DİA, Bir Kobi Hikayesi'ni Gururla Sunar! Keyifli Seyirler... İZLEYİN!

İçindekiler

Sgk Tavan Aşımında Prim Kontrolleri Eklendi.

Sgk prim tavan aşımına ilişkin hesaplamalar ve ilgili alanlar eklendi.


Çek-Senet(bcs2101) için Dinamik Alan Eklendi.

Çek-Senet(bcs2101) için kullanıcıların evrakla ilgili ekstra alanlar açıp bunları raporlarda kullanabilmesi için Dinamik Alanlar(sis7000)’a Çek-Senet tablosu da eklendi.

blank


Banka Fişi Zorunlu Alanları, Kredi için Güncellendi.

Banka kredisi oluşturulurken bilgi gelmeyen Banka Fişi zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılabilmesi sağlandı.


Hizmet Maliyet Dağıtım Ekranı(scf2890)’nda Yeni Evraklar Eklendi.

Hizmet Maliyet Dağıtım Ekranı(scf2890)’nda üretim için dağıtılması için Personel Bordroları ve Amortisman fişleri de eklendi.

blank


Paket Servis(rst1000)’ de Müşterinin Kartında Değişiklik Yapılması Eklendi.

Restoran, Paket Servis(rst1000) ekranında, rehberde kayıtlı bir müşteriye [F4 Düzenle] ile değişiklik yapma seçeneği getirildi.

blank

blank


Paket Servis(rst1000)’ de Müşterinin Önceki Sipariş Detayı Görüntüleme Eklendi.

Paket Servis(rst1000)’ ekranında müşterlerin önceden verdikleri siparişlerine çift tıklama ile Sipriş Detay tablosunda görüntüleme eklendi.

blank

blank


Ödeme Planı ile Oluşan Cari Fişi Silmek İstendiğinde, Bağlı Olduğu Fiş Bilgisi Getirildi.

Her ödeme planında, buna bağlı olarak bir fiş oluşur. Sistem, bu fiş direk silinmek istenirse “Bir Ödeme Sonucu Oluşan Cari Hesap Fişi Silinemez.” uyarısı veriyor. Bu uyarının altına ait olduğu fişin bilgisi getirilmesi sağlandı.

blank

blank


Liste Ekranlarında Seçili Satırların Dosyaya Aktarılması Sağlandı.

Dia’daki bütün liste ekranlarında seçili kırmızı satır varsa, sadece seçili satırların XLS, TXT, HTML, PDF formatlarında dosyaya aktarılması sağlandı.

blank

blank


Malzeme Fişi(scf2701a) Raporuna Yeni Özellik Eklendi.

Malzeme Fişi(scf2701a) raporunda, parametre ekranına diğer fiş raporlarında mevcut olan “Gruplama” ve “Sıralama” özellikleri eklendi.

blank


Muhtasar Beyannamesinde, İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Eki Atandı.

Muhtasar Beyannamesinde, “6 – Ekler” sekmesinin içindeki “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” sekmesine personel ve işveren bilgilerinin atanması sağlandı.


Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi(per9008a) Raporunda Yeni Belge Türleri Eklendi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde 10 ve 11.Sınıf öğrencilerine stajyer sigortası yapılması zorunlu olmuştur. Buna istinaden, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi(per9008a) raporunda 49 ve 50 Numaralı Belge Türleri eklendi.

blank


Satış Analizi(ote1930) Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Yetkili Olduğum Firmalar seçildiğinde hangi otel olduğunu tespit etmek amaçlı Satış Analizi(ote1930) ekranına “Firma Adı” kolonu eklendi.

blank


Kar-Zarar Raporu[Cari Bazda – Detaylı](scf9008b) Tasarımına Yeni Model Eklendi.

Kar-Zarar Raporu[Cari Bazda – Detaylı](scf9008b) tasarımı satır alanlarına Stok Ana Birimi(*) modeli eklendi.

blank


Tevkifatlı E-Fatura İşlemlerine Tip Kontrolü Eklendi.

Stok kartının içine tanımlanarak ya da satırlarda tevkifat girilerek oluşturulan bir E-Fatura’da ”Tip” alanında tevkifat seçilmedi ise sistemin uyarı vermesi sağlandı.

blank


Restoran Modülü’ne Ödenmez Maliyet Analizi – Detaylı(rst9000e) Raporu Eklendi.

Restoran modülü için Ödenmez Maliyet Analizi – Detaylı(rst9000e) raporu ve rapora ait tasarım standart tasarımlara eklendi.

blank

blank


Stok Rezervasyon Fiş Listesi(scf1400)’ne Yeni Kolonlar Eklendi.

Stok Rezervasyon Fiş Listesi(scf1400) ekranına “Son Değiştiren” ve “Son İşlem Tarihi/Saati” kolonlarının eklendi.

blank


Talep Listesi(scf2250)’ne Yeni Alan Eklendi.

Talep Listesi(scf2250) detay ekranına “İhtiyaç Tarihi” bilgisinin girilebileceği alan eklendi.

blank

blank


E-Fatura Gelen/Giden Kutusundaki Faturaların Zarfları ile Birlikte İndirebilmesi Eklendi.

E-Fatura Zarf Listesi(efa1020) ve E-Fatura Giden Kutusu(efa1000) ekranlarına [F4 Dosyaya Kaydet] seçeneği eklendi.

blank

blank


Personel Ekranlarına, Personelin Tabi Tutulduğu Yeni Kanun Eklendi.

Personel Kartı(per1001) içinde B-Çalışma Bilgileri sekmesine, Toplu Personel Güncelleme(per1200) ekranına, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(per9008a) ve e-Bildirge Hazırlama(per2300) ‘da personelin tabi olduğu kanunlara “16322 sayılı kanuna tabi” seçeneği eklendi.

blank

blank

blank

blank


Genel Analiz(scf2990)’e, Proje için Yeni Gruplamalar Eklendi.

Genel Analiz(scf2990) ekranına, Analiz Türü “Proje Fişi” seçildiğinde gruplama kolonlarına “Cari Kodu” ve “Cari Ünvanı” alanlarının gelmesi sağlandı.

blank


Vergi Daireleri Listesi(sis9100)’ne Yeniler Eklendi.

Muğla ili Seydikemer ilçesinde Malmüdürlüğü bünyesine bağlı Seydikemer Malmüdürlüğü vergi dairesi, Vergi Daireleri Listesi(sis9010)’ne eklendi.

blank


BİLGİ AL