fatura <scf2201c> ve irsaliye <scf2201a> raporuna, sevk adresine ait “Cari Kart” model alanı eklendi.

blank


Genel Analiz <scf2990> Ekranında Gruplamaya Yeni Alan Eklendi.

Genel Analiz <scf2990> ekranında gruplama kolonlarında caride yer alan “Şehir” eklenerek, şehre göre de filtreleme yapılarak rapor alınabilmesi sağlandı.

blank


Masa Hesap Fişi <rst1000b> Raporuna Alanı Eklendi.

Masa Hesap Fişi <rst1000b> raporunda, satır alanına “Sipariş Notu” alanı eklendi.

blank


Fatura <scf2201> Modeline Ve Muhtasar Beyannamesine Stopaj için Ödeme Türü Eklendi.

 • Fatura <scf2201> modelinde, [4 Stopaj] sekmesine, stopaj ödemesinin tür kodlarının seçilebilmesi için “Ödeme Türü” alanı eklendi.
 • Muhtasar Beyanname <muh3012> [3 Ödemeler] sekmesine, [F9 Ön Muhasebeden Al] denildiğinde, “Tür Kodu” alanına, fatura içerisinde seçilen ödeme türlerinin gelmesi sağlandı.

blank

blank


Servis Formu <shy1000> Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Servis Formu <shy1000> içerisindeki “D Diğer-Dinamik Alanlar” sekmesine Özel Kod1 ve 2 alanları eklendi. Eklenen alanların isimleri, Sistem Parametreleri <sis0100> içerisinden değiştirilebilmesi sağlandı. Servis Giriş Formu <shy1000a>, Servis Çıkış Formu <shy1000b> ve Servis Formları Listesi <shy1000c> raporlarına yeni kolonlar eklendi.

blank

blank

blank

blank

blank


Ödenmemiş Banka Kredi Taksit Vade Tarihleri’nin Değiştirilebilmesi Sağlandı.

Banka Kredi Taksit Ödeme Listesinde <bcs3010> bulunan taksit kayıtlarından ödenmemiş olanların “Vade Tarihleri”nin değiştirilebilmesi sağlandı.

blank

blank


İbraname <per9023a> Rapor Tasarımında, Rapor Alanları’na İlaveler Yapıldı.

İbraname <per9023a> raporu, Rapor Alanlarına aşağıdaki yeni alanları eklendi.

 • Toplam İşçi SSK Prim Tutarı
 • İşsizlik İşçi Payı Tutarı
 • Gelir Vergisi Tutarı
 • Damga Vergisi Tutarı

 


Proje Modülüne, Özel Proje Raporları Eklendi.

Proje modülüne, özel proje raporları olarak “Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu <prj1020a>” ve “Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu <prj1030a>” eklendi.

blank

blank

blank

blank

blank


Fırsat <miy1101> Kartlarına Dinamik Alan Eklenmesi Sağlandı.

Fırsat kartına <miy1101> dinamik alan eklendi. Aktivite <miy9000a> raporundaki fırsatlar alanına dinamik alan eklendi.

blank


Kullanıcı <sis3100> Ayarlarından, Hızlı Satış’ta Fiş Saati Düzenleme Yetkiye Bağlandı.

Kullanıcı <sis3100> ayarlarından, Hızlı Satış <scf5000> ekranında “Fiş Saati”nin değiştirilmesi ile ilgili düzenleme yapılabilmesi yetki eklendi.

blank

blank


E-Bildirge’ye Toplu İşe Giriş – Çıkış Eklendi.

 • Personel Kartları <per1000> içerisinde, [F12 Diğer] menüsüne “Toplu Giriş-Çıkış Xml” oluşturma eklendi.
 • İşlem yapabilmek için “SGK Sitesine Bağlanma” iznine sahip olmak gerekiyor.
 • Personel Kart Bilgileri <per1001> “Belge Türü” alanı eklendi.
 • Personellerin öğrenim durumları güncellendi ve öğrenim durumu alanı, SGK sitesindeki güncel öğrenim durumlarını içermektedir.
 • E-Bildirge Hazırlama <per2300> ekranında “Belge Türü”nü “Personelden al/alma” kontrolü eklendi.

blank

blank

blank


SGK Kodları Güncellendi.

SGK kodları güncellendi. Öğrenim durumu alanının içeriği güncellendi. “Belge Türü” kodları güncellendi.


Banka Kredilerinin Yönetim Analiz <scf9000>’de Gösterimi Eklendi.

Yönetim Analiz <scf9000> ekranına “4-Vadeli İşlemler” sekmesine, “G-Banka Kredi” analizi eklendi. “3-Nakit Durumu”sekmesi, Banka kısmında “Kredi Hesapları Göster” seçeneği eklendi.

blank

blank


Vergi Dairesi Listesi <sis9100> Güncellendi.

Vergi Dairesi Listesine <sis9100> “VATAN İHTİSAS VERGİ DAİRESİ – İSTANBUL – 034221” ilave edildi.

blank


Kasa Fişi <scf3101a> Tasarımına Yeni Alan Eklendi.

Kasa Fişi <scf3101a> tasarımında, rapor alanlarına “Cari Bakiye(İrsaliye Dahil)” kolonu eklendi.
blank


Cari Yaşlandırma <scf9016a> Raporuna Yeni Risk Alanları Eklendi.

Cari Yaşlandırma <scf9016a> raporuna, “Tahsil Edilmemiş Çek-Senet Risk Bakiyeleri”, “Kabul” durumundaki “Teslim Edilmemiş Sipariş” ve “Faturalanmamış İrsaliye” alanları rapor tasarımına eklendi.

blank


Dönem Devri <sis3701>’nde Varyantlı Stokların Varyanta Göre Devri Eklendi.

Önceki versiyonda Dönem Devri <sis3701>’nde, stok listesindeki gerçek stok miktarlarına bakılarak devir yapılmaktaydı. Yeni versiyon Dönem Devri <sis3701> ile, stoklar varyantlı ise stok varyantının miktarları alınarak devir yapılmaktadır.


Dönem Devri <sis3701> ile Kalan Kredi Taksitlerinin Kredi Hesabına Devretmesi Sağlandı.

Dönem Devri <sis3701> ile yeni dönem de takip edilmesi için kalan kredi taksitlerinin, kredi hesabına alacak olarak devredilmesi ve takip edilmesi sağlandı.


İşletme Defteri Olan Sunucular için Firma Kartına <sis3001> Yeni Alan Eklendi.

İşletme Defteri lisansı olan sunucular için Firma Kart Listesinde “Kazancın Tespit Şekli” ön tanımlı “Bilanço” gelmesi yerine Firma Kartına <sis3001>   “Kazancın Tespit Şekli” satırı eklendi.

blank


Ödenmez Kartına <rst1701> Yetki Kodu Eklendi.

Birden fazla şubeli yapılarda her şube ve çalışanları şubeye ait ödenmez kartlarını görebilmesi için, Ödenmez Kartına  <rst1701>yetki kodu alanı eklendi.

blank

blank


Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> Raporuna Cari Fişlerinin Gösterilmesi için Parametre Eklendi.

Çek – senet iade işlemlerinde gelen cari hesap fiş ekranında 2. satıra çek masrafı girilmektedir. Bordro kaydedildiğinde oluşan borç dekontunun gösterilebilmesi için Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> raporuna “Bordroya Bağlı Cari Hesap Fişlerini Göster” parametresi eklendi. Parametre ile raporda cari fişi ve cari fiş kalemlerinin model alanları eklendi. Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> raporu standart tasarımı yeni düzenlemelere göre yenilendi.

blank

blank

blank


Fatura Çıktısı <scf2201c> Tasarımına Proje Modeli Eklendi.

Fatura Çıktısı <scf2201c> tasarım ekranında, Rapor Alanlarına Proje(*) modeli eklenerek, Proje Kartının Özel Kod 1-5 alanlarına ulaşılması sağlandı.

blank


Fiyat Gör <scf2103> Ekranında Ürünün Kampanyalı Fiyatının Gelmesi Sağlandı.

Fiyat Gör <scf2103> ekranında kampanyalı ürün fiyatları için;

 • Kampanyalardan önceliğine dikkat edilmesi,
 • Öncelik bulmayan kampanyalarda başlangıç tarihine dikkat edilmesi,
 • Şubeye göre kampanyalı fiyatlarının getirilmesi,
 • Kullanıcının yetkili olmadığı şubelerin kampanyalı fiyatlarını görememesi,
 • Ürün grup kodu, özel kod ve/veya markasına bağlı kampanya fiyatlarının getirilmesi,

Sağlandı.


Stok Malzeme Listesi <scf2300>’ndeki Sol Butonlar Eklendi.

Stok Malzeme Listesi <scf2300>’ne, Cari Hesap Kartları Listesi’nde bulunan hızlı evrak oluşturma butonları ekranın sol alanına eklendi.

blank


Stok Listesi <scf2300> Ekranına Kümülatif Toplam Ekranı Eklendi.

Stok Listesi <scf2300> ekranında fiili ve gerçek stok miktarı toplamlarının [F12 Diğer] butonu altına “Kümülatif Toplam” popup ekranı eklendi. Bu ekranda üst kısımdaki gruplama yer almaktadır. Buradan Stok Grup Kodu, Özel Kod 1-10, Türü veya Markasına seçim yapılarak gruplandırılabilir ya da seçim yapmadan hiç bir gruplama olmadan, tüm stokların miktarı için birimlere göre ürünleri listelemektedir.

blank

blank

blank

blank


Kredi Kartı <scf4400a> Raporuna Yeni Alan Eklendi.

Kredi Kartı <scf4400a> raporu satır alanlarına Kredi Kartı Fişi İçerisinde yer alan “Yerel Tutar” kolonu eklendi.

blank


İş Emri Operator Hareketleri Listesi <ure3110b> Raporuna Operator Hareketleri Eklendi.

İş Emri Operator Hareketleri Listesi <ure3110b> raporuna Operator Hareketi(*) modeli eklendi.


Liste Ekranlarında Gelişmiş Arama Eklendi.

Tüm liste ekranlarına, Gelişmiş Arama seçeneği eklendi. Gelişmiş Arama, Ctrl+B kısayolu ile ya da [F11 Gelişmiş Arama] seçeneği ile kullanılabilmektedir. Gelişmiş Arama aktif ise sol üstteki silme butonunun rengi ve tablonun başlığı değişmektedir.

blank

blank


Vera Yazarkasa Bilgilerine İşlem Referans Numarası Eklendi.

Hata tespit amaçlı Vera yazarkasa bilgilerine alınan işlem referans numarasının gözükmesi sağlandı.


Muhtasar Beyannamesi(1003) Versiyonu Yükseltildi.

 • Muhtasar Beyannamesi(1003) versiyonu MUH_29 yükseltildi.
 • Muhtasar Beyannamesi(1003) ekranında, 2 nolu “Vergiye Tabi İşlemler” sekmesinde yer alan “Mahsup Edilecek Vergiler” alanına “Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeni” ile “Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı” satırı ilave edildi.

blank


Muhasebe Açılış Fişi’nin Dövizli ve Raporlama Dövizli Devri Eklendi.

Dönem Devri <sis3701> işlemlerinden Muhasebe Açılış Fişi’nin yerel dövizli devretmesinin yanı sıra, dövizli ve raporlama dövizli olarak devretmesi de eklendi.


B2BC V2’ye İyzico, Turkpos ve Paynet Entegrasyonları Eklendi.

B2BC V2’ye İyzico, Turkpos ve Paynet entegrasyonları eklendi. Entegrasyon ayarlarına nasıl yapıldığını ayrıntı olarak görebilmek için tıklayınız.

blank


Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> Raporunda, Bordro Tutarının Diğer Döviz ile Gösterilmesi Sağlandı.

Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> tasarımında “Toplam Tutarı” USD($) ve EURO(€) gibi iki ayrı döviz toplamını türü ile birlikte göstermesi için “Döviz Kurları [Liste]” alanları eklendi.

blank

blank


2017 Yılı Vergi ve SGK Parametreleri Güncellendi.

2017 yılında geçerli olan vergi ve sgk oranlarının aşağıda belirtildiği gibi güncellendi.

 • Personel Parametre Güncellemesi:
  • Gelir Vergisi:
   • 1.dilim: 0-13.000 %15
   • 2.dilim: 13.000-30.000 %20
   • 3.dilim: 30.000-110.000 %27
   • 4.dilim: 110.000-999.999,99 %35
   • Asgari Ücret 2017 (Ocak-Aralık) 1.777,50
   • SSK Tavan Ocak-Haziran: 13.331,40 TL
   • Sakatlık indirimi %80: 900 TL
   • Sakatlık indirimi %60: 470 TL
   • Sakatlık indirimi %40: 210 TL
 • Sistem Parametre Güncellemesi:
  • Gelir Vergisi:
   • 1.dilim: 13.000
   • 2.dilim: 30.000
   • 3.dilim: 70.000
   • 4.dilim: 999.999.999
  • Beyanname Damga Vergileri:
   • Yıllık Gelir vergisi beyannameleri: 51,40 TL
   • Kurumlar Vergisi beyannameleri: 68,60 TL
   • Katma Değer Vergisi beyannameleri: 33,90 TL
   • Muhtasar Beyannameler: 33,90 TL
   • Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç): 33,90 TL

Kasım 2016 Haber Bülteni

Toplu Bilgi Güncelleme<scf2550> Ekranına Fatura için Yeni Özellik Eklendi.

Faturalara, toplu olarak satış elemanlarının, Toplu Bilgi Güncelleme<scf2550> ekranında, prim hareketleri de dikkate alınarak atanması sağlandı.

6852


Sipariş Tahminleme<scf6210> Ekranına Kolon Sıralama Eklendi

Sipariş Tahminleme<scf6210> ekranındaki listede kolonlarda artan/azalan sıralama yapılabilmesi sağlandı.

6876


Üretim Emri<ure3001a> Çıktısı’na Reçete Detayları Eklendi.

Üretim Emri Çıktısı<ure3001a> raporunun parametre ekranına, rapordaki reçetelerin detaylarını görebilmek için “Reçete Detaylarını Göster” özelliği eklendi.

7064


Hızlı Satış ve Tahsilat<scf5000> Ekranında Bakiye Bilgisi Görme Eklendi.

Hızlı Satış ve Tahsilat<scf5000> ekranında, işlem yapılırken cari seçildiğinde kullanıcının yetkisi varsa carinin bakiye bilgisinin gelmesi sağlandı.

7071


Toplu Bilgi Güncelleme<scf2550> Ekranına Sipariş için Yeni Özellikler Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme<scf2550> ekranında, sipariş fişlerinin “Satış Elemanı” ve “Fiş Özel Kod”larının toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı.

7573


Veri Aktarımı<sis4310> Ekranına Talep Aktarımı Eklendi.

Veri Aktarımı<sis4310> ekranına Talep aktarımı eklendi.

7885


Cari Kart Dövizli Bakiye<scf1100e> Raporuna Faturalanmamış İrsaliyelerde Dahil Edildi.

Faturalanmamış irsaliye kullanan ve dövizli işlem yapan firmalar için irsaliye dahil dövizli bakiyeleri gösteren raporlar almak için Cari Kart Dövizli Bakiye<scf1100e> raporuna “Faturalanmamış İrsaliyeleri Dahil Et” özelliği eklendi.

8222


Servis Formları<shy1000> Ekranından, Barkodları Basma Özelliği Eklendi.

Yeni SHY Modülünde yer alan Servis Formları<shy1000> ekrana, [F12 Diğer] butonu altına “Barkodları Bas” özelliği eklendi.

8282


İlk Sunucu Kurulum Ekranında Döviz Kur Görevi Kurulumu da Eklendi.

İlk kurulum ekranında seçilen döviz kurlarının otomatik olarak internetten çekilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra, ilk kurulum ekranına “Otomatik Günlük Kurları Alma Görevi” seçenek işaretli geleceke şekilde eklendi. Bu seçenek ile, kurulumdan itibaren günlük kurların sisteme otomatik gelmesi sağlandı.


Genel Analiz<scf2990> Ekranındaki Sayıları, Sistem Parametrelerine Göre Ayarlanması Sağlandı.

Genel Analiz<scf2990> ekranında ondalık hane sayıları, sistem parametrelerindeki sis.01.01, sis.01.02 ve sis.01.03 parametrelerine göre çalışması sağlandı.

8501-1

8501-2


TSİF İşlemlerinde Barkod/Seri/Lot Okutarak Eklenen Kalemler İçin Sesli Uyarı Eklendi.

Teklif<scf2500>, Sipariş<scf2200>, İrsaliye<scf2210> ve Fatura<scf2220> işlemlerinde evrak kalemlerini malzeme ve/veya hizmete ait Barkod / Seri / Lot numaralarından birini okutarak evrağa eklendiğinde sistemin sesli uyarı vermesi sağlandı.

8830


Hızlı Satış ve Tahsilat<scf5000> Ekranında, Bekleyenler İçin Kısayol Eklendi.

Hızlı Satış ve Tahsilat<scf5000> ekranının, dokunmatik ekran kullanılması ve mouse kullanılmadan evrak işlenmesi sebebi ile yalnızca klavye kısayol ile kullanması için kısayol yol olarak [Ctrl+B] eklendi.

8843


e-Fatura’da, Fatura Numarası Kontrolü Geliştirildi.

Fatura oluşturulurken veya değiştirilirken, senaryo seçimi yapıldığı takdirde (e-fatura) fatura no kontrolü yapılır. Aynı fatura no daha önceden girilmişse hata verilmesi, işlem yapılmaması eklendi.


Onaylama<sis1200> Ekranına Servis Hizmet Yönetimi Eklendi.

Onaylama<sis1200> Ekranına, Servis Hizmet Yönetimi’ndeki formlar için ekleme, silme, görüntüleme ve [F9 İşlemler] menüsünden süreç değiştirme işlemlerinin ayarlaması eklendi.

10475


İbraname<per9023a> Rapor Tasarımında, Rapor Alanlarına Yeni Alanlar İlave Edildi.

İbraname<per9023a> rapor tasarımında, Rapor Alanları’na aşağıdaki yeni alanlar ilave edildi;

 • Aylık Toplam Mesai Kazancı
 • Diğer Ek Kazanç Açıklaması (Liste)
 • Diğer Ek Kazanç Tutarı (Liste)
 • Diğer Ek Kazanç Net/Brüt (Liste)
 • Diğer Ek Kazanç Toplam Tutarı
 • Diğer Ek Kazanç Brüt Toplam Tutarı
 • Diğer Kesinti Açıklaması (Liste)
 • Diğer Kesinti Tutarı(Liste)
 • Diğer Kesinti Net/Brüt(Liste)
 • Diğer Kesinti Toplam Tutarı
 • Sosyal Yardım Açıklaması (Liste)
 • Sosyal Yardım Tutarı (Liste)
 • Sosyal Yardım Net/Bürüt (Liste)
 • Sosyal Yardım Brüt Tutar (Liste)

10524


Görüşme Notları’ndaki<gts2000> Kategori Alnında Toplu Seçim Yapılabilmesi Sağlandı.

Görüşme Notları<gts2000> ekranı üzerinden yeni bir görüşme notu eklediğimizde açılan detay ekranındaki “kategori” alanından çoklu seçim yapılabilmesi sağlandı.

10529


Proje Yönetimine Yeni Raporlar Eklendi.

Proje Yöentimi modülünün içine iki yeni rapor eklendi;

 • Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu<prj1020a>10530-110530-2
 • Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu<prj1030a>10530-310530-4

Fırsat<miy1101> kartlarına Dinamik Alan Eklendi.

Fırsat<miy1101> kartına dinamik alan eklendi. Aktivite<miy9000a> raporundaki fırsatlar alanına açılan dinamik alanların gelmesi sağlandı.

10531-1

10531-2

10531-3


Kasa Fişi<scf3101a> Raporunda Kalan Taksitlerin Otomatik Gösterilmesi Sağlandı.

Kasa Fişi<scf3101a> Raporunda, ‘Kasa Fişi Kalan Taksitleri Göster’ seçeneği sistem parametrelerinden default olarak işaretli gelmesi sağlandı.

10579-1

10579-2


Kasa Fişi<scf3101a> Tasarımına Yeni Alan Eklendi.

Kasa Fişi<scf3101a> Raporunda, tasarımında Rapor Alanlarına “Cari Bakiye” ve “Cari Bakiye(İrsaliye Dahil)” kolonları eklendi.

10588


İrsaliye İle Hizmet Giriş-Çıkışı Yapılınca Hizmet Listesine Yansıması Sağlandı.

Hizmet Hareketleri<scf2810>, Hizmet Listesi<scf2800> ekranlarına ve Hizmet Ektresi<scf2810a> raporuna “Faturalanmamış İrsaliye Dahil Et” seçeneği eklendi.

10641

10641-1

10641-2


Asgari Geçim İndirimi Güncellendi.

 • Asgari geçim indirimi üzerine yayınlanan, geçici dönemde geçerli özel tebliğ uygulandı.
 • Yeni AGİ düzeltmesinde kesintiler dikkate alındı.
 • AGİ istisnası personel kartında asgari ücret işaretli ise ve AGİ hesaplansın olarak atanmışsa işlemin yapılması sağlandı.
 • AGİ istisnasında asgari ücretli zorunluluğu kaldırıldı.

Muhasebe Fişi Türü Adı Değiştirildi.

Muhasebe fişlerindeki, fiş türlerinden “Düzeltme Fişi”nin adı “Düzeltme Fişi (TFRS)” olarak değiştirildi.

10709


Masraf Merkezi Ekstresi’ne<muh1110a> Fatura Alanları Eklendi.

Masraf merkezi ekstresi <muh1110a> Tasarımında Satır alanı kısmına Fatura(*) modeli satir alanına eklendi.

10712


Alınan <scf2900b> ve Verilen <scf2900a> Sipariş Karşılama Raporlarına Sipariş Modelleri eklendi.

Alınan Sipariş Karşılama<scf2900b> ve Verilen Sipariş Karşılama <scf2900a> raporlarına, rapor tasarımının satır alanları bölümüne, Sipariş(*) ve Sipariş Kalemleri(*) modelleri eklendi.

10738

10738-1


B2BC için Ortak Ödeme Sistemlerine Paynet, Turkpos Eklendi.

B2bc sistemi içerisinde sanal pos ödeme yöntemleri ve ortak ödeme yöntemleri mevcuttur. Bunlara yeni olarak Paynet ve Turkpos seçenekleri eklendi.

10742

Ekim 2016 Haber Bülteni

Rapor Tasarımında Alanlara Arama Eklendi.

Rapor tasarımı ekranlarında, sol taraftaki rapor alanları, satır alanları kısmının üstüne bir alan arama özelliği eklendi.

9902


Çek Senet Hareketleri , İşlem Sıralaması Tarih Saati Gelmesi Sağlandı.

Bordro, çek, senet hareketleri ile ilgili ekranlarda önce “Bordro No”ya göre sıralayan yerler “Tarih ve Saat”e sonra “Bordro No”ya göre olacak şekilde değiştirildi. Çek-Senet Hareketleri ekranındaki sıralamaya da saat dahil edildi.

10073-1

10073-2


Genel Analiz Ekranında Gruplama Alanında Cari’nin Şehir ile Filtreleme Eklendi.

Genel Analiz ekranında, Fatura bazında gruplama yapılırken Gruplama Kolonlarında şehir bilgisi ile filtreleme yapılarak rapor alınabilmesi için “Şehir” alanı eklendi.

10381


Cari Hesap – Muhasebe Hesap Kartı Eşleşmesinin, Excel Veri Aktarımı ile Yapılabilmesi Sağlandı.

Cari kartın, muhasebe kodları excelden aktarılması eklendi. Her zaman eski kodu silip, yeni kodu yazdığı için güncelle/yoksay/uyarı ver parametreleri eklenmedi. Bunun yerine kodları güncel tutmak için, aktarımda eski kodlar veritabanında kalıyorsa, silinmesi sağlandı. Cari kartın muhasebe kodu aktarımında hata olsa da devam edebilmesi için kontroller eklendi.


Servis Formu Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Servis Formu içerisindeki “Diğer-Dinamik Alanlar” sekmesine ve Servis Formu Listesine Özel Kod 1 ve 2 eklendi. Bu alanların isimlerinin değiştirilebilir olması sistem parametresi eklendi ve Servis Giriş Formu ve Çıkış Formu raporlarına da bu kolonların eklenebilmesi sağlandı.

10495-1

10495-2

10495-3


Servis Form Tipi Mail Şablonlarına “Servisten Çıkış Formu” Eklendi.

Servis Form Tipi oluştururken mail şablonu seçimlerine “Servisten Çıkış Formu” türü eklendi.

10497


Kargo Gönderi Fişi Ekranında Paketleme Alanı Arttırıldı.

Kargo Gönderi Fişi Ekranında, paketleme ve adet alanlarının çoğaltıp “Paketleme2, Adet2, Paketleme3, Adet3” şeklinde gösterilmesi için alanlar eklendi.

10550


Sistem Parametreleri’ne Yeni Proje Parametresi Eklendi.

Fatura muhasebeleştirme işleminde proje kodunun gelip/gelmemesi sistem parametresine bağlandı. Hizmet satırlarında da projenin gelmesi sağlandı.

10556


Stok Depo Bazında Liste Ekranında Yeni Kolonlar Eklendi.

Stok Depo Bazında Liste ekranında kolonlara Özel Kod 6’dan Özel Kod 10’a ve Not alanları eklendi.

10572


Masa Hesap Fişi Çıktısında Porsiyon Miktarına Göre Gruplama Seçimi Eklendi.

Masa Hesap Fişi ekranına “Benzer Satırları Birleştir” seçeneği ile fiş çıktısında satır birleştirme yapılmadıysa, porsiyonuna göre gruplaması sağlandı.

10575-1

10575-2


Vergi Dairesi Listesi Güncellendi.

Vergi Dairesi Listesi’ne “VATAN İHTİSAS VERGİ DAİRESİ – İSTANBUL – 034221” ilave edildi.

10584


Kredi Kartı Fişlerinin Veri Aktarımı Eklendi.

Veri Aktarım yöntemlerinin içerisinde, “Dia’ya Veri Aktarmak İstiyorum” ya da “Dia’dan dışarı veri aktarımak istiyorum” seçeneklerinin her ikisinde de “Kredi Kartı Fişi” veri aktarımı Excel Kural Tanımı ve XML olarak yapılabilmesi sağlandı.

10585


Personel Çalışma Belgesi Raporuna Personel Modeli Eklendi.

Personel Çalışma Belgesi Raporuna, Personel Kart Model desteği eklendi.

10587


İade Faturalarında İade Ürün Seçilen Listeye Diğer Fatura Türlerinin de Gelmesi

İade faturalarında, seçilen cariye ait satış faturası kalemlerine, satış sırasında kesilen Perakende veya Toptan Satış içerisinde yer alan Hizmet kalemlerinin getirilmesi sağlandı.

10589-1

10589-2


Cari Karta Tanımlı İndirim ve Kampanya İndirimleri Güncellendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura evrakları kesilirken, indirim oranı cari kartında tanımlı olan carilerden birinden diğerine geçiş yapıldığından kalemlere kampanya ve indirim oranı sıralandırarak yansıtması sağlandı.

10594-1

10594-2


Fatura Ekranında KDV Düzenleme Alanı Veri Giriş Sayısı Yükseltildi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında “Diğer” sekmesinde yer alan “KDV Düzen Tutarı” alanı veri girişi 15 tam, 10 virgül sonrası karakterden 20 tam,10 virgül sonrası karaktere yükseltildi.


Self Servis İşlemlerinde Kontrol Sağlandı.

Self Servis fiş hesabı kapatırken, başka bir hesap seçilirse tahsilat sıkıntısı yaşanmaması için aynı anda tahsilatı alınan self servislerin açık kalmaması sağlandı.


Servis Formunda “Kullanılan Malzeme/Hizmetler”e Ek Malzeme Eklendi.

Servis Formunda, “Kullanılan Malzeme/Hizmetler” sekmesinde; bir stok kartı seçimi yapıldığında, kart içerisinde ek malzeme tanımı varsa “Ek Malzemeler Yüklensin mi?” sorusu ile bu satırların servis formu kalemlerine aktarılması sağlandı. Ek malzeme miktarının da çarpanı hesaba eklendi.

10630-1

10630-2

10630-3


E-Fatura Her Durumunda İptal Edilebilmesi için Parametre Eklendi.

Sistem Parametrelerine e-faturaların durumuna bakılmadan direk iptal edilmesini sağlayan parametre eklendi.

10647


Bir Cariye Aynı Günde Birden Fazla Anket Girilebilmesi Sağlandı.

Aynı gün içerisinde, bir cariye birden fazla anket kaydı girilebilmesi sağlandı.

10662


Yeni İlave Asgari Geçim İndirimi Güncellemesi Yapıldı.

AGİ üzerine yayınlanan, geçici dönemde geçerli özel tebliğ sisteme uygulandı. Buna binaen;

 • Yeni AGİ düzeltmesinde kesintiler dikkate alındı.
 • AGİ istisnası personel kartında asgari ücret işaretliyse ve agi hesaplansın diye işaretlenmiş ise yapılması sağlandı.
 • AGİ istisnasında asgari ücretli zorunluluğu kaldırıldı.

Yeni Ekranların Eğitim Videoları Yayınlandı.

Analiz Fişleri Nasıl Oluşturulur
V1

Banka Kredilerinin Takibi
V2

Fiyat Gruplarına Göre Kampanya Kullanımı
V3

Otomatik Gecikme Hesaplama ve Faiz Faturası Düzenleme
V4

Stok 5 Boyut
V5


BİLGİ AL