Personel Kart Ekranına Dinamik Alan Eklendi.

Personel kart detayına dinamik alan eklendi. Personel kartına yeni eklenen dinamik alanlar, Personel Listesi ve Personel Listesi Raporuna kolon olarak eklendi.

6328-1

6328-2

6328-3


Misafir Kontrol Listesi<ote9009a> Raporu, Satır Alanlarına Yeni Kolon Eklendi.

Misafir Kontrol Listesi raporu tasarım alanlarına e-posta, cep telefonu, konaklama sayısı adlı kolonlar eklendi.

7990


Görev Takip Süreçleri Arası Geçişlerde Değişiklik Yapılması Sağlandı.

Görev Takip süreçlerinin sıralı şekilde uygulanabilmesi için çalışma yapıldı. Bu şekilde önceki sırada da olsa tanımlanmış süreçler arası geçiş yapabilmesi sağlandı. Planlama, tamamlanma, süreç notu alanları eklendi. Görev süreçlerinin takip edilebilmesi sağlandı. Süreç ve plan gecikmesi özellikleri eklendi.

9090


Kasalara Otomatik Kur Farkı Hesaplama Eklendi.

Belirtilen tarih aralığında, seçili dövize ve kuruna göre kur farkı hesaplanması için Kasa Listesi [F12 Diğer] altına “Kur Farkı Hesaplama” özelliği eklendi. Birden fazla kasa hesabı da seçilebilmektedir.

9649


Cari Kartlara Otomatik Kur Farkı Hesaplama Eklendi.

Belirtilen tarih aralığında, seçili dövize ve kuruna göre kur farkı hesaplanması için Cari Kart Listesi sol taraftaki işlem butonlarından Cari Hesap işlemlerinden “Kur Farkı Fişi” ya da Cari Hesap Fişleri ekranından [F4 Ekle] yer alan “Kur Farkı Fişi” içerisine işlemleri yapan ekran eklendi. Birden fazla cari hesabı da seçilebilmektedir. Kur farkı fişi alacak durumunda, eksi tutar gelmemesi sağlandı.

9650


Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Evraklarında Proje Kodu Zorunluluğu Sağlandı.

Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura kalemlerinde Proje Kodu için zorunluluk parametresi eklendi.

9713


Sipariş, İrsaliye, Fatura Yazdırma İşleminde “Fiyatsız Ürünler Gösterilmesin” Parametresi Eklendi.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura fişi raporlarına “Fiyatsız Ürünler Gösterilmesin” parametresi eklendi.

9898


Fatura Listesi (Ayrıntılı) Ekranına Senaryo Kolonu Eklendi.

Fatura Listesi (Ayrıntılı) ekranında kolonlara faturadaki e-fatura senaryosu kolonu eklendi.

9941


İade Edilen Çek/Senet Vadesinin, Cari Hesap Hareketlerinde Vade Tarihi Kısmına Gelmesi Sağlandı.

Çek/Senet iade edildiğinde oluşan cari hesap fişlerinin satırlarında bulunan vade tarihine bordrodaki vadenin gelmesi sağlandı.

9960-1 9960-2


Günlük Yönetim Raporu Güncellendi.

Günlük Yönetim Raporu’ nda çekler ve senetler için detayları gösterirken tablodaki tarih filtresi, vade tarihine göre uygulandı.


Malzeme Ekstresine Diğer Birimler Eklendi.

Malzeme Ekstresi raporunun satır alanlarına stok kartının diğer birimleri eklendi.

10069


Rota Kalemlerine Dinamik Alan Eklendi.

Rota kalemlerine dinamik alan eklendi.

10079


Muhtasar Beyanname Raporu Güncellendi.

Muhtasar Beyannamesindeki “Vergiye Tabi İşlemler” sekmesinde yer alan SGK’lı personele ilişkin verilerin Personel Modülü’nden otomatik alınması sağlandı.


Fatura Fişinde Ödeme Hareketleri Görüntülenmesi Öntanımlı Hale Getirildi.

Fatura fişi yazdırırken ödeme hareketlerinin Sistem Parametreleri ekranından seçilmesi ile öntanımlı olarak yazdırılabilmesi sağlandı.

10186


Faturalanmış Restoran Sipariş Fişinin Silinmesi Engellendi.

Restoran satış işlemine istinaden oluşan sipariş listesi üzerinden ilgili sipariş, faturalandığında sipariş fişinin silinememesi sağlandı.

10188


Sanal Pos Tanımına Bayi Sanal Posu Kontrolü Eklendi.

Sanal Pos kartında tanım alanlarına “Bayi Sanal Pos ID’si Olmayan Kullanamaz” özelliği eklendi.

10194


Ortak Stok Kartları için Stok Listesine Firma Kolonu Eklendi.

Ortak kullanılan stok kartların farklı firmalardan açılan stoklarını takip edebilme amacı ile Stok Malzeme Listesine, Firma kolonu eklendi.

10203


Talep Fişine, Ek Dosya Atama Eklendi.

Talep fişine [F12 Diğer] menüsüne “Ek Dosya” seçeneği eklendi.

10206


Hızlı Satış Ekranında Saatin Otomatik Gelmesi Sağlandı.

Hızlı satış ekranında saat bilgisinin alana otomatik gelmesi sağlandı.


Excel Banka Fişi Aktarımı Kural Tanımına Yeni Alan Eklendi.

Excel banka fişi aktarımında, kural tanımı alanlarına proje kodu eklendi.

10229


Cari Kart Listesine Dövizli Bakiye Kolonu Eklendi.

Cari Kart Listesine kolonlara raporlama dövizine göre bakiye kolonları eklendi, varsayılan tablo tasarımından gizlendi.

10236

BİLGİ AL