Diğer Programlar

DİA’nın geniş bakış açısı sadece belirli sektörler için değil, genel olarak her sektör için yaratıcı çözümler sunmaktadır. Geliştirilen modüller hemen hemen her işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. DİA, işletmelerin hızlı ve kolay yoldan yönetimlerini gerçekleştirmeleri için yazılım üzerindeki özelliklerini güncellemektedir. Uzman mühendis kadromuz sektörün ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurup analiz ederek geliştirmiştir.

Düzenli olarak eklenen yeni modüller ve çözümler sayesinde yönetimde hiçbir sorunla karşılaşmadan işletmenizi ve işletmelerinizi kontrol edebilirsiniz.

Diğer Programlar

Modüller

Masraf Merkezi

 • Masraf Ağacı: Projeleriniz, şantiyeleriniz veya başka birimlerinizin masraf…
 • Muhasebe ve Ön Muhasebe Entegrasyonu: Hem Ön Muhasebe hem de Muhasebe modül…
 • Ön muhasebede faturada yer alan alınan bir hizmet gider satırı için sadece bir tek masraf me…

Video.54 Masraf merkezi takibi nedir, nasıl yapılır?
Resim.154 Masraf Merkezi Kullanımı

Masraf Merkezi

Masraf Ağacı: Projeleriniz, şantiyeleriniz veya başka birimlerinizin masraf tanımlarını tek düzen hesap planına benzer şekilde bir masraf ağacı olarak yapabilir ve Borç-Alacak takibini yapabilirsiniz.

Proje Gider Takibi: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi’nde yer alan tüm fişlerde Masraf Merkezi seçimi yapabilir ve örneğin yaptığınız bir harcamanın hangi projenin hangi gider kalemi için yapıldığını bildirebilirsiniz.

Muhasebe ve Ön Muhasebe Entegrasyonu: Hem Ön Muhasebe hem de Muhasebe modülü üzerinden masraf merkezi entegrasyonu sağlayabilirsiniz.

Ön muhasebede faturada yer alan alınan bir hizmet gider satırı için sadece bir tek masraf merkezi girebilirsiniz. Faturanın muhasebeleştirilmesi ile muhasebe fişine bu masraf merkezi seçimi de otomatik olarak aktarılacaktır. Muhasebe Mahsup Fişi kaleminde ise bu gideri farklı projelerin farklı gider kalemlerine dağıtabilirsiniz.

Masraf merkezi takibi nedir, nasıl yapılır?

Masraf Merkezi Kullanımı

Tarihçe Takibi

 • Secere Takibi: Bir fatura üzerinden hangi kullanıcının ne zaman hangi değişi…
 • Silinen Kayıtlar: Silinen tüm kayıtların kim tarafından ne zaman değiştirild…
 • DİA Kurumsal Yönetim Sistemi bünyesinde yapılan tüm kullanıcı işlemleri, eklemeler, değişikli…

Video.155 Kayıt tarihçe takibini nasıl kullanabilirim?
Resim.155 Kayıt Tarihçesi Değişiklik İzleme

Tarihçe Takibi

Secere Takibi: Bir fatura üzerinden hangi kullanıcının ne zaman hangi değişikliği yaptığı (fatura ödeme planının değiştirilmesi, satırda yer alan 50 adet malzemenin 48 adede düşürülmesi, yeni bir açıklama satırı eklenmesi gibi) takip edilebilir.

Silinen Kayıtlar: Silinen tüm kayıtların kim tarafından ne zaman değiştirildiğini görebilir ve silinmeden önceki tüm bilgilerine de erişebilirsiniz. Silinen kayıtlar bu kayıtlarda yer alan verilerin de silinmiş veya değiştirilmiş olabileceği ihtimali dolayısı ile geri getirilmemektedir.

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi bünyesinde yapılan tüm kullanıcı işlemleri, eklemeler, değişiklikler veya silme işlemleri, tamamı tüm detayıyla DİA Veri tabanında kaydedilmektedir. Yapılan bir ekleme veri tabanına eklenir. Bu eklenen kayıt üzerinde yapılacak bir değişiklik öncesi kaydın orjinal verisi tarihçe veri tabanına aktarılır. Bu kayıt silinmek isteniyor ise yine öncesinde bu kayıt tarihçe veri tabanına aktarılır ve sonrasında silme işlemi gerçekleştirilir. Bu sistem sayesinde yapılan tüm işlemlerin tüm versiyonları tarihçe veri tabanında saklanmaktadır.

Kayıt tarihçe takibini nasıl kullanabilirim?

Kayıt Tarihçesi Değişiklik İzleme

Proje Yönetimi

 • Proje Takibi: Bir satış faturasını proje ile eşleştirmek projenin gelirine, b…
 • Gelir, Gider, Tahsilat, Ödeme Modeli: Projelerinizin gelirlerini ve giderleri…
 • Proje Dağıtım Tanımları: Herhangi bir proje seçimi yapmadan belirli bir tarih…
 • Detaylı Raporlar: Proje Yönetim Raporları ve Proje Ekstresi üzerinden detaylı…

Resim.156 Proje Gelir-Gider-Kar Analizi
Resim.157 Proje Masraf Dağılım Anahtarı
Resim.158 Proje Raporlama

Proje Yönetimi

Proje Takibi: Bir satış faturasını proje ile eşleştirmek projenin gelirine, bir hizmet alım faturasını proje ile eşleştirmek projenin giderine yazılmaktadır. Banka hesabınıza gelen bir havale veya aldığınız bir müşteri çeki proje ile eşlenirse projenin tahsilatına, gönderdiğinzi bir havale veya kestiğiniz bir çek ise projenin ödemelerine etki etmektedir. Borç ve Alacak mantığından ziyade Gelir, Gider, Tahsilat, Ödeme modeli proje modülünün çok daha anlaşılır bir şekilde kullanımına olanak sağlamaktadır.

Gelir, Gider, Tahsilat, Ödeme Modeli: Projelerinizin gelirlerini ve giderlerini, proje için yapılan ödemeleri ve tahsilatları tüm işlemlerde bir proje tanımı seçerek Proje Yönetim Modülü ile entegre edebilirsiniz.

Proje Dağıtım Tanımları: Herhangi bir proje seçimi yapmadan belirli bir tarih aralığında bazı müşterilerden alınan bazı hizmetlerin otomatik olarak belirli projelere yüzdesel olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz.

Detaylı Raporlar: Proje Yönetim Raporları ve Proje Ekstresi üzerinden detaylı proje raporlarınızı çıktı olarak alabilirsiniz.

Proje Gelir Gider Kar Analizi
Proje Masraf Dağılım Anahtarı
Proje Raporlama

Görev Takip Sistemi

 • Personel Görev Takibi: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi bünyesinde tanımlanan…
 • Görev Süreç Yönetimi
 • Ajanda Entegrasyonu: Personelinize atanan görevlerin ajanda üzerinden tak…

Video.156 Görev Takip Sistemi Nedir Nasıl Kullanılır?
Resim.159 Görev Takip İşlem Şablon Tanımlama
Resim.160 Görev Takip Yönetim Ekranı
Resim.161 Yeni Görev Oluşturma
Resim.162 Diğer Ekranlardan Kolay Erişim ve İzleme
Resim.163 Cari Hareket Ekranı Entegrasyonu

Görev Takip Sistemi

Personel Görev Takibi: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi bünyesinde tanımlanan kullanıcılarınıza görevler atayabilir ve bu görevleri önceden belirlediğiniz süreçlere göre takip etmelerini sağlayabilir ve her bir süreç değişikliğinin e-posta olarak tarafınıza raporlanmasını sağlayabilirsiniz.

Görev Süreç Yönetimi

Ajanda Entegrasyonu: Personelinize atanan görevlerin ajanda üzerinden takip edilmesini sağlayabilirsiniz.

Görev Takip Sistemi Nedir Nasıl Kullanılır?

Görev Takip İşlem Şablon Tanımlama
Görev Takip Yönetim Ekranı
Yeni Görev Oluşturma
Diğer Ekranlardan Kolay Erişim ve İzleme
Cari Hareket Ekranı Entegrasyonu

Promosyon Sistemi

 • Perakende Promosyon Yönetimi
 • 1 alana 1 bedava: Özellikle market ve tekstil sektörlerinde çok kullanıl…
 • A alana B %50 indirimli
 • Desteklenen Promosyon Çözümleri:
  • 1 A ürünü alana 1 A ürünü bedava
  • A veya B ürünü alana C ürünü %50 indirimli
  • A ve B ürününü birlikte alana bu ürünlerden %10 indirim
  • Temizlik Ürünlerinden 50 TL alışverişlerde %15 indirim
  • Temizlik ürünlerinden her 50 tl alışverişe A ürünü 5 TL

Video.157 Promosyonlarımı nasıl tanımlayabilirim?
Resim.164 Promosyon Tanımlama
Resim.165 Promosyon Kullanımı

Promosyon Sistemi

Perakende Promosyon Yönetimi

1 alana 1 bedava: Özellikle market ve tekstil sektörlerinde çok kullanılan “1 alana 1 bedava”, “Elma alana Armut %50 indirimli” tarzı kampanyalar DİA Promosyon Modülü ile çözümlenmektedir.

A alana B %50 indirimli

Desteklenen Promosyon Çözümleri:

1 A ürünü alana 1 A ürünü bedava

A veya B ürünü alana C ürünü %50 indirimli

A ve B ürününü birlikte alana bu ürünlerden %10 indirim

Temizlik Ürünlerinden 50 TL alışverişlerde %15 indirim

Temizlik ürünlerinden her 50 tl alışverişe A ürünü 5 TL

Temizlik ürünlerinden her 50 TL alışverişe bir kereye mahsus A ürünü 5 TL

A, B, C ürünü birlikte 50 TL alışverişe 10 TL fatura bedelinden indirim

A, B, C ürünlerinden herhangi birinden 3 tane alana D ürünü %25 indirimli

Her 100 TL’lik alışverişe A ürünü Bedava (max 3)

Promosyonlarımı nasıl tanımlayabilirim?

Promosyon Kullanımı
Promosyon Tanımlama

Sipariş Tahminleme

 • Satışa Göre Sipariş Hazırlama: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi Satışa Göre Sipariş Tahminleme modülü sayesinde belirli bir tarih aralığında yaptığınız satışlara göre önümüzdeki bir aylık süreç…
 • Çoklu Şube Desteği: Mağaza-Şube satış kanallarına sahip olan işletmeler şubelerinde geçmiş 1 ay içinde yapılan satışlara göre önümüzdeki 1 ay için ne kadarlık satış yapılabileceğini hesaplaya…
 • Tahmini Miktar Hesaplama: Şube veya Firma bazında tanımlanan malzeme azami miktarları da dikkate alınarak şubeler için verilecek siparişlerin gerekenden fazla hesaplanmasının önüne geçile…

Resim.166 Sipariş Tahminleme ve Oluşturma

Sipariş Tahminleme

Satışa Göre Sipariş Hazırlama: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi Satışa Göre Sipariş Tahminleme modülü sayesinde belirli bir tarih aralığında yaptığınız satışlara göre önümüzdeki bir aylık süreç için satış miktarının hesaplanması ve depo miktarlarıyla karşılaştırılarak ne kadarlık sipariş verilmesi gerektiği hesaplatılabilir.

Çoklu Şube Desteği: Mağaza-Şube satış kanallarına sahip olan işletmeler şubelerinde geçmiş 1 ay içinde yapılan satışlara göre önümüzdeki 1 ay için ne kadarlık satış yapılabileceğini hesaplayarak şube bazında miktar hesaplanmasını, şube depolarındaki miktarları da dikkate alarak tedarikçilere verilmesi gereken sipariş miktarlarını otomatik olarak hesaplar. İsterseniz merkezinize, isterseniz şubenize otomatik olarak sipariş oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Tahmini Miktar Hesaplama: Şube veya Firma bazında tanımlanan malzeme azami miktarları da dikkate alınarak şubeler için verilecek siparişlerin gerekenden fazla hesaplanmasının önüne geçilecektir.

Sipariş Tahminleme ve Oluşturma

Yabancı Dil Desteği

 • İngilizce: Mevcut Desteklenen Dil
 • Ek Dil Paketi: İhtiyacınız olan herhangi bir yabancı dil, çeviri listesinin o dile…
 • DİA Kurumsal Yönetim Sistemi hiç bir ek kurulum yapmadan sadece giriş aşamasında sistemi kullanacağ…
 • Ekranlar, Rapor Tasarımları tamamen İngilizce olarak kullanılabilir.
 • Üretim Yönetimi, Personel, Demirbaş modülü gibi bazı modüller için sadece Türkçe Dil Paketi desteği…

Resim.167 Dil Seçimi İle Giriş
Resim.168 Dil Seçimi İle Ekran Kullanımı Örnek( Fatura Listesi)

Yabancı Dil Desteği

İngilizce: Mevcut Desteklenen Dil

Ek Dil Paketi: İhtiyacınız olan herhangi bir yabancı dil, çeviri listesinin o dile çevrilmesi sonrası DİA üzerinden aynı şekilde kullanılabilir.

DİA Kurumsal Yönetim Sistemi hiç bir ek kurulum yapmadan sadece giriş aşamasında sistemi kullanacağınız dili seçerek kullanabileceğiniz bir yabancı dil desteğine sahiptir.

Ekranlar, Rapor Tasarımları tamamen İngilizce olarak kullanılabilir.

Üretim Yönetimi, Personel, Demirbaş modülü gibi bazı modüller için sadece Türkçe Dil Paketi desteği sağlanmaktadır. Talep edeceğiniz modülün dil desteği olup olmadığını sorgulayınız.

Dil Seçimi ile Giriş
Dil Seçimi ile Ekran Kullanımı Örnek Fatura Listesi

Veri Entegrasyonu – DİA

 • DİA XML Veri Aktarımları: DİA Kurumsal Yönetim Sisteminde yer alan tüm kart ve fiş…
 • Excel’den Veri Aktarımı: Excel Aktarım Şablonları desteği ile Excel dosyalarında y…

158 Excelden veri aktarımını nasıl gerçekleştirebilirim?
159XML’den veri aktarımını nasıl gerçekleştirebilirim?
Resim.169 Veri Aktarım Sihirbazı

Veri Entegrasyonu – DİA

DİA XML Veri Aktarımları: DİA Kurumsal Yönetim Sisteminde yer alan tüm kart ve fişler DİA XML formatında dışarı ve içeri aktarılabilir. Bu sayede aynı sistem içindeki bir firmadan diğer bir firmaya stok kartları, cari hesap kartları, faturalar, siparişler gibi birçok bilgi aktarılabilir.

Excel’den Veri Aktarımı: Excel Aktarım Şablonları desteği ile Excel dosyalarında yer alan birçok bilgiyi DİA’ya aktarabilirsiniz. Örneğin, excel dosyasında yer alan stok kartları, cari kartlar, faturalar, siparişler kolon eşleme yöntemi kullanılarak DİA’ya aktarılabilir. DİA üzerindeki tüm ekranlarda yer alan tüm bilgileri, raporları excel dosyalarına çıktı olarak alabilirsiniz.

Excel’den veri aktarımını nasıl gerçekleştirebilirim?
XML’den veri aktarımını nasıl gerçekleştirebilirim?

Veri Aktarım Sihirbazı

Veri Entegrasyonu – Logo

 • Logo XML Veri Aktarımı: Logo Go ve Logo Tiger serisi yazılımlar kullanırken DİA’yı tercih eden bir çok işletmenin yazılım geçişlerini kolaylaştırmak amacı ile Logo XML formatını destekleyecek özel aktarım modülü geliştirilmiştir. Devamlı Logo’dan XML formatında veri alarak DİA’ya transfer etmek isteyen işletmeler bu modülü satın almalıdırlar. Sadece DİA’ya geçiş aşamasında Logo XML aktarım modülüne ihtiyacı olan işletmelere bu modül ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Veri Entegrasyonu – Logo

Logo XML Veri Aktarımı: Logo Go ve Logo Tiger serisi yazılımlar kullanırken DİA’yı tercih eden bir çok işletmenin yazılım geçişlerini kolaylaştırmak amacı ile Logo XML formatını destekleyecek özel aktarım modülü geliştirilmiştir. Devamlı Logo’dan XML formatında veri alarak DİA’ya transfer etmek isteyen işletmeler bu modülü satın almalıdırlar. Sadece DİA’ya geçiş aşamasında Logo XML aktarım modülüne ihtiyacı olan işletmelere bu modül ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Web Servis Altyapısı

 • Online Entegrasyon: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi tamamen online olarak çalışan bir sistemdir. Gelişmiş güvenlik altyapısı nedeni ile veritabanı bağlantısı dışarıya kapatılmış durumdadır. Dış dünya ile bağlantı yazılım dünyasında en çok tercih edilen yöntem olan restful web servisleri ile sağlanmıştır. Ayrıntılı dokümanlar izlenerek DİA ile diğer yazılımların haberleşmesi sağlanabilmektedir.
 • İşletme iş akışlarına özel web sitelerine sahip olan işletmeler (örneğin online tatil acentası) kendi web sitelerini DİA ile entegre edebilirler. Potansiyel bir müşteri web sitelerinden bir hizmet satın aldığında web servisleri ile DİA üzerinden otomatik olarak cari hesabın ve ilgili siparişin oluşturulmasını sağlayabilirler. Bu entegrasyon sayesinde işletme verimliliği artacak ve müşterilerine çok daha kusursuz hizmet vermeye başlayabileceklerdir.
 • Restful API Desteği: DİA Web Servis Altyapısı, DİA Yetkili Çözüm Ortakları tarafından kullanılabilir.

Web Servis Altyapısı

Online Entegrasyon: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi tamamen online olarak çalışan bir sistemdir. Gelişmiş güvenlik altyapısı nedeni ile veritabanı bağlantısı dışarıya kapatılmış durumdadır. Dış dünya ile bağlantı yazılım dünyasında en çok tercih edilen yöntem olan restful web servisleri ile sağlanmıştır. Ayrıntılı dokümanlar izlenerek DİA ile diğer yazılımların haberleşmesi sağlanabilmektedir.

İşletme iş akışlarına özel web sitelerine sahip olan işletmeler (örneğin online tatil acentası) kendi web sitelerini DİA ile entegre edebilirler. Potansiyel bir müşteri web sitelerinden bir hizmet satın aldığında web servisleri ile DİA üzerinden otomatik olarak cari hesabın ve ilgili siparişin oluşturulmasını sağlayabilirler. Bu entegrasyon sayesinde işletme verimliliği artacak ve müşterilerine çok daha kusursuz hizmet vermeye başlayabileceklerdir.

Restful API Desteği: DİA Web Servis Altyapısı, DİA Yetkili Çözüm Ortakları tarafından kullanılabilir.

Dinamik Alanlar

 • Kartlara ve Fişlere özel veri alanı: Veri giriş alanları ile isterseniz bir yazı, isterseniz sayısal bir veri, isterseniz de tarih girilmesini sağlayabilirsiniz. Çoktan bir adet seçmeli bir…
 • Yazı, Sayı, Tarih, Çoktan tek seçim ve çoktan çoklu seçim desteği: Herhangi bir kartta veya fişte ekstra bir veri giriş alanına mı ihtiyacınız var? Dinamik Alan modülü ile bunu bir kaç tuş…
 • Liste ve rapor formül desteği: Fişlerde veya kartlarda girilen bu verilere listelerden (Sipariş dinamik alanlarına sipariş listesi kolonlarından, sipariş kalemi dinamik alanlarına ayr…

Dinamik Alanları Nasıl Kullanabilirim?
Resim.170 Dinamik Alan Oluşturma

Dinamik Alanlar

Kartlara ve Fişlere özel veri alanı: Veri giriş alanları ile isterseniz bir yazı, isterseniz sayısal bir veri, isterseniz de tarih girilmesini sağlayabilirsiniz. Çoktan bir adet seçmeli bir liste (Örneğin Kan Grubu bir liste üzerinden tek seçim yapılacak bir veri alanıdır.) veya çoktan çok seçmeli bir liste (Örneğin Önceli Araç Markaları şeklinde bir veri giriş alanı çok seçimli bir veri alanına ihtiyaç duyacaktır.) üzerinden de veri girilmesini sağlayabilirsiniz.

Yazı, Sayı, Tarih, Çoktan tek seçim ve çoktan çoklu seçim desteği: Herhangi bir kartta veya fişte ekstra bir veri giriş alanına mı ihtiyacınız var? Dinamik Alan modülü ile bunu bir kaç tuş ile sağlayabilirsiniz. Cari Hesap Kartına, Stok Kartına, Siparişe, Sipariş Kalemine istediğiniz kadar ek veri giriş alanı ekleyebilirsiniz.

Liste ve rapor formül desteği: Fişlerde veya kartlarda girilen bu verilere listelerden (Sipariş dinamik alanlarına sipariş listesi kolonlarından, sipariş kalemi dinamik alanlarına ayrıntılı sipariş listesi kolonlarından) veya ilgili raporlardan (Sipariş çıktısı gibi) ulaşabilirsiniz.

Dinamik Alanları Nasıl Kullanabilirim?

Dinamik Alan Oluşturma

Personel Takip

 • PDKS Cihaz Entegrasyonu: Personel Devam Takip Kontrol Cihazlarının kendi yazılımları üzerinden personellerin giriş ve çıkış listelerini excele çıktı olarak alabilir ve bu excel dosyasını DİA Veri Entegrasyon modülünü kullanarak DİA’ya aktarabilirsiniz. DİA Personel Takip modülü direkt cihazlarla iletişim kurmaz.
 • Günlük Personel Puantaj Hesabı: Excelden aktarılan Giriş-Çıkış Hareketlerine göre personel puantajları günlük olarak hazırlanabilir. Eğer ilgili personel için o gün bir giriş var ise o gün için tam puantaj yazılır. Puantaj hesaplamasında o gün kaç saat normal mesaide çalışmış, kaç saat fazla mesaide çalışmış şeklinde bir entegrasyon bulunmamaktadır.

Personel Takip

PDKS Cihaz Entegrasyonu: Personel Devam Takip Kontrol Cihazlarının kendi yazılımları üzerinden personellerin giriş ve çıkış listelerini excele çıktı olarak alabilir ve bu excel dosyasını DİA Veri Entegrasyon modülünü kullanarak DİA’ya aktarabilirsiniz. DİA Personel Takip modülü direkt cihazlarla iletişim kurmaz.

Günlük Personel Puantaj Hesabı: Excelden aktarılan Giriş-Çıkış Hareketlerine göre personel puantajları günlük olarak hazırlanabilir. Eğer ilgili personel için o gün bir giriş var ise o gün için tam puantaj yazılır. Puantaj hesaplamasında o gün kaç saat normal mesaide çalışmış, kaç saat fazla mesaide çalışmış şeklinde bir entegrasyon bulunmamaktadır.

Dış Ticaret

 • İthalat ve İhracat Kartları: İthalat ve İhracat şeklinde Dış Ticaret işlemleri yapan işletmelerin süreçlerini takip etmek için kullandıkları modüldür. Hedef Ülke, Ödeme Şekli…
 • Hizmet Maliyet Dağıtımları: İhracatı veya ithalatı yapılan malzemelerin gerçek maliyetlerinin hesaplanabilmesi için bu süreçte alınan hizmet maliyetlerinin malzeme maliyetlerine yansı…

Video.161 İthalat-ihracat kart tanımlarımı nasıl yaparım ve kullanırım?
Video.162 Hizmet Maliyet Dağılımını Nasıl Yapabilirim?
Resim.171 İthalat-İhracat Kart Girişi
Resim.172 Stok Maliyetlendirme

Dış Ticaret

İthalat ve İhracat Kartları: İthalat ve İhracat şeklinde Dış Ticaret işlemleri yapan işletmelerin süreçlerini takip etmek için kullandıkları modüldür. Hedef Ülke, Ödeme Şekli (L/C, F.O.C., …), Teslim Şekli (CFR, CIF, CIP, …), Taşıma Şekli, Aracı Bilgileri, Gümrük Bilgileri (GÇB, GGB Tarih ve No), Nakliyeci, Menşe Ülke, Çıkış Ülke gibi bir çok detay ithalat ve ihracat kartlarında tanımlanabilmektedir.

Ön Muhasebe, Muhasebe Entegrasyonu: Ön Muhasebe entegrasyonu ile ihracat ve ithalat kartları ile faturalar eşleştirilebilir. Yani hangi ihracat için hangi satış faturaları kesilmiş, hangi hizmet faturaları alınmış takibi yapılabilir. Muhasebe entegrasyonu ile fatura kaydedildiği anda otomatik olarak KDV İade Dekontunun oluşturulması sağlanabilir.

Hizmet Maliyet Dağıtımları: İhracatı veya ithalatı yapılan malzemelerin gerçek maliyetlerinin hesaplanabilmesi için bu süreçte alınan hizmet maliyetlerinin malzeme maliyetlerine yansıtılması işlemi Hizmet Maliyet Dağıtımları üzerinden yapılabilmektedir. Sadece tutarsal olarak değil miktara göre, net ağırlığa göre, net hacme göre, brüt ağırlığa göre, brüt hacme göre, desiye göre maliyet dağıtım işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu işlem sonucunda oluşan Malzeme Maliyet Fişleri direkt olarak ithal veya ihraç edilem malzeme maliyetini etkileyecektir.

İthalat-ihracat kart tanımlarımı nasıl yaparım ve kullanırım?
Hizmet Maliyet Dağılımını Nasıl Yapabilirim?

İthalat İhracat Kart Girişi
Stok Maliyetlendirme
Hizmet Maliyet İthalat Girişlerine Dağıtma Türleri
Dış Ticaret Raporlamaları

BİLGİ BANKASI DOKÜMANLARI:
İthalat Kartlarının Muhasebeleşmesi
İthalat Stok Maliyetlendirme

Onaylama

 • Tarih bazında işleme kapatma: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi Onaylama modülü ile istenen bir tarih öncesine ait istenen işlemler (satış faturaları, kasa fişleri gibi) eklemeye, değiştirmeye ve silmeye kapatılacaktır. Örneğin, 31 Mart tarihi itibari ile Kasa Fişlerine Onay verilmesi durumunda 31 Mart ve öncesi için yeni bir kasa fişi eklenmesi işlemi yapılamaz. Ayrıca bu tarih öncesine girilmiş olan …
 • Şube desteği: Onaylama işlemleri tüm firma bazında değil şube bazında yapılabilir. Bir şubeniz kontrollerini tamamladıktan sonra sadece o şube için onaylama yapabilir diğer şubelerinizin halen düzeltme faaliyetlerine devam etmesini sağlayabilirsiniz.

Video.163 Onaylama işlemini nasıl yapabilirim?
Resim.175 Onaylama İşlemi

Onaylama

Tarih bazında işleme kapatma: DİA Kurumsal Yönetim Sistemi Onaylama modülü ile istenen bir tarih öncesine ait istenen işlemler (satış faturaları, kasa fişleri gibi) eklemeye, değiştirmeye ve silmeye kapatılacaktır. Örneğin, 31 Mart tarihi itibari ile Kasa Fişlerine Onay verilmesi durumunda 31 Mart ve öncesi için yeni bir kasa fişi eklenmesi işlemi yapılamaz. Ayrıca bu tarih öncesine girilmiş olan fişler değiştirilemez ve silinemez. Bu sayede 31 Mart tarihi itibari ile tutan kasa bakiyemizin bozulması engellenir. İşlem yapılabilmesi için onayın yetki sahibi bir kullanıcı tarafından kaldırılması gerekmektedir.

Şube desteği: Onaylama işlemleri tüm firma bazında değil şube bazında yapılabilir. Bir şubeniz kontrollerini tamamladıktan sonra sadece o şube için onaylama yapabilir diğer şubelerinizin halen düzeltme faaliyetlerine devam etmesini sağlayabilirsiniz.

Onaylama işlemini nasıl yapabilirim?

Onaylama İşlemi

Müstahsil Makbuzu

 • Müstahsil İşlemleri: Müstahsil İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu işlemleri irsaliye ve fatura listesi üzerinden yapılabilir. Cari Hesap Kartında Bağkur Numarası, Muafiyet Belge Numarası, Başlangç ve Bitiş Tarihleri ve Komisyon Oranı gibi bilgiler tanımlanabilir. Müstahsil Makbuzunda Stopaj, Bağkur, SSDF, Borsa, Komisyon, Komisyon KDV ve ek alanlar ile bir çok değeri yüzdesel olarak takip edebilirsiniz.
 • Bağkur ve Stopaj Hesabı
 • Toplu Müstahsil Oluşturma: Günlük yapılan satış esnasında satış fatura satırında hangi üreticinin malının satıldığı bilgisi girildiği takdirde gün sonunda bu eşleştirmelere istinaden üreticilerden alınan malzemelere istinaden Müstahsil Makbuzları otomatik olarak topluca oluşturulabilir.

Resim.176 Cari Kart Üzerinden Müstahsil Tanımlama

Müstahsil Makbuzu

Müstahsil İşlemleri: Müstahsil İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu işlemleri irsaliye ve fatura listesi üzerinden yapılabilir. Cari Hesap Kartında Bağkur Numarası, Muafiyet Belge Numarası, Başlangç ve Bitiş Tarihleri ve Komisyon Oranı gibi bilgiler tanımlanabilir. Müstahsil Makbuzunda Stopaj, Bağkur, SSDF, Borsa, Komisyon, Komisyon KDV ve ek alanlar ile bir çok değeri yüzdesel olarak takip edebilirsiniz.

Bağkur ve Stopaj Hesabı

Toplu Müstahsil Oluşturma: Günlük yapılan satış esnasında satış fatura satırında hangi üreticinin malının satıldığı bilgisi girildiği takdirde gün sonunda bu eşleştirmelere istinaden üreticilerden alınan malzemelere istinaden Müstahsil Makbuzları otomatik olarak topluca oluşturulabilir.

Cari Kart Üzerinden Müstahsil Tanımlama

Distribütör Ent.

Distribütör Sistem Entegrasyonları: Distribütörlük faaliyetinde bulunan işletmeler tedarikçilerin zorunlu tuttuğu bazı yazılımları kullanmak zorundadırlar. Bu yazılımlarda yapılan satış ve tahsilat gibi bazı faaliyetleri DİA Kurumsal Yönetim Sistemine özel veri transferi yöntemleri ile aktarabilirler.
Entegrasyonlar:

 • PANORAMA: Fatura XML
 • ÜLKER MOBİS: Fatura XML, Cari Kart XML, Cari Hesap Fişleri XML, Stok Kart XML, Malzeme Fişleri XML, Toplu Kasa Fişleri XML, Çek-Senet Bordroları XML

Distribütör Entegrasyonları

Distribütör Sistem Entegrasyonları: Distribütörlük faaliyetinde bulunan işletmeler tedarikçilerin zorunlu tuttuğu bazı yazılımları kullanmak zorundadırlar. Bu yazılımlarda yapılan satış ve tahsilat gibi bazı faaliyetleri DİA Kurumsal Yönetim Sistemine özel veri transferi yöntemleri ile aktarabilirler.
Entegrasyonlar:

PANORAMA: Fatura XML

ÜLKER MOBİS: Fatura XML, Cari Kart XML, Cari Hesap Fişleri XML, Stok Kart XML, Malzeme Fişleri XML, Toplu Kasa Fişleri XML, Çek-Senet Bordroları XML

TUBORG: Fatura XLS (Excel 97), Kasa Fişleri XLS (HTML)

PEPSİ: Fatura XML, Kasa Fişleri XLS (HTML)

MEY: Fatura XLS (HTML)

DANONE: Fatura XML, Kasa Faturaları XML

MARLBORO: Fatura BIF, Kasa Fişleri Pos XLS (Excel 97), Kasa Fişleri XLS (Excel 97)

FRİTOLAY: Fatura XML, Cari Hesap Fişleri XML, Toplu Kasa Fişleri XML

AVEA

VODAFONE

Telekom

 • Telekom sektöründe bulunan telefon ve hat satan firmaların faaliyetlerini daha hızlı ve kolay takip etmeleri için geliştirilen bir modüldür.
 • Temlik Takibi: Avea, Vodafone ve Turkcell tarafından düzenlenen kampanyalar üzerinden taahhütlü olarak yapılan cihaz satışları (Temlikli Cihaz Satışları) bu modül üzerinden takip…
 • Toplu Seri Seçimi: Toplu olarak sıralı seri satışı yapan bu tarz işletmeler (örneğin bir anda 1 paket hat satışı yapılabilir) seri ile takip ettikleri ve paketli olan hat veya kontörleri…
 • Toplu Seri Güncelleme: Seri Numarası üzerinden takip ettikleri cep telefonu hattı bilgilerini seri kartı üzerinden hızlı bir şekilde barkod okuyucu kullanarak güncelleyebilmek için Hızlı…

Video.164Resim.Temlik Sözleşmesi takibini nasıl yapabilirim?
Video.165 Kutulu sim kartların mal alım faturasını nasıl girebilirim?
Video.166 Kutulu sim kartların depolar arası transferini nasıl gerçekleştirebilirim?

Telekom

Telekom sektöründe bulunan telefon ve hat satan firmaların faaliyetlerini daha hızlı ve kolay takip etmeleri için geliştirilen bir modüldür.

Temlik Takibi: Avea, Vodafone ve Turkcell tarafından düzenlenen kampanyalar üzerinden taahhütlü olarak yapılan cihaz satışları (Temlikli Cihaz Satışları) bu modül üzerinden takip edilebilir. Temlik Sözleşmeleri seri kartları ile eşleştirilir ve yapılan satışlarda temlik sözleşme eşlemeleri yapılır. Bu sayede hangi cihazın hangi taahüde istinaden yapıldığı, tedarikçiden (Avea, Vodafone, Turkcell) bu satışa istinaden bir cihaz veya tahsilat yapılıp yapılmadığı ile ilgili takip yapılabilir.

Toplu Seri Seçimi: Toplu olarak sıralı seri satışı yapan bu tarz işletmeler (örneğin bir anda 1 paket hat satışı yapılabilir) seri ile takip ettikleri ve paketli olan hat veya kontörlerin her birini teker teker okutmak yerine paket üzerinde yer alan başlangıç seri numarasını ve paket içerik adedini girerek 25, 100 veya 1000 adet serinin aynı anda seçilmesini sağlayabilirler. Mal Alım işlemlerinde de toplu seri üretim yöntemi ile binlerce seri numarasının otomatik olarak üretilmesini sağlayabilirler.

Toplu Seri Güncelleme: Seri Numarası üzerinden takip ettikleri cep telefonu hattı bilgilerini seri kartı üzerinden hızlı bir şekilde barkod okuyucu kullanarak güncelleyebilmek için Hızlı Seri Güncelleme ekranı bulunmaktadır. Bu ekran yardımı ile hattın barkodunu okuttuktan sonra ilgili alanlara Hattı Satın Alan kişinin bilgileri, hatta tanımlanan paket bilgisi gibi veriler seri kartı üzerinden hızlıca güncellenebilir.

Temlik Sözleşmesi takibini nasıl yapabilirim?
Kutulu sim kartların mal alım faturasını nasıl girebilirim?
Kutulu sim kartların depolar arası transferini nasıl gerçekleştirebilirim?
Kutulu sim kartların el terminalinde satış işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?
Tedarikçi Sanal Pos takibini nasıl yapabilirim?

Temlik Sözleşmesi Listesi
Temlikli Cihaz Seri Tanımlama

BİLGİ BANKASI DOKÜMANLARI:
Alt Bayi Takibi
Sanal Kontör Takibi
Temlikli Satış Takibi

Anket

 • Anket Planlama ve Hazırlama: Mevcut veya Potansiyel müşterileriniz ile yapacağınız anketleri planlayabilir, sorularını ve cevaplarını DİA Anket Modülüne tanımlayabilir, müşterileriniz tarafından verilen cevapları bu modül üzerine kaydedebilirsiniz.
 • Anket Performans Raporu: Hazırladığınız ankete katılımcılar tarafından verilen cevapları raporlayabilir ve hangi düzeltici faaliyetlerin uygulanması gerektiğini önceliklendirebilirsiniz.

Video.169 Anket tanımlaması ve planlaması yapabilir miyim?
Resim.179 Anket Tanımlama
Resim.180 Tamamlanan Anket Girişleri
Resim.181 Anket Performans Raporu

Ote – Anket

Anket Planlama ve Hazırlama: Mevcut veya Potansiyel müşterileriniz ile yapacağınız anketleri planlayabilir, sorularını ve cevaplarını DİA Anket Modülüne tanımlayabilir, müşterileriniz tarafından verilen cevapları bu modül üzerine kaydedebilirsiniz.

Anket Performans Raporu: Hazırladığınız ankete katılımcılar tarafından verilen cevapları raporlayabilir ve hangi düzeltici faaliyetlerin uygulanması gerektiğini önceliklendirebilirsiniz.

Anket tanımlaması ve planlaması yapabilir miyim?

Anket Tanımlama
Tamamlanan Anket Girişleri
Anket PerFormans Raporu

Analiz

 • Örneğin toprak analizi yapan bir işletme yaptığı analizleri, analiz içerisinde takip etmesi gereken değerleri ve bu değerlerle ilgili koşulları, analizi yapan personelleri DİA Analiz Modülü üzerinden takip edebilir.
 • Analiz Fişleri: Analiz Fişlerinin çıktıları rapor olarak alınarak müşteriler ile paylaşılabilir.
 • B2B Entegrasyonu: DİA B2B Modülü ile entegrasyon sayesinde yapılan analizler bayiler ile B2B Modülü üzerinden paylaşılabilir.

Resim.182 Analiz Şablon Girişi
Resim.183 Analiz Değerlendirme Girişi
Resim.184 Analiz Sonuç Değerlendirme

Analiz

Örneğin toprak analizi yapan bir işletme yaptığı analizleri, analiz içerisinde takip etmesi gereken değerleri ve bu değerlerle ilgili koşulları, analizi yapan personelleri DİA Analiz Modülü üzerinden takip edebilir.

Analiz Fişleri: Analiz Fişlerinin çıktıları rapor olarak alınarak müşteriler ile paylaşılabilir.

B2B Entegrasyonu: DİA B2B Modülü ile entegrasyon sayesinde yapılan analizler bayiler ile B2B Modülü üzerinden paylaşılabilir.

Analiz Değerlendirme Girişi
Analiz Şablon Girişi
Analiz Sonuç Değerlendirme

SMS

 • Toplu SMS Gönderimi: Cari Hesap Kartlarına veya CRM Potansiyel Kartlarına tanımladığınız cep telefonlarına toplu olarak SMS gönderimini isterseniz manuel olarak yazarak isterseniz daha önceden tanımladığınız şablonlardan seçerek yapabilirsiniz.
 • MutluCell Entegrasyonu: SMS gönderimi www.mutlucell.com entegrasyonu ile sağlanmaktadır ve MutluCell tarifeleri geçerlidir.

SMS

Toplu SMS Gönderimi: Cari Hesap Kartlarına veya CRM Potansiyel Kartlarına tanımladığınız cep telefonlarına toplu olarak SMS gönderimini isterseniz manuel olarak yazarak isterseniz daha önceden tanımladığınız şablonlardan seçerek yapabilirsiniz.

MutluCell Entegrasyonu: SMS gönderimi www.mutlucell.com entegrasyonu ile sağlanmaktadır ve MutluCell tarifeleri geçerlidir.

Otomesaj

 • Toplu E-Posta, SMS Gönderimi: DİA Otomatik Mesaj Sistemi modülü sayesinde haber bülteninizi veya ürün tanıtımınızı e-posta yolu ile toplu olarak tüm kayıtlı mevcut ve potansiyel müşteril…
 • Müşterilerinizi listeler halinde gruplayıp gönderimlerinizi bu listeler üzerinden yapabilir ve gönderimlerinizi raporlayabilirsiniz.
 • DİA Otomesaj hizmeti ile bir e-posta şablonunu binlerce müşterinize gönderebilirsiniz. Bu gönderimler kontörlü olarak ücretlendirilmektedir.
 • Toplu Rapor Gönderimi: Cari Hesap Ekstresi, Cari Hesap Mutabakat Formu gibi raporlar ise her bir cari hesabınıza ayrı ayrı cari hesaba özel raporun hazırlanarak e-postaya eklenmesi yöntem…
 • İleri tarihli gönderim olanağı: Anında gönderime ek olarak ileri bir tarih ve saatte gönderimlerin otomatik olarak gönderilmesini de sağlayabilirsiniz.

Resim.185 Otomesaj Sistemi Mail ve SMS Şablonları
Resim.186 Otomesaj SMS Şablon Tanıtma Örneği
Resim.187 Cari, CRM, Rehber Entegrasyonu

Otomesaj

Toplu E-Posta, SMS Gönderimi: DİA Otomatik Mesaj Sistemi modülü sayesinde haber bülteninizi veya ürün tanıtımınızı e-posta yolu ile toplu olarak tüm kayıtlı mevcut ve potansiyel müşterilerinize iletebilirsiniz. E-Posta ve SMS Şablonları tanımlayarak gönderimlerinizi her seferinde tekrar hazırlamak yerine daha önce hazırlanan şablonları kullanabilirsiniz.

Müşterilerinizi listeler halinde gruplayıp gönderimlerinizi bu listeler üzerinden yapabilir ve gönderimlerinizi raporlayabilirsiniz.

DİA Otomesaj hizmeti ile bir e-posta şablonunu binlerce müşterinize gönderebilirsiniz. Bu gönderimler kontörlü olarak ücretlendirilmektedir.

Toplu Rapor Gönderimi: Cari Hesap Ekstresi, Cari Hesap Mutabakat Formu gibi raporlar ise her bir cari hesabınıza ayrı ayrı cari hesaba özel raporun hazırlanarak e-postaya eklenmesi yöntemi ile yapılmaktadır. Yüzlerce cari hesabınıza cari hesap ekstresini istediğiniz parametreler ile saniyeler içinde gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

İleri tarihli gönderim olanağı: Anında gönderime ek olarak ileri bir tarih ve saatte gönderimlerin otomatik olarak gönderilmesini de sağlayabilirsiniz.

Otomesaj Sistemi Mail ve SMS Şablonları
Otomesaj SMS Şablon Tanıtma Örneği
Cari CRM Rehber Entegrasyonu

Takvim-Ajanda

 • Günlük, Haftalık, Aylık Takvim: DİA Kullanıcıları randevu ve görevlerini DİA Ajanda üzerinden takip edebilirler. Günlük, haftalık ve aylık görünüm ile ajandalarını listeleyebilir, belirli…
 • Kullanıcı ve Grup Paylaşımı: Randevu veya görevler diğer kullanıcılar ile paylaşılabilir ve renklendirilebilir.
 • Ön Muhasebe Entegrasyonu: Ön muhasebede girilen Çek, Senet, Taksit, Teknik Servis kayıtlarının istenirse otomatik olarak istenirse manuel olarak ajanda da gösterilmesi sağlanabilir. Örneği…
 • Görev Takip Sistemi: Entegrasyonu DİA Görev Takip Sistemi üzerinden kullanıcılara tanımlanan görevlerin de ajanda üzerinden gösterilmesi sağlanmaktadır.
 • CRM Entegrasyonu: DİA CRM Modülü üzerinden potansiyel müşterilerle ilgili görevler ve randevular da ajanda üzerinden takip edilebilir.
 • SMS, E-Posta ve Popup Hatırlatma Ajanda da yer alan görevlerin E-Posta, SMS veya açılacak bir ekran ile kullanıcılara hatırlatılması sağlanabilir. Bu hatırlatmalar istenirse 30 dakika iste…

Takvim-Ajanda

Günlük, Haftalık, Aylık Takvim: DİA Kullanıcıları randevu ve görevlerini DİA Ajanda üzerinden takip edebilirler. Günlük, haftalık ve aylık görünüm ile ajandalarını listeleyebilir, belirli tarih ve saate veya tüm gün sürecek randevu tanımı yapabilirler.

Kullanıcı ve Grup Paylaşımı: Randevu veya görevler diğer kullanıcılar ile paylaşılabilir ve renklendirilebilir.

Ön Muhasebe Entegrasyonu: Ön muhasebede girilen Çek, Senet, Taksit, Teknik Servis kayıtlarının istenirse otomatik olarak istenirse manuel olarak ajanda da gösterilmesi sağlanabilir. Örneğin, bir çek kaydettiğiniz anda isterseniz takvim entegrasyonunun otomatik olarak yapılmasını sağlayabilir isterseniz açılacak bir ekran yardımı ile yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Görev Takip Sistemi: Entegrasyonu DİA Görev Takip Sistemi üzerinden kullanıcılara tanımlanan görevlerin de ajanda üzerinden gösterilmesi sağlanmaktadır.

CRM Entegrasyonu: DİA CRM Modülü üzerinden potansiyel müşterilerle ilgili görevler ve randevular da ajanda üzerinden takip edilebilir.

SMS, E-Posta ve Popup Hatırlatma Ajanda da yer alan görevlerin E-Posta, SMS veya açılacak bir ekran ile kullanıcılara hatırlatılması sağlanabilir. Bu hatırlatmalar istenirse 30 dakika istenirse 1 gün önceden yapılacak şekilde ayarlanabilir.

Takvim entegrasyonunu nasıl kullanabilirim?

Takvim Günlük Görünüm
Yeni Takvim Girdisi Oluşturma
e-Posta SMS hatirlAtma Desteği


DİA’nın Diğer Modülleri Size Ne Katacak?

DİA her zaman güncellediği modülleri ile sınırsız sayıda işlem yapabilmenizi sağlıyor. Stoklarınızı daha rahat kontrol edeceğiniz, hızlı ve pratik satışlar yapabileceğiniz, mağazalarınızın performansını anında görebileceğiniz, satış istatistiklerinizi tutabileceğiniz, teklif takibini yapabileceğiniz, karlılık raporlarınızı oluşturacağınız, seri ve barkod okutarak depo sayımını hızlıca gerçekleştireceğiniz, muhasebe raporlarını oluşturacağınız, tek işlem ile sanal pos entegrasyonu yapabileceğiniz modülleri siz de kullanın. DİA deneyiminin farkına varın!

DİA Sizlere Başarılı Bir Yönetimin Kapılarını Açıyor!

DİA modüllerinin ve programlarının desteği ile başarılı bir yönetim sistemi oturtacaksınız. Belirli bir düzene oturtacağınız işletme yönetim sisteminizin temellerini sağlam atmanızı sağlayan diğer çözümlerimiz, her alanda ihtiyaçlarınızı karşılayacak. DİA kullanarak herhangi bir entegre ve aracı sisteme ihtiyaç duymadan online olarak modüllerinizi kullanabilirsiniz.

DİA İle Her Zaman 1 Adım Önde!

DİA Standart Yazılım
DİA Enterprise Yazılım
DİA Mobil Yazılım
DİA E-Ticaret Yazılım