İçindekiler

Doluluk Grafiği Ekranına <ote1900> Yeni Parametre Eklendi.

Doluluk Grafiği <ote1900> ekranının parametre alanına, “Otel Blok” adlı yeni parametre eklendi.


Muhasebe Modülü Olmadan da Masraf Merkezinin Zorunlu Olması Sağlandı.

Muhasebe modülü olmayan sunucularda da Masraf Merkezi kullanımı için, Sistem Parametreleri <sis0100>’ndeki “Zorunlu Alanlar” parametrelerinden scf.51.36, scf.51.37, scf.51.38 ve scf.51.39 nolu parametrelerin çalışması sağlandı.


Cari, Muhasebe, Banka, Kasa ve Malzeme Hareketlerine Yeni Alanlar Eklendi.

Kasa Hareketleri <scf3010>, Banka Hareketleri <bcs1010>, Muhasebe Hesap Hareketleri <muh1010> ve Cari Hesap Hareketleri <scf1110> ekranlarına “Devir Bakiye” kolonu eklendi. Malzeme Hareketleri <scf2110> kolonu eklendi. Bu kolonda miktarların kümülaif toplamları yer almaktadır.


Yazdırılan Faturalar da E-Fatura Kontrolü Eklendi.

Kesilmiş faturalarda, listeden yazdırılmak istenen faturanın E-Fatura olup olmadığını, Fatura Listesi<scf2220> ekranında [Shift+F8 Hızlı Yazdır] butonunda ve Kasa Fişleri Listesi <scf3100> ekranında [F8 Yazdır] butonunda kontrolü sağlandı ve E-Fatura değilse uyarı vermesi sağlandı.


Malzeme Etiket / Barkod Basımı <etk1202> Barkod Alanlarına Yeni Alan Eklendi.

Malzeme Etiket / Barkod basımındaki <etk1202> barkod için, alan seçme bölümüne “Belge No” alanı eklendi.


Cari Hesap Fiş Listesi <scf1300> ve Hizmet Hareketleri <scf2810> Ekranlarında Şube Yetkisi Getirildi.

Cari Hesap Fiş Listesi <scf1300> ve Hizmet Hareketleri <scf2810> ekranlarında, şube hareket yetkisi vermek için, kullanıcının şube depolarında “Hareket Yetkisi” olması gerekmektedir. Cari Hesap Ekstresi<scf1110a> ve Hizmet Ekstresi <scf2810a> raporlari için de şube yetkilendirmesi eklendi.


Demirbaş Faturalarının Demirbaş Modülü İle Entegrasyonu Eklendi.

Fatura <scf2201> ekranında, fatura kalemlerine “Demirbaş” kolonu eklendi. Burada “Evet” işaretlenen ürünler için sistem fatura kayıt edildikten sonra Demirbaş kartı ve amortisman girişi için diğer ekrana geçiş yaparak, faturaya bağlı kartların oluşması sağlandı. Fatura girişi sırasında demişbaş tanıtımı otomatik oluşturulur hale getirildi.

Ayrıntılı dokümana ulaşmak için tıklayınız.


Rapor Tasarımında Sayısal ve Sayısal Formül Alanlarına Yeni Özellik Eklendi.

Yurtdışı standartları için sayısal alanlarda ondalık ve binlik ayıracının ülke formatına göre seçim yapılması için “Sayısal Formül” ve “Sayısal” alanlara “Ondalık” ve “Binlik” olarak iki yeni seçenekler eklendi.


Fatura <scf2201> ve Bağlı İrsaliyelere Dış Ticaret Güncellemesi Eklendi.

Dış ticarete bağlanmadan kesilmiş faturalarda <scf2201>, kullanıcı tarafından yapılan güncellenme ile ithalat veya ihracat atamasının otomatik olarak bağlı olan irsaliyeye de atanması özelliği eklendi.


Malzeme Fişleri <scf2201> İçerisinden, Sair Çıkış Fişine Karşılık Sair Giriş Fişi Oluşturma Eklendi.

Malzeme Fişleri <scf2201> içerisinden oluşturulan Sair Çıkış fişinin giriş fişi olmaması durumuna karşılık, Sair Çıkış ile aynı kalemlerden oluşan otomatik Sair Giriş fişi oluşturabilme özelliği ve bunun kullanımını seçime bağlamak için Sistem Parametreleri <sis0100> içerisine, scf.07.06 nolu “Malzeme Fişi Karşılık” parametresi eklendi.


Çek Banka Tahsilindeki Döviz Farkları İçin Kur Farkı Fişi Seçeneği Eklendi.

Çek-senet tahsilat aşamasında işlem günü kuruna göre döviz farkı oluşabilmektedir. Bu durumda, tahsilattan hemen sonra döviz farkı için Cari Kur Farkı fişi oluşturarak, farkın cari döviz bakiyesinde görüntülenmesini sağlandı.

Ayrıntılı dokümana ulaşmak için tıklayınız.


Firma Geneli İçin Tanımlanmış Kampanya <scf2610>’ya Şubedeki Miktar Kadar Barkod Basımı <etk1202> Özelliği Eklendi.

Şube tipi, Genel olarak tanımlanan Kampanya <scf2610>’ ya barkod basılmak istenildiğinde [F12 Diğer] menülerinden “Barkod Bas” ile Barkod Basım <etk1202> ekranında gidilip, hangi şube seçilirse o şubeye ait miktarların gelmesi sağlandı.


Restoran Modülünde, Gruplara Göre Farklı Yazıcılar Tek Sipariş Fişini Birden Fazla Çıktısı Yollayabilme Eklendi.

Restoran Modülünde, Restoran Yazıcı Ayarları <rst4101> ekranında Stok Kodu, Menü Grubu ve/veya Özel Kodu alanlarına filtre verildiğinde bu gruplara ait ürünlerden tek masadan sipariş verilirse bile filtre grubuna göre farklı fişlerde çıkması sağlandı. Bu şekilde birden fazla mutfağı olan restoranlara ürün grubuna göre tek siparişin, eş zamanlı olarak dağıtılabilmesi sağlandı.


Satışa Göre Sipariş Tahminleme ve Hazırlama <scf6210> Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Satışa göre Sipariş Tahminleme ve Hazırlama <scf6210> ekranında Marka’ya göre de filtereleme yapılabilmesi için “Marka” alanı eklendi.


Kampanya <scf2611>’da Barkodlu Girişlerde Stok Kontrolü Eklendi.

Kampanya <scf2611> girişinde barkod okutulduğunda aynı stok daha önce eklenmiş ise uyarı vermesi sağlandı.


Servis Formu <shy1000> İrsaliye Numarası Atanması Parametreye Bağlandı.

Servis Formu <shy1000> ekranından oluşturulan irsaliyelerde ve faturalarda, İrsaliye Numarası’nın yazılıp yazılmaması Sistem Parametreleri <sis0100>’nden shy.01.10 parametresine bağlandı.


Genel Analiz <scf2990 > Ekranında Gruplamalara Yeni Alan Eklendi.

Genel Analiz <scf2990 > ekranında gruplamalara “Çeyrek” parametresi eklendi.


Cari Kart <scf1101> İlçe Bilgilerinin Listeden Seçilmesi Eklendi.

Cari Kart <scf1101> ekranında daha önce eklenmiş şehir bilgisi varsa, o şehre ait ilçe listesinin plaka numarası filtrelemesi ile getirilmesi sağlandı.


Nakit Akış Raporu <scf9013a>’na Yeni Parametre Eklendi.

Nakit Akış Raporu <scf9013a>’na banka kredilerinin “Taksit Ödemesi” parametreleri eklendi.


Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) <muh3013> ve (Kurum) <muh3017>’de Versiyon Yükseltildi.

Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) <muh3013> ve Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum) <muh3017> ekranlarında;

  • Versiyon 13’e yükseltildi.
  • “Ekler” sekmesinde bulunan “SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU” alanı beyannameden çıkarıldı.

TSİF Ayrıntılı Listelerine ve TSİF Kalem Listesi Tasarımlarına Yeni Kolon Eklendi.

Teklif <scf2510>, Sipariş <scf2270>, İrsaliye <scf2510> ve Fatura <scf2510> ayrıntılı listelerinin kolonlarına ve Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura kalemleri listesi raporlarının tasarımlarına yeni olarak “Son birim fiyatı (Fiş Dövizi)” kolonu eklendi.


Faturalarda, Tevkifat Türü Kontrolü İçin Parametre Eklendi.

Tevkifatlı işlemlerde, tevkifat kontrolünün fatura toplamına göre de yapılabilmesi için Sistem Parametreleri <sis0100>’ne yeni scf.11.39 parametresi eklendi.


KDV 1 ve KDV 2 Beyanname Versiyon Yükseltildi.

  • KDV 1 Beyanname versiyonu KDV_24 olarak yükseltildi.
  • KDV 2 Beyanname versiyonu KDV2_8 olarak yükseltildi.

E-Faturalara, KDV Oranlarına Göre Rapor Eklendi.

E-Fatura Listesi <efa1000a> raporu eklendi. Bu raporda, KDV oranı gruplarına göre Ara Toplam, Genel Toplam ve Matrah bilgilerinin görüntülenebileceği gelen ve giden e-faturaların raporlarının alınması sağlandı.


Rapor Satır Alanlarındaki Formüllere Listelerin Eklenebilmesi Sağlandı.

Tüm rapor tasarımlarının içerisinde, satır alanlarının içerisine eklenen sayısal formül alanının formülü oluştururken liste alanlarının kullanımı sisteme eklendi.


E-Fatura ve E-Arşiv Faturalarında Dövizli Tutar Eklendi.

Sistem Parametreleri <sis0100>’ne efa.01.01-06 parametrelerine [netyaziiledoviz] yazilabilmesi eklendi. Oluşturulan XML döviz tutarı EUR, GBP, USD ise ilgili çevirmeyi yaparak yazıyor. Bunların dışında, standart olarak TL cinsinden yazıyor.


Teminat Çek ve Senetlerinin Takibi Eklendi.

Çek-senet teminat geliştirmesi yapıldı. Teminat girilen çek-senetlerin cari bakiyesinde öntanımlı görünmemesi ve istenirse dahil edilebilmesi eklendi. Muhasebeleşmesi de eklendi.

Ayrıntılı dokümana ulaşmak için tıklayınız.


Senetler İçin Yeni Muhasebe Bağlantı Kodu Eklendi.

Muhasebe Bağlantı Kodu <muh2000> listesine, senet protestosu durumunda banka kaydının oluşması için yeni muhasebe bağlantı kodu eklendi.


BES Tutarı Küsüratların Dikkate Alınmaması Sağlandı.

Hesaplanan BES priminin, virgülden sonraki küsürat kısmının dikkate alınmaması sağlandı.


Banka Hesapları <bcs1001> Ekranına ve Bank Hesap Listesi <bcs1001a> Raporuna Dinamik Alanı Kullanımı Eklendi.

Banka Hesapları <bcs1001> ekranına ve Bank Hesap Listesi <bcs1001a> raporuna dinamik alanı kullanımı eklendi. Bank Hesap Listesi <bcs1001a> raporundaki takas çekleri ve tahsil/teminat çek/senet olarak ayrıldı.


Genel Analiz <scf2990>’e Banka Fişi Türüne Fiş Özel Kodu Eklendi.

Genel Analiz <scf2990> üzerinden banka kartları mevduat veya kredi tiplerine göre olan fişlerin gruplayarak analiz alınması için banka fişi analizlerinde Fiş Özel Kodu alanı eklendi.


Genel Analiz <scf2990> Ekranında Sağ Toplam Alınması Sağlandı.

Genel Analiz <scf2990> ekranında Alt Toplam gibi, satırlarında en sağ tarafta yan toplam alınması için “Yan İşlem” içerisinde “Toplam Al” ve “Ortalama Al” olarak iki hesaplama eklendi.


Fatura XML Aktarımına Kargo Bilgileri Eklendi.

Fatura XML aktarımı içeriğine, “Kargo Firması” ve “Kargo Gönderi Fişi” bilgileri eklenerek, aktarılması sağlandı.

BİLGİ AL