Teklif İçin Ödeme Planı Zorunluluğu Eklendi.

Sistem parametrelerine teklif fişi için ödeme planı zorunlu parametreleri eklendi.

8246-1

8246-2


Rota Tanım Fişi Raporuna Yeni Alan Eklendi.

Rota tanım fişi raporuna cari kodu eklendi.

8386-1

8386-2


Restoran Modülü Güncellendi

Restoran masa hesap fişinde döviz kurları listesindeki kur bilgileri fiş tarihine göre gelmesi sağlandı. Sipariş değiştirildiğinde ödeme ekranındaki kur bilgileride fiş tarihine göre gelmesi sağlandı.


Sipariş, İrsaliye ve Fatura Ekranlarında Stok Seçimi Sonrası Depo Miktarının Gösterildi.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında kalemlerde yer alan malzemelerin depo miktarlarının ilgili bir kolonda gösterilmesi sağlandı. Daha önce Tahmini Miktar kolonu Depoda (Ctrl+H) olarak değiştirildi. Ctrl+H(Hesapla) kısayolu ile miktarların ilgili kolonda gösterilmesi sağlandı. Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında stok miktarının hesaplanması eğer Depoda kolonu açık ise anında yapılması sağlandı.

8654


Toplu Seri-Lot Güncellenmesi Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranına seri-lot tarih bilgilerini güncelleme özelliği eklendi. Model dokümantasyonuna düzenleme yapıldı.

8817


Sistem Parametrelerine (sis0100) Proje Kodu Zorunlu Alanı Eklendi.

Teklif, Sipariş, Fatura, Malzeme Fişi, Cari Hesap Fişi, Kasa Fişi, Banka Fişi ve Çek-Senet Bordro Listesi ekranlarında Proje Kodu zorunluluğu kontrolleri düzenlendi ve zorunlu olması durumunda ilgili uyarıların verilmesi sağlandı.


Sistem Parametrelerinde Muhasebe Fişine Zorunlu Alanlar Eklendi.

Muhasebe fişi girerken kalemlerde Belge Tarihi girildiyse (muh.03.15) parametresi ile Belge No zorunluluğu parametrik yapıldı.
Muhasebe fişi eklenirken yeni eklenen parametreyle Belge Tarihi, Belge No girildiyse Belge Türü zorunluluğunun kontrol edilebilmesi sağlandı.
Muhasebe fişi kaydederken kontrollerin tümü e-defter kullanıcıları için yeni eklenen parametreye dahil edildi.
Kontroller, teklif içerisine alındı. e-defter öncesi kullanılan kontrol ise eski haline getirildi.

8854


Kayıt Numara Şablonu (sis0301) Tanımlarında Servis Hizmet Yönetimi için Servis Formu-Fiş No, Servis Formu-Belge No Alanı Eklendi.

Mevcut kayıt numara şablonlarındaki Servis Formu – Belge No ve Servis Formu – Fiş No alanlarına ek “SHY – Servis Formu – Fiş No” ve “SHY – Servis Formu – Belge No” alanları eklendi.

8892


Muhtasar Beyannamesi (muh3012a) Raporuna Yeni Alanlar Eklendi.

“Muhtasar Beyannamesi” raporuna “İşyeri Bilgileri” ile “İşyeri Çalışan Bilgileri” detay satırları eklendi ve tasarımı yapıldı. “Mülkiyetsiz” yazımı “Mükellefiyetsiz Şube” olarak düzeltildi.

8921-1

8921-2


Görüşme ile Teklif Arasında Bağlantı Kuruldu.

Teklif ve Siparişler üzerinde görüşme kaydı girilebilmesi sağlandı.

9027


Verilen Teklif Performans Raporu Eklendi.

Teklif performans raporu hazırlandı.

9029-1

9029-2


Görev Süreçlerine Öntanımlı Bilgisi Ataması Sağlandı.

Görev süreçlerine öntanımlı Departman ve Kullanıcılar bilgisi eklenebilmesi sağlandı. Önceki kullanıcı işlemlerinde problem olmaması için Departman ve Kullanıcılar boşsa herhangi bir işlem yapılmaması sağlandı.

9030


Muhtasar Beyannamesi Vergiye Tabi İşlemlerdeki Ödeme Türleri Güncellendi.

Muhtasar Beyannamesi- Vergiye Tabi İşlemler-tablo 1 Matrah ve Vergi Bildirimi alanına

023 Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)
043 Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md .5/b) kiralaması
233 KVK 30 /smk Sinai Mülkiyet Hakkı (KVK Md.5/b)

ödeme tür kodları eklenmiştir.

9042


Görüşme Notlarına İlave Özellikler Eklendi.

Görüşme notlarına kategori atayabilme ve konu girebilme sağlandı. Liste üzerinde görev, fırsat, servis formu açabilme sağlandı.
Görüşme notlarının takvime eklenebilmesi sağlandı.
Görüşme notları ekranı dialog içinde değilde, ekran içinde açılması sağlandı.
Görüşme listesi ekranından görev eklendiğinde listenin tazelenmesi sağlandı.

9048


Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) Versiyon Güncellemesi ve Değişiklikleri Yapıldı.

Geçiçi gelir beyannamesine sinai mülkiyet ekranı hazırlandı, versiyon güncellendi. Genel orana tabi geçici vergi alanının kvk32 alanları doldurulmasa da gelmesi sağlandı. Orana hesaplanan geçiçi vergi hesabı güncellendi. İndirim tablosundaki türlerin sırası güncellendi.


Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) Versiyon Güncellemesi ve Değişiklikleri Yapıldı.

Geçici kurumlar vergisi beyannamesine zarar olsa dahi indirilecekler tablosu eklendi, sınai mülkiyet haklarında istisna ekranı eklendi. Versiyon yükseltildi. Beyanname parametrelerinde, listeye eklendi, damga vergisi güncellendi. Sınai mülkiyet kodlarının hatası düzeltildi.


Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Değişiklik Yapıldı.

Aylık prim ve hizmet belgesinde ilk satır haricindeki sayfalarda kayıt sayısı 25 yapıldı.

BİLGİ AL