DİA, Bir Kobi Hikayesi'ni Gururla Sunar! Keyifli Seyirler... İZLEYİN!

Mart 2018 Yazılım Bülteni

Siparişlere “Ödemeli” Seçeneği Sonucu Kasa Fişi Oluşturma Özelliği Eklendi.

Sipariş fişlerine “ödemeli” alanı eklendi. Bu alan işaretlenmesi durumunda kasa alanı açılarak ödeme işlemi sonucu kasa fişinin oluşması sağlandı. Aynı işlem içerisinde kredi kartı gibi farklı tahsilat yöntemi de kullanılabilmektedir.


Sipariş ve Fatura Gibi Fişlerde Kopyalama İşleminde Kopyalamanın Yapıldığı Tarih Gelmesi Sağlandı.

Sipariş, İrsaliye, Fatura gibi fiş türlerinin liste ekranlarında bulunan [F12 Diğer] butonu kopyalama işlemi ile kopyalanan evrakta, o günkü tarihin gelmesi sağlandı.

blank


Alınan Sipariş Karşılama Raporu Stok 5 Boyut Hesaplamasına Göre Gösterilmesi Sağlandı.

Alınan Sipariş Karşılama Raporu <scf2900b> tasarımının satır alanlarına sevk edilen ve bekleyen stok 5 boyut hesaplamaları alanları eklendi. Böylece stok 5 boyut değerlerini dikkate alarak bekleyen ve sevk edilen boyut değerlerine göre rapor alınabilmesi sağlandı.

blank


Kümülatif Sipariş Raporuna Stok 5 Boyut Miktar Alanı Eklendi.

Kümülatif Sipariş Raporu <scf2900d> satır alanlarına Stok 5 Boyut Miktar alanı eklendi. İlgili alan bilgisinin Sistem Parametrelerinde yer alan Stok 5 Boyut Hesaplama (scf.13.11) parametresinde seçilen değere göre gelmesi sağlandı.

blank

blank


Bağlantılı Fişlerde Cari Kartın Değiştirilememesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura gibi fişlerde fişler arası bağlantı olması durumunda cari kartının değiştirilmemesi sağlandı.
Sistem parametrelerine tekliften/siparişe, siparişten/irsaliyeye, irsaliyeden/faturaya aktarılmış fişlerin carileri değiştirilemez yapılsın mı? (scf.09.25, scf.10.32, scf.11.51) parametreleri eklendi. ilgili parametreler evet seçili iken aktarım sırasında da cari kartın kilitlenmesi ve değiştirilememesi sağlandı.

blank

blank

blank

blank


Cari Hesap Durumuna “Ciro Durumu” Alanı Eklendi.

Cari Hesap Durumu <scf1140> ekranına ciro durumu alanı eklendi. Alanda yer alan değerler; tümü, kendi çek senedi ve cirolu çek senedi olmak üzere ciro durumuna göre portföydeki hesaplamanın yapılması sağlandı.

blank


e-Fatura ve e-Arşivlerde Birden Fazla Ödeme Şekillerinin XML’e gelmesi sağlandı.

e-Fatura ve e-Arşivlerde ödeme planı seçilmeyip parçalı tahsilat yapılması durumunda e-Fatura XML’lerinde ödeme şekillerinin gelmesi sağlandı.


Kullanıcı Yetkilerine Görev Takip Sisteminde Kullanılacak Diğer Kullanıcı ve Departmanın Görevlerini Değiştirme Yetkileri Eklendi.

Kullanıcı Detay <sis3101> ekranında yetkiler alanında bulunan Görev Takip yetkilerine Diğer Kullanıcı ve Departmanın görevlerini görebilme ve değiştirebilme yetkileri eklendi.

blank


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında Birçok Fiş Türüne Kilitleme Özelliği Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme <scf2550> ekranı ile Fiş Türü alanında bulunan “Teklif, Sipariş, İrsaliye, Malzeme Fişi, Banka Fişi ve Cari Hesap Fişi” gibi fişlerin, Özellik kısmından seçilecek olan “Kilit Durumu” ile toplu olarak “Kilitli” işaretlenebilmesi sağlandı. Bu İşlem seçili veya filtreli satırlara göre yapılabilir veya filtre veya işaretleme yapılmadan seçilmiş olan tüm fiş listesi için uygulanabilir.

blank


Restoran Satış Ekranında ve Hızlı Satış Ekranında Terazi Entegrasyonu Geliştirmeleri Yapıldı.

Kullanıcı Ayarlarında ön tanımlı terazi seçili olan firmalar için Restoran Satış Ekranı <rst1000> ve Hızlı Satış Ekranı<scf220> ‘na “Terazi Miktar” alanı eklendi.
Belirli ürünlerde terazi sisteminin miktar okuyabilmesi için Stok Kart Bilgileri <scf2101> Ekranı Diğer alanına “Teraziden Oku” alanı eklendi. Barkod değerini de terazide okuyabilmesi amaçlı Barkodlar alanına “Teraziden Oku” alanı eklendi. Daha önceki stokların güncellenebilmesi ve yeni stok kartlarının da bu veri ile içeri ve dışarı alınabilmesi amaçlı Veri Aktarım Stok Malzemesi kolonlarına “Teraziden Oku” Barkod alanına “Teraziye Gönder” ve “Teraziden Oku” alanları eklendi.

blank

blank

blank

blank

blank

blank


Sadakat Kart Takibi Uygulamalı Dökümanı Bilgi Bankasına Eklendi.

Sadakat Kart Takibinin nasıl yapılabileceği ile ilgili döküman bilgi bankasına eklendi. Dokümana ulaşmak için Tıklayınız..


Mobil 18.03 Versiyon Güncellemeleri Yapıldı.

* “Servis Yönetimi” modül geliştirmeleri yapıldı. Servis form işlemleri gerçekleştirebilir, sorun-çözüm tanımları yapabilir, modüle ait raporları alabilirsiniz.
* Talep modül geliştirmeleri yapıldı. Talep fişi ekleme, düzenleme, sipariş ve teklif üzerinden talep fişi ve kalemi aktarma gibi işlevler gerçekleştirildi. Modüle ait raporların alınması sağlandı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detay ekranlarında aynı varyantlı ürün barkodu okutulduğunda birleştirme işleminin yapılması sağlandı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detay ekranlarında varyantlı bir ürüne ait barkod okutulduğunda parametrelere bağlı olarak (scf.63.06 – Varyant Miktarları Ekranı) depo miktarlarının gösterilmesi ve sonrasında onaylanırsa ilgili fişin kalemine seçili varyantın aktarılması sağlandı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detay ekranlarında varyantlı bir satıra ait depo miktarlarını yardımcı menü üzerinden “Varyant Miktarları” seçeneğine tıklanarak görüntülenebilmesi sağlayabilirsiniz.
* “Hızlı Lot Güncelleme” ekranı eklendi.
* Sistem parametrelerine Cari Hesap, Banka Fişi gibi işlemlerde cariye tanımlanmış satış elemanı getirilsin mi? (scf.05.05) parametresi eklendi. Nakit tahsilat ve nakit ödeme cari hesap fişlerinde gelmesi sağlandı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detay ekranlarında miktarsal alanlara ait hassasiyet kontrolleri artırıldı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura kaydettikten sonra çıkan yazdırma dialoğuna “Hızlı Yazdır” özelliği eklendi. Böylece hızlı bir şekilde rapor pdf’i oluşturup tanımlı yazıcıya gönderim sağlanabilmektedir.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detayında ortak dinamik alan kullanım durumları ele alındı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detayında barkod okutulunca farklı satır açılması için Sistem Parametrelerine Barkod Okutunca Satır Ayırma Kontrolü (scf.12.76) parametresi eklendi.


Şubat 2018 Yazılım Bülteni

Restoran Yönetimi Yemeksepeti Entegrasyonu Sağlandı.

Restoran Yönetimi Yemeksepeti entegrasyonu sağlandı. Gerekli lisans verildikten sonra kullanıcılardan Yemeksepeti Entegrasyon Parametresi aktif edilerek entegrasyon tanımlamaları yapılabilmektedir. Entegrasyon tanımları detaylı bilgi için;
https://sites.google.com/a/ly.com.tr/dia-kb/home/restoran/yemek-sepeti-entegrasyonu?pli=1

blank


İrsaliye Kalemleri Listesi Raporuna Stok Model Alanı Eklendi.

İrsaliye Kalemleri Listesi <scf9001a> raporu satır alanlarına Stok model alanı eklendi.

blank


Malzeme Fişine Ürün Resimlerinin Gelmesi Sağlandı.

Malzeme Fişi <scf2701a> tasarımına eklenen resim ve alan özelliklerinden seçilen Malzeme Resmi ile malzeme fişine ürün resminin gelmesi sağlandı.

blank

blank


Kullanıcı Kartına Ön Tanımlı Proje Seçim Alanı Eklendi.

Kullanıcı kartı <sis3101> içerisinde Ön tanımlı parametreler alanına Proje kolonu eklendi. Bu şekilde tanımlanacak Proje ile Proje Kodu olan ekranlara öntanımlı proje kodunun set edilmesi sağlandı.

blank


Barkodların Küsuratlı Olarak Sisteme Okutulabilmesi Sağlandı.

DİA içerisinde barkod okutucu ile içerisinde virgül, nokta gibi karakter içeren ondalık haneli barkodların, sayısal alanlara okutulmasında değerin, küsuratlı olarak okutulabilmesi sağlandı. Aynı zamanda Sayı alanlarında ö ve ç harflerinin virgül görevi görmesi sağlanarak hem ‘,’ hem de ‘.’ şeklinde küsuratlı sayıların düzgün gelmesi sağlandı. Bu geliştirme ile sayı alanlarında ö ve ç harflerine basılırsa onlar da virgül görevi görecektir.

blank


Banka Ekstrelerinin DİA’ya Aktarılması Sağlandı ve Eğitim Videosu Yayınlandı.

Tüm bankaların kullandığı MT940 Ekstre formatındaki Banka Ekstrelerinin DİA’ya aktarılması sağlandı. Banka Ekstrelerinin DİA’ya nasıl aktarılacağını anlatan eğitim videosu yayınlandı.

blank


Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi Sağlandı.

Muhasebe Bağlantı Kod Listesi <muh2000> ekranında [F4 Ekle] Butonu Banka Bağlantı Kodları altına Banka Faiz Gider Hesabı, Banka BSMV Gider Hesabı, Banka KKDF Gider Hesabı olmak üzere 3 tane muhasebe bağlantı kodu eklendi. Yapılacak bu bağlantı kodları tanımı ile Banka kredi taksit ödemesi sonucu oluşan banka fişlerinin muhasebeleştirilebilmesi sağlandı.

blank


Eğitim Kurumları Lisansına Otel ve Restoran Yönetimi Modülleri Eklendi.

Eğitim kurumları için hazırlanmış olan Eğitim Kurumları Lisansına otel ve restoran yönetimi modülleri eklendi.


Toplu İşlem Ekranında e-Arşiv Faturaları için Ön Kontrol Yapılması Sağlandı.

Toplu işlem ekranından faturalandırma işlemini yaparken e-Arşiv faturalarına ön kontroller eklendi. Bu ön kontroller Sistem parametresinde yer alan E-Arşiv – XSD Schematron Kontrolü yapılsın mı? (efa.03.14) “Evet” olması durumunda çalışmaktadır. Yapılan bu işlemin amacı çok verisi olan sunuculara hız kazandırmaktır. Ön kontroller sağlanırken aşağıdaki maddelere dikkat edilmektedir.
• Cari kartın vergi numarası veya tc kimlik numarası olup olmadığı,
• Eğer vergi numarası var ise 10 haneli olup olmadığı,
• Eğer TC kimlik no var ise 11 haneli olup olmadığı
• Carinin ünvanının olup olmadığı,
• Eğer cari şahıssa soyadı olup olmadığı,
• Firma kartındaki vergi no kontrolü (aynı şekilde hane sayısı),
• Fatura içerisinde tevkifat tutarı varsa tip kodunun tevkifat, iade veya sgk olup olmadığı,
• Fatura kalemlerinde miktar girilip girilmediği,
• Faturanın ödeme planı olup olmadığı… gibi.

blank

blank


e-Arşiv Faturalarının Tekrar Toplu e-Posta Olarak Gönderilebilmesi Sağlandı.

e-Arşiv faturalarında gönderim tipi e-posta olan faturalar için tekrar toplu olarak e-posta gönderilebilmesi sağlandı. Bunun için e-Arşiv Giden Kutusu <efa2000> [F12 Diğer] butonuna “Seçili Faturalara Tekrar E-posta Gönder (Toplu)” seçeneği eklendi.

blank


e-Defter Gönderiminde Çıkan Uyarıların Anlaşılır Hale Gelmesi Sağlandı.

e-Defter Hazırlama <muh1610> ekranında [F2 Oluştur] butonuna tıklanıldığında verilen tarih aralığındaki muhasebe fişlerinin ön kontrolden geçmesi için geliştirme yapıldı. Bu ön kontrol ile çıkan uyarıların daha anlaşılır hale gelmesi sağlandı.

blank


e-Faturada Alt Toplamlardaki Özel Vergi Oranının Parametrik Olarak Gruplanabilmesi Sağlandı.

e-Faturada alt toplamlardaki özel vergi alanının orana göre gruplanmaması parametrik olarak ayarlanabilmesi sağlandı. Sistem parametrelerine Özel Vergi Oranına Göre Alt Toplam (efa.01.15) parametresi eklendi. Bu parametre ile Evet denirse özel vergi oranına göre alt toplamları gruplamakta. Hayır denirse özel vergi oranını dikkate almamakta ve xml’e yazmamaktadır.

blank


e-Fatura Senaryosuna Göre Fatura Seri Numara Kontrolü Sağlandı.

e-Fatura senaryosuna göre eğer yeni bir serinin ilk faturasını kesiyorsak o serinin kullanım durumunun kontrol edilmesi, kullanılmış ise uyarı verilmesi sağlandı.
e-Fatura kesiyorsak, o seri e-arşivde kullanılmış mı?
e-Arşiv kesiyorsak o seri e-faturada kullanılmış mı? gibi…

blank


DİA Mağazacılık Çözümleri için Sadakat Kart Geliştirmeleri Yapıldı.

Cari kartı Diğer sekmesine Sadakat Kart No alanı eklendi.
Sadakat numarasına sahip Cariler için hangi koşullarda puan kazanılacağı ve bu puanların harcama koşullarının belirleneceği Puan Kampanya Listesi <scf4130> ekranı eklendi. Puan Kampanya Listesinden eklenecek Puan Kampanya ile kazanılacak puanın belirli bir tutar üzerinde farklı malzeme filtrelerine göre (Örneğin;Grup, özel kod, Marka.. ), belirli ödeme planına veya fiyat grubuna bağlı olacak yüzdesel veya tutarsal olarak puan tanımlaması sağlandı. Burada iki farklı tarih ile puanın kazanıldığı ve kullanıldığı tarih olarak iki değer alanları oluşturuldu. Hızlı satış ekranından yapılan satış ile ilgili carilerin sadakar kart numarası girişi sonrası belirtilen kriterlere uyması durumunda cari kart için bir sonraki harcamasında kullanılmak üzere puan işlemlerinin yapılması sağlandı. Yapılan Puan hareketleri için  Puan Hareket Listesi <scf4140> ekranı geliştirildi. Cari kart listesi [F12 Diğer] butonuna Puan Hareketleri eklendi ve cari puan hareketi takibi sağlandı.

blank

blank

blank

blank

blank


DİA Mağazacılık Çözümlerinden Hediye Çeki Geliştirmeleri Yapıldı.

Hediye Çeki Listesi <scf4110> ekranı geliştirildi. Bu ekrandan eklecek Hediye Çeki <scf4111> ile Satış faturalarında ve Alınan siparişlerde indirim veya Tutar olarak hediye çeki tanımlamasının yapılması sağlandı.

blank


DİA Mağazacılık Çözümlerine 3 Al 2 Öde Promosyon Türü Eklendi.

Promosyon Kartı <scf2621> hediye tür alanına “Hediye Ürün (En ucuzu)” eklendi. Bu seçenek ile tanımlanacak bir promosyonda 3 üründen en ucuzunun hediye olması sağlandı.

blank


Ocak 2018 Yazılım Bülteni

Cari Hesap Mutabakat Formunda Birden Fazla Cari için Tek Bir Mutabakat Formu Oluşturulabilmesi Sağlandı.

Cari Hesap Mutabakat Formu nda “Cari Bakiyeleri Birleştir” parametresi eklendi. Bu parametre seçimi ile aktif olan çoklu seçim alanının, birden fazla cari hesap seçimi ile tek bir mutabakat formu oluşturuldu. Bu şekilde rapor alındığında ilk seçilen cari kartın bilgileri getirilirken, seçilen tüm carilerin bakiye toplamının raporda gösterimi sağlandı.

blank


Banka Fişlerine ve Cari Hesap Fişlerine Proje Kodu Alanı Eklendi.

Cari Hesap Fişleri ve Banka Fişleri genel sekmesine “Proje Kodu” alanı eklendi. Proje Kodu’nun satırlara set edilmesi ve listelerde kolonlar alanlarına eklenerek filtrelenebilmesi sağlandı.

blank

blank

blank


Ayrıntılı Sipariş Listesi Dinamik Kolonlarına Rezervasyon Stoğu ile İlgili Kolonların Gelmesi Sağlandı.

Ayrıntılı Sipariş Listesi <scf2270> Dinamik kolonlarına rezervasyon stoğu ile ilgili kolonların gelmesi sağlandı. Böylece rezerve edilmiş stok kartına ait bilgilerin kolonları oluşturularak listelerde filtrelemeler yapılabilmesi sağlandı.

blank


Sipariş, Fatura gibi Ekranların Ayrıntılı Listelerine Dinamik Kolon Modellemesinde Cari Kart Model Alanları Eklendi.

Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi fişlerin ayrıntılı listelerine dinamik kolon modellemesinde cari kart model alanları eklendi.

blank


Ödeme Planına Bağlı Olarak Oluşan Virman Fişi Tarihinin Parametrik Olarak Ayarlanması Sağlandı.

Ödeme planı sonucu oluşan virman fişlerinin tarihleri için Sistem Parametrelerine “Ödeme planına bağlı oluşan virman fişinin tarihi işlem tarihi mi olsun? (scf.08.02) ” parametresi eklendi. Bu şekilde fiş tarihinin işlem tarihi veya vade tarihi olması gerektiği kullanıcının ayarlayabilir hale gelmesi sağlandı.

blank


Satışa Göre Sipariş Tahminleme Raporuna Stok Asgari ve Azami Miktarları Kolonları Eklendi.

Satışa göre sipariş tahminleme ve hazırlama raporu kolonlar alanına stok asgari ve azami miktar kolonları eklendi. Böylece sipariş tahmini gerçekleştirip sipariş oluşturma aşamasında kullanıcının stok kartlarına girilen asgari ve azami miktarlarına göre kontrolünü gerçekleştirilebilmesi sağlandı.

blank


Toplu İşlem Ekranına Cari Kart Vergi No ve TC Kimlik No Alanları Eklendi.

Toplu İşlem Ekranı kolonlar alanına Cari Kart Vergi No ve TC Kimlik No alanları eklendi. Bu alanlar ile Örneğin; e-Arşiv ve e-Fatura oluşturuken Vergi No ve TC Kimlik No olanlara göre filtrelendirip işlem yapabilme sağlandı.

blank


Tablo Dinamik Kolonlarda Text ve Sayı Formüllerinde Alanların Oluşturulması Sağlandı.

Tablolara dinamik sayısal formül ve text formül kolonları eklenmesi sağlandı. Tablo dinamik kolonlar listesinden veya ilgili listelerin kolonlarında bulunan Tablo Dinamik Kolon ile Sayı ve Text türünde yeni bir kolon oluşturulabilmektedir. Burada istenirse koşul da tanımlanabilmektedir.

blank

blank

blank


Rehber Kartında Yeni Güncellemeler Yapıldı.

Rehber Kart Listesi kolonlar alanında oluşturulan dinamik alanların gelmesi sağlandı.
Rehber kartında bulunan özel kod alanları için isim değiştirmesi sağlandı. Sistem parametrelerine isimlendirilecek Özel Kodların parametreleri (sis.07.01, sis.07.02, sis.07.03, sis.07.04, sis.07.05) eklendi.
Rehber kartında bulunan Özel Kodların Zorunlu hale gelmesi sağlandı. Sistem parametrelerine zorunlu hale getirilecek Özel Kodların parametreleri (sis.08.01, sis.08.02, sis.08.03, sis.08.04, sis.08.05) eklendi.
Rehber kartı özel kod alanları, dinamik alanların, Cari Kartında ve Potansiyel Müşteri listesinde Yetkililer sekmesi içersinde gösterilmesi sağlandı.

blank

blank

blank


Depo Giren Çıkan Raporu Tasarıma Stok Model Alanı Eklendi.

Depo Giren Çıkan raporu tasarımının satır alanlarına stok model alanı eklendi. Raporda Stok ile ilgili verilerin rapor tasarımına eklenmesi sağlandı.

blank


Sayım Analizi Raporuna Saat Parametresi Eklendi.

Sayım Analizi Raporu <scf2361a>’na saat girilebilmesi ve bu girilen saate göre sayım öncesi miktar hesabı yapılabilmesi sağlandı. Raporda saat parametresini kullanabilmek için sistem parametrelerine “Sayım Analizi Raporunda saat girilebilsin mi? (scf.28.01)” parametresi eklendi.

blank

blank


Seri Listesi Raporuna “Alış ve Satış Fatura Özel Kod 1” Alanları Eklendi.

Seri Listesi raporu filtrelerine ve rapor tasarımında bulunan satır alanlarına Alış-Satış Fatura Özel Kod 1 alanları eklendi. Daha önceden bulunan ve adı Özel Kod 1 olan, stok kartına ait özel kodun satılardaki ve filtrelerdeki adı Stok Özel Kod 1 olarak değiştirildi.

blank

blank


Servis Formundaki Malzeme/Hizmet Fiyatlarının Cariye Tanımlı Fiyata Göre Gelmesi Sağlandı.

Servis formu <shy1001>’nda, Kullanılan malzeme ve hizmet sekmesinde seçilen malzeme veya hizmet fiyatlarının cariye tanımlı fiyat varsa ilgili fiyata göre getirilmesi sağlandı.

blank

blank

blank


e-Fatura Tarihinden Daha Eski Tarihli e-Fatura Kesilmemesi İçin Parametre Eklendi.

Son e-Fatura tarihinden daha eski tarihli bir e-Fatura kesiliyorsa Sistem Parametrelerine “Efatura tarihinden daha önce bir Efatura oluşturulmuş ise kontrol yapılsın mı? (scf.29.01)” parametresi eklendi. Bu parametre ile son oluşturulan e-Fatura öncesinde e-Fatura oluşturulmaması sağlandı.

blank


Personel Yönetimi 2018 Yılı Asgari Ücret ve SGK Parametreleri Güncellendi.

Personel Yönetimi 2018 yılı Asgari ücretin Vergi ve SGK parametrelerinin güncellenmesi sağlandı. İlgili parametrelere Sistem Parametreleri ekranından (gen.muh.04.11, gen.muh.04.12, gen.muh.04.13, gen.muh.04.14) ulaşılabilir.

blank


687 Sayılı Kanuna Göre Puantajı Yapılan Personelin Bodro Listesinde SGK Prim ve İşsizlik Oranının Ayrı Hesaplanması Sağlandı.

Personel Yönetimi 687 sayılı Kanuna göre girişi yapılan personelin Bordro Listesi Dökümü ‘nde SGK prim ve İşsizlik oranının ayrı hesaplanması sağlandı. Rapor tasarımının satır alanlarına “687 Sayılı Kanundan Doğan Prim İndirim Tutarı ve İşsizlik İndirim Tutarı” alanları eklendi. Aynı zamanda Rapor Toplamı sütun alanlarına da ilgili alanlar eklendi.

blank

blank


Restoran Yönetiminde Yeni Düzenlemeler Yapıldı.

Restoran Yönetimi Sistem parametrelerine “Kişi sayısı girmek zorunlu olsun mu? (rst.02.47)” parametresi eklendi. Restoran Satış ekranında kişi sayısının zorunlu olarak girilebilmesi sağlandı. Menü işlemi sağlarken sağ üstte kişi sayısının görünmesi sağlandı.
Restoran Satış ekranında tıklanan masanın seçili görünmesi sağlandı.
Restoran Yönetimi Z Raporu default tasarımı güncellendi. Tasarıma Açık Masa / Kapalı Masa Kişi sayılarının gelmesi sağlandı.
Masa Hesap Fişi raporu güncellendi. Miktarların küsuratlı gelmesi ve “-” ürünse isminin başında her zaman “-” yazması sağlandı.

blank

blank

blank

blank

blank


Restoran Yönetimi Küsüratlı İade Yapılabilmesi Sağlandı.

Restoran Yönetiminde ürün iade işleminin küsüratlı da çalışabilmesi sağlandı. Küsüratlı iade işleminde Restoran Satış Ekranında bulunun Satır Sil işlemi ile iade işleminin gerçekleştirilebilmesi sağlandı.

blank


Restoran Yönetimi Tahsilat Ekranında Nakit Butonlarının Ayarlanabilmesi Sağlandı.

Restoran Yönetimi Tahsilat ekranında yer alan nakit butonlarının Sistem parametrelerine eklenen “Tahsilat Ekranında Nakit Butonu Gelsin Mi? “(rst.02.46) parametresi ile ayarlanabilmesi sağlandı.

blank


Aralık 2017 Yazılım Bülteni

Teklif ve Sipariş Modellerine Teslimat Tarihi Eklendi.

Teklif ve Sipariş fişlerinde Diğer sekmesine Teslimat Tarihi alanı eklendi. Bu alanda güncelleme yapıldığında kalemlerdeki Teslimat Tarihlerininde güncellenmesi sağlandı.

blank


Seri-Lot Listesi Seri Listesi ve Lot Listesi Olarak İki Ayrı Ekrana Ayrıldı.

Seri-Lot listesi ayrılarak, Seri Listesi ve Lot Listesi ekranları oluşturuldu. Bu geliştirmeyle seri-lot listesiyle bağlantısı olan ekranlarda değişiklik yapılarak türe göre Seri Listesine veya Lot Listesine bağlanması sağlandı.

Değişiklik yapılan ekranların listesi;
Kayıt tarihçe ekranında seri-lot kartı, seri ve lot kartı olarak ikiye ayrıldı.
Seri-Lot Özellikleri/Barkod Basımı ekranına tür combosu eklenerek, tabloya bu comboya göre veri eklenmesine izin verildi.
Kart Birleştirme ekranında seri-lot kartı, seri ve lot kartı olarak ikiye ayrıldı.
Servis Hizmet Yönetimiyle alakalı işlemlerde sadece seri listesinin açılması sağlandı.

blank

blank

blank

blank

blank


Seri Listesi Raporuna Alış ve Satış Fatura Model Alanları Eklendi.

Seri Listesi Raporu satır alanlarına Satış Fatura (*) ve Alış Fatura (*) model alanları eklendi. Böylece faturalar içerisindeki birçok alanın tasarıma gelmesi sağlandı.

blank


Lot Takipli Mal Alımı Fatura ve İrsaliyelerinde Tarih ve Not Alanlarında Değişiklik Yapılabilmesi Sağlandı.

Lot Takipli ürünler için Mal alım fatura ve irsaliye girişi sırasında Seri-Lot sekmesinde yer alan lot alanının değişikliğe izin vermesi ve tarih girişi yapılabilmesi sağlandı.

blank


e-Fatura Başlık Parametrelerine “Cari Kısa Açıklaması” Eklendi.

Cari Kart Bilgileri içindeki kısa açıklama alanının e-Faturada başlık alanına eklenmesi sağlandı. İlgili alanın e-Fatura başlık alanına gelebilmesi için Sistem Parametreleri, e-Fatura başlık parametresi (efa.01.01) bağlı not kısmına “Cari Kısa Açıklaması” eklendi.

blank

blank


SGK’ya e-Fatura Kesilmesi Sağlandı.

Fatura işlemi sırasında e-Fatura & e-Arşiv tipi alanına SGK seçeneği eklendi. Bu seçenek ile SGK ‘ya e- Fatura kesilmesi sağlandı. SGK’ya kesilen e-Faturalarda tevkifatlı olarak ürün veya hizmet faturası kesilebilmesi sağlandı.

blank


Personel Puantaj İşlemlerinde Saatlik Personel İçin Puantaj Yapılabilmesi Sağlandı.

Personel kart bilgileri içerisinde Çalışma Bilgileri sekmesinde yer alan Ödeme türü şeklinde “Saat” seçili personel için puantaj hesaplaması sağlandı.

blank

blank


Asgari Ücretli Çalışan Personel için Gelir Vergisi Dilim Geçişinden Kaynaklı Net Asgari Tutarın Altına Düşmemesi için Geliştirme Yapıldı.

Asgari ücretli çalışan personellerin gelir vergisi dilimi nedeni ile asgari ücret altına düşmemesi için geliştirme yapıldı. Asgari Geçim İndirimi çalışmasının kasım ayından itibaren yapılması sağlandı.

İlgili mevzuata; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171206-14.htm  /adresinden ulaşabilirsiniz.


Gelişmiş Üretim Reçetelerinin Aktarımı Sağlandı.

Gelişmiş üretim reçetelerinin XML yoluyla veri aktarımı sağlandı. Bu geliştirme ile yeni bir firma açılışında reçetelerin yeni firmaya aktarımı sağlandı.

blank


IBM Genius Stok Kart Aktarımlarında 5 Farklı Fiyat Aktarımı Sağlandı.

Pos/ Yazarkasa/ Terazi Tanımı ekranı ile IBM Genius Stok Kartları Fiyat 6-10 seçeneklerinin aktarılması sağlandı.

blank


Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Görev Takip Sisteminin Proje Yönetimi ile Bağlantılı Çalışması Sağlandı.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ve Görev Takip Sistemi(GTS)’nin Proje Yönetimi ile bağlantılı çalışması sağlandı. Bu çalışma ile Fırsat Kartlarının, Görev Tanımlarının ve Görüşme Notlarının proje bazında takip edilebilmesi gerçekleştirildi. Fırsat Kartına , Görev Tanımına ve Görüşme Notları ekranlarına proje kodu model alanı eklendi. İlgili ekranlardan proje seçilerek ekleme ya da değiştirme yapılınca otomatik olarak Proje Fişi oluşması sağlandı. Proje Ekstresi raporunda ilgili belge türlerinin raporunun alınması sağlandı.

blank

blank

blank

blank

blank


Restoran Modülüne “Garson Değiştirme İstisna Kullanıcılar” Parametresi Eklendi.

Restoran Modülü Sistem parametrelerine (rst.02.09.2) Garson Değiştirme İstisna Kullanıcılar parametresi eklendi. Bu parametre ile virgülle ayrılarak tanımlanmış kullanıcıları, şifre istemeden satış ekranına yönlendirmesi sağlandı.

blank


Alt Birimli Stokların Aktarımı Eğitim Videosu Yayınlandı.

Alt Birimli Stokların Excel veri aktarımı ile nasıl aktarıldığını anlatan eğitim videosudur.

blank

DİA Mobil Eğitim Videoları Yayınlandı.

Dia Mobil üzerinden İlk Kurulum Ayarları, İlk Yapılması Gereken Ayarlar, Ön Tanımlı Parametre Kullanımı, Firma ve Dönem Değiştime işlemleri, Cari Kontrolleri, Stokların Kontrolleri , Kasa Kontrolü ve Tahsilat İşlemleri ve Ödeme Planı kullanımlarının nasıl yapıldığını anlatan eğitim videolarıdır.

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Kasım 2017 Yazılım Bülteni

Stoklarda Özel Matrah Hesaplaması İçin Çalışma Yapıldı.

Stok Kartı ekranındaki Özel Vergi sekmesinin adı Özel Vergi/Matrah olarak güncellendi. Bu sekme altına “Özel Matrah” ve “Son Tüketici Fiyatı” alanı eklendi. Bu alan seçilerek ve Son Tüketici Fiyatı alanına fiyat bilgisi girilerek hesaplama yapılması sağlandı.
Özel matrahın sadece Toptan Satış türündeki Faturalarda ve İrsaliyelerde hesaplanması sağlandı. Toptan Satış Faturalarında ve İrsaliyelerde kalemler tablosundaki kolonlara “Özel Matrah” alanı eklendi. Toptan Satış Faturalarında ve İrsaliyelerde kalemde hesaplanan özel matrah tutarı alt toplamlardaki toplam kdv alanına ilave edildi. Fatura muhasebeleştirmesinde “Özel Matrah” alanı için Muhasebe Bağlantı Kodlarında 7 Kdv Bağlantı Kodları altına “Kdv Özel Matrah (79)” bağlantı kodu eklendi. Raporlara ve Ayrıntılı listelere ilgili alanlar eklendi.

blank

blank

blank


Seri-Lot Kartına Yetki Kodu Alanı Eklendi.

Seri-Lot Kartına Yetki Kodu alanı eklendi. Seri-Lot listesi ekranı kolonlardan Yetki Kodu aktif edilerek listelerde filtreleme işleminin yapılabilmesi sağlandı. Kullanıcı kartındaki tanımlama sonrasında Ekranlarda Öntanımlı Gelecek Yetki Kodu ile Seri-Lot kartına yetki kodunun öntanımlı olarak gelmesi sağlandı. Toplu Bilgi Güncelleme Ekranından Seri-Lot kartları yetki kodularının toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı. Fatura, İrsaliye, Malzeme Fişi sonucu yeni oluşan serilere öntanımlı yetki kodu varsa atanması sağlandı.

blank

blank

blank

blank

blank

blank


Cari Kart Bakiye Raporu’na Borç / Alacak Eşit Satırları Gösterme Parametresi Eklendi.

Cari Kart Bakiye Raporu parametre alanına Borç / Alacak eşit satırları gösterme parametresi eklendi. Bu parametre ile cari borç / alacak bakiyesi eşit olan carilerin rapora gelmemesi sağlandı.

blank


Cari Kartlarda Risk Limiti Girişi Zorunlu Parametresi Eklendi.

Cari Kart eklerken risk limitleri girişinin yapılması adına, Sistem parametreleri Ekranına Cari Kart Risk Limiti “Zorunlu” (scf.53.17) parametresi eklendi.

blank


Alım ve Satış İrsaliyeleri İçin Masraf Merkezi Zorunlu Parametresi Eklendi.

İrsaliyelerde masraf merkezi girişinin zorunlu hale getirilebilmesi için Sistem Parametreleri ekranına Alım / Satış İrsaliye Masraf Merkezi “Zorunlu”(scf.50.19 / scf.50.38) parametresi eklendi.

blank


Sipariş Ekranına Konsinye Giriş/Çıkış/İade Seçeneği Eklendi.

Sipariş Listesi ekranında [F12 Diğer] butonu içerisine Konsinye Giriş/Çıkış/İade seçeneği eklendi. Bu işlem için kullanıcı kartlarına Sipariş Konsinye Giriş/Çıkış/İade yetkisi eklendi. Bu yetkinin, irsaliye ekleme yetkisi olan kullanıcılara default gelmesi sağlandı. Eğer sipariş verilen sipariş ise konsinye giriş/çıkış/iade seçildiğinde yapılmak istenen işlem seçtiren ekrana konsinye giriş ve giriş iade seçenekleri eklendi. Alınan sipariş durumunda ise konsinye çıkış ve çıkış iade gelmesi sağlandı.

blank

blank


Banka Kredi Detay Raporu Eklendi.

Banka Kredi Detayı Raporu eklendi. Banka kredi listesinden herhangi bir kredi üzerine gelip [F8 yazdır] butonundan da rapora ulaşılabilmektedir. Rapor ile banka hesabına ait Ödeme Durumu (Ödendi/Bekliyor), Taksit Sayısı, Taksit Tutarı, Anapara, Faiz, KKDF, BSMV, Kalan Borç… gibi kredi detayları yer almaktadır.

blank


TCMB Kayıtlı Banka ve Şube Listesi Güncellendi.

TCMB Kayıtlı Banka ve Şube Listesi ‘nde Şube Adresi, Şube İl Adı, Şube İlçe Adı alanları ekrandan kaldırıldı. Listenin daha basit hale gelmesi sağlandı.

blank


Veri Aktarımı ile Stok Kartı Resimlerinin Güncellenmesi Sağlandı.

Veri aktarımı ekranı ile stok kartı resimlerin güncellenebilmesi sağlandı. Aktarılacak veride mevcut resimlerden herhangi biriyle aynı URL’e sahip resim var ise mevcut resmin güncellenmesi sağlandı. Aktarılacak verideki bir resmin URL’i mevcut stokta mevcut değilse resim eklenmesi sağlandı. Mevcut stoğun resimleri yeni gelen veride olmaması durumunda resimlerin silinmesi sağlandı.

blank


Dönem Devri ile Kredi Kartı Fişlerinin Fiş Numaralarının Değişmeden Aktarılması Sağlandı.

Kredi Kartı (Pos) Fiş Listesi Kolonlar alanına “Devir Fiş No” kolonu eklendi. Böylece Dönem Devri ekranından eski dönemde yer alan “Bekliyor” durumundaki Kredi Kartı Fişlerinin fiş numaralaralarının değişmeden, yeni dönemde “Devir Fiş No” kolonuna aktarılması sağlandı.

blank

blank

blank


5746 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Puantaj Hesaplaması Güncellendi.

Personel kartında 5746 sayılı kanuna tabi personelin puantaj hesaplaması güncellendi. e-Bildirgede arge dışında çalışılan günlerin 5510 sayılı kanun altında gösterilmesi için çalışma yapıldı. Yapılan bu işlemlerde Personel kartında tabi olunan kanun 5746 olan personel için ar-ge dışında çalışmış olması durumunda, bu personele ait e-bildirge verilirken; kanun numarası: ar-ge bölgesi 5746, diğer günler için kanun numarası; 5510 seçilmek üzere 2 e-bildirge düzenlenebilmesi sağlandı.
Bordro Listesi Dökümü tasarımında satır alanlarına “Arge Gün Sayısı” ve “Arge Sigorta Matrahı” alanları eklendi.
5746 sayılı kanuna tabi personelin puantaj hesaplaması yapılırken fazla mesai ücretlerinden muafiyet hesaplanmaması ve ek kazanç hesaplaması yapılırken ek kazanç kartındaki muafiyet değerlerini göz önünde bulundurması sağlandı.
5746 sayılı kanuna tabi personelin puantajının toplu puantajdan yapılabilmesi sağlandı.
5746 sayılı kanuna tabi personele verilen ek kazançların 5510 sayılı kanun üzerinden, ek kazanç kartındaki muafiyet değerlerine göre hesaplanması ve e-bildirgede 5510 altına yazılması için düzenleme yapıldı.
e-Bildirgede 5746 sayılı kanuna tabi personele verilen ek kazanç sigortadan muaf ise prim-ikramiye kısmına eklenmemesi sağlandı.

blank

blank

blank


Personel Puantaj İşlemlerinde Sigorta Tabanıyla Matrah Taban Arasındaki Farkın Hesaplanması Sağlandı.

Sigorta matrahının tabandan düşük olduğu durumlarda, sigorta tabanıyla matrah arasındaki farkın hesaplanması sağlandı. Personel Puantaj Listesi / Tablo Dinamik Kolonlara SGK tabanıyla matrahı arasındaki fark için “Matrah Taban Farkı” alanı eklendi.
Personel Bordro Listesi Dökümü rapor tasarımındaki satır alanlarına “Matrah Taban Farkı, İşçi SSK Prim Tutarı Taban Farkı ve İşsizlik İşçi Payı Tutarı Taban Farkı” eklendi.
Personel Bordrosu Muhasebe Bağlantı Kodlarına “Matrah Taban Farkı, İşçi SSK Prim Tutarı Taban Farkı ve İşsizlik İşçi Payı Tutarı Taban Farkı” için muhasebe bağlantı kodu eklendi.
İşçi Hesap Pusulası Tasarımı Rapor Alanına “Matrah Taban Farkı, İşçi SSK Prim Tutarı Taban Farkı ve İşsizlik İşçi Payı Tutarı Taban Farkı” alanları eklendi.

blank

blank

blank

blank


Muhtasar Beyannamesinde Gelir Vergisi ve SGK Muaf Personel Sayısının 3 Aylık Gelmesi Sağlandı.

Muhtasar Beyannamesinde Vergi Bildirimi sekmesinde Gelir Vergisi muaf ve SGK muaf personel sayısının 3 aylık gelmesi sağlandı.

blank


Görev Takip Sisteminde Güncellemeler Yapıldı.

Görev Listesi Ekranında, Kolonlar alanına Cari Kart içerisindeki Kısa Açıklama, İlgili, Tel1, Cep Tel, eposta alanları eklendi. Görev Tanımı içerisinde Planlama alanındaki Tahmini Süre (Saat) gün farkını da hesaba katması sağlandı. Görev Listesi Görüşme notları alanında bulunan kolonlara notun eklendiği zamanki görev sürecini gösteren “Ekleme Görev Süreci” kolonu eklendi. Görev Bilgisi kolonu “Mevcut Görev Durumu” olarak değiştirildi. Planlama kısmındaki tarihlerin gün kısımlarının görünmesi sağlandı.

blank

blank

blank


Restoran Yönetimi Ödenmez Maliyet Analizi Raporuna Saat Filtresi Eklendi.

Restoran Yönetimi içerisinde yer alan “Ödenmez Maliyet Analizi (Detaylı) raporu Parametre alanına Başlangıç ve Bitiş Saatleri eklendi.

blank


Restoran Yönetimi Ürün Hassasiyet Alanının Sayısı Arttırıldı.

Restoran Yönetiminde girilen miktar değeri için hassasiyet alanı virgülden önceki maksimum değeri 1000 olarak arttırıldı. Böylece Restoran Satış Ekranı üzerinden menüde “*” Yıldız fonksiyonuna gelindiğinde buradan gram gibi birimler için giriş kolaylığı sağlandı.

blank


Alış Anlaşması Kontrolü Eğitim Videosu Yayınlandı.

Alış anlaşması sonucu oluşabilecek fiyat farklılıkları kontrolünün ve oluşan fiyat farklılıkları sonucu fiyat farkı faturası düzenlemenin nasıl yapıldığını anlatan eğitim videosudur.

blank


Ekim 2017 Yazılım Bülteni

Stok Alış Satış İstatistik Raporundaki Parametre Değerlerinin Tasarıma Gelmesi Sağlandı.

Stok Alış Satış İstatistiği Raporunda, parametrelerde seçilen alanların tasarıma gelmesi sağlandı. İlgili raporun Rapor Alanlarına parametre başlıkları eklendi. Örneğin; Cari, Cari Grup Kodu, Cari Özel Kod 1,2,3,4,5 alanları gibi..

blank

blank

blank


Cari Kart Yabancı Uyruklu Şahıslarda TC No Alanının Default “11111111111” Değeri Gelmesi Sağlandı.

Cari kart şahıslarda Yabancı uyruklu denildiğinde TC Kimlik No alanının default “11111111111” değeri gelmesi sağlandı. Yapılan bu geliştirmede Sistem Parametrelerinde yer alan Cari Kart Şahıslarda TC Kimlik No (scf.53.08) “Zorunlu” olması durumunda Yabancı Uyruklu Şahısların kolaylıkla kaydedilebilmesi sağlandı.

blank

blank


Alınan ve Verilen Siparişlerde Sevk İşlemi Sonrası Onay Durumunun Değiştirilememesi Sağlandı.

Alınan ve Verilen siparişlerde sipariş kabul edilip parçalı sevk işlemi yapıldıktan sonra sipariş durumu “+ Bekleyen Miktarlar Var “olarak kalmaktadır. Bu durumdaki siparişlerin onay durumunun değiştirilmemesi sağlandı.

blank


Dövizli Kasa Hesap Ekstresi Rapor Tasarımına Banka Hesap Dövizi Alanı Eklendi.

Dövizli Kasa Hesap Ekstresi raporu tasarımı Kredi Kartı Ayrıntıları alanına Banka Hesap Dövizi alanı eklendi.

blank

blank


Sayım Analizi Raporunun Ana Birime Göre Hesaplanması Sağlandı.

Sayım Analizi Raporu parametre ekranına “Ana Birime Göre Hesapla” parametresi eklendi. Böylece birden çok birimi olan stok kartlarının alt birimler kullanılarak sayılması durumunda Sayım Analizi Raporunda ana birime göre değerlendirilmesi sağlandı.

blank


Hizmet Kartı Aktarımında Muhasebe Hesabının Aktarılması Sağlandı.

Veri Aktarımı Ekranı ile Hizmet Kartı aktarımı yapılırken hizmet kartlarına ait Muhasebe Hesap Kartlarının da aktarılması sağlandı.

blank


Toplu Kasa Fişi Ekranına Kilit Özelliği Eklendi.

Kullanıcı kartına Toplu Kasa Fişi Kilitleme yetkisi eklendi. ilgili yetki varsa kilitli fişler değiştirilebilmekte, yoksa ekran uyarı verip değişikliğe izin vermemesi sağlandı.
Kilit özellliği aktif edildiğinde ilgili ekrandan eklenen toplu kasa fişlerinin hepsinin kilitlenmesi ve değişikliklerin Kasa Fişleri ekranına yansıması sağlandı. Toplu Kasa Fişleri Listesi Kolonlar alanına “Kilit” kolonu eklendi.
Veri aktarımında kilitli kasa fişlerinin aktarımı sağlandı.

blank

blank

blank

blank


KDV 1 Beyannamesinde Güncellemeler Sağlandı.

KDV 1 Beyannamesinde; Matrah ve Vergi Bildirimi bölümünde yer alan “Tablo 3 – Diğer İşlemler” tablosuna “504 – Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler” kodu eklendi.
İstisnalar bölümünde yer alan “Tablo 9 – Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna “442 – İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” kodu eklendi.

blank

blank


Görev Takip Modülünde Günlük Görev Listesi Raporuna Süreç Detayları, Süreçlerin Başlama ve Bitiş Tarihleri Eklendi.

Görev Takip modülünde Günlük Görev Listesi Raporu tasarımının Süreç Detayları alanına Süreçlerin başlama ve bitiş tarihleri eklendi.
Rapor parametre ekranına “Süreç Detaylarını Görüntüle” seçeneği eklendi. Böylece ilgili raporda görev süreçlerindeki hareketlerin, süreçlerin başlama ve bitiş tarihlerinin görüntülenmesi sağlandı.

blank

blank

blank


Mobil Ekran Tasarımındaki Alan İsimlerinin Sistem Parametrelerinden Alınması Sağlandı.

Mobil Ekran Tasarımındaki alan isimlerinin sistem parametrelerinden alınması sağlandı. Örneğin; Sistem parametreleri ekranında yer alan “Adet, En, Boy” gibi Stok 5 Boyut alan isimlerinin, Mobil Ekran Tasarımına aynı şekilde gelmesi sağlandı.

blank

blank


Fransızca Dil Seçeneği Eklendi.

Sisteme giriş ekranında yer alan dil seçeneklerine Fransızca dil seçeneği eklendi. Fransızca dil seçeneği ilgili lisansı olması durumunda çalışması sağlandı.

blank

blank


Kayıt Tarihçe Silinenler Listesine Yazdırma Seçeneği Eklendi.

Kayıt Tarihçe Takibi ekranında silinenler kutucuğu işaretlenip liste alındığında ekrandaki listeyi yazdırmak için [F8 Yazdır] butonu eklendi.

blank

blank


Personel Puantaj Modeline Ödeme Türü Alanı Eklendi.

Personel Puantaj Modeline Ödeme Türü alanları eklendi. Ödeme Türü seçeneklerinde Aylık, Günlük ve Saatlik ücret üzerinden hesaplanması için çalışma yapıldı.

blank


Personel İzinleri Kartında İzin Günleri Alanı Ondalık Hanesi Arttırıldı.

Personel İzinleri Ekranında izinli gün girişinde virgülden sonra 2 hane yazılabilmesi sağlandı.

blank


Personel Puantajlarının ve Demirbaş Amortismanlarının Projelendirilmesi Sağlandı.

Personel Puantaj ve Amortisman ve Değerleme Tablosu liste ekranlarında [F12 Diğer] butonu içerisine “Projelendir” seçeneği eklendi. Bu sayede Personel Puantajlarının ve Demirbaş Amortismanlarının projelendirilmesi sağlandı. Projelendirme işlemi listelerde boşluk tuşu seçilerek veya listelerde filtreler uygulanarak toplu olarak yapılabilmesi sağlandı. Toplu olarak seçilen amontismanlar ve puantajlar için tek bir fiş oluşturulmaktadır.
Projelendirme sonrası oluşan Proje Fişleri , Proje Hareketleri ve Proje Ekstresi ‘nden takip edilebilmesi sağlandı.

blank

blank

blank

blank


Restoran Yönetimi Gruplara Göre Ürün Satış Raporuna Saat Alanları Eklendi.

Restoran Yönetimi, Gruplara Göre Ürün Satış Raporu Parametreler alanına Başlangıç ve Bitiş Saati alanları eklendi. Böylece satışlarda saat verisinin dikkate alınarak rapor alınması sağlandı.

blank


Öğrenci Kartlarına Tablo Dinamik Kolon Alanı Eklendi.

Öğrenci Takip Sistemi lisansına sahip sunucular için Öğrenci kartlarına tablo dinamik kolonu eklendi.

blank


Toplu Muhasebe Hesap Kartı Silme Eğitim Videosu Yayınlandı.

Toplu Muhasebe Hesap Kartlarının nasıl silineceğini anlatan eğitim videosudur.

blank


Muhasebe Hesap Kartları Arasında Hareket Aktarımı Eğitim Videosu Yayınlandı.

Muhasebe Hesap Kartları Arasında Hareket Aktarımlarının nasıl gerçekleştirileceğini anlatan eğitim videosudur.

blank


Yevmiye Defter Dökümünü Alma Eğitim Videosu Yayınlandı.

Yevmiye Defter Dökümünün nasıl alınacağını anlatan eğitim videosudur.

blank


Hizmet Rezervasyon Yönetimi Tanımlamalarını Anlatan Eğitim Videosu Yayınlandı

Yeni geliştirmelerden olan Hizmet Rezervasyonu ekranında yapılacak ilk tanımlamaları anlatan eğitim videosudur.

blank


Hizmet Rezervasyon Fişi Ekleme Eğitim Videosu Yayınlandı.

Yeni geliştirmelerden olan Hizmet Rezervasyonu ekranında Hizmet Rezervasyon Fişinin nasıl ekleneceğini anlatan eğitim videosudur.

blank


Hizmet Rezervasyon Taleplerinin Takipleri Eğitim Videosu Yayınlandı.

Yeni geliştirmelerden olan Hizmet Rezervasyonu ekranında Taleplerin nasıl takip edileceğini anlatan eğitim videosudur.

blank


Eylül 2017 Yazılım Bülteni

Cari Kart Bakiye Raporuna Muhasebe Hesap Kodu Filtresi Eklendi.

Cari Kart Bakiye Raporu filtreler alanına “Muhasebe Hesap Kodu” filtresi eklendi. Raporun belli veya belirli aralıktaki hesap kodları ile çalışması sağlandı.

blank


Cari Hareketleri Ekranında Satır Açıklaması Kolonuna Senet Borçlu Bilgisinin Gelmesi Sağlandı.

Cari Hesap Hareketler ekranında kolonlarda bulunan Satır Açıklaması kısmına Senet Borçlu Bilgisinin gelmesi sağlandı.

blank


Cari Takip Ekranında Faturalanmamış İrsaliyeleri Dahil Et Seçeneği Parametrelere Bağlandı.

Cari Takip Ekranındaki faturalanmamış irsaliyeleri dahil et kutucuğu, sistem parametresi “Cari Liste İrsaliyeleri Dahil Et (scf.04.36)” seçeneğine göre işaretli gelmesi sağlandı.

blank


Cari Vade Ekstre Raporuna Vadesi Geçen, Vadesi Gelmeyen ve Kapanan Bakiye Alanları Eklendi.

Cari Vade Ekstre Raporu tasarımının rapor alanlarına Kapanan Valör Gün, Kapanan Tutar, Kapanan Vade Farkı Tutarı, Kalan Geçen Valör Gün, Vadesi Geçen Tutar, Vadesi Geçen Vade Farkı Tutarı, Toplam Vade Farkı Tutarı, Vadesi Gelmeyen Vade Gün, Vadesi Gelmeyen Tutar, Toplam Bakiye alanları eklendi.

blank


Cari Kart Eklemede Şube Yetki Kontrolü Sağlandı.

Cari kart eklerken seçilen şube bilgisinin kullanıcı kartında yer alan şube yetkisine göre kontrol sağlaması için geliştirme yapıldı. Şube yetkisi olmaması durumunda carinin eklenmesi engellendi.

blank

blank


Sipariş ve Fatura Benzeri Fişlerde Varyant Miktar Giriş Ekranında Varyantların Filtrelenebilmesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye gibi fiş türlerinde varyantlı bir ürün girişi sırasında açılan Varyant Miktar Giriş Ekranından , belirli varyant başlıklarına göre varyantların filtrelenebilmesi sağlandı.

blank


Fatura Ayrıntılı Listesi Tablo Dinamik Kolon Alanına Cari Kart Adresi Model Alanı Eklendi.

Fatura Listesi (Ayrıntılı) ekranında yer alan kolonlardaki Tablo Dinamik Kolon ekranına Cari Kart Adresi model alanı eklendi. Oluşturulan bu yeni model sayesinde Fatura Ayrıntılı Listesinde cari kart adresi ile ilgili yeni kolonların oluşturulabilmesi sağlandı.

blank


Banka Kredi Taksitleri Listesi ve Banka Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarına Banka Hesabı Modeli Eklendi.

Banka Kredi Taksidi Listesi Tasarımı ‘nın satır alanına ve Banka Hesap Ekstresi Tasarımı ‘nın rapor alanına Banka Hesabı modeli eklendi.

blank

blank


Stok Alt Birim Çarpanlarının Değiştirilebilmesi Parametrik Hale Getirildi.

Stok alt birim çarpanlarının değiştirilebilmesi için sistem parametreleri içerisine “Stok alt birim çarpanları değiştirilebilsin mi?” (scf.02.28) parametresi eklendi.

blank


Seri-Lot Hareketleri Ekranına Fiş Açıklaması Kolonu eklendi.

Seri-Lot Hareketleri ekranı kolonlar alanına “Fiş Açıklaması” kolonu eklendi. İlgili kolonun aktif edilmesi durumunda sipariş, irsaliye ve fatura gibi fişlerde girilen fiş açıklamalarının bu ekradan da takip edilebilmesi sağlandı.

blank


Hızlı Satış ve Tahsilat Ekranında Miktar Değişimi Kısayol Tuşu Eklendi.

Hızlı Satış ve Tahsilat ekranında miktar değişimi yapılmak istenen malzemeye çift tıklama ile açılan ekrana Ctrl+A kısayolu eklendi.

blank


Malzeme Fişi ve Cari Hesap Fişlerine Masraf Merkezi Seçeneği Eklendi.

Malzeme fişi ve Cari hesap fişi ekranları Diğer/Detay sekmelerine Masraf Merkezi alanı eklendi.

blank


Muhasebe Hesap Kartı Eklerken Vergi/TC Kimlik No Kontrolü Sağlandı.

Muhasebe Hesap Kartı ekleme durumunda Cari/Personel hesap cinsi için Vergi/TC Kimlik No kontrolü sağlandı. Sistem parametrelerine ilgili kontroller için (muh.01.06, muh.01.07, muh.01.07.1, muh.01.08) işlemlere “devam et, uyarı ver, işlemi durdur, giriş kontolünü zorunlu kıl” şeklinde parametreler eklendi.

blank

blank


Personel Puantajı Muhasebeleştirilirken Kesinti, Ek Kazanç ve Sosyal Yardımların Türlerine Yeni Tanımlanmalar Sağlandı.

Personel bordrosu muhasebe bağlantı kodlarında kalemler tablosuna Uygulanacak Alanlar adında yeni kolon eklendi. Bu alanın sadece kesinti, ek kazanç ve sosyal yardımlar için birden fazla seçim modunda açması planlandı.
Personel bordrosu muhasebe bağlantı kodlarında bulunan Diğer Kazançlar alanının adı Ek Kazançlar olarak güncellenerek, Ek Kazançlar (Brüt) ve Sosyal Yardımlar (Brüt) olarak 2 yeni alan eklendi.
Alan adı kesintiler, ek kazançlar ve sosyal yardımlar seçilmesi durumunda Uygulanacak Alanlar kısmında çoklu seçim yapılarak her ek kazanç veya kesintiye ayrı muhasebe bağlantı kodu tanımlanabilmesi sağlandı.
Yapılan bu değişikliklerin aynısı Personel Listesi [F12 Diğer] butonundan ulaşılabilen Muhasebe Kodları ekranına da uygulandı.

blank

blank


Restoran Z Raporuna Yeni Rapor Tasarımı Eklendi.

Restoran Z Raporu tasarımlar listesine yeni “Z Raporu Özet” tasarımı eklendi. Bu rapor ilk paramerte ekranından kasa giderlerini göster olarak çalıştırıldığında, raporda verilen tarih aralıkları içerisinde yapılan Giderleri, Gelirleri ve Kasanın Son durumlarını göstermektedir.

blank


Restoran Sipariş Listesine Kayıt Tarihçesi Seçeneği Eklendi.

Restoran Sipariş Listesi ekranında [F12 Diğer] butonu içerisine “Kayıt Tarihçesi” kısayol seçeneği eklendi. Kayıt Tarihçesi seçeneği ile restoran siparişlerinin kayıt bilgilerine ulaşımı sağlandı.

blank


Üretim Emirlerinin Proje Yönetimi İle Bağlantılı Çalışması Sağlandı.

Üretim Emirlerinin proje yönetimi ile bağlantılı çalışması sağlandı. Bu çalışma ile üretimlerin proje bazında takip edilebilmesi gerçekleştirildi. Bağlı iş emirleri listesinde de proje detalarına ulaşabilmek için kolonlara Proje Kodu ve Açıklaması kolonları eklendi. Oluşan malzeme fişlerine proje bilgilerinin aktarılması sağlandı.

blank

blank

blank


Üretim Maliyet Analizi ve Dönemsel Üretim Raporları Kullanıcı Yetkilerine Bağlandı.

Üretim lisansına sahip olan sunucularda, Kullanıcı Kartı içersinde Üretim modülü altında Üretim Maliyet Analizi ve Dönemsel Üretim Raporları için ayrı yetkiler oluşturulurdu.

blank


Genel Analiz Ekranında Malzeme Fişlerine Karşı Depo ve Şube Alanları Eklendi.

Genel Analiz ekranında analiz türü Malzeme Fişi olan fiş türleri için gruplama bölümlerine Karşı Depo ve Şube Alanları eklendi. Bu şekilde gruplamada seçilecek karşı depo ve şube bilgileri ile depo fişlerinde (transfer) karşı depo ve şube için analiz yapılabilmesi sağlandı.

blank


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranından Raporlama Dövizi ve Kurlarının Güncellenmesi Sağlandı.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranından Sipariş, İrsaliye, Malzeme Fişi, Cari Fiş, Kasa Fişi, Banka Fişi, Çek-Senet Bordrosu, Muhasebe Fişi türlerindeki fişlerin raporlama dövizi ve kur bilgilerinin toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı.

blank


Mail Şablonları Servis Giriş ve Çıkış Form Türlerine Seri Kartların Not Bilgileri Kalıpları Eklendi.

Mail Şablonu tanımı ekranında Servis Hizmet Yönetimi, süreç değişimine bağlı olarak müşteriye giden mail şablonlarından Servis Giriş ve Servisten Çıkış Form türleri için Seri Not 1…6 kalıpları eklendi.

blank


Seri-Lot Özellikleri/ Barkodu Basımı Tasarımına Lot Kalan Miktar Kolonu Eklendi.

Seri-Lot Özellikleri/Barkodu Basımı tasarımının rapor alanına Lot Kalan Miktar kolonu eklendi. Basımı yapılan barkod tasarımında Lot’un Kalan Miktar Bilgisinin gelmesi sağlandı.

blank


Toplu SMS Gönderme Ekranında Kolonlara Yeni Alanlar Eklendi.

Toplu SMS Gönderme ekranında kolonlar alanına Özel Kod 1-10 alanları eklendi.

blank


Görev Kartını Servis Formuna Dönüştürme Özelliği Eklendi.

Görev kartı aktarılabilecek bütün alanları ile servis formuna aktarıldı. Tahmini süre görev kartındaki başlangıç bitiş farkından değil orada bulunan tahmini süreden alınması sağlandı. Oluşan servis formunun göreve set edilmesi sağlandı ve bir göreve birden fazla servis formu eklenmesi engellendi.

blank


Rehber Kart Listesi Tablo Dinamik Kolon Alanına Cari Kart Model Alanı Eklendi.

Rehber Kart Listesi ekranında yer alan kolonlardaki Tablo Dinamik Kolon ekranına Cari Kart ile ilgili model alanı eklendi. Oluşturulan bu yeni model sayesinde Rehber Kart Listesinde cari kart ile ilgili yeni kolonların oluşturulabilmesi sağlandı.

blank


Basım Şekillerinden Toplu Basım (Aralık) Seçimini Destekleyen Raporlara XLS Tek Dosya Seçeneği Eklendi.

Rapor ekranlarında Basım Şekli: Toplu Basım (Seçmeli / Aralık) seçilmesi durumunda [F12 Dosya] butonu içerisine XLS Tek Dosya seçeneği eklendi. Bu seçenek sayesinde seçilen raporların tek excel dosyası içerisinde alınması sağlandı. Örnek Raporlar; Cari Hesap Ekstresi, Malzeme Ekstresi, vb.

blank


“Excel Verilerinin Tablolara Kopyalama İşlemi” Eğitim Videosu Yayınlandı.

Excel satırlarının tablolara kopyalama işleminin nasıl sağlandığını anlatan eğitim videosudur.

blank


 

 


Ağustos 2017 Haber Bülteni

Cari Kartına Birden Fazla Resim Ekleyebilme Özelliği Sağlandı.

Cari Kart < scf1101> resim listeleme ekranı tamamen değiştirildi. Toplu ekleme, liste görünümü, urlden ekleme işlemleri eklendi. Tekil ve çoğul görünüm sayfaları eklendi.

blank


Personel Modeline Devreden Personel Alanı Eklendi.

“Personel kartı Genel Bilgiler sekmesine Devreden Personel alanı eklendi.
Bu sayede başka şubeye geçiş yapan personel için Personel Kart, Devreden Personel alanından eksi kartı seçilerek, personelin işten çıkışında açılan yeni kartına bilgilerin aktarılabilmesi sağlandı.

blank


Otel Yönetimi Misafir Kart Bilgilerine Yeni Zorunlu Alanlar Eklendi.

Uyruğu Türkiye olmayan misafirler için Misafir Kartı ‘ında yer alan Anne/Baba Adı alanları Sistem Parametreleri’ndeki (ote.14.04, ote.14.05) parametreler ile zorunlu yapılabilmesi sağlandı.

blank


Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura Fişlerinde Bilgi Kolonuna GTİP No Eklenebilmesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişlerinde bilgi kolonunda GTİP No bilgisinin, sistem parametrelerinde (scf.12.74) [gtipno] değeri eklenerek getirilmesi sağlandı. TSİF ayrıntılı listelerinde GTİP No kolonu eklendi.

blank

blank


Kayıt Numara Şablonu’na Yeni İşlem Türü ve İşlem Tipi Eklendi.

Kayıt Numara Şablonu ‘na Çek/Senet Portföy No türü ve Çek/Senet ayrımı olarak işlem tipi eklendi.

blank


Kredi Kartı Fişi Listesine Yeni Kolonlar Eklenmesi

Kredi kartı (POS) Fiş Listesi ekranına Banka Ödeme Planı Kodu Ve Banka Ödeme Planı Adı kolonları eklendi.

blank


Genel Analiz Ekranına Hizmet Filtreleri Eklendi.

Genel Analiz Ekranındaki Ek Filtreler alanına Hizmet filtreleri eklendi. Buna bağlı olarak Parametreler alanına uygun durumlarda aktif olmak üzere ilgili parametreler eklendi.

blank


Gelen e-Fatura’nın Kasadan İşlenmesi Sağlandı.

Gelen Kutusundaki e-faturaların kasadan direkt olarak işlenebilmesi sağlandı.

blank


Restoran Satış Ekranındaki Masa Bilgi Butonu Kullanıcı Yetkisine Bağlandı.

Restoran Satış Ekranı ndaki Masa Bilgi butonu kullanıcı yetkisine bağlandı.

blank

blank


Servis Form Tipi Ekranı Süreçler Tablosuna Yeni Özellikler Eklendi.

Servis Form Tipi ekranındaki süreçler tablosuna Sonraki Süreç ve Not kolonları eklendi. Sonraki süreç Sıra No’ya göre çalışması sağlandı. Not alanının popup olarak gösterilmesi durumu için Sistem Parametlerine (shy.01.11) Süreç Notu Göster Parametresi eklendi.

blank

blank


Teklif Fişi ve Sipariş Fişi Tasarımlarına “Toplam KDV Tevkifatı, Toplam KDV Tevkifatı (Döviz)” Alanları Eklendi.

Teklif Fişi ve Sipariş Fişi Tasarımlarının Rapor Alanları sekmesine “Toplam KDV Tevkifatı, Toplam KDV Tevkifatı (Döviz)” alanları eklendi.

blank


Vergi Detaysız Berat Oluşturma İmkanı Sağlandı.

Vergi detaysız berat oluşturma imkanı sadece ve sadece genel hesap planında vergi detayında belirlenen hesap kodları (391, 191, 600, 601, 602) olmayan mükellefler için geçerlidir.
Genel hesap planında bu kodlar varsa o ay o hesapla ilgili bir yevmiye kaydı olmasa bile vergi detaylı berat oluşturulacaktır bir ay vergi detaylı başka ay vergi detaysız berat oluşturulamaz. Hesap planında o kodlar varsa her ay kullanılacak ve kayıt yoksa 0 yazılacaktır ama vergi detayı bulunacaktır.
Detaylı Bilgi : http://www.edefter.gov.tr/edeftermevzuat.html#view3

DİA’ da xsd schematron güncellemesi yapıldı. Vergi detaysız yani hesap planında 391, 191, 600, 601, 602 kodlarından hiçbiri yoksa berata vergi detayı alanının eklenmesi kaldırıldı. Bu kodlardan herhangi biri varsa vergi detayı alanı oluşturulması sağlandı.


Bordo Listesi Dökümü Satır Alanlarına Personele Tanımlanan Ek Kazançların Liste Olarak Getirilmesi Sağlandı.

Ek Kazanç tanımına Ek Kazanç Tip tanımı eklendi. Bu tanım ile Bordo Listesi Dökümü Tasarımının Satır Alanlarına Diğer Ek Kazanç Tipi Brüt ve Net eklenerek ve özellik alanından ilgili Liste İndeksi (Ek Kazanç Tipinde girilen Tip no) seçilerek personele tanımlanan Ek Kazançların liste olarak getirilmesi sağlandı.

blank

blank

blank


Cari Kart Listesi – İşlem Görmeyenler Raporuna Cari Bakiye Filtresi Eklendi.

Cari Kart Listesi – İşlem Görmeyenler Raporu Filtreler alanına Cari Bakiye filtresi eklendi.

blank


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında Stok Kartları Türü için B2C İndirim Oranı’nın Güncellenebilmesi Sağlandı.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranında Stok Kartları türü için ilgili filtreler kullanılarak, seçim yöntemi veya toplu olarak “B2C indirim oranı”nın güncellenebilmesi sağlandı.

blank


Analiz Seri/Lot Listesi İçerisinden Bağlı Analizlere Ulaşım Sağlandı.

Seri/Lot Listesi ekranında [F12 Diğer] butonu içerisine Analiz lisansına sahip olan kullanıcılar için, ”Bağlı Analiz Fişleri” kısa yolu eklendi. Bu yöntem ile Seri/Lot seçenekli üretim yapan işletmelerin ürettikleri Seri/Lot’a hızlı bir şekilde analiz değeri girebilmesi sağlandı.

blank


Eğitim Kurumları İçin Özel Lisans Oluşturuldu.

blank


Acenta Kartına Fatura Kesen Notu Alanı Eklendi ve Versiyonu Güncellendi.

Acente Kartı içerisine “Fatura Kesen Notu” alanı eklenerek not kısmında uyarı varsa Acente faturası kesme sırasında bu uyarının kullanıcıya verilmesi sağlandı.

blank

blank


Kullanı Yetkilerine Yetkisiz Firma Listeleme Yetkisi Eklendi.

Kullanıcı Detayı ekranında yer alan yetki ağacına “Yetkisiz Firma Listeleme” yetkisi eklendi. Böylece kullanıcının yetkisi olmayan firmaları listelememesi sağlandı.

blank


Üretim Maliyet Analizi Raporuna Ürün Gelirleri Toplam Miktar Alanı Eklendi.

Üretim Maliyet Analizi rapor tasarımında yer alan Rapor Alanları bölümüne, “Ürün Gelirleri Toplam Miktar” alanı eklendi.

blank


Banka Kredi Listesine “Ödenen Kredi Tutarı ve Kalan Kredi Tutarı” Kolonları Eklendi.

Banka Kredileri Listesi ekranı kolonlarına “Ödenen Kredi Tutarı ve Kalan Kredi Tutarı” kolonları eklendi. Böylece ödenmiş olan kredi tutarının ve geriye kalan kredi tutarının listeden takip edilmesi sağlandı.

blank


Fatura Çıktısı Tasarımına Servis Formu Model Alanı Eklendi.

Fatura Çıktısı Tasarımının rapor alanına “Servis Formu” model alanı eklendi.

blank


Stok Malzeme Listesi Tablo Dinamik Alanına Stok Kart Birim 2 ve 3 Alanları Eklendi.

Stok Malzeme Listesi ‘nde yar alan kolonlardaki Tablo Dinamik Kolon Ekranına stok birim 2 ve stok birim 3 modelleri eklendi.

blank

blank


Veri Aktarımı ile Stok Kart Resim URL’nin Aktarılabilmesi Sağlandı.

Veri Aktarımı ekranı ile Stok Kartlarının Toplu olarak Resim URL bilgilerinin aktarımı sağlandı.

blank


Çek – Senet Muhasebe Bağlantı Kodlarındaki Satır Açıklamasına Borçlu Bilgisi Eklendi.

Muhasebe Bağlantı Kodları Listesinde yer alan Çek-Senet muhasebe bağlantı kodlarının satır açıklamasına “Borçlu” bilgisi eklendi.

blank


Şube, Depo ve Yetki Kodu için Otomatik Atamalar Yapıldı.

Yeni Şube, Depo ve Yetki Kodu eklenildiğinde ekleyen kullanıcıya otomatik Yetki/Yetki kodu atamanın yapılması sağlandı.


Çek – Senet Bordro Fişinin E-Posta Gönderiminde Carinin Mailinin Set Edilmesi Sağlandı.

Çek – Senet Bordrosu mail gönderilirken Kime bölümüne Bordroda bulunana carinin mail adresi varsa set edilmesi sağlandı.

blank


Kampanya Kartlarına Fiş Malzemeleri Aktar Seçeneği Eklendi.

Kampanya kartları içerisine [F12 Diğer] butonuna Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura fişlerinde bulunan Fiş Malzemeleri aktar seçeneğinin eklendi.

blank


Excel Satırlarının Tablolara Kopyalama İşlemi Sağlandı.

Excel satırlarının tablolara koplayalama işlemi sağlandı. Tablolarda soldaki üst köşedeki menüde “Kopyalananları Yapıştır” seçeneği eklendi. Bu seçenek ile tablo ve excel kolon başlıklarının aynı olması durumunda kopyalamanın kolon kolon olarak yapılması sağlandı. Excelden tablolara kopyalama yaparken kullanılacak onluk ayracı “Nokta veya Virgül” şeklinde Sistem Parametrelerine (gen.sis.01.17) eklendi.

blank

blank


Yemek Çeki Menülerinin Sadece Restoran Lisanslarında Çıkması Sağlandı.

Yemek çeki menülerinden Yemek Çeki Tanımları ve Listesinin sadece restoran lisanslarında çıkması sağlandı.


Restoran Yönetiminde Masa İptal Edildiğinde Yazıcıdan Çıktı Alınabilmesi Sağlandı.

Sistem Parametrelerine (rst.02.45) Masa iptallerinde yazıcıdan çıktı alınsın mı? parametresi (Default=Evet) eklendi. Restoran masa iptalinde bu parametre evet ise masa iptalinde yazıcıdan çıktı alınabilmesi sağlandı.

blank


Fiş Çıktılarının Yatay Olarak Gösterilmesi Sağlandı.

Fiş çıktılarının PDF olarak Dosya Kaydet seçeneğinde ve Mail Göndermede yatay olarak gösterilmesi sağlandı.

blank

blank


Otel Yönetimi Kontrat Detayına Yetkili E-posta Alanı Eklendi.

Kontrat Detayı , Kontrat Başlığı alanına Yetkili E-posta alanı eklendi. Kontrat Raporu mail olarak gönderilmek istenildiğinde Kontrat Detayında tanımlı olan e-posta adresinin kime alanına otomatik set edilmesi sağlandı.

blank

blank


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranına Kasa Fişleri İçin Güncelleme Yapılabilmesi Sağlandı.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranına Kasa Fişleri için Yetki Kodu, Satış elemanı, Proje Kodu, Masraf Merkezi, Özel Kodları, Raporlama Dövizi gibi güncelleme seçenekleri eklendi.

blank


Mobil Ekran Tasarımı Eğitim Videosu Yayınlandı.

Mobil ekran tasarımının kullanıcılar tarafından nasıl tasarlanabileceğini anlatan eğitim videosudur.

blank


Tablo Dinamik Kolon Kullanımı Eğitim Videosu Yayınlandı.

Tablo Dinamik Kolonlar yardımı ile yeni kolonların nasıl oluşturulabileceğini anlatan eğitim videosudur.

blank

Temmuz 2017 Haber Bülteni

Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama Raporlarına Yeni Kolon Eklendi.

Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama raporlarının satır alanlarına fiili stok miktarı eklendi. Bu sayede fiili stok verisi ile tasarlanan raporlarda, stokların fiili durumunun da takip edilebilmesi sağlandı.

blank


e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarında Geçmişe Dönük Numara Kontrolü Sağlandı.

e-Fatura ve e-Arşiv senaryosu olan bir fatura kesilirken, aynı seri içerisindeki bir önceki fatura numarasından geçmiş tarihli fatura kesilmesi durumunda uyarı vermesi sağlandı.


Muavin Defteri Raporu(muh1010a)’na Yeni Alan Eklendi.

Muavin Defteri (muh1010a) raporunun satır alanına KDV Oranı filtresi ve gruplama seçeneklerine KDV Oranı gruplaması eklendi.

blank

blank


e-Fatura Gelen/Giden Kutusundaki Faturalar için Yeni Özellik Eklendi.

e-Fatura Gelen/Giden kutusundaki faturaların F12 Diğer butonuna “PDF Dosyasına Kaydet” ile toplu bir şekilde PDF dosyasına kaydedilebilmesi eklendi.

blank


Ayrıntılı Sipariş Listesi(scf2270) Kolonlarına Yeni Alan Eklendi.

Ayrıntılı Sipariş Listesi (scf2270) kolonlarına ”Fatura Edilen Miktar” kolonu eklendi.

blank


Müşteri Teminat Yönetiminde Yeni Geliştirmeler Yapıldı.

1- Cari Hesap Ekstresinde Diğer Parametreler alanına Teminatları Tabloda Göster parametresi eklendi. Bu parametre seçildiğinde teminat olarak işaretlenen çek-senetler satır alanlarının en sonunda TEMİNATLAR alanında görünecek şekilde çalışma yapıldı.
2- Cari Yaşlandırma, Çek-Senet Yaşlandırma, Nakit Akış, Cari Hesap Mutabakat Formu, Cari Durum raporlarına Teminatları Göster parametresi eklendi.
3- Yönetim Analiz ekranında Vadeli İşlemler tabındaki Çek/Senet tablarına ve Cari Hesap durumu ekranına Teminatları Göster checkbox’ı eklendi.
4- Müşteri Çek-Senetleri Listesi raporunda Teminatları Göster parametresi eklendi. Aynı zamanda Filtreler ve Gruplama alanlarına İlk Bordro Teminat Durumu ve İlk Bordro Döviz Cari alanları eklendi.

blank

blank

blank

blank

Rapor Parametrelerine Yeni Özellik Eklendi.

Depo Grubu’nun yer aldığı raporların çoklu seçim alanlarına ‘Hepsini Seç” özelliği getirildi.

blank


Restoran Modülüne Garson Değiştirme Süresi Parametresi Eklendi.

Restoran Modülü Sistem parametrelerine (rst.02.09.01) Otomatik Garson Değiştirme Süresi parametresi eklendi. Bu parametre 0’dan büyük bir değer girilirse ve (rst.02.09) parametresi evet seçilirse, otomatik garson değiştirme sürecini aktifleştirmektedir.

blank


Stok Listesi (scf2300) Ekranına Bağlı İş Emirleri Ekranı Eklendi.

Stok kartı listesinde seçili kartın bağlı olduğu iş emirlerine F12 Diğer butonu “Bağlı İş Emirleri” seçeneği ile ulaşılabilmesi sağlandı.

blank


Potansiyel Müşteri Listesi(miy1000) Ekranına Cari Hesap Hareketleri Ekranı Eklendi.

Potansiyel Müşteri Listesi(miy1000) Ekranında F12 Diğer butonuna “Cari hesap Hareketleri” ekranı eklendi.

blank


Dövizli Kasa Hesap Ekstresi Raporuna Yeni Alan Eklendi.

Dövizli Kasa Hesap Ekstresi(scf3010b) rapor tasarımına Kredi Kartı Ayrıntıları tasarım çerçevesi içine “Döviz Toplam Çekilen” alanı eklendi.

blank


Yetkilendirme İşleminde Güncelleme Yapıldı.

Yetkisi kapalı olan modüllerin simgesinin gösterilmemesi ve firma dönem değişimi sonrasında simgelerin güncellenmesi sağlandı.


Çek/Senet Giriş İşlemlerinde Banka Bilgilerinin Listeden Seçilebilmesi Sağlandı.

Çek/Senet(bcs2100) Giriş İşlemlerinde evrak hangi banka ve şubeye ait ise banka bilgilerinin listeden seçim yapılabilmesi sağlandı. İstenirse manuel olarak da banka bilgisinin girilebilmesi sağlandı.

blank


B2B ve B2C Parametrelerine Depo Miktarının Ayrı Gösterilebilmesi için Yeni Alan Eklendi.

B2b ve B2c parametrelerine, depo miktarlarının ayrı gösterilebilmesi için B2b miktar hesaplama deposu ve yöntemi alanları eklendi. Bu şekilde iki ayrı hesaplama yöntemi oluşturuldu.

blank


Polis Listesi XLS Çıktısı için Saat Parametresi Eklendi.

Kimlik Bildirim Sistemi(KBS)’ne Polis Listesi Gönderiminde kullanılan XLS çıktısı için Gelenler/ Ayrılanlar/ Tümü seçeneklerindeki misafir bilgileri için saat parametresi eklendi.

blank


Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımına Yeni Model Alanları Eklendi.

Cari Hesap Ekstresi (scf1110a) raporu Fiş Kalemleri tasarım çerçevesi içine “Fatura Kalemi, İrsaliye Kalemi ve Sipariş Kalemi” model alanları eklendi.

blank


Cari Kart Girişinde Veri Zorunluluğuna Yeni Alan Eklendi.

Sistem parametreleri cari kart veri zorunluluğu alanlarına ”ilgili” alanı eklendi.

blank


Banka Fişleri, Kasa Fişleri, Cari Hesap Fişleri Ekranlarına Yeni Özellik Eklendi.

Banka fişi, Kasa fişi, Cari hesap fişi ekranlarına kilit özelliği eklendi.

blank


Muhtasar Beyannamesi’nde Güncelleme Yapıldı.

Muhtasar Beyannamesi’nde Ekler sekmesinde yer alan İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim alanında eğer personelin tabi olduğu kanun 01687 seçilmiş ise tablo “Çalışan ve Şube Bilgilerini Getir” İle ilgili kanuna göre çalışan bilgilerinin de tabloya gelmesi sağlandı.

blank


Görüşme Notları Listesi Raporu’na Yeni Alan Eklendi.

Görüşme Notları Listesi Raporu(gts2000a)’na sıralama türlerine tarih eklendi.

blank


Cari Kart Bilgilerine Yeni Alan Eklendi.

Yeni bir cari kart eklerken banka sekmesinde yer alan banka bilgileri alanına “Döviz Türü” alanı eklendi.

blank


Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Raporuna Yeni Kanun Türü Eklendi.

Aylık prim ve hizmet belgesi (per9008A) raporuna işveren desteğinden yararlanmayı içeren 01687 sayılı kanun eklendi.

blank


Satış Elemanı Bilgisinin Kasa, Banka, Cari Hesap Fişleri ve Çek/Senet Bordroları Ekranlarında Zorunlu Hale Gelmesi Sağlandı.

Kasa Fişleri ve Toplu Kasa Fişleri için (scf.56.06), Banka Fişleri için (bcs.04.07), Cari Hesap Fişleri için (scf.54.08), Çek Senet Bordroları için (bcs.05.20) sistem parametrelerinde Satış Elemanı zorunluluğu verilebilmesi sağlandı.

blank


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranına Yeni Özellik Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranında Teklif ve İrsaliye seçeneklerine “Satış Elemanı” güncellemesi eklendi.

blank


Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarına Yeni Alan Eklendi.

Personel muhasebe bağlantı kodlarına “Sgk İşveren Muafiyeti” alanı eklendi, var olan “KVSK İşçi Muafiyeti” alanı “KVSK İşveren Muafiyeti” olarak güncellendi.

blank


Fişlerde Tutar değişimi ile Birim Fiyatın Renklenmesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura Fişlerinin kalemlerinde satılan ürünün fiyatından daha düşük bir tutar girilirse kırmızı, daha büyük tutar girilirse yeşil olarak birim fiyatın renklendirilmesi sağlandı.

blank


e-Arşiv Giden Kutusu Faturaları için Yeni Özellik Eklendi.

e-Arşiv Giden kutusundaki faturaların F12 Diğer butonuna “PDF Dosyasına Kaydet” ile toplu bir şekilde PDF dosyasına kaydedilebilmesi eklendi.

blank

1 2 3 5
BİLGİ AL