E-Fatura Zorunluluğunuz Olup Olmadığını Hemen Öğrenin!

İçindekiler

Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama Raporlarına Yeni Kolon Eklendi.

Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama raporlarının satır alanlarına fiili stok miktarı eklendi. Bu sayede fiili stok verisi ile tasarlanan raporlarda, stokların fiili durumunun da takip edilebilmesi sağlandı.


e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarında Geçmişe Dönük Numara Kontrolü Sağlandı.

e-Fatura ve e-Arşiv senaryosu olan bir fatura kesilirken, aynı seri içerisindeki bir önceki fatura numarasından geçmiş tarihli fatura kesilmesi durumunda uyarı vermesi sağlandı.


Muavin Defteri Raporu(muh1010a)’na Yeni Alan Eklendi.

Muavin Defteri (muh1010a) raporunun satır alanına KDV Oranı filtresi ve gruplama seçeneklerine KDV Oranı gruplaması eklendi.


e-Fatura Gelen/Giden Kutusundaki Faturalar için Yeni Özellik Eklendi.

e-Fatura Gelen/Giden kutusundaki faturaların F12 Diğer butonuna “PDF Dosyasına Kaydet” ile toplu bir şekilde PDF dosyasına kaydedilebilmesi eklendi.


Ayrıntılı Sipariş Listesi(scf2270) Kolonlarına Yeni Alan Eklendi.

Ayrıntılı Sipariş Listesi (scf2270) kolonlarına ”Fatura Edilen Miktar” kolonu eklendi.


Müşteri Teminat Yönetiminde Yeni Geliştirmeler Yapıldı.

1- Cari Hesap Ekstresinde Diğer Parametreler alanına Teminatları Tabloda Göster parametresi eklendi. Bu parametre seçildiğinde teminat olarak işaretlenen çek-senetler satır alanlarının en sonunda TEMİNATLAR alanında görünecek şekilde çalışma yapıldı.
2- Cari Yaşlandırma, Çek-Senet Yaşlandırma, Nakit Akış, Cari Hesap Mutabakat Formu, Cari Durum raporlarına Teminatları Göster parametresi eklendi.
3- Yönetim Analiz ekranında Vadeli İşlemler tabındaki Çek/Senet tablarına ve Cari Hesap durumu ekranına Teminatları Göster checkbox’ı eklendi.
4- Müşteri Çek-Senetleri Listesi raporunda Teminatları Göster parametresi eklendi. Aynı zamanda Filtreler ve Gruplama alanlarına İlk Bordro Teminat Durumu ve İlk Bordro Döviz Cari alanları eklendi.

Rapor Parametrelerine Yeni Özellik Eklendi.

Depo Grubu’nun yer aldığı raporların çoklu seçim alanlarına ‘Hepsini Seç” özelliği getirildi.


Restoran Modülüne Garson Değiştirme Süresi Parametresi Eklendi.

Restoran Modülü Sistem parametrelerine (rst.02.09.01) Otomatik Garson Değiştirme Süresi parametresi eklendi. Bu parametre 0’dan büyük bir değer girilirse ve (rst.02.09) parametresi evet seçilirse, otomatik garson değiştirme sürecini aktifleştirmektedir.


Stok Listesi (scf2300) Ekranına Bağlı İş Emirleri Ekranı Eklendi.

Stok kartı listesinde seçili kartın bağlı olduğu iş emirlerine F12 Diğer butonu “Bağlı İş Emirleri” seçeneği ile ulaşılabilmesi sağlandı.


Potansiyel Müşteri Listesi(miy1000) Ekranına Cari Hesap Hareketleri Ekranı Eklendi.

Potansiyel Müşteri Listesi(miy1000) Ekranında F12 Diğer butonuna “Cari hesap Hareketleri” ekranı eklendi.


Dövizli Kasa Hesap Ekstresi Raporuna Yeni Alan Eklendi.

Dövizli Kasa Hesap Ekstresi(scf3010b) rapor tasarımına Kredi Kartı Ayrıntıları tasarım çerçevesi içine “Döviz Toplam Çekilen” alanı eklendi.


Yetkilendirme İşleminde Güncelleme Yapıldı.

Yetkisi kapalı olan modüllerin simgesinin gösterilmemesi ve firma dönem değişimi sonrasında simgelerin güncellenmesi sağlandı.


Çek/Senet Giriş İşlemlerinde Banka Bilgilerinin Listeden Seçilebilmesi Sağlandı.

Çek/Senet(bcs2100) Giriş İşlemlerinde evrak hangi banka ve şubeye ait ise banka bilgilerinin listeden seçim yapılabilmesi sağlandı. İstenirse manuel olarak da banka bilgisinin girilebilmesi sağlandı.


B2B ve B2C Parametrelerine Depo Miktarının Ayrı Gösterilebilmesi için Yeni Alan Eklendi.

B2b ve B2c parametrelerine, depo miktarlarının ayrı gösterilebilmesi için B2b miktar hesaplama deposu ve yöntemi alanları eklendi. Bu şekilde iki ayrı hesaplama yöntemi oluşturuldu.


Polis Listesi XLS Çıktısı için Saat Parametresi Eklendi.

Kimlik Bildirim Sistemi(KBS)’ne Polis Listesi Gönderiminde kullanılan XLS çıktısı için Gelenler/ Ayrılanlar/ Tümü seçeneklerindeki misafir bilgileri için saat parametresi eklendi.


Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımına Yeni Model Alanları Eklendi.

Cari Hesap Ekstresi (scf1110a) raporu Fiş Kalemleri tasarım çerçevesi içine “Fatura Kalemi, İrsaliye Kalemi ve Sipariş Kalemi” model alanları eklendi.


Cari Kart Girişinde Veri Zorunluluğuna Yeni Alan Eklendi.

Sistem parametreleri cari kart veri zorunluluğu alanlarına ”ilgili” alanı eklendi.


Banka Fişleri, Kasa Fişleri, Cari Hesap Fişleri Ekranlarına Yeni Özellik Eklendi.

Banka fişi, Kasa fişi, Cari hesap fişi ekranlarına kilit özelliği eklendi.


Muhtasar Beyannamesi’nde Güncelleme Yapıldı.

Muhtasar Beyannamesi’nde Ekler sekmesinde yer alan İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim alanında eğer personelin tabi olduğu kanun 01687 seçilmiş ise tablo “Çalışan ve Şube Bilgilerini Getir” İle ilgili kanuna göre çalışan bilgilerinin de tabloya gelmesi sağlandı.


Görüşme Notları Listesi Raporu’na Yeni Alan Eklendi.

Görüşme Notları Listesi Raporu(gts2000a)’na sıralama türlerine tarih eklendi.


Cari Kart Bilgilerine Yeni Alan Eklendi.

Yeni bir cari kart eklerken banka sekmesinde yer alan banka bilgileri alanına “Döviz Türü” alanı eklendi.


Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Raporuna Yeni Kanun Türü Eklendi.

Aylık prim ve hizmet belgesi (per9008A) raporuna işveren desteğinden yararlanmayı içeren 01687 sayılı kanun eklendi.


Satış Elemanı Bilgisinin Kasa, Banka, Cari Hesap Fişleri ve Çek/Senet Bordroları Ekranlarında Zorunlu Hale Gelmesi Sağlandı.

Kasa Fişleri ve Toplu Kasa Fişleri için (scf.56.06), Banka Fişleri için (bcs.04.07), Cari Hesap Fişleri için (scf.54.08), Çek Senet Bordroları için (bcs.05.20) sistem parametrelerinde Satış Elemanı zorunluluğu verilebilmesi sağlandı.


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranına Yeni Özellik Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranında Teklif ve İrsaliye seçeneklerine “Satış Elemanı” güncellemesi eklendi.


Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarına Yeni Alan Eklendi.

Personel muhasebe bağlantı kodlarına “Sgk İşveren Muafiyeti” alanı eklendi, var olan “KVSK İşçi Muafiyeti” alanı “KVSK İşveren Muafiyeti” olarak güncellendi.


Fişlerde Tutar değişimi ile Birim Fiyatın Renklenmesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura Fişlerinin kalemlerinde satılan ürünün fiyatından daha düşük bir tutar girilirse kırmızı, daha büyük tutar girilirse yeşil olarak birim fiyatın renklendirilmesi sağlandı.


e-Arşiv Giden Kutusu Faturaları için Yeni Özellik Eklendi.

e-Arşiv Giden kutusundaki faturaların F12 Diğer butonuna “PDF Dosyasına Kaydet” ile toplu bir şekilde PDF dosyasına kaydedilebilmesi eklendi.

BİLGİ AL