İrsaliye-Fatura Listesi Raporu (scf9001b) Tasarım Alanlarına kargo firması kolonları Eklendi.

İrsaliye-Fatura Listesi (scf9001b) Tasarımına girildiğinde, faturaya girilen kargo firması tasarımda görülemiyordu. İrsaliye-Fatura Listesi Tasarımına kargo firmasıkod ve ünvanı kolonları eklendi.
kargo firması kolonu
kargo firması kolonu


Toplu İşlem’e (scf4800) Faturalandırılması Ekranına E-Fatura Kolonları Eklendi.

Toplu İşlem (scf4800) ekranında, satış irsaliyelerinin faturalandırılması ekranına, Cari Kart Listesi (scf1100) ekranındaki, “E-Fatura” ve “E-Fatura Kontrol” kolonları, carilerin E-Faturaları da bu alandan faturalandıracağı için kolonlarda E-Fatura mükellefi olup olmadığını görülebilsin diye eklendi.
E-Fatura kolonları


Varyantlı Barkod Basımlarında, İkinci Birim de Basıma Eklendi.

Varyantlı ikinci birim barkod basımlarının yapılabilmesi Malzeme Etiket/Barkod Basımı (etk1202) ekranına eklendi.
Varyantlı ikinci birim barkod


Günlük Görev Listesi Raporu Eklendi.

Günlük görevlerin listelendiği bir rapor hazırlandı. Rapor parametreleri olarak, Tarih aralığı, Görev tipi, İlgili Kullanıcı ve Departman eklenebilmekte olmak birlikte, Görüşme notlarını ve İlişkili belgeler alınan rapora ekleyip gösterebilmektedir.
Günlük görev listesi raporu
Günlük görev listesi raporu


Tekliflerde Aynı Fiş Numarası Kontrolü Eklendi.

Teklif fişlerinde aynı fiş numarası ile kayıt edildiğinde “Ekranda bulunan X fiş numarası kullanıldığından Y fiş numarası verilmiştir.” uyarısı geliyor ve fiş numarası olarak sıradaki getiriliyor.
fiş numarası kontrolü


Stok Kartı Fiyat Kartları Restoran Modülünde Kullanılabilir Hale Getirildi.

Çok şubeli ve her şube için fiyat tanımı yapılabilmesi için, Stok Kartları içindeki Fiyat Kartları kullanarak her şubeye özel tanımlanan sabit fiyatların, masa, paket, self servis ekranlarında gelmesi, Mobil ekranında da kulanılması sağlandı.
Fiyat kartları
Fiyat kartları
Fiyat kartları


Restoran Tahsilattan Sonra Para Kasa Kapağı Otomatik Açılır Hale Getirildi.

Para kasası kapak açma eklentisi hazırlandı. Nakit tahsilattan sonra bu eklenti ile para kasa kapağı otomatik açılır hale getirildi.


Dia ile Magento Stok Entegrasyonu Sağlandı.

Basit ve Varyantlı stoklardan Dia üzerinde B2C de Göster ile açılan tüm stokların, istenilen alanlarının içeriği ile otomatik olarak aktarımı sağlandı. Sipariş, depo, birim, hizmet kartları gibi parametrelerin ve KDV oranlarının tanıtımı yapılan parametre ayarları yapılan ekran tamamlandı. Buradan entegrasyon yapılabilmekte ve Notlar içerisinde Magento için ödeme planları hazırlanırken yapılması gerekenlerin bilgileri elde edilebilmektedir.
Magento Stok Entegrasyonu

BİLGİ AL