B2B’de Bayi Ödeme Yaptığında, Çıktının Bayiye Mail Olarak Gitmesi Tamamlandı.

B2B’de bayi, firmaya ödeme yaptığında kendi mail adresine ödeme bilgilendirme çıktısının gitmesi sağlandı.

fatura ödeme çıktısı

fatura onay çıktısı

fatura ödeme maili


Rezervasyon Ekranına Eski Müşteri Takibi Eklendi.

Rezervasyon ve Konaklama ekranında eski müşteri rezervasyon ya da konaklama yapıyorsa kolonlara eski müşterinin en son geliş tarihi eklendi ve o satırda farklı renkte görünmesi sağlandı.

rezervasyon listesi


Personel İşe Girişte Mezuniyet Yılı ve Bölümü Otomatik Gelmesi Sağlandı.

SGK işe giriş bildirgelerine personel kartlarının içerisindeki öğrenim durumu, mezuniyet yılı ve bölümü otomatik SGK ya bağlanarak gelmesi sağlandı.


Hızlı Satışda Cari Açıldığında Ünvan Kontrolü Eklendi.

Hızlı Satış ekranı üzerinde bir cari açtığımızda kod aynı olursa uyarı verdiği gibi, ünvan alanına girilen sistemde mevcut ise kontrol yapıp uyarı vermesi sağlandı.

cari ünvan kontrolü


Kampanya Listesine Barkod Okutma Eklendi.

Kampanya Listesi ekranında (scf2610) kampanya eklerken stok seçiminin barkod okutarak yapılması için ekranlara barkod alanı eklendi.

kampanya malzeme satış


Mail Şablonları İçerisinde “Stok Kodu” Eklendi.

Mail Şablon Listesi (msj1101) alanlarına mail şablonları içerisinde kullanılabilir alan olarak “Stok Kodu” ve “Stok Açıklaması” dahil edildi.

mail şablonu


Hızlı Satış Ekranında, Possify PS-200F Hızlı Satış Entegrasyonu Eklendi.

Possify PS-200F model fiyat görme ekranı için, Hızlı Satış ekranındaki ürün satışında, ilgili ürüne ait bilgilerin gösterilmesi ve ödenecek net tutarın gösterilmesinin sağlandı. Hoşgeldiniz ve güle güle (parametrik) mesajlarının eklendi.

fiyat görme ekranı


Gelir Gider Raporu Hazırlandı.

Yönetim Analiz Ekranı’nda bulunan “Giderler-Kar Zarar” sekmesinde tablodaki bilgileri rapor olarak alınması sağlandı. Ek olarak, bu alanlar üzerinde formül yapmak için, Gelir-Gider Raporu(scf9000a) sisteme eklendi.

gelir ve gider raporu

gelir gider raporu


B2B’den DİA’ya Seçilen Kur ile Siparişi Hazırlanması Sağlandı.

B2B’den verilen siparişlerin, B2B Admin Paneli’ndeki Sistem Ayarları’nda seçilen döviz kuru türüne göre DİA’ya düşmesi için Sistem Parametrelerinde [sis.04.05] Döviz.Satış-Çıkış adlı parametre ile eşitlenerek sipariş fiyatı hesaplanması sağlandı.

sistem parametreleri

döviz kuru tipi

ürün arama

ürün fiyatı

ürün toplam


Gelir Vergisi Beyannamesinde (1001a) Güncelleme Yapıldı.

Versiyon 12’ye çıkarılmış.
2- Kazanç Detay Bildirimi bölümünde; B- Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim kısmında; Diğer Ortaklara Ait Bilgiler, Çalıştırılan İşçilere Ait Bilgiler, Oda Temsilcisi alanları eklendi. F- Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bildirim kısmında; İratlar ve Giderler ayrılıp, Giderler kısmı eklendi. H- Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim kısmında; İradı Sağlayan’ın Vergi Kimlik No’su alanı eklendi.
3- Gelir Bildirimi bölümünde; Beyan Edilecek Gelirlerden Bildirim İndirim Türleri’nde güncellemeler yapıldı.
4- Vergi Bildirimi bölümünde; KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında Hesaplanan İndirimli Gelir Vergisi ve KVK’nın 32/A Mad. Dışında Hesaplanan İndirimli Gelir Vergisi eklendi.
6- Ekler bölümünde; Ortaklar kısmında; Ticari Kazanç/Serbest Meslek ve GSMİ olarak iki bölüme ayrıldı.”

gelir vergisi beyannamesi

gelir vergisi beyannamesi

gelir vergisi beyannamesi

gelir vergisi beyannamesi

gelir vergisi beyannamesi


Restoran’da Masa Fişine Masraf da Eklendi.

Restoran ekranlarında, ekstra masrafın hesaba eklenmesi sağlandı. Ürün maliyetlerini etkilemeyecek şekilde adisyonda var sayılan da gözükmeyecek, istenirse eklenebilecek şekilde çalışmaktadır.

numaratör

masa hesap fişi tasarımı


Gelir-Gider Raporu(özet)’na Dövizler Eklendi.

Gelir-Gider Raporu(özet)(scf9000A)’na sistemdeki döviz kurlarının gelmesi sağlandı.

rapor gelir gider


 

Mobil Satış Ekranında Barkod ve Ürün Arama Eklendi.

Restoran Mobil Satış ekranına ürün arama ve barkod özelliği eklendi. Ürün ara, açılır menüsüne tıklanınca yazı alanı sıfırlanması ve tüm ürünlerin tekrar yüklenmesi sağlandı.


Raporlarda Yazı ve Formül’e “Eşit Değildir <>” Eklendi.

Rapor tasarımlarında hem yazı hem de formül alanlarında; formül koşullarına “Eşit Değildir (<>)” tanımlanabilmesi sağlandı.

sipariş karşılama raporu tasarımı

BİLGİ AL