İçindekiler

B2B Sipariş Listesine Sevk ve Kalan Miktar Eklendi.

B2b Siparişler Listesi ve Sipariş Ayrıntı sayfasına, carinin verilen sipariş durumunu takip edebilmesi için Miktar alanı yanına Bekleyen Miktar ve Sevk Edilen Miktar alanları eklendi.

e-ticaret programı

sipariş detayı


Firma Kartı Listesine Kayıt Tarihçesi Eklendi.

Firma kartına kayıt tarihçe özelliği eklendi. İlgili özelliğin kayıt tarihçe takibi listesi ekranındaki kayıt türü kısmından seçilip bakılabilmesi sağlandı.

firma listesi

kayıt takibi


Servis Formu Maliyet Analiz Raporu Eklendi.

Servis formunda ne kadar kazanç elde edildiğini gösteren bir rapordur. Bir servis formunda yer alan tüm masraf, işçilik ve malzemeleri kullanarak kazancı hesaplamaktadır. Malzeme maliyeti için maliyet hesaplama yöntemleri, Hizmet maliyeti için de Fiyat1-10 arası seçim yapılabilmektedir.

servis formları maliyet analizi


Banka Hesap Ekstresi Raporunda Filtrelere Şube Adı Eklendi.

Banka Hesap Ekstresi raporunu işlem şubesini görebilmek için, Filtreler bölümünde Şube Adı seçeneği eklendi.

banka hesap ekstresi


Seri Listesi Raporu Filtre Alanlarına Yeni Filtreleme Eklendi.

Seri Listesi(scf2400a) Raporu, Filtre Alanlarına “Temlik Sözleşme No” filtre alanı eklendi.

rapor seri listesi


Restoran Modülüne İkinci (Müşteri Bilgi) Ekranı Eklendi.

Restoran Modülüne İkinci (Müşteri Bilgi) Ekranı eklenerek, ekranda müşteriye ne istediği, ne ödeyeceği, para üstü gibi bilgiler gösterilmesi sağlandı. Bunun için salon tanımlarken link girilebilmek ve Sistem Parametrelerine iki adet parametre eklendi.

restoran satış ekranı

salon tasarımı

restoran satış ekranı


Cari Hareketleri Ekranına, Servis Hizmet Yönetimi Sekmesi Eklendi.

Servis Hizmet Yönetimi üzerinden yapılan hareket detayları, Cari Hesap Hareketlerine, Servis Formları adlı sekme olarak eklendi.

cari hesap hareketleri


Muhasebe Fişi Raporu (muh1201a) Tasarımına Alan Eklendi.

Muhasebe Fişi Raporu (muh1201a) tasarımında Muhasebe Fiş Kalemleri alanına Belge Türü eklendi. Ayrıca Muhasebe Fiş Kalemleri alanında bulunan İşlem Fişi No ismi İşlem Belge No olarak değiştirildi.

muhasebe fişi tasarımı


Firma Kartı Listesine (sis3000) Yeni Kolonlar Eklendi.

Firma Kartı Listesine (sis3000) kolonlarına; Vergi Numarası, İşveren TC Numarası ve Kazancın Tespit Şekli adlı kolonlar eklendi.

firma listesi


Banka Fişlerine Fiş Numarası Kontrolü Eklendi.

Banka Fişleri listeleme ekranındaki F4 Ekle ve F5 Değiştir ile açılan sayfalarda Fiş No alanına listeleme ekranındaki varolan bir no verildiğinde, aynı numaranın kayıtlı olduğunu belirten bir uyarı verilerek otomatik sıradaki uygun olan fiş numarasının verilebilmesi sağlandı.

banka fişleri


Alınan Sipariş Kontrol Raporu (Varyantlı) Eklendi.

Belirli tarihler arasında alınan ve verilen sipariş miktarları, siparişe bağlı sevk edilen ve bekleyen miktarlar ve bu siparişlerin depo miktarılarının karşılaştırmasının bulunduğu yeni bir rapor hazırlandı.

sipariş kontrol raporu


Hizmet Maliyet Dağılımları Ekranında (scf2890) İşlem Türlerine Devir Fişi Eklendi.

Hizmet Maliyet Dağılımları Ekranında (scf2890), İşlem Türü kısmına malzeme fişlerinden Devir Fişi’nin eklenmesi sağlandı.

hizmet maliyet dağıtımları


Banka Ekstreleri Aktarımı Modülüne Excel’den Aktarım için İşlem Belge No Alanı Eklendi.

e-Fatura kullanıcıları banka ekstrelerini excelden aktardıklarında işlem belge no alanını doldurmak zorunda olduklarından, Banka Ekstreleri Aktarımı modülünden aktarımı sağlanmış, Fiş No alanının muhasebe fişi oluşturulduğunda kalemlerinde gelmesi sağlanmıştır.

banka ekstreleri aktarımı


Şubeler için Girilen Fiyat Sıfır ise O Şubenin Menüsünde Ürün Gözükmemesi için Parametre Eklendi.

Sistem Parametrelerindeki Restoran Parametrelerine, Fiyatsızları Gösterme parametresi eklendi. Evet ise, ve şube için ürüne fiyat 0 sıfır girilmişse, ürün o şubenin menü grubunda gözükmeyecektir. Hayır ise, şube menüsünde gözükecektir. Restoran Modülünün tüm satış ekranlarında uygulanabilmektedir.

banka ekstreleri aktarımı

stok kart bilgileri

fiyatlar

sistem parametreleri

salon tanımı

restoran satış ekranı


İrsaliye Fişi (scf2201a) Raporunun Varyant Kalemleri Alanına Birim Çarpanları Eklendi.

İrsaliye Fişi (scf2201a) raporunun varyant kalemleri satırında ve formülde kullanmak üzere stok birim çarpanları getirildi.

irsaliye çıktısı tasarımı


Teslim Tarihinin, Sipariş Tarihinden Öncesi için Girilememesi Kontrolü Eklendi.

Sipariş ekranında, satırdaki Teslimat Tarihi’nin Sipariş fişi tarihinden önceki bir tarih olarak girilememesi için kontrol eklendi.

sipariş tarihi


Stok Asgari Miktar Kontrol Raporuna (scf9006a) İlave Alanlar Eklendi.

Bekleyen Verilen Sipariş Miktarı ve Bekleyen Alınan Sipariş Miktarı ve tüm miktarsal alan için Birim Çarpanı(Liste) ve Birim Adı(Liste) eklendi.

stok asgari miktar kontrol


Seri-Lot Kartına Dinamik Alan Kullanımı Eklendi.

Seri-Lot kart ekranına dinamilk alan kullanımı eklendi. Seri-Lot Listesi tabloısunda diğer Dinamik Alanlarda olduğu gibi kapalı kolonlardan açılıp listelenebilmektedir.

dinamik alan listesi

seri-lot bilgileri


Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum) (1033) Güncellendi.

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum) değişiklikler yapıldı, versiyon 16’ya yükseltildi.
Ekler sekmesine Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ek Kazançlar tabloları eklendi.
Beyannamede sıfır girilen değerlerin xml oluşmaması sağlandı.
Geçici Vergi Beyannamesi (Kurum)’nde K.V.K 32/4 Maddesine ilişkin hesaplanan kurumlar vergisine eklendi.


Vergi Daireleri (sis9100) Ekranına Eskişehir Vergi Dairesi Eklendi.

Vergi Daireleri Listesi’ ekranında F9 Eksikleri Tamamla tıklandığında, Eskişehir’e bağlı 16 adet vergi dairesi ‘ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ olarak ve V.D.Kodunun 026250 olarak tek bir yerin gelmesi sağlandı.


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında İrsaliye için Yeni Özellik Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme (scf2550) ekranında Fatura Özel Kodları’nın toplu olarak güncellenebildiği gibi İrsaliye Özel Kodları’nın da güncellenebilmesi sağlandı.

toplu bilgi güncelleme


İşkur Meslek Kodları (per9120) Listesi Güncellendi.

SGK Meslek kodlarında yapılan değişiklikler için listenin güncellenmesi yapıldı.

BİLGİ AL