B2B’den Servis Formlarının Listelenmesi Sağlandı.

B2B’de Carinin kendi hesap hareketlerinden, teknik servis formları ve detayları listeleyebilmesi eklendi. Bu bilgileri çıktı alması sağlandı.

servis formları listesi

servis form pdf


Hızlı Satış Ekranına “E-fatura” Kolonu Eklendi

Hızlı satış ekranından satış yaparken, satış yapılan carinin e-fatura senaryo tipinin görünmesi için e-fatura kolonu eklendi. E-fatura mükellefiyeti olan cari için E-fatura fatura numarasının gelmesi sağlandı.

e-fatura


Alınan Sipariş Karşılama Raporuna Varyant Bilgileri Eklendi

Cari kod, ünvan, stok kod, açıklama, sipariş no, renk, teslim tarihi, sipariş miktarı, sipariş tutar, sipariş indirimli tutar, fiyat farkı, sevk miktar, sevk tutar, kolonları şeklinde yapılmış ve bu alanların miktar ve tutar alanlarının alt topları alınabilmektedir.

sipariş karşılama raporu

sipariş karşılama raporu

sayfa görünümü


Sayfa Altındaki Logları Görüntülemelerinin Yetkiye Bağlandı.

Sayfa altına atılan logların kullanıcı yetkisine göre çalışması sağlandı. Diğer Kullanıcı Log Kayıtlarını Görme yetkisi eklendi. Bu yetki yok ise diğer kullanıcıların yaptığı işlemler (cari güncelleme, sipariş ekleme gibi) bu yetkisi kullanıcının alt logunda gösterilmiyor.

kullanıcı detayı


Stok Depo Envanteri (scf2901a) Raporunda Varyant (Tablo) Kullanımı Güncellendi.

Stok Depo Envanteri alırken mevcut raporda Giren, Çıkan ve Fark olarak her bir özellik için 3 satır atanmaktadır. Envanter raporunda artık varyant tablosunda tek satır Fark verisi gösterilme parametresi eklendi.

stok depo envanteri

stok depo envanteri


SHY Raporlarında Yapılan İşlem Kayıtlarına Girilen Zamanların, Rapor Çıktılarında Görünebilmesi Eklendi.

Servis Hizmet Yönetim Formlarında B-Servis İşlemleri kısmına girilen Yapılan İşlemlerin Süre, Tarih, Saat, Kullanıcı bilgilerinin raporlara gelmesi ve sayısal alanların alt toplamlarının alınabilmesi sağlandı.
Düzenlenen Raporlar;

  • Servis Çıkış Formu (SHY1000B)
  • Cari Servis Ekstre Formu (SHY1100A)
  • Seri Lot Servis Ekstre Formu (SHY1100B)
  • Servis Formları Listesi (SHY1000C)

servis çıkış formu

seri numarası

cari servis ekstresi

seri servis ekstresi

servis formları listesi


İndirilecek Kdv Listesi (scf9001b) Raporu Eklendi.

Rapor içerisinde, Belge Tarihi, Sıra ve Serisi, Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi, Miktarı, Satıcının Ünvanı, V. No ve TC. No bilgisi, KDV Hariç Tutarı, KDV’si İhracattaki Aracı Firma Bilgilerini içermektedir.

kdv listesi

kdv listesi


Muhtasar Beyannamesi’nin Ekler Kısmında Yeralan Bilgileri Beyannameye Raporuna Otomatik Gelmesi Sağlandı.

Muhtasar Beyannamesi (per9018a)’nin Ekler kısmına eklenen işyeri, işçi, Sgk bilgileri Beyanname Raporunda otomatik gelebilmesi için bir rapor hazırlandı.
İşyeri çalışan bilgilerinde; İşyeri Kodu, Sgk İşyeri Numarası, Asgari Ücretli Kadın, Asgari Ücretli Erkek, Asgari Ücretli Engelli, Diğer Ücretli Kadın. Diğer Ücretli Erkek, Diğer Ücretli Engelli, Gelir Vergisi Muaf Kadın, Gelir Vergisi Muaf Erkek, Gelir Vergisi Muaf Engelli, Sgk Muaf Kadın, Sgk Muaf Erkek, Sgk Muaf Engelli alanları detay kısmı eklendi.
Raporun default tasarım güncellendi. Muhtasar Beyannamesi için şube kartlarına alanlar eklendi. Beyannamedeki işyeri çalışan bilgilerinin şube bazlı gelmesi sağlandı. Muhtasar beyannamesinde vergi bildirimide Gv ve Sgk çalışan toplamları ayrı ayrı gösterildi, engelliler vergi bildirimde gelmemesi sağlandı.

muhtasar raporu tasarımı


Hizmet Kartındaki Özel Kodların Artırıldı.

Hizmet Kartı ekleme ve değiştirme ekranlarındaki Özel Kod alanı 1’den 5’e çıkarıldı. Özel-Grup Kodu Listesi’nde Hizmet Kart kodları oluşturuldu. Hizmet Kartı ile ilgili raporlardan, Hizmet Listesi raporunun satır alanları ve filtrelerine, Hizmet Ekstresi raporunun rapor alanlarına ve de Hizmet Dağılımları raporunun satır alanları ve filtrelerine 1’den 5’e çıkarılan özel kodlar ilave edildi.

Özel-Grup Kodları listesinden Hizmet kartına ait üzerinde hareket bulunan özel kodların veya grup kodunun silinemeyeceği uyarısının verilmesi sağlandı. Hizmet Ekstresi raporunun rapor alanlarına hizmet kart özel kod açıklamaları eklendi.

hizmet kartı bilgileri


Personel Parametresi (per3001) AGİ için 3. ve 4. Çocuk Kat Sayıları Eklendi.

Personel Parametresi (per3001) sekme 4 AGİ içerisine, parametresi “Diğer Çocuklar İçin % 5” olan sekme de “3. Çocuk İçin %10” olarak değiştirilip ayrıca “4. çocuk için %5” sekmesi eklendi.

personel parametresi


Otel Modülünde Müşteriye Fatura Kesilmişse Uyarı Vermesi Sağlandı.

Otel Konaklama yada Ayrılanlar ekranında müşteriye fatura kesilmişse tekrar fatura keserken uyarı vermesi sağlandı.

ayrılanlar listesi


Toplu Muhasebeleşme Ekranına(muh2210), Fiş Türü Demirbaş Amortismanları seçildiğinde Belge Alanları Getirildi.

Toplu Muhasebeleşme ekranına(muh2210), Fiş Türü Demirbaş Amortismanları seçildiğinde Belge Tarihi ve Belge No alanlarının gelmesi sağlandı.


Varyantlı Barkod Basarken Varyanta Göre Fiyat Getirme Sağlandı.

Varyantlı ürünlerde etiket basarken, Stok Kartı içerisinde F8 Fiyat kartlarında belirlenen fiyatları ile etikete bastırılabilir hale getirildi.

stok kart bilgileri

fiyatlar

etiket sayfa görünümü


Alınan ve Verilen Sipariş Karşılama Raporlarına Tedarikçi Kodları Eklendi.

Alınan Sipariş Karşılama(scf2900b) ve Verilen Sipariş Karşılama(scf2900a) raporlarının satır alanlarında kullanılmak üzere; Stok Kartı içindeki Tedarikçi kodlarından belirlenerek tasarıma eklenmesi, aldığı Tedarikçi alanındaki Cari Kodları’nda kullanılabilmesi sağlandı.

alınan sipariş karşılama raporu

verilen sipariş karşılama raporu


Restoran Satış Ekranında, Parçalı Tahsilatta, İşlemler Sırasında “Hesap Alınsın mı” Uyarısı Kaldırıldı.

Restoran Satış Ekranından seçilen sipariş için Parçalı Tahsilat yaparken hesap seçip tahsilat dedikten sonra tahsilat ekranına gelen “Hesap alınsın mı?” uyarının gelmemesi sağlandı.


Kasa Fişi Kolonlarına Yeni Kolon Eklendi.

Kasa Fişleri Listesi(scf3100) kolonlarında kasa fişi içerisindeki tek olarak açıklama1 alanı geliyor. Açıklama 2 ve Açıklama 3 alanlarının da kolonlara eklendi.

kasa fişleri listesi


Sipariş Kalemi Raporuna Yeni Alanlar Eklendi.

Sipariş Kalem çıktı raporuna scf2270b kalem dinamik alanları eklendi. Rapor yazdırma sayısı takip edilmeye başlandı. Sipariş Ayrıntılı Listesine Yazdırma Sayı kolonu eklendi. F8 Yazdır menüsüne scf2270b raporuna bağlantı eklendi.

sipariş kalemi tasarımı


BİLGİ AL