Siparişlere “Ödemeli” Seçeneği Sonucu Kasa Fişi Oluşturma Özelliği Eklendi.

Sipariş fişlerine “ödemeli” alanı eklendi. Bu alan işaretlenmesi durumunda kasa alanı açılarak ödeme işlemi sonucu kasa fişinin oluşması sağlandı. Aynı işlem içerisinde kredi kartı gibi farklı tahsilat yöntemi de kullanılabilmektedir.


Sipariş ve Fatura Gibi Fişlerde Kopyalama İşleminde Kopyalamanın Yapıldığı Tarih Gelmesi Sağlandı.

Sipariş, İrsaliye, Fatura gibi fiş türlerinin liste ekranlarında bulunan [F12 Diğer] butonu kopyalama işlemi ile kopyalanan evrakta, o günkü tarihin gelmesi sağlandı.


Alınan Sipariş Karşılama Raporu Stok 5 Boyut Hesaplamasına Göre Gösterilmesi Sağlandı.

Alınan Sipariş Karşılama Raporu <scf2900b> tasarımının satır alanlarına sevk edilen ve bekleyen stok 5 boyut hesaplamaları alanları eklendi. Böylece stok 5 boyut değerlerini dikkate alarak bekleyen ve sevk edilen boyut değerlerine göre rapor alınabilmesi sağlandı.


Kümülatif Sipariş Raporuna Stok 5 Boyut Miktar Alanı Eklendi.

Kümülatif Sipariş Raporu <scf2900d> satır alanlarına Stok 5 Boyut Miktar alanı eklendi. İlgili alan bilgisinin Sistem Parametrelerinde yer alan Stok 5 Boyut Hesaplama (scf.13.11) parametresinde seçilen değere göre gelmesi sağlandı.


Bağlantılı Fişlerde Cari Kartın Değiştirilememesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura gibi fişlerde fişler arası bağlantı olması durumunda cari kartının değiştirilmemesi sağlandı.
Sistem parametrelerine tekliften/siparişe, siparişten/irsaliyeye, irsaliyeden/faturaya aktarılmış fişlerin carileri değiştirilemez yapılsın mı? (scf.09.25, scf.10.32, scf.11.51) parametreleri eklendi. ilgili parametreler evet seçili iken aktarım sırasında da cari kartın kilitlenmesi ve değiştirilememesi sağlandı.


Cari Hesap Durumuna “Ciro Durumu” Alanı Eklendi.

Cari Hesap Durumu <scf1140> ekranına ciro durumu alanı eklendi. Alanda yer alan değerler; tümü, kendi çek senedi ve cirolu çek senedi olmak üzere ciro durumuna göre portföydeki hesaplamanın yapılması sağlandı.


e-Fatura ve e-Arşivlerde Birden Fazla Ödeme Şekillerinin XML’e gelmesi sağlandı.

e-Fatura ve e-Arşivlerde ödeme planı seçilmeyip parçalı tahsilat yapılması durumunda e-Fatura XML’lerinde ödeme şekillerinin gelmesi sağlandı.


Kullanıcı Yetkilerine Görev Takip Sisteminde Kullanılacak Diğer Kullanıcı ve Departmanın Görevlerini Değiştirme Yetkileri Eklendi.

Kullanıcı Detay <sis3101> ekranında yetkiler alanında bulunan Görev Takip yetkilerine Diğer Kullanıcı ve Departmanın görevlerini görebilme ve değiştirebilme yetkileri eklendi.


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında Birçok Fiş Türüne Kilitleme Özelliği Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme <scf2550> ekranı ile Fiş Türü alanında bulunan “Teklif, Sipariş, İrsaliye, Malzeme Fişi, Banka Fişi ve Cari Hesap Fişi” gibi fişlerin, Özellik kısmından seçilecek olan “Kilit Durumu” ile toplu olarak “Kilitli” işaretlenebilmesi sağlandı. Bu İşlem seçili veya filtreli satırlara göre yapılabilir veya filtre veya işaretleme yapılmadan seçilmiş olan tüm fiş listesi için uygulanabilir.


Restoran Satış Ekranında ve Hızlı Satış Ekranında Terazi Entegrasyonu Geliştirmeleri Yapıldı.

Kullanıcı Ayarlarında ön tanımlı terazi seçili olan firmalar için Restoran Satış Ekranı <rst1000> ve Hızlı Satış Ekranı<scf220> ‘na “Terazi Miktar” alanı eklendi.
Belirli ürünlerde terazi sisteminin miktar okuyabilmesi için Stok Kart Bilgileri <scf2101> Ekranı Diğer alanına “Teraziden Oku” alanı eklendi. Barkod değerini de terazide okuyabilmesi amaçlı Barkodlar alanına “Teraziden Oku” alanı eklendi. Daha önceki stokların güncellenebilmesi ve yeni stok kartlarının da bu veri ile içeri ve dışarı alınabilmesi amaçlı Veri Aktarım Stok Malzemesi kolonlarına “Teraziden Oku” Barkod alanına “Teraziye Gönder” ve “Teraziden Oku” alanları eklendi.


Sadakat Kart Takibi Uygulamalı Dökümanı Bilgi Bankasına Eklendi.

Sadakat Kart Takibinin nasıl yapılabileceği ile ilgili döküman bilgi bankasına eklendi. Dokümana ulaşmak için Tıklayınız..


Mobil 18.03 Versiyon Güncellemeleri Yapıldı.

* “Servis Yönetimi” modül geliştirmeleri yapıldı. Servis form işlemleri gerçekleştirebilir, sorun-çözüm tanımları yapabilir, modüle ait raporları alabilirsiniz.
* Talep modül geliştirmeleri yapıldı. Talep fişi ekleme, düzenleme, sipariş ve teklif üzerinden talep fişi ve kalemi aktarma gibi işlevler gerçekleştirildi. Modüle ait raporların alınması sağlandı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detay ekranlarında aynı varyantlı ürün barkodu okutulduğunda birleştirme işleminin yapılması sağlandı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detay ekranlarında varyantlı bir ürüne ait barkod okutulduğunda parametrelere bağlı olarak (scf.63.06 – Varyant Miktarları Ekranı) depo miktarlarının gösterilmesi ve sonrasında onaylanırsa ilgili fişin kalemine seçili varyantın aktarılması sağlandı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detay ekranlarında varyantlı bir satıra ait depo miktarlarını yardımcı menü üzerinden “Varyant Miktarları” seçeneğine tıklanarak görüntülenebilmesi sağlayabilirsiniz.
* “Hızlı Lot Güncelleme” ekranı eklendi.
* Sistem parametrelerine Cari Hesap, Banka Fişi gibi işlemlerde cariye tanımlanmış satış elemanı getirilsin mi? (scf.05.05) parametresi eklendi. Nakit tahsilat ve nakit ödeme cari hesap fişlerinde gelmesi sağlandı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detay ekranlarında miktarsal alanlara ait hassasiyet kontrolleri artırıldı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura kaydettikten sonra çıkan yazdırma dialoğuna “Hızlı Yazdır” özelliği eklendi. Böylece hızlı bir şekilde rapor pdf’i oluşturup tanımlı yazıcıya gönderim sağlanabilmektedir.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detayında ortak dinamik alan kullanım durumları ele alındı.
* Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura detayında barkod okutulunca farklı satır açılması için Sistem Parametrelerine Barkod Okutunca Satır Ayırma Kontrolü (scf.12.76) parametresi eklendi.


Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmaz.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

BİLGİ AL