Departman Tahakkuk Özeti [per9019a] Raporu Satır Alanı Eklendi.

Departman Tahakkuk Özeti [per9019a] raporu tasarımı, satır alanlarına “Mahsup Edilecek A.G.İ.” eklendi.

9870


Kasa Fiş Numarası Kontrolü İçin Parametre Eklendi.

Farklı kullanıcılarla kasa fişleri ekranından fatura girişi yapıyor; kasa fişleri ve satış faturası fiş numaraları, kasa fiş numaraları toplu numara güncellense de birden fazla kullanıcı aynı anda aynı ekranı kullanarak kasa faturası eklediği için, mükerrerlik devam ediyordu. Sisteme parametre eklenip, Kasa Fiş Numarası Kontrolü sağlandı. Farklı fiş ve evraklar için de sistem genelinde parametrelere fiş numarası kontrolü eklendi.

9891


Hizmet Ekstresine [scf2810A] Faturalanmamış İrsaliyeler Dahil Edildi.

Hizmet ekstresine [scf2810a] faturalanmamış irsaliyelerin dahil edilmesi parametrik olarak sağlandı.

9899


Personel Bordro Listesi [per9030a] Raporuna Alan Eklendi.

Personel Bordro Listesi Dökümü [per9030a] raporunda, satır alanlarına “Toplam İşveren Maliyeti” alanı eklendi.

6812


Faturaya İrsaliye Numarası Alanı Eklendi.

Fatura eklerken oluşan irsaliyenin numarasını girebilmek için “Diğer” tabına irsaliye numarası alanı eklendi. Aktarımlarda giriş yapılmaması için kontrol eklendi.

7441


Genel Analiz Ekranında, Raporlama Dövizine Göre Tutar Eklendi.

Genel Analiz[scf2990] ekranındaki parametrelere raporlama dövizi eklendi. Proje fişine, raporlama dövizi alanı eklendi, genel analiz ekranındaki raporlama dövizi kolonları eklendi. Otomatik oluşan proje fişlerinde raporlama dövizininde gelmesi sağlandı. Genel analizde gruplama seçeneklerine “Malzeme Fişi için Fiş Dövizi”nin adı “Raporlama Dövizi” olarak değiştirildi, proje analizine de raporlama dövizi eklendi.

9480


Muhasebe Bağlantı Kod Listesi [muh2000], Kdv Bağlantı Kodlarına Yeni Seçenekler Eklendi.

Satış tevkifatının muhasebeleşmesinde karşılık hesaplarının geleceği şekilde ayrı muhasebe hesaplarına bağlanabilmesi sağlandı. Ayrıca mevcut müşteri entegrasyonlarında problem yaşanmasın diye özel parametre eklendi.

9503


Cari Hesap Fişleri, Kasa Fişleri, Banka İşlemleri, Çek-Senet, Malzeme Fişlerinin Otomatik Muhasebeleşme Parametresi Eklendi.

Cari hesap fişleri, kasa fişleri, banka işlemleri, çek – senet bordrosu, malzeme fişi türlerinden biri kaydedildikten sonra otomatik muhasebeleşmesi sağlandı. Otomatik muhasebeleşme işlem türüne göre parametrelere bağlandı.

9701


Fatura Listesi [scf2220] Ekranında, Kolonlara E-Fatura Kolonu Eklendi.

Fatura listesine [scf2220] e-fatura kontrolü eklendi. İnternet faturası için kargo tarihinin otomatik gelmesi sağlandı. Sipariş faturalanırken parametrik olarak e-arşiv internetin gelmesi ve yine parametrik olarak sipariş tarihinin ödeme tarihi olması sağlandı. Sipariş faturalama sırasında gönderim tarihi bugün gelmesi sağlandı.

9729


Hizmet Özel Kod İsimlerinin Değiştirilebilmesi Sağlandı.

Hizmet kartlarında yer alan Özel Kod 1-5 alanlarının isimlerinin değiştirilebilmesi sağlandı.

9773


Malzeme Fişlerinde Kampanya Uygulama Eklendi.

Malzeme Fişlerinde kampanyalara göre fiyat getirebilmek için “Malzeme Fişleri” türünde yeni bir kampanya türü eklendi. İstenilen malzeme fiş türüne göre fiyat getirilebiliyor. Depo Transfer Fişi için kampanyadaki şubenin giriş şubesi olarak mı yoksa çıkış şubesi olarak çalışacağını belirlemek için yeni bir sistem parametresi[scf.18.14] eklendi. Malzeme Fiş Kampanyalarında indirim olduğunda satırda indirim alanı olmadığı için fiyata direk uygulanması sağlandı. Depo sayım sonucu malzeme fişi oluştururken fiyat seçim alanına Kampanya Fiyatları seçeneği eklendi. Bu seçim durumunda ilgili malzeme fişi için girilmiş olan kampanya fiyatlarının çalışması sağlandı. Malzeme Fişleri için kampanya girişlerinde kdv seçeneğinin Dahil seçilememesi ve Hariç gelmesi sağlandı.

9785 9785-2


Toplu İşlem [scf4800]de Fatura İçin Toplu Muafiyet Kodu Atanması Sağlandı.

Toplu işlem [scf4800] ekranında gelen “E-Fatura ve E-Arşiv” alanı içerisinde muafiyet kodu eklendi, e-fatura muafiyet durumları toplu seçilebilmesi sağlandı.

9797


Kasa Fişi İçerisinde [F8 Kaydet&Yazdır&Yeni] Alanı Düzenlendi.

Kasa fişi içerisinde fiş Kaydet&Yazdır&Yeni butonuna tıkladığımızda yazdırma işlemi yapması sağlandı.


Öntanımlı Yetki Kodları Seviyelendirilmesi Düzenlendi.

Teklif ve Sipariş faturalanırken teklif ve siparişin yetki kodunun kullanıcının öntanımlı irsaliye ve faturalardaki yetki kodunu ezmesi sağlandı. Aynı şekilde, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Fiş aktarımlarında da seviye düzenlemeleri sağlandı.


Parametresi “Kaydetme Fiş Yazdırılsın” iken [Shift+F2 Kaydet & Yeni] ile Kaydedilen Muhasebe Fişleri Yazdırılması Sağlandı.

“Muh.03.09 Kaydetme Esnasında Muhasebe Fişi Yazdırılsın mı?” parametresi “Evet” iken [Shift+F2] Kaydet & Yeni seçeneği ile kaydedilen muhasebe fişi yazdırılabilmesi sağlandı.


Beyanname Versiyonu MUH_28 Yapıldı, Muhasebe için İş Yeri Bilgileri Düzenlendi.

Şube kartına iş yeri bilgisi olarak, yeni alanlar eklendi, yeni eklenen alanların muhtasar beyannamesindeki işyeri bilgileri tablosunda gelmesi sağlandı.

BİLGİ AL