Rapor Alanlarında Veritabanı Modellerinin Kullanılabilmesi Eklendi.

Raporlarda model alanlarının formüllerde, alt sayfa ve rapor toplamlarında kullanılabilmesi sağlandı. Ayrıca rapor modellerine dinamik alan desteği eklendi. Bu sayede örneğin fatura çıktısında fatura cari kartı içindeki tüm alanlara dinamik alanlar da dahil olacak şekilde erişim sağlanmış oldu.

8711-1 8711-2 8711-3 8711-4


Toplam Geceleme Bilgisinin, Rezervasyon Kartı İçinden Alınması Sağlandı.

Rezervasyon Kartı içinde, misafir seçildiğinde tablodaki bilgi kolonunda toplam geceleme sayısında gelmesi sağlandı.

9299


Pos Kart Limitine İstenilen Bir Tutar Verilmesi Sağlandı.

Otel Rezervasyon Kartı içerisindeki post kart tanımındaki limite ilave olarak kullanılabilecek avans limiti sistem parametrelerine eklendi.

9301


Pos Kart Hareketlerinin Kiosk Ekranından Takibi Sağlandı.

Misafir Kiosk Ekranı içerisinde yükleme, harcama, limit, bakiye gibi bilgilerini göreceği yeni ekran hazırlandı.

9302-1 9302-2


Proje Kartına Dinamik Alanlar Eklendi.

Proje Kartına dinamik alan desteği eklendi. Proje listesinde, proje ekstresinde gözükmesi sağlandı. Proje ekstresinde, rapor alanlarına Proje Kartı Model alanı eklenmesi yapıldı.

9506


İade Faturalarında Minimum Fiyat Kontrolü Parametresi Eklendi.

İade faturalarında işlemlerin minimum fiyat kontrolü için Sistem Parametreleri’nde yeni parametreye [scf.18.14] bağlandı.

9536


E-Fatura Tasarımlarına Son Cari Bakiye Eklendi.

E-fatura fiş notlarına cari bakiye, cari bakiye irsaliye dahil ve önceki bakiye alanları eklendi. Kalem parametrelerine ana barkod alanı eklendi.


SHY- Servis Formlarına Zorunlu Alanlar Eklendi.

Servis Hizmet Yönetimi modülündeki Servis Formu için Sistem Parametreleri’ne zorunlu alanlar eklendi. Zorunluluk eklenen alanlar;

  • Belge No
  • Teslim Alan Personel
  • Teslim Eden Şahıs
  • Seri Numarası
  • Müşteri Bildirimleri
  • Teknisyen Notları
  • Özel Kod 1
  • Özel Kod 2

9805


Rota Tanım Kartına Dinamik Alan Eklendi.

Rota tanım kartına dinamik alanlar ve raporlarına da model desteği eklendi.

9876-1 9876-29876-3


Hizmet Listesi İçerisinde Dinamik Alanların Kolonlara Gelmesi Sağlandı.

Hizmet Listesi içerisinde hizmet kartı dinamik alanlarının kolonlara gelmesi sağlandı.

9877


Raporlara Model Desteği Eklendi.

Raporlarda model desteği ile raporların bağlı olduğu diğer kartları ve/veya evrakları tüm alanlarıyla tasarıma ekleyebilme sağlanmıştır. Örnek olarak; fatura içerisinde, stok kartının ya da cari kartın tüm alanlarını tasarıma eklenmesi verilebilir. Model alanları ‘Cari Kart (*)’ şeklinde yazılmaktadır.

9896


Fatura Satır Alanlarına “Tevkifat Kodu” Kolonu Eklendi, Muhasebe Bildirim Tablolarına da Aktarımı Sağlandı.

KDV1 beyannamesi ekler\kısmi tevkifat tablosundaki tevkifat uygulama işlemin cinsi kolonunun stok kartı üzerinden çalışması eklendi. Beyannamedeki iade faturalarının gelmemesi sağlandı. Satırlarda gelen faturalarda işlem türüne ve KDV oranına göre gruplama yapıldı. KDV beyannamelerinde kısmı tevkifat oranlarında güncelleme yapıldı. Seçilen işlem türüne göre tabloda seçili gelmesi sağlandı.KDV1 beyannamesinde eklerde bulunan kısmi tevkifat tablosundaki işlem türünü de dikkate alması sağlandı. KDV1 beyannamesinde kısmi tevkifat tablosu ön muhasebeden firma/dönem bağımlı gelmesi sağlandı.


Varyant Listesi (Ayrıntılı) Raporuna Fiyat Kartları Eklendi.

Varyant Listesi (Ayrıntılı) raporunda satır alanlarına malzeme fiyat kartlarında tanımlanmış varyant fiyatlarının eklenmesi sağlandı.

9938


Proje Kartına Özel Kod ve Grup Kodu Eklendi.

Proje Kartına özel kod 1-5 eklendi. İlgili listelere, genel analiz ekranındaki gruplamalara eklendi.

9979


Marka Listesi İçerisinden Toplu Silme Sağlandı.

Marka listesi içinde toplu seçim ile silinebilmesi sağlandı.

9982


KDV-1 Beyannamesinde Tür Kodları Eklendi, Versiyonu “KDV_19” Olarak Değiştirildi.

“KDV-1 Beyannamesinde “”Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler”” tablosuna 325, 326 ve 327 tür kodları eklendi.
KDV-1 Beyannamesi versiyonu “”KDV_19″” olarak değiştirildi.”

9987


Raporlarda Model Çoklu Dinamik Alan İçeriği Alt Alta Yazar Hale Getirildi.

Rapor çıktılarında Veritabanı Modeli çoklu seçim dinamik alanları rapor çıktılarında virgül ile ayrılıyordu. Bu çoklu dinamik alanların istenirse rapor çıktılarında modeller üzerinden kullanıldığında başka ayıraçlarla ayrılabilmesi için Sistem Parametrelerine yeni bir parametre [sis.01.16] eklendi. Bu parametre ile istenirse \n ayracı kullanılarak çoklu seçim dinamik alanlarının rapor çıktılarında alt alta ayrı satırlarda yazılabilmesine imkan sağlanabiliyor.


Etiket/Barkod Basımı Ekranlarında Model Alanları Eklendi.

Serbest , Malzeme ve Cari Kart Etiket/Barkod Basımı tasarım ekranında Model alanları Eklendi.

BİLGİ AL