İçindekiler

Cari Hesap Mutabakat Formunda Birden Fazla Cari için Tek Bir Mutabakat Formu Oluşturulabilmesi Sağlandı.

Cari Hesap Mutabakat Formu nda “Cari Bakiyeleri Birleştir” parametresi eklendi. Bu parametre seçimi ile aktif olan çoklu seçim alanının, birden fazla cari hesap seçimi ile tek bir mutabakat formu oluşturuldu. Bu şekilde rapor alındığında ilk seçilen cari kartın bilgileri getirilirken, seçilen tüm carilerin bakiye toplamının raporda gösterimi sağlandı.


Banka Fişlerine ve Cari Hesap Fişlerine Proje Kodu Alanı Eklendi.

Cari Hesap Fişleri ve Banka Fişleri genel sekmesine “Proje Kodu” alanı eklendi. Proje Kodu’nun satırlara set edilmesi ve listelerde kolonlar alanlarına eklenerek filtrelenebilmesi sağlandı.


Ayrıntılı Sipariş Listesi Dinamik Kolonlarına Rezervasyon Stoğu ile İlgili Kolonların Gelmesi Sağlandı.

Ayrıntılı Sipariş Listesi <scf2270> Dinamik kolonlarına rezervasyon stoğu ile ilgili kolonların gelmesi sağlandı. Böylece rezerve edilmiş stok kartına ait bilgilerin kolonları oluşturularak listelerde filtrelemeler yapılabilmesi sağlandı.


Sipariş, Fatura gibi Ekranların Ayrıntılı Listelerine Dinamik Kolon Modellemesinde Cari Kart Model Alanları Eklendi.

Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura gibi fişlerin ayrıntılı listelerine dinamik kolon modellemesinde cari kart model alanları eklendi.


Ödeme Planına Bağlı Olarak Oluşan Virman Fişi Tarihinin Parametrik Olarak Ayarlanması Sağlandı.

Ödeme planı sonucu oluşan virman fişlerinin tarihleri için Sistem Parametrelerine “Ödeme planına bağlı oluşan virman fişinin tarihi işlem tarihi mi olsun? (scf.08.02) ” parametresi eklendi. Bu şekilde fiş tarihinin işlem tarihi veya vade tarihi olması gerektiği kullanıcının ayarlayabilir hale gelmesi sağlandı.


Satışa Göre Sipariş Tahminleme Raporuna Stok Asgari ve Azami Miktarları Kolonları Eklendi.

Satışa göre sipariş tahminleme ve hazırlama raporu kolonlar alanına stok asgari ve azami miktar kolonları eklendi. Böylece sipariş tahmini gerçekleştirip sipariş oluşturma aşamasında kullanıcının stok kartlarına girilen asgari ve azami miktarlarına göre kontrolünü gerçekleştirilebilmesi sağlandı.


Toplu İşlem Ekranına Cari Kart Vergi No ve TC Kimlik No Alanları Eklendi.

Toplu İşlem Ekranı kolonlar alanına Cari Kart Vergi No ve TC Kimlik No alanları eklendi. Bu alanlar ile Örneğin; e-Arşiv ve e-Fatura oluşturuken Vergi No ve TC Kimlik No olanlara göre filtrelendirip işlem yapabilme sağlandı.


Tablo Dinamik Kolonlarda Text ve Sayı Formüllerinde Alanların Oluşturulması Sağlandı.

Tablolara dinamik sayısal formül ve text formül kolonları eklenmesi sağlandı. Tablo dinamik kolonlar listesinden veya ilgili listelerin kolonlarında bulunan Tablo Dinamik Kolon ile Sayı ve Text türünde yeni bir kolon oluşturulabilmektedir. Burada istenirse koşul da tanımlanabilmektedir.


Rehber Kartında Yeni Güncellemeler Yapıldı.

Rehber Kart Listesi kolonlar alanında oluşturulan dinamik alanların gelmesi sağlandı.
Rehber kartında bulunan özel kod alanları için isim değiştirmesi sağlandı. Sistem parametrelerine isimlendirilecek Özel Kodların parametreleri (sis.07.01, sis.07.02, sis.07.03, sis.07.04, sis.07.05) eklendi.
Rehber kartında bulunan Özel Kodların Zorunlu hale gelmesi sağlandı. Sistem parametrelerine zorunlu hale getirilecek Özel Kodların parametreleri (sis.08.01, sis.08.02, sis.08.03, sis.08.04, sis.08.05) eklendi.
Rehber kartı özel kod alanları, dinamik alanların, Cari Kartında ve Potansiyel Müşteri listesinde Yetkililer sekmesi içersinde gösterilmesi sağlandı.


Depo Giren Çıkan Raporu Tasarıma Stok Model Alanı Eklendi.

Depo Giren Çıkan raporu tasarımının satır alanlarına stok model alanı eklendi. Raporda Stok ile ilgili verilerin rapor tasarımına eklenmesi sağlandı.


Sayım Analizi Raporuna Saat Parametresi Eklendi.

Sayım Analizi Raporu <scf2361a>’na saat girilebilmesi ve bu girilen saate göre sayım öncesi miktar hesabı yapılabilmesi sağlandı. Raporda saat parametresini kullanabilmek için sistem parametrelerine “Sayım Analizi Raporunda saat girilebilsin mi? (scf.28.01)” parametresi eklendi.


Seri Listesi Raporuna “Alış ve Satış Fatura Özel Kod 1” Alanları Eklendi.

Seri Listesi raporu filtrelerine ve rapor tasarımında bulunan satır alanlarına Alış-Satış Fatura Özel Kod 1 alanları eklendi. Daha önceden bulunan ve adı Özel Kod 1 olan, stok kartına ait özel kodun satılardaki ve filtrelerdeki adı Stok Özel Kod 1 olarak değiştirildi.


Servis Formundaki Malzeme/Hizmet Fiyatlarının Cariye Tanımlı Fiyata Göre Gelmesi Sağlandı.

Servis formu <shy1001>’nda, Kullanılan malzeme ve hizmet sekmesinde seçilen malzeme veya hizmet fiyatlarının cariye tanımlı fiyat varsa ilgili fiyata göre getirilmesi sağlandı.


e-Fatura Tarihinden Daha Eski Tarihli e-Fatura Kesilmemesi İçin Parametre Eklendi.

Son e-Fatura tarihinden daha eski tarihli bir e-Fatura kesiliyorsa Sistem Parametrelerine “Efatura tarihinden daha önce bir Efatura oluşturulmuş ise kontrol yapılsın mı? (scf.29.01)” parametresi eklendi. Bu parametre ile son oluşturulan e-Fatura öncesinde e-Fatura oluşturulmaması sağlandı.


Personel Yönetimi 2018 Yılı Asgari Ücret ve SGK Parametreleri Güncellendi.

Personel Yönetimi 2018 yılı Asgari ücretin Vergi ve SGK parametrelerinin güncellenmesi sağlandı. İlgili parametrelere Sistem Parametreleri ekranından (gen.muh.04.11, gen.muh.04.12, gen.muh.04.13, gen.muh.04.14) ulaşılabilir.


687 Sayılı Kanuna Göre Puantajı Yapılan Personelin Bodro Listesinde SGK Prim ve İşsizlik Oranının Ayrı Hesaplanması Sağlandı.

Personel Yönetimi 687 sayılı Kanuna göre girişi yapılan personelin Bordro Listesi Dökümü ‘nde SGK prim ve İşsizlik oranının ayrı hesaplanması sağlandı. Rapor tasarımının satır alanlarına “687 Sayılı Kanundan Doğan Prim İndirim Tutarı ve İşsizlik İndirim Tutarı” alanları eklendi. Aynı zamanda Rapor Toplamı sütun alanlarına da ilgili alanlar eklendi.


Restoran Yönetiminde Yeni Düzenlemeler Yapıldı.

Restoran Yönetimi Sistem parametrelerine “Kişi sayısı girmek zorunlu olsun mu? (rst.02.47)” parametresi eklendi. Restoran Satış ekranında kişi sayısının zorunlu olarak girilebilmesi sağlandı. Menü işlemi sağlarken sağ üstte kişi sayısının görünmesi sağlandı.
Restoran Satış ekranında tıklanan masanın seçili görünmesi sağlandı.
Restoran Yönetimi Z Raporu default tasarımı güncellendi. Tasarıma Açık Masa / Kapalı Masa Kişi sayılarının gelmesi sağlandı.
Masa Hesap Fişi raporu güncellendi. Miktarların küsuratlı gelmesi ve “-” ürünse isminin başında her zaman “-” yazması sağlandı.


Restoran Yönetimi Küsüratlı İade Yapılabilmesi Sağlandı.

Restoran Yönetiminde ürün iade işleminin küsüratlı da çalışabilmesi sağlandı. Küsüratlı iade işleminde Restoran Satış Ekranında bulunun Satır Sil işlemi ile iade işleminin gerçekleştirilebilmesi sağlandı.


Restoran Yönetimi Tahsilat Ekranında Nakit Butonlarının Ayarlanabilmesi Sağlandı.

Restoran Yönetimi Tahsilat ekranında yer alan nakit butonlarının Sistem parametrelerine eklenen “Tahsilat Ekranında Nakit Butonu Gelsin Mi? “(rst.02.46) parametresi ile ayarlanabilmesi sağlandı.


Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmaz.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

BİLGİ AL