İçindekiler

Acente Kontratı Ekleme  <ote2101>’de Filtreler Eklendi.

Acente Kontrat Ekleme <ote2101> ekranında Fiyatlandırma sekmesindeki Fiyat Anlaşmaları tablosuna Oda Tipi ve Pansiyon filtreleri eklendi.


İşlem Raporu<scf9020a>’na Yeni Alan Eklendi.

Otelde konaklama yapan müşterilerden, konaklamaya istinaden Kasa üzerinden yapılan Odadan Tahsilat ve Odaya Ödeme işlemlerinin İşlem Raporu<scf9020a>’nda görünmesi için eklendi.


E-Arşiv Tasarımlarına Seri-Lot Bilgisi Eklendi.

E-arşiv tasarımına ürünlerin seri ve lot bilgileri eklendi.


Servis Formu<shy1001> Ekranına, Yeni Alanı Eklendi.

Servis Formu<shy1001> ekranında, “Diğer-Dinamik Alanlar” sekmesine “Satış Elemanı” seçme alanı eklendi. Raporlardaki bölümler içinde tasarımda Servis Formu modeline “Satış Elemanı” olarak eklendi.


Satış Analizi<ote1930> Ekranına Çoklu Otel Seçimi Eklendi.

Satış Analizi<ote1930> ekranına çoklu otel seçimi eklendi.


E-ticaret Vitrinlerinde Etiketler Eklendi.

Stok kartlarına B2C sekmesine “Yeni Ürün” alanı, Stok Listesine<scf2300> “Yeni Ürün” kolonu ve bu alan için Toplu Bilgi Güncelleme ekranına özellik eklendi. Yeni işaretlenmiş ürünler ve kampanyalı ürünler için sitede etiket ile gösterimi eklendi.


Kıdem ve İhbar Tazminatları Olan Puantajlarda Hesaplanarak Tabloya Getirilmesi Sağlandı.

Muhtasar Beyannamesi<muh3012> ekranında, 2 nolu Vergiye Tabi İşlemler sekmesinde [F9 Puantaj Bilgilerinden Doldur] seçeneği ile doldurulduğunda, seçilen Ayda ya da Aylarda “Kıdem Tazminatı” ve/veya “İhbar Tazminatı” hesaplanan sigortalı varsa Tür kodlarına göre tabloya getirmesi sağlandı.


E-Defter Hazırlama için Yapılanlar Değişiklikler

  • Şubeli e-defter oluşturabilme sağlandı.
  • Firma kartındaki Dönem Ekleme, Değiştirme, Silme, Arşivleme için yetki eklendi.
  • E-defter, sistem üzerinden hiç gönderilmediyse Başlangıç Tarih ve Saati bilgilerinin açık gelmesi sağlandı.


Malzeme Hareketleri<scf2110> Ekranında Depo Bilgileri Eklendi.

Malzeme Hareketleri<scf2110> ekranında, Depo Transfer Fişleri için karşı depo bilgisi getirildi. Ekrana gelen irsaliye satırlarının depo ve karşı depo bilgileri olarak düzenlendi.


Raporların Web Servis ile Json Formatına Döndürülmesi Sağlandı.

Raporların ve özel raporların Web Servis ile çalıştırılması sonucunda gelen datanın Json formatına döndürülmesi sağlandı.


Çek-Senetlerde Otomatik Sıradaki Bordro Numarası Verilmesi Sağlandı.

Aynı anda iki farklı kullanıcı tarafından girilen Çek-Senet bordrolarında kayıt sırasına göre, sıradaki Bordro Numarası’nın otomatik olarak verilebilmesi sağlandı.


Excel Veri Aktarımında Stok Fiyatlarının, Barkod İle Güncellemesi Eklendi.

Stok Malzeme Fiyat Güncelleme, Excel Veri Aktarmı’na barkod ile fiyat güncelleme özelliği eklendi. Stok Malzeme Fiyat Güncelleme excel veri aktarmında barkod ile güncelleme yaparken birimlerin barkodlara göre güncellenmesi sağlandı. Stok Malzeme Fiyat Güncelleme excel veri aktarmının alt birim barkodları ile yapılabilmesi sağlandı.


Malzeme Bağlantısının Aşılmasının Engellenme Özelliği Eklendi.

Malzeme bağlantısı eksi değer kontrolü eklendi. Sistem Parametreleri’ne, Malzeme Bağlantısı Eksi Miktar Kontrolü  <scf.12.82> parametresi eklendi. Kalan değer eksiye düşme bu parametreye göre fişi kayıt etme veya etmeme özelliği eklendi.


Personel Tanımlarına Yeni Alan Eklendi.

Personel Listesi<per1000>, Personel Kartı ve Personel Kartı Veri Aktarımı Tanımına Nüfus Cüzdanında bulunan “Kayıt No” alanın eklendi.


Faturalarda Cari Kart Adresinin Tüm Alanlara Atanması Sağlandı.

Faturada cari kart seçildiğinde, cari kartta tek adres olması durumunda fatura ekranındaki sevk adresi alanına cari kart adresi getirilmesi sağlandı.


Gelir Vergisi<1001A> Beyannamesi Yükseltildi.

  • Gelir Vergisi<1001A> Beyannamesi beyanname versiyonu “GELIR_15” olarak değiştirildi.
  • Gelir Vergisi<1001A> Beyannamesi ekranında 3-Gelir Bildirimi sekmesinde bulunan “Beyan Edilecek Gelirler Bildirimi” alanı “Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” olarak değiştirildi.


Devir Teminat Çekleri için Çek Değerleme Eklendi.

Devir tahsil ve teminat çek/senetleri için değerleme yapılabilmesi ve cari hesap fişi oluşturulabilmesi özelliği eklendi.


Vergi Dairesi Listesi<sis9100> Yükseltildi.

Vergi Dairesi Listesi<sis9100>’ne toplu silme işlemi ve kontrolleri eklendi.


E-Fatura Giden Kutusu<efa1000> Ekranında Fatura No Kontrolleri Genişletildi.

E-Fatura Giden Kutusu<efa1000> ekranından e-faturaya çevrilirken, satış faturaları için Fatura No kontrolü genişletildi. Satış faturası türlerinde bir fatura eklenmek istendiğinde daha önce aynı Fatura No ile satış faturası eklenmiş olmalıdır. Aynı Fatura No daha önce imzalanmışsa, imzalama yapmaya izin verilmemesi eklendi.


Muhtasar Beyannamesi<1003> versiyonu “MUH_30″a yükseltildi.

  • Muhtasar Beyannamesi<1003> versiyonu “MUH_30″a yükseltilmiştir.
  • Muhtasar Beyannamesi<1003>, Ekler sekmesine “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” eklenmiştir.


Personel Kartı<per1001>’na SGK ve Gelir Vergisi Hesaplanması Eklendi.

Personel Kartı<per1001>’nda, Çalışma Bilgileri sekmesinde “Kanun ve Muafiyetler” alanına “687 sayılı kanuna tabi” seçeneği eklendi. Seçilmesi durumunda o personele ait, SGK, Gelir / Damga Vergisi muafiyetleri hesaplanması eklendi.


Depo Giren-Çıkan Raporu<scf9002b>’na Alan Eklendi.

Depo Giren-Çıkan Raporu<scf9002b>’na Stok 5 Boyut Miktar için giren ve çıkan olarak alanları eklendi.


Malzeme Hareketleri<scf2110> Ekranı Geliştirildi.

Malzeme Hareketleri<scf2110> ekranı Cari Hesap Hareketleri ekranına benzer şekilde düzenlendi. Malzeme hareketleri ekranına sipariş hareketleri raporu eklendi.


Veri Aktarımı için Excel Versiyonu Yükseltildi.

Veri aktarımında, Excel ile aktarımda kullanılabilir formatlar arasına xlsx formatı da eklendi.


Proje Ekstresi<prj1010a> Raporunda Yeni Alan Eklendi.

Proje Ekstresi<prj1010a> raporunda fiş türlerine ait kalemlerin KDV hariç değer alanı eklendi.


Web Servisine Varyant Barkod Desteği Eklendi.

Web Servisinde, stok kart varyant listeleme <scf_stokkart_varyant_listele> servisine barkod bilgisi, birim kombosu desteği ve firma filtresi eklendi.

BİLGİ AL