Gümrük işlerinizin takibi artık çok kolay!

Gümrük işlerinizin takibi artık çok kolay!

Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, günümüze değin önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim1994 tarihinden itibaren de adını “Dünya Gümrük Örgütü” (World Customs Organization-WCD) olarak değiştiren “Gümrük İş birliği Konseyi“ (Conseil de Cooperatıon Douaniere C.C.D) ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, 26 Ocak gününü, DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ olarak ilan etmiştir. Böylece yer yıl bugün Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmıştır.

Tüm ithalat ihracat yapan firmaların gümrük işlemleri, bu işlemlerin takibi ve gümrük firmalarının hesaplarının takibi oldukça önemlidir. Bu anlamda hem gümrük firmaları cari takiplerini hem de gümrük işleri olan işletmeler muhasebe işlemlerini DİA Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinden çok pratik bir şekilde yaparak takibini gerçekleştirmektedirler.

Gümrük Firmaları için Cari Takibi

Gümrük firmaları çalıştığı firmaların cari hesaplarını takip ederek, hizmet faturaları, dekont işlemlerini kolaylıkla tanımlayarak takip edebilirler.

Gümrükle Çalışan İşletmeler için Pratik Çözüm: DİA Dış Ticaret Modülü

İthal veya ihraç edilen ürünün stok maliyetini ve bu maliyete ek olarak, bu ürün için ne kadar vergi ödendiği, ayrıca yol masrafı, ürünün depoda bekleme masraflarının sisteme işlenmesi DİA Dış Ticaret modülü ile yapılabilmektedir.

İthalat veya ihracat dosyasında ürün, vergi, masraflar belirtilerek ürünün maliyetinin tekrar hesaplanması yapılabilmektedir. Bunların takibi yapılabilmekte satış fiyatına göre kar zarar hesaplaması yapılabilmekte ve muhasebe kayıtları tutulabilmektedir.

Gümrüğe e-ihracat faturası düzenlenebilir, kur farkından kaynaklanan bakiye düzenleme işlemlerini gerçekleştirilebilmektedirler.

Tüm bu işlemlerin tek düzen hesap planında, beyannameye uygun olarak muhasebe sistemine kaydedilmesi, kayıtlarının izlenmesi işlemerini gerçekleştirilebilmektedir.

Gümrükle çalışan tüm işletmeler için ürünün yurt içine gelip gelmediğinden depoya giriş süreçlerine kadar tüm stok durumlarının takibi DİA’ da mümkün.

DİA Dış Ticaret Modülünün Sağladığı Avantajlardan Bazıları;

  • Kullanıcıyı yormayan kolay öğrenilebilen arayüzler üzerinden, hızlı ve düzenli bir şekilde dış ticaret takibini̇ sağlar.
  • Gümrüğe e-ihracat faturası düzenlenebilir.
  • Geri̇ye dönük bilgi arşivlenmesini̇ sağlar. ”hangi dış ticareti̇n hangi tarihte, hangi firma ve hangi beyanname numarası i̇le getirilmiş, bu işlem sırasında çalışılan nakli̇ye ve gümrük firmaları hangileri̇?” sorularına kolaylıkla cevap alınabilir.
  • Ek alanlar yardımlı i̇le isteğe bağlı firmaya özel süreçler taki̇p edi̇lebi̇lir
  • DİA ’nin esnek ve kolay kullanılabilir rapor tasarımı i̇le ekrandaki bilgiler rapor hali̇ne getirilerek evrak dökümü soft veya basılı olarak alınabilir.
  • Elde edi̇len mali̇yet alınan veya veri̇len teklif, sipariş, irsali̇ye ve fatura hazırlamada kıyaslamak veya fiyatlandırmak içi̇n hızlıca kullanılabilir.
  • Çeşitli stok analizlerinde, örneğin stok envanter veya kar zarar raporları gibi̇ bir çok raporda baz fiyat olarak kullanılabilir…