E-Fatura Zorunluluğunuz Olup Olmadığını Hemen Öğrenin!

Cari Mütabakat Ba-Bs Formu Raporuna<scf9012b> “Vergi veya TC Kimlik Numarası Aynı Carileri Grupla” Kontrolü Eklendi.

Cari Mütabakat Ba-Bs Formu Raporuna<scf9012b> “Vergi veya TC Kimlik Numarası Aynı Carileri Grupla” göre gruplama seçenekleri eklendi.

8010


Satış Elemanı Özet Kar – Zarar Pivot Tablosu Geliştirildi.

Genel Analiz’de fatura bazında Kar-Zarar analizi yapabilecek hale getirildi. Fatura Kar-Zarar Analizi, Kar-Zarar raporu fatura ve stok bazında raporlarında maliyet sıfırsa kar-zarar yüzdesi de sıfır yapıldı. Genel Analiz’in, Kar-Zarar kısmına raporlama dövizine ve depolara göre maliyet hesaplama opsiyonu eklendi. Maliyet yöntemleri güncellendi. Kar-zarar analizi için verilen fiyat farklarında miktar ve maliyet sıfır hesaplanması sağlandı.

9076


Check-inde Verilen Pos Karta, Oda veya Misafir Numarası Parametrik Atanabilir Hale Getirildi.

Check-in sırasında otomatik olarak Pos Kart verilirken, oda numarasını kart numarası alanına atanmaktadır. Bu işlemi parametrikleştirip istendiğinde oda numarası, istendiğinde misafir kart numarası verilmesi sağlandı. Misafir Kart koduna, üyelik kodu atanabilir ve talep eden her misafir için kart basılabilecek ve bu kartta misafir kart kodu olacak, otel içinde de bu kart kullanılabilecektir.

9303


Mail Şablonları’ na Servis Giriş/Çıkış Formu Alanlarının Eklendi.

Mail Şablonları’ na Servis Giriş/Çıkış formlarından cari bilgilerinin gelmesi sağlandı.

9714

 


Fatura KDV Raporunda Filtrelere Fatura’daki Senaryo Eklendi.

Fatura KDV raporunda filtrelere faturadaki senaryo eklendi ve senaryolar LQEFA da düzenlendi.

9942


Misafir Kios Ekranı/Kart Hareketleri Ekranına Kart Sahibinin Adı Soyadı Bilgisi Eklendi.

Misafir Kios Ekranı/Kart Hareketleri ekranına kart sahibinin adı soyadı bilgisi eklendi.


E-ticaret’teki Marka Alanında Bölümlerin Karakter Sınırı Kaldırıldı.

E-ticaret admin panelinde marka alanına title, description, keyword alanlarında karakter sınır mevcuttur. Karakter sınırının kaldırılması sağlandı.


Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Güncellendi.

  • Kurumlar Vergi Beyannamesi versiyonu 16’dan 17’ye yükseltildi.
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi / Ek Bilgiler sekmesi Ek Bilgiler alanına “Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi” satırı eklendi.
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesi / 3 Kazanç ve İlaveler sekmesinde / Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler alanına 453 tür kodu ilave edildi.

10089-1

10089-2


Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir)’ de Versiyon Güncellendi.

  • Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) versiyonu 10’dan 11’e yükseltilmiştir.
  • Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) / Vergi Bildirimi sekmesi’ne “Gelir Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı” alanı eklendi.

10091


Geçici Vergi Beyannamesi(Kurumlar) ‘da Versiyon Güncellendi ve Değişiklikler Yapıldı.

  • Geçici Vergi Beyannamesi(Gelir) versiyonu 17’den 18’e yükseltildi.
  • Geçici Gelir/Kurum Beyannamelerinde Ekler “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Tablosu” ile istisnadan yararlanmak isteyenler için boş değer eklendi.

10094


Personel Tabi Olduğu Kanun Listesine Yeni Kanun Eklendi.

Personel kartında yer alan, Çalışma Bilgileri, Toplu Personel Güncelleme, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve e-Bildirge’ de personelin tabi olduğu kanunlara “06645 sayılı kanuna tabi” içerikli olanı eklendi.

10106


Aktivite Raporuna Yeni Alan Eklendi.

Aktivite Raporu<miy9000a>, “Yeni Potansiyeller” bölümüne “Cari Kart (*)” model alanı eklenmesi sağlandı.

10129


Excel Banka Ekstre Veri Aktarımı Geliştirildi.

Excel banka ekstre aktarımı için kural tanımı ekranına eşleme yardımcısı eklendi.

10131


Talep Listesinde Dinamik Alan Kolonları Eklendi.

Talep Fişi ekranına eklenen dinamik alanların, Talep Listesi’nde kolonlara eklenmesi sağlandı.

10148


Alınan Sipariş Karşılama Raporunun<scf2900b>, Yeni Alanlar Eklendi.

Alınan Sipariş Karşılama Raporunun<scf2900b>, satır alanlarına Cari(*) model ve Sevk Adresi(*) modeli eklendi.

10179

BİLGİ AL