Stoklarda Özel Matrah Hesaplaması İçin Çalışma Yapıldı.

Stok Kartı ekranındaki Özel Vergi sekmesinin adı Özel Vergi/Matrah olarak güncellendi. Bu sekme altına “Özel Matrah” ve “Son Tüketici Fiyatı” alanı eklendi. Bu alan seçilerek ve Son Tüketici Fiyatı alanına fiyat bilgisi girilerek hesaplama yapılması sağlandı.
Özel matrahın sadece Toptan Satış türündeki Faturalarda ve İrsaliyelerde hesaplanması sağlandı. Toptan Satış Faturalarında ve İrsaliyelerde kalemler tablosundaki kolonlara “Özel Matrah” alanı eklendi. Toptan Satış Faturalarında ve İrsaliyelerde kalemde hesaplanan özel matrah tutarı alt toplamlardaki toplam kdv alanına ilave edildi. Fatura muhasebeleştirmesinde “Özel Matrah” alanı için Muhasebe Bağlantı Kodlarında 7 Kdv Bağlantı Kodları altına “Kdv Özel Matrah (79)” bağlantı kodu eklendi. Raporlara ve Ayrıntılı listelere ilgili alanlar eklendi.


Seri-Lot Kartına Yetki Kodu Alanı Eklendi.

Seri-Lot Kartına Yetki Kodu alanı eklendi. Seri-Lot listesi ekranı kolonlardan Yetki Kodu aktif edilerek listelerde filtreleme işleminin yapılabilmesi sağlandı. Kullanıcı kartındaki tanımlama sonrasında Ekranlarda Öntanımlı Gelecek Yetki Kodu ile Seri-Lot kartına yetki kodunun öntanımlı olarak gelmesi sağlandı. Toplu Bilgi Güncelleme Ekranından Seri-Lot kartları yetki kodularının toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı. Fatura, İrsaliye, Malzeme Fişi sonucu yeni oluşan serilere öntanımlı yetki kodu varsa atanması sağlandı.


Cari Kart Bakiye Raporu’na Borç / Alacak Eşit Satırları Gösterme Parametresi Eklendi.

Cari Kart Bakiye Raporu parametre alanına Borç / Alacak eşit satırları gösterme parametresi eklendi. Bu parametre ile cari borç / alacak bakiyesi eşit olan carilerin rapora gelmemesi sağlandı.


Cari Kartlarda Risk Limiti Girişi Zorunlu Parametresi Eklendi.

Cari Kart eklerken risk limitleri girişinin yapılması adına, Sistem parametreleri Ekranına Cari Kart Risk Limiti “Zorunlu” (scf.53.17) parametresi eklendi.


Alım ve Satış İrsaliyeleri İçin Masraf Merkezi Zorunlu Parametresi Eklendi.

İrsaliyelerde masraf merkezi girişinin zorunlu hale getirilebilmesi için Sistem Parametreleri ekranına Alım / Satış İrsaliye Masraf Merkezi “Zorunlu”(scf.50.19 / scf.50.38) parametresi eklendi.


Sipariş Ekranına Konsinye Giriş/Çıkış/İade Seçeneği Eklendi.

Sipariş Listesi ekranında [F12 Diğer] butonu içerisine Konsinye Giriş/Çıkış/İade seçeneği eklendi. Bu işlem için kullanıcı kartlarına Sipariş Konsinye Giriş/Çıkış/İade yetkisi eklendi. Bu yetkinin, irsaliye ekleme yetkisi olan kullanıcılara default gelmesi sağlandı. Eğer sipariş verilen sipariş ise konsinye giriş/çıkış/iade seçildiğinde yapılmak istenen işlem seçtiren ekrana konsinye giriş ve giriş iade seçenekleri eklendi. Alınan sipariş durumunda ise konsinye çıkış ve çıkış iade gelmesi sağlandı.


Banka Kredi Detay Raporu Eklendi.

Banka Kredi Detayı Raporu eklendi. Banka kredi listesinden herhangi bir kredi üzerine gelip [F8 yazdır] butonundan da rapora ulaşılabilmektedir. Rapor ile banka hesabına ait Ödeme Durumu (Ödendi/Bekliyor), Taksit Sayısı, Taksit Tutarı, Anapara, Faiz, KKDF, BSMV, Kalan Borç… gibi kredi detayları yer almaktadır.


TCMB Kayıtlı Banka ve Şube Listesi Güncellendi.

TCMB Kayıtlı Banka ve Şube Listesi ‘nde Şube Adresi, Şube İl Adı, Şube İlçe Adı alanları ekrandan kaldırıldı. Listenin daha basit hale gelmesi sağlandı.


Veri Aktarımı ile Stok Kartı Resimlerinin Güncellenmesi Sağlandı.

Veri aktarımı ekranı ile stok kartı resimlerin güncellenebilmesi sağlandı. Aktarılacak veride mevcut resimlerden herhangi biriyle aynı URL’e sahip resim var ise mevcut resmin güncellenmesi sağlandı. Aktarılacak verideki bir resmin URL’i mevcut stokta mevcut değilse resim eklenmesi sağlandı. Mevcut stoğun resimleri yeni gelen veride olmaması durumunda resimlerin silinmesi sağlandı.


Dönem Devri ile Kredi Kartı Fişlerinin Fiş Numaralarının Değişmeden Aktarılması Sağlandı.

Kredi Kartı (Pos) Fiş Listesi Kolonlar alanına “Devir Fiş No” kolonu eklendi. Böylece Dönem Devri ekranından eski dönemde yer alan “Bekliyor” durumundaki Kredi Kartı Fişlerinin fiş numaralaralarının değişmeden, yeni dönemde “Devir Fiş No” kolonuna aktarılması sağlandı.


5746 Sayılı Kanuna Tabi Personelin Puantaj Hesaplaması Güncellendi.

Personel kartında 5746 sayılı kanuna tabi personelin puantaj hesaplaması güncellendi. e-Bildirgede arge dışında çalışılan günlerin 5510 sayılı kanun altında gösterilmesi için çalışma yapıldı. Yapılan bu işlemlerde Personel kartında tabi olunan kanun 5746 olan personel için ar-ge dışında çalışmış olması durumunda, bu personele ait e-bildirge verilirken; kanun numarası: ar-ge bölgesi 5746, diğer günler için kanun numarası; 5510 seçilmek üzere 2 e-bildirge düzenlenebilmesi sağlandı.
Bordro Listesi Dökümü tasarımında satır alanlarına “Arge Gün Sayısı” ve “Arge Sigorta Matrahı” alanları eklendi.
5746 sayılı kanuna tabi personelin puantaj hesaplaması yapılırken fazla mesai ücretlerinden muafiyet hesaplanmaması ve ek kazanç hesaplaması yapılırken ek kazanç kartındaki muafiyet değerlerini göz önünde bulundurması sağlandı.
5746 sayılı kanuna tabi personelin puantajının toplu puantajdan yapılabilmesi sağlandı.
5746 sayılı kanuna tabi personele verilen ek kazançların 5510 sayılı kanun üzerinden, ek kazanç kartındaki muafiyet değerlerine göre hesaplanması ve e-bildirgede 5510 altına yazılması için düzenleme yapıldı.
e-Bildirgede 5746 sayılı kanuna tabi personele verilen ek kazanç sigortadan muaf ise prim-ikramiye kısmına eklenmemesi sağlandı.


Personel Puantaj İşlemlerinde Sigorta Tabanıyla Matrah Taban Arasındaki Farkın Hesaplanması Sağlandı.

Sigorta matrahının tabandan düşük olduğu durumlarda, sigorta tabanıyla matrah arasındaki farkın hesaplanması sağlandı. Personel Puantaj Listesi / Tablo Dinamik Kolonlara SGK tabanıyla matrahı arasındaki fark için “Matrah Taban Farkı” alanı eklendi.
Personel Bordro Listesi Dökümü rapor tasarımındaki satır alanlarına “Matrah Taban Farkı, İşçi SSK Prim Tutarı Taban Farkı ve İşsizlik İşçi Payı Tutarı Taban Farkı” eklendi.
Personel Bordrosu Muhasebe Bağlantı Kodlarına “Matrah Taban Farkı, İşçi SSK Prim Tutarı Taban Farkı ve İşsizlik İşçi Payı Tutarı Taban Farkı” için muhasebe bağlantı kodu eklendi.
İşçi Hesap Pusulası Tasarımı Rapor Alanına “Matrah Taban Farkı, İşçi SSK Prim Tutarı Taban Farkı ve İşsizlik İşçi Payı Tutarı Taban Farkı” alanları eklendi.


Muhtasar Beyannamesinde Gelir Vergisi ve SGK Muaf Personel Sayısının 3 Aylık Gelmesi Sağlandı.

Muhtasar Beyannamesinde Vergi Bildirimi sekmesinde Gelir Vergisi muaf ve SGK muaf personel sayısının 3 aylık gelmesi sağlandı.


Görev Takip Sisteminde Güncellemeler Yapıldı.

Görev Listesi Ekranında, Kolonlar alanına Cari Kart içerisindeki Kısa Açıklama, İlgili, Tel1, Cep Tel, eposta alanları eklendi. Görev Tanımı içerisinde Planlama alanındaki Tahmini Süre (Saat) gün farkını da hesaba katması sağlandı. Görev Listesi Görüşme notları alanında bulunan kolonlara notun eklendiği zamanki görev sürecini gösteren “Ekleme Görev Süreci” kolonu eklendi. Görev Bilgisi kolonu “Mevcut Görev Durumu” olarak değiştirildi. Planlama kısmındaki tarihlerin gün kısımlarının görünmesi sağlandı.


Restoran Yönetimi Ödenmez Maliyet Analizi Raporuna Saat Filtresi Eklendi.

Restoran Yönetimi içerisinde yer alan “Ödenmez Maliyet Analizi (Detaylı) raporu Parametre alanına Başlangıç ve Bitiş Saatleri eklendi.


Restoran Yönetimi Ürün Hassasiyet Alanının Sayısı Arttırıldı.

Restoran Yönetiminde girilen miktar değeri için hassasiyet alanı virgülden önceki maksimum değeri 1000 olarak arttırıldı. Böylece Restoran Satış Ekranı üzerinden menüde “*” Yıldız fonksiyonuna gelindiğinde buradan gram gibi birimler için giriş kolaylığı sağlandı.


Alış Anlaşması Kontrolü Eğitim Videosu Yayınlandı.

Alış anlaşması sonucu oluşabilecek fiyat farklılıkları kontrolünün ve oluşan fiyat farklılıkları sonucu fiyat farkı faturası düzenlemenin nasıl yapıldığını anlatan eğitim videosudur.


Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmaz.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

BİLGİ AL