Stok Kartı İçerisindeki Tüm Fiyat Alanları Zorunlu Yapılabilir Hale Getirildi.

Stok kartı fiyatları ile ilgili olarak Stok Kart 1-5 arası fiyat alanları parametrelerden zorunlu yapılabiliyordu. Yeni çalışma ile stok kart 6-10 arası fiyat alanları da zorunlu yapılabilir hale getirildi.

7658-Fiyat Zorunlu

7658-Fiyat Zorunlu


 

Malzeme Fişi Yazdırma İşleminde “Aynı Fiyatlı Kalemleri Tek Satır Olarak Bas” Özelliği Eklendi.

Malzeme Fişi(scf2701A) ekranına parametre bölümüne Fatura ve İrsaliye de olduğu gibi “Aynı Fiyatlı Kalemleri Tek Satır Olarak Bas” seçeneği eklendi.

7706-Aynı Satırda Bas


 

Masraf Merkezi Ekstresine Cari Bilgileri Eklendi.

Masraf Merkezi(muh1110a) Ekstresi, raporu satır alanlarına Cari Kod ve Cari Ünvan alanları eklendi.

 


 

Restoranda Hesap Fişi Yazdırma/Yazdırmama Seçeneği Eklendi.

Restoranda, kasaya gelen müşteriye hesap fişi yazdırmama, masaya hesap isteyen müşteriye ise hesap fişi yazdırma yapılabilmektedir. Masa Hesap fişi yazdırma işlemi kullanıcının seçimine bağlı hale getirildi.

8103-Hesap Fişsiz


 

Restoran Modülünde İsteklere Göre Düzenleme Yapıldı.

Restoranda, iptal edilmiş siparişlerin faturalanmaması sağlandı.

Faturalanan siparişlerin değişmemesi sağlandı.

Genel Analiz’de restoran siparişlerine menü grubu eklendi.

Toplu Numara Güncelleme ekranında işlem türü kısmına Restoran Fiş No ve Servis Yönetimi’ndeki Fiş No numaralarının toplu güncellenmesi sağlandı.

Z Raporunda ödeme analizinde ödeme planı isimlerinin gösterilebilmesi eklendi.

8322-Restoran

8322-Restoran

8322-Restoran

 


 

Yevmiye Defteri Rapor Tasarıma Belge No Eklendi.

Yevmiye Defteri Raporu(muh9000a) tasarımında satır alanlarına işlem belge no eklendi.

8324-Yevmiye Belge No


 

Sipariş Formu Tasarımına Cari ve Masa Bilgisi Eklendi.

Sipariş formu tasarımı (RST1000A) ekranına cari kodu, ünvanı ve masa notu eklendi.

Sipariş formu


 

Ödeme Planında, Artı Taksit için Min Alt Tutar Eklendi.

Ödeme planında, örn “100 TL ve üstüne +3 Taksit” gibi bir tanımlama yapılması için alan eklendi.

8410-Artı Taksit


 

Arge Kanunu’nda Kısmi Çalışma için E-Bildirge’de Kalan Gün 5510 Kanuna Göre Gösterilmesi Düzenlendi.

Personel 20 gün Arge, 10 gün normal çalışırsa E-Bildirge’de iki satırda da çıkması sağlandı.

 


 

Stok Listesi’ne Ana Birim Desi Alanı Eklendi.

Stok-Malzeme Listesi’ne ve Stok-Malzeme Listesi(SCF2300B) Raporuna ana birim desi alanı eklendi.

8412-Desi Kolonu


 

Z Raporu Tasarımının Rapor Alanlarına Toplam İndirim Alanı Eklendi.

Z raporunun, sadece ödeme analiz detayı almak için, bu tasarımda rapor alanları içerisine “Toplam İndirim” alanı eklendi ve formülde kullanımı sağlandı.

Z Raporu Tasarımı


 

Fatura Listesi Alanlarına Vergi ve TC Kimlik No Alanları Eklendi.

Fatura Listesi(scf2220), alanlarına vergi dairesi, vergi numarası, TC kimlik numarası alanları eklendi.

Fatura VD VNo TC


 

Muhtasar Beyannamesi Güncellendi.

Muhtasar Beyannamesinde, Ekler Kısmında, İşyeri/İşçi Bilgileri Sekmesi Eklendi. Versiyonu yükseltildi.

Muhtasar beyannamesi tasarımı

Muhtasar beyannamesi tasarımı


 

Kdv1 Beyannamesi Güncellendi.

Versiyonu yükseltildi. İhraç Kaydıyla Teslimler kısmında alttaki eklenen alanlar;

1- Yurtiçi ve Yurtdışı KDV ödenmeksizin temin edilen mallar için ödenmeyen KDV,

2- İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV

 


 

Fatura da Kullanılan Kalemin Dinamik Alanları E-fatura’ya Tasarım Olarak Eklendi.

Fatura da kullanılan fatura kalemi dinamik alanları E-fatura’ya tasarım olarak eklendi.

 


 

Gelir-Gider Raporu Hazırlandı.

Yönetim analiz ekranında “Giderler-Kar zarar” sekmesinde tablodaki bilgileri raporu eklendi.

Yönetim Analiz Ekranı


 

Dia Magento Modülü’nde Kapıda Ödeme Tahsilat Yöntemi Eklendi.

Dia içerisinden virmanlı olarak oluşturulan Ödeme Planı ile Magento da Nakit ve Kredi Kartlı ödeme seçenekleri de tahsilat yöntemlerine eklendi.

ödeme yöntemi

BİLGİ AL