Misafir Kart [ote1100] Kodları için Sistem Parametreleri[sis0100] Eklendi.

Misafir Kart[ote1100] kodlarını, üyelik kodu olarak kullanabilmek için [F5 Ekle] ile açıldığında Misafir Kart kodu alanının parametreye göre aktif veya pasif gelmesi sağlandı. Toplu Numara Güncelleme[sis2550] ekranında Misafir Kart Kodlarıiçin işlem türüne Misafir Kartları eklenip buna göre değiştirilmesi sağlandı.

9298

9298-2


Kasa Fişi[scf3101a] Rapor Tasarımına Pos Kart No Alanı Eklendi.

Kasa fişi[scf3101a ] raporuna, tahsilat işleminde seçilen pos kartının numarası rapor tasarımı alanlarına eklendi.

9300


Aylık Alım/Satış Raporlarının, Raporlama Dövizine Göre Alınabilmesi Sağlandı.

Aylara Göre Stok Alım/Satış Raporu[scf9018a], Aylara Göre Hizmet Alım/Satış Raporu[scf9018b] ve Aylara Göre Cari Alım/Satış Raporu[scf9018c] raporlarının raporlama dövizine göre alınabilmesi sağlandı.

9477

9477-2

9477-3


Cari Ekstresinde[scf1110a] Projelere Göre Bakiye Gösterilmesi Eklendi.

Cari hesap ekstresinde projelere göre bakiye gösterilmesi sağlandı. Default tasarımlar güncellendi. Cari hesap ekstresine eklenen proje detaylarının sadece fiş bazlı çalıştığını açıklayan yorum satırı eklendi.

9482


Çek – Senet Bordroları Veri Aktarımı[sis4310] Eklendi.

Çek-senet bordrolarının excel aktarımı sağlandı. Diğer çek-senet türlerinin ve banka bilgisinin aktarılması sağlandı. Çek-senet aktarımında tahsil edildi türü tahsile verildi olarak değiştirildi.

9520


Restoran Satış Ekranı[res1000] Güncellendi.

  • Restoran Self Servis ekranında ürün arama türü parametrik yapıldı.
  • Masa bilgi dialog detaylarını gösterme parametrik yapıldı.
  • Restoran satış ekranlarında tanımlanan kampanyadan dolayı gelen kampanyalı fiyat hem istemcide hem de mobilde düzeltildi.
  • Self satış ekranında aynı ürünü ard arda hem menüden tıklanarak hem de barkod yazarak getirildiğindeki tutar alanı hesaplanması düzeltildi.
  • Restoran satış ekranında indirim tanımlı olan cari seçildiğinde aynı ürün hem barkod okutularak, hem ürün tıklanarak sipariş girilirse indirim hesabı bozulması istemcide de mobilde de düzeltildi.

Personel Kart Veri Aktarımında Excel için Alanlar Güncellendi.

Personel kart veri aktarımında, personel kan grubundaki eksik tipin gelmesi sağlandı.

9578


TSİF Fiş Tasarımlarına Proje Alanları Eklendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura ve Malzeme Fişi çıktı tasarımlarına “Proje Kodu” ve “Proje Açıklaması” alanları eklendi.

9610


E-arşiv için Fatura ve Xml Güncellendi.

E-arşiv, e-posta ve kağıt çıktılarda altta gözükecek notların ayrı ayrı oluşturulabilmesi sağlandı. E-arşiv fatura girişlerini kolaylaştırmak için kargo gönderim tarihi, fatura ekranından girilebilir hale getirildi.


Personel İşe Giriş-Çıkış İşlemindeki Sigorta Kolu Listesi Güncellendi.

Alınan Sipariş Karşılama Raporu [scf2900b] ve Verilen Sipariş Karşılama Raporu [scf2900a] raporu tasarımları, satır alanlarına, “Cari Adres Adı”, “Cari Vergi Dairesi ” ve “Cari Vergi Numarası/T.C. Numarası” eklendi.

9678


Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama Raporlarının Satır Alanlarına, Cari Alanları Eklendi.

Alınan Sipariş Karşılama Raporu [scf2900b] ve Verilen Sipariş Karşılama Raporu [scf2900a] raporu tasarımları, satır alanlarına, “Cari Adres Adı”, “Cari Vergi Dairesi ” ve “Cari Vergi Numarası/T.C. Numarası” eklendi.

9679


GİB Merkez’e İletilen Faturaların İptal Edilememesi Sağlandı.

GİB Merkez’e iletilen faturalarından bekliyor, reddedildi, hatalı durumlarındaki e-faturaların iptal edilebilmesi, diğerlerinin iptal edilmemesi sağlandı.


Toplu İşlem[scf4800] Ekranından İrsaliyelerin Faturalanması Sonucu Oluşan e-Arşiv Faturalarında Senaryo Atandı.

Toplu işlem[scf4800] ekranından irsaliyelerin faturalanması sonucu oluşan e-arşiv faturalarında senaryonun gelmesi sağlandı.


Vera’da Diğer Ödemeler için Dinamik Yapı Kurulması Sağlandı.

Vera’da 4 adet diğer ödeme, yazar kasa üzerine tanımlanabiliyor. Yeni pos için diğer ödeme işlevleri sağlandı. Diğer ödemeli satışların içeri ödeme planı ile alınma çalışması yapıldı.


Personel Yakını [per1101] Ekranında AGİ Bitiş Tarihi Düzenlendi.

Personel yakını [per1101] ekranında “AGİ Bitiş Tarihi”nin otomatik gelmesi sağlandı.

9767

BİLGİ AL