TSİF Fişlerinde Anabarkod’un Gösterilmesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura girişi ekranlarında “Bilgi” kolonunda stok kartına ait özel kodlarla beraber gösterilebilmesi için Sistem Parametreleri içerisinden <scf.12.74> parametresi üzerine [anabarkod] ibaresinin tanımlaması yapılarak, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişleri içerisindeki bilgi kolonuna anabarkod bilgisinin gelmesi sağlandı.

9447-1

9447-2


Banka Fişi Kalemi Raporu ‘nda Filtrelere Yeni Alanlar Eklendi.

Banka Fişi Kalemi Raporu ‘na filtreleme kısmına Masraf Merkezi Kodu ve Masraf Merkezi Açıklaması alanları eklendi.

9496


Teklif Listesi ve Teklif Performans Raporu Filtrelerine Yeni Özellikler Eklendi.

Teklif Listesi ve Teklif Performans Raporu teklifler için rapor alınmak istendiğinde revize tekliflerin gelmesi/gelmemesi için Filtreler kısmına Bağlı Teklif Fiş No alanına listeden seçme özelliği eklenmiştir.

9757-1

9757-2


Rehber Kartı Etiket/Adres Basımı <etk1205> Ekranı ve Toplu Rehber Kartı Seçme Özelliği Eklendi.

Rehber Kartı Etiket/Adres Basımı<etk1205> ekranı ve içine [F12 Diğer] menüsünde “Toplu Rehber Kart Seç” özelliği eklendi.

9867-123

9867-2

9867-3


Muhasebe Fişi Belge Türü Değişkenleri Yenilendi.

Cari Hesap Fişleri muhasebeleşirken Belge Türü ve Diğer Belge türü değişkenleri sabitleri eklendi.

9963


TSİF Fişi Satır Kolonları Güncellendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişleri satır kolonlarına “Proje Açıklaması” kolonu eklendi.

9997-1

9997-2


Seri Listesi Raporu ‘na Satış Bilgilerinin Gelmesi Sağlandı.

Seri listesi raporu , Filtreler kısmına ”Satış Fatura Numarası”, ”Satış Tarihi” gibi Satış Bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

10214-1

10214-2


İşçi Hesap Pusulası Raporu Güncellendi

İşçi Hesap Pusulası Raporu ‘ nda, hesap pusulası tasarımında değişiklik, normal mesai kazancının ayrıca hesaplanması sağlandı.


KDV 1 Beyanname Güncellendi ve Versiyonu Yükseltildi.

KDV1 Beyannamesine belge bilgileri tablosu eklendi. Versiyon yükseltildi.


Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) Versiyonu Yükseltildi.

Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) versiyonu yükseltilmiştir.


Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) Versiyonu Yükseltildi.

Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) versiyonu yükseltilmiştir.


Restoran Siparişi’ndeki Cari ile Malzeme Fişi Carisi İlişkilendirildi.

Restoran siparişi bir Cari Hesap ile ilişkilendirilmiş ise oluşan Malzeme Fişi’nin, Cari Hesabı da seçilen Cari’nin olması sağlanmıştır.

10415-1

10415-2


BİLGİ AL