Muhasebe Yönetimi

Muhasebe Programı

DİA ürünleri ile muhasebe yönetimlerinizi sorunsuz ve masrafsız şekilde tek sistem üzerinden kendiniz yönetebilirsiniz. Muhasebe planlarınızı hazırlayarak gelir – gider tablolarınızı takip edebilmeniz, defter dökümlerinizi saklayabilmeniz, şubelerinizi yönetebilmeniz için geliştirilen DİA muhasebe yazılımı sayesinde dışarıdan destek almaya son verebilirsiniz.

Büyük İşletmelere Donanımlı Program!

Muhasebe Programı

Genel Özellikler – Avantajları

 • Basit ara yüzü ile istenilen sayıda dönem açma,
 • Açılan bu dönemlerde entegre veya manual seçenekleri ile kayıt yapma imkanı
 • Hesap planında sınırsız alt hesap açma
 • Mevzuat gereği yapılacak tüm muhasebe işlemlerini yapma
 • Mizan, gelir tablosu, bilanço ve diğer mali tabloları istediğiniz şekilde tanımlama, bu tanımlara göre çalıştırma ve bunları alındığı tarihte belge olarak kaydetme imkanı
 • Dönem başında önceki dönem hesap devirlerini kolayca yapabilme
 • Grup şirketleri ve holdingler için, kurulu sistemler üzerinden muhasebe bilgisi paylaşma, transfer yapma
 • Tüm beyanname oluşturma ve kaydetme işlemleri

Modüller

Muh – Genel Muhasebe

 • Muhasebe Hesap Planı: Hesap Planını Masraf Merkezlerine göre alab…
 • Mahsup, Tahsil, Tediye Fişleri
 • Toplu Muhasebeleştirme ve Bağlantı Kodları: Toplu Hesap Planı İşl…
 • E-Defter Entegrasyonu: www.gib.gov.tr ente…
 • Mali Tablolar: Mizan değerlerinin çeşitli formüllerden geçirilere…

Muh – Genel Muhasebe

Muhasebe Hesap Planı: Hesap Planını Masraf Merkezlerine göre alabilme

Mahsup, Tahsil, Tediye Fişleri

Toplu Muhasebeleştirme ve Bağlantı Kodları: Toplu Hesap Planı İşlemleri Toplu Hesap Planı işlemleri ile muhasebe hesapları arası hareket aktarımı, firmadan firmaya hesap planı kopyalama, Toplu Muhasebe Hesap Kartı Silme, Masraf Merkezi Güncelleme gibi işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.

E-Defter Entegrasyonu: www.gib.gov.tr entegrasyonu sağlanmaktadır.

Mali Tablolar: Mizan değerlerinin çeşitli formüllerden geçirilerek yansıtılması (Mart Ayı Bilançosu, Ayrıntılı Bilanço, Özet Bilanço gibi)

Beyannameler: E-Beyanname KDV 1 (1015A), KDV 2 (1015B), Muhtasar (1003), Geçici Vergi (Gelir-1032), Geçici Vergi (Kurum-1033), Form BA, Form BS, Kesin Mizan Bildirimi, Kesin Mizan Bildirimi (Kurumlar), Gelir Vergisi (1001A), Kurumlar Vergisi (1010)

Banka Ekstreleri Aktarımı: Banka Ekstreleri excel tabloları üzerinden excel kural tanımları ile yapılabilir. Excel olarak aldığınız ekstrelerde yer alan IBAN No, Vergi No gibi bilgiler cari hesapların eşlenmesinde kullanılarak saniyeler içinde yüzlerce satırlık ekstreleri aktarabilirsiniz.

Yansıtma Fişleri

Yevmiye Numaralama: E-Beyanname, Yansıtmalar, Fiş ve Yevmiye Numaralama

Defterler ve Defter Dökümü: Muavin Defteri, Toplu Muavin Dökümü, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Kasa Defteri, Defter Numaralama, Defter Dökümleri, Defter Numaralama

Noter Listesi ve Noter Kağıdı: Noter tanımları ve noter kağıdı ile defter noter dökümleri kolaylaştırılmıştır.

Ön Muhasebe Entegrasyonu: Ayrıntılı Muhasebe Bağlantı Kodları ile birebir ve Toplu Muhasebeleştirme

Bilanço, Gelir Tablosu, Kar-Zarar Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu, Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu.

Şube, Masraf Merkezi, Raporlama Dövizi Bazlı Mizan

Hesap kartlarını nasıl açarım?
Mahsup fişi nasıl eklerim?
Yansıtma fişi nasıl tanımlarım?
Muhasebeleşme nedir, nasıl çalışır?
Muhasebe bağlantıları nelerdir, nasıl yapılır?
Toplu muhasebeleştirme yapabilir miyim?
Bir hesaptaki hareketleri başka bir hesaba nasıl aktarırım?

Muhasebe Hesap Planı
Muhasebe Fiş Listesi ve Türleri
Muhasebe Bağlantı Kodları Tanımlama
Toplu Muhasebeleştirme Ekranı
Mali Tablo Türleri
Örnek Beyanname KDV-A (KDV1015A)
Banka Ekstreleri Muhasebe Aktarımı
Yansıtma Kuralı Tanımlama
Yevmiye Numaralandırma
Noter Kağıdı Basımı
Toplu Hesap Planı İşlemleri

BİLGİ BANKASI DOKÜMANLARI:

Excelden Banka Ekstre Aktarımı
Fiyat Farkı Muhasebeleşmesi
Hızlı Fatura Girişi
Kdv Beyannamesinin Otomatik Doldurulması
Muhasebe Kur Farkı Fişleri
Yansıtma Nasıl Düzenlenir

Muh – Personel Bordro

 • Personel Kartları: Personel Kart Tanımları, esnek aylık ve toplu p…
 • Personel İşe Giriş – Çıkış Takibi: Personel İşe Giriş ve Çıkışları…
 • Toplu İşçi Çıkarma, Maaş Değiştirme: Personel ve Puantajları üzeri…
 • Toplu Puantaj, Ay Ay Puantaj Hazırlama: Personel İzinleri, izin tü…
 • Personel Raporları: Mesai, Ek Kazanç, Kesinti ve Eksik Gün Takibi,…

Muh – Personel Bordro

Personel Kartları: Personel Kart Tanımları, esnek aylık ve toplu puantaj tanımlamalar ile Bordro Tahakkuk işlemlerinizin tamamını pratik ve detaylı bir şekilde DİA üzerinden yapabilirsiniz.

Personel İşe Giriş – Çıkış Takibi: Personel İşe Giriş ve Çıkışları, Şube değişiklikleri gibi işlemler rahatlıkla takip edilebilmektedir.

Toplu İşçi Çıkarma, Maaş Değiştirme: Personel ve Puantajları üzerinde toplu olarak yapılabilen işlemler sayesinde toplu işten çıkarmalar, puantaj hazırlamalar, maaş değişiklikleri gibi işlemler dakikalar içerisinde yapılabilmektedir.

Toplu Puantaj, Ay Ay Puantaj Hazırlama: Personel İzinleri, izin türleri, izin grupları, mesai günler, resmi tatil günleri, yıllık ücretli izin defteri, izin kullanım çizelgesi, ayrıntılı izin listesi gibi tanımlarla planlama yapılabilmektedir.

Personel Raporları: Mesai, Ek Kazanç, Kesinti ve Eksik Gün Takibi, Asgari Geçim İndirimi

Kıdem, İhbar Ücret Bordrosu, İzin Bordrosu, Hesap Pusulası

E-Bildirge Entegrasyonu: E-Bildirge, Özlük Dosyası, Kıdem-İhbar Tazminatı

Personel İzin Planlama

Bildirgeler: Sosyal Sigorta, Bölge Çalışma, İşkur

Gelişmiş Raporlar: Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Vizite Kağıdı, Eksik Gün Bildirimi, SSK İşyeri Bildirgesi, Sigorta Kolu Tercih Bildirimi, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Bölge Çalışma İşyeri Bildirgesi, İşçi Çıkış Bildirimi (Ek-2), İşçi Bildirim Listgesi (Ek-1), Aylık İşgücü Çizelgesi, İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB) gibi çıktılar alınabilmektedir.

www.sgk.gov.tr Entegrasyonu: www.sgk.gov.tr web panel entegrasyonu ile firmalara ait kod ve şifre gibi bilgilerin kaydedilmesi sonrası bir çok işlem için ön bilgiler SGK ekranına otomatik olarak set edilmektedir.

Personel kartımı nasıl tanımlayabilirim?
Personel bilgilerini nasıl güncelleyebilirim?
Personel puantajlarımı nasıl hazırlayabilirim?
Personel şube değişikliğini nasıl yapabilirim?
Personel yıllık izin planlama nasıl yapabilirim?
Personel kıdem ihbar tazminatını sisteme hesaplatabilir miyim?

Personel Tanıtım Kartı
Personel Toplu İşlemler
Personel Raporları
Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplama
e-Bildirge Hazırlama
İzin Planlama
Bildirge Örnek Aylık Prim Hizmet Belgesi
SGK’ya Bağlan

BİLGİ BANKASI DOKÜMANLARI:

Online SGK İşe Giriş-Çıkış İşlemi
Personel Bordrolarının Muhasebeleşmesi
Personel Kıdem İhbar Hesaplama
Personel Yıllık İzin Takibi
Puantajda Fazla Mesailer
Toplu Puantaj

Muh – Demirbaş

 • Anlık Demirbaş Durum Takibi: Demirbaş kartların tanımı bu modül üz…
 • Amortisman Hesaplama: Aylık ve Yıllık Amortismanların Hesaplanması…
 • Yeniden Değerleme
 • Muhasebe Entegrasyonu: Demirbaş kartları muhasebe bağlantı kod tan…

Video.57 Demirbaş kartımı nasıl tanımlayabilirim?

Muh – Demirbaş

Anlık Demirbaş Durum Takibi: Demirbaş kartların tanımı bu modül üzerinden ön muhasebe modülünden bağımsız olarak yapılmaktadır. Ön Muhasebe entegrasyonu bulunmamaktadır.

Amortisman Hesaplama: Aylık ve Yıllık Amortismanların Hesaplanması demirbaş kartları üzerinden pratik bir arayüz ile yeniden değerleme oranları da dikkate alınarak yapılabilmektedir.

Yeniden Değerleme

Muhasebe Entegrasyonu: Demirbaş kartları muhasebe bağlantı kod tanımları yapılarak yapılan amortisman işlemlerinin muhasebeleştirilmesi sağlanabilmektedir.

Demirbaş kartımı nasıl tanımlayabilirim?
Amortisman ve yeniden değerleme işlemlerini nasıl yapabilirim?

Demirbaş Tanıtım Kartı
Amortisman HesaplAtma Ekranı
Örnek Amortisman Tablosu
Yeniden Değerleme Tanımları
Demirbaş Amortismanları Muhasebeleşmesi

Muh – İşletme Defteri

 • İkinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterler İşletme Defter…
 • İşletme Hesap Planı: Hesap Planı Şeklinde Gelir Gider Takibi ile ba…
 • Gelir-Gider Takibi: Hızlı Gelir-Gider Kaydı girebilme, Stok Takibi,…
 • Stok, Demirbaş, Envanter Takibi: Gelir Defteri, Gider Defteri, Enva…
 • Stok, Demirbaş, Envanter Takibi: Gelir Defteri, Gider Defteri, Enva…

Video.59 İşletme hesap kartlarımı nasıl açabilirim?

Muh – İşletme Defteri

İkinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterler İşletme Defteri modülü üzerinden takip edilebilir.

İşletme Hesap Planı: Hesap Planı Şeklinde Gelir Gider Takibi ile basit bir ara yüzle kullanım sağlanmaktadır.

Gelir-Gider Takibi: Hızlı Gelir-Gider Kaydı girebilme, Stok Takibi, Dönem Sonu Envanter, Demirbaş Takibi, Dönemsel Amortisman Ayırma gibi özellikler ile gelişmiş bir çözüm sunmaktadır.

Stok, Demirbaş, Envanter Takibi: Gelir Defteri, Gider Defteri, Envanter Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesap Özeti gibi raporlar bulunmaktadır.

İşletme hesap kartlarımı nasıl açabilirim?
İşletme gelir gider fişlerimi nasıl işleyebilirim?
İşletme dönem sonu envanter nasıl alabilirim?
İşletme fişlerimi beyannameye aktarabilir miyim?

İşletme Defteri Envanter Hazırlama
İşletme Defteri Hesap Kartları
İşletme Defteri Örnek Fiş Girişi Gelir Fişi


Neden Muhasebe Yönetim Sistemi?

DİA sayesinde kendi muhasebenizi sorunsuzca yönetecek, verilerinizi güvenle saklayacaksınız. Firmalara mali tablo çıkarmayı, bilanço ve gelirlerini kontrol altında tutmayı, satışlarını ve fişlerini depolamayı, kar ve zarar ölçümü yapmayı ve diğer muhasebe işlemlerini yönetmeyi sağlamak için geliştirilen programı;

 • Bilançolarınızı kontrol etmek,
 • Kar – zarar tabloları ile geleceğinizi şimdiden düzene sokmak,
 • Verilerinizi güvenle korumak,
 • Şubelerinizi ve çalışanlarınızı online olarak yönetmek,
 • Personel bilgilerini tek bir sistemde toplamak,
 • Yıllık değerlendirme ve analizlerinizi yapmak için DİA kullanmalısınız!

Artık Desteğe İhtiyacınız Yok!

DİA Muhasebe Programı ile herhangi bir dış yardıma ihtiyacınız kalmadan internetin olduğu her yerden sisteminizi yönetebilirsiniz. Başarılı hesap planları ve depolama için size özel modüllerden yararlanın. Kaliteli bir yazılımın farkına varın.

DİA E-Ticaret Programı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.