İçindekiler

Devirden Gelen Çeklerde Borçlu Cari Hesabın Getirilmesi Sağlandı.

Devirden gelen çeklerde, Bordro yazdırınca en son hangi firmaya göre ciro yapıldıysa ya da çek hangi firmaya iade edildiyse borçlu kısmına o firma isimlerini gelmesi sağlandı.


Çek-Senet Bordrosundaki Açıklamaların Banka Fişine Gelmesi Sağlandı.

Çek yada Çeklerin Bankada Tahsil işleminde Bordro açıklamalarına yazılan açıklamaların Banka Fişi açıklamasına gelmesi sağlandı.


Çek-Senet Raporları Filtrelerine Cari Kart Seçimi Eklendi.

Müşteri Çek-Senetleri Listesi ve Kendi Çek-Senetlerimiz Listesi raporları filtrelerine Cari Hesap Kartını seçebilmek için Cari Kart Listesi açılarak buradan seçim yapılması özelliği eklendi.


Cari ve Hizmet İşlemlerine Şube Seçimi Eklenerek Yetkilendirilmesi Sağlandı.

Hizmet Hareketleri <scf2810>, Cari Hesap Fiş Listesi <scf1300>  ve Cari Hesap Ekstresi <scf1110a> ekranına Şube seçimi eklenerek ve kullanıcının yetkisi olmayan şubedeki Hizmet Hareketlerini, Cari Hesap Fişlerini ve Cari Hesap Ekstresini görmesi engellendi.


B2BC Versiyon 2’de E-Posta Ayarlarına Banka Iban Alanı Eklendi.

Admin Panel içerisinde yer alan menülerden Ayarlar> E-posta Ayarları> Sipariş Havale E-Posta alanındaki içeriğin, siparişe göre dinamik olarak üretilmesi için eklenmiş etiketlerden “Havale Yapılan Banka Hesabı: {_bankaadi_}” etiketine, içerik bilgi olarak Banka Iban / Hesap No bilgileri eklendi.


Banka Kredileri Tanımı’na, “Devir” Kontrolü Eklendi.

Banka kredileri tanımı ekranına, yeni bir kontrol ile kredinin devir olup olmadığı seçenekleri eklendi. Seçeneklerden, devir “Evet” seçilir ise kredi tanımı sonrasında banka fişinin oluşmaması sağlandı.


TSİF Satırlarında Fiş Dövizine Göre Son Birim Fiyat Kolonu Eklendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında Malzeme/Hizmet satırlarında fiş dövizine göre hesaplanarak verilmek üzere “Son Birim Fiyatı(Fiş Dövizi)” adlı kolon eklendi.


Personel ve Muhasebe’ye Zorunlu Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Eklendi.

Personel kartına ve Puantaj hesabına zorunlu BES alanı eklendi. Eklenenler;

 • Bireysel Emeklilik Ödeme Listesi raporu hazırlandı.
 • BES muhabeleşme kısmı eklendi.
 • BES, SGK tavan geçmemesi sağlandı.
 • Muhtasar raporuna eklendi.


Cari Kart Vade Bakiye Raporuna Yeni Parametre Eklendi.

Cari Kart Vade Bakiye raporunda, parametre ekranına “Bakiyesi Olmayan Cariler Listelenemesin” parametresi eklendi.


Kampanya’ya Barkod Bas Fonksiyonunda, Seçilen Şubenin Fiyat ve Miktarları Ekran Yenilemesi Eklendi.

Kampanya içerisinden [F12 Diğer] altındaki fonksiyonlar “Barkod Bas” ile Malzeme Etiket/Barkod Basımı ekranına gidince sistem otomatik şube bilgisine göre miktar getirsin mi uyarısı vermesi sağlandı. Şube alanından değişiklik yapıldığında sistem aynı uyarı ile şubenin miktarı ile tabloyu güncellemesi eklendi.


Ayrıntılı Malzeme Fişi Raporu Filtrelerinde Liste Seçimi Yapılması Eklendi.

Ayrıntılı Malzeme Fişi raporu filtrelerinde, Cari Ünvan ve Cari Kod alanlarındaki filtreler ile Cari Hesap Listesi’nden seçim yapılabilmesi özelliği eklendi.


Servis Yönetimi Modülüne, Parametrik Olarak Zorunlu Alanlar Eklendi.

Sistem Parametreleri ‘ nden ayarlanan Servis Yönetimi Modülü> Zorunlu Alanları içerisinde yeni alanlar eklendi.

 • Teslim Alan Personel
 • Teslim Eden Personel
 • Cari Kart
 • Diğer Notlar


Toplu Personel Güncelleme Ekranına Yeni Alan Eklendi.

Toplu Personel Güncelleme ekranına, Personel Kartı “D SGK İşe Giriş-Çıkış” sekmesinde yer alan “Belge Türü” alanının toplu güncellemesi için alan eklendi.


Kasadaki Banka Fişlerine Raporlama Dövizi Eklendi.

Kasadan kesilen fiş türlerinden, Bankadan Çekilen ve Bankaya Yatırılan kasa fişlerine raporlama dövizi ve kuru eklendi.


Hızlı Satış Ekranında, Taksitli Ödemeye Yeni Fonksiyonlar Eklendi.

Hızlı Satış ekranında, alışveriş sonrasında taksitli ödeme yapılırken bir taksitin tutarı veya tarihinin değiştirilirse, verilen bilgilere göre sistemin yeniden hesaplama yaparak ilgili alanları her satır için güncelleme özelliği eklendi. Taksitler numaralandırıldı.


Masraf Merkezi Kartlarına Dinamik Alan Eklendi.

Masraf merkezi kartlarına dinamik alan desteği eklendi.


İrsaliye Tasarımına Yeni Kolonlar Eklendi.

İrsaliye raporundaki,

 • Reçete alanlarına Stok Birimi(*) model desteği eklendi.
 • Rapor alanlarına Sevk Aracı(*) model desteği eklendi.


Çek – Senet Masrafları için, Muhasebe Bağlantı Kodu Eklendi.

Çek – Senet masrafları için muhasebe bağlantı kodu eklendi, muhasebe fişlerinde masraf satırlarının gösterilmesi sağlandı.


Cari Kart Kayıt Tarihçesi için Yeni Eklenen Risk Değişiklik Kayıtları Eklendi.

Cari kart içerisine, yeni eklenen Risk Limiti kontrol alanlarında yapılan kayıt değişikliklerinin Kayıt Tarihçesi ekranında bilgilerinin gözükmesi için tüm alanlar eklendi.


E-Fatura için İstisna Kodları Güncellendi.

Fatura’da tipi “İstisna” seçildiğinde ‘Muafiyet Kodu’ na yeni eklenen maddeler;

 • 324 13/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay derneğinin Teslim ve Hizmetleri
 • 325 13/ı Yem teslimleri
 • 326 13/ı Gıda,Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi
 • 327 13/ı Gıda,Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan
 • Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
 • 350 Diğerleri
 • 351 KDV-İstisna Olmayan Diğer


Hizmet Listesi Raporu Filtrelerine Yeni Filtre Alanı Eklendi.

Hizmet Listesi raporunda yer alan filtrelere “Masraf Merkezi Kodu” ve “Masraf Merkezi Açıklaması” alanları eklendi.


Depo Giren Çıkan Raporu(Özet) Tasarımına Yeni Kolon Eklendi.

Depo Giren Çıkan Raporu(Özet) tasarımına Barkod alanı eklendi.


Fiyat Kartlarının Excel ve Xml Olarak Aktarımı Eklendi.

Veri Aktarım Sihirbazı ekranına, Malzeme/Hizmet Fiyat Kartları için Excel ve Dia Xml formatlarında Dia’ya aktarım ve Dia Xml formatında Dia’dan dışarı aktarım işlemleri eklendi.


Dia Web Servis’e Resimler için Yeni Formül Eklendi.

Dia Web Servis V3 içerisine resimler ve bilgilerini getirme için scf_stokkart_getir fonksiyonu eklendi.


Otel Doluluk Grafiği, Oda Gelirine Ayrıntılandırıldı.

Otel Grafikleri içerisinde yer alan Doluluk Grafikleri ekranındaki grafiklerden “Gelir Grafiği” tablosunda oda​ gelirleri hesabında daha ayrıntı grafikler alabilmek için tablo Müşteri, Acente ve Ekstra ödeme türündeki oda gelirleri birlikte ya da tek gösterimi eklendi.


Kasa Tahsilatı Kredi Kartı Yapıldığında, Açıklaması Cari Hesap Fişi Açıklamasına Aktarılması Sağlandı.

Kasa fişinde, Otel İşlemleri’nden Oda Tahsilat’ı yapılacağı zaman ödeme planı “Kredi Kartı” seçilmiş ise, fişe girilen açıklama alanının Cari Hesap Fişi açıklamasına girilen açıklama olarak getirilmesi sağlandı.


Tahsilat Çek Bordro Açıklamasının Banka Fişine Aktarılması Sağlandı.

Banka tahsilatına giren çek ve çek bordrolarındaki açıklama içeriğinin, tahsilat sırasında oluşan banka fişinin açıklamasına aktarılması sağlandı.


Geceleme Raporu ‘nda Yeni Gruplama Şekli Eklendi.

Geceleme Raporu ‘nda gruplama şekli seçeneklerine “Rezervasyon Grubu” eklendi.

BİLGİ AL