Kasa Listesi Raporundaki[scf3000a] Ödeme Planları Alanının Toplamı Eklendi.

Kasa Listesi raporunda “Ödeme Planları” detayındaki “Döviz Tutar” alanına alt toplam alınabilmesi sağlandı.

9339


Malzeme Hareketleri[scf 2110] Ekranına Yeni Kolonlar Eklendi.

Fatura satır alanlarındaki “Birim Fiyat (Fiş Dövizi)” , “Tutarı (Fiş Dövizi)” kolonları, Malzeme Hareketleri [scf 2110] ekranı kolonlarına eklendi.

9368


Çek – Senet Giriş[bcs2101] Ekranlarında Satırı Portföy No Sırasına Getirmesi Sağlandı.

Çek-senet girişinde [F12 Çek-Senet Çoğalt] çoğaltma işlemi yaparken portföy numarasınında artması sağlandı.


Cari Hesap Ekstresine[scf1110a] Malzeme Bağlantısı Eklendi.

Cari Hesap Ekstresi’nin filtrelerine ve gruplamaya Malzeme Bağlantısı parametresi eklendi.

9423-1

9423-2


İrsaliye[scf2201]de Fiş Numarası Kontrolü Sağlandı.

İrsaliye fiş numarası kontrolüne kayıt numarası şablonu ve firma-dönem bağımlılığı ve kontrolü eklendi. Faturadan oluşturulan irsaliyelerde farklı türlerde aynı fiş numarası vermemesi sağlandı.


Servis Formuna[shy1000] Yeni Özellikler Eklendi.

  • “Seri-Lot Kartına Proje eklendi.
  • Servis Formuna Proje eklendi.
  • Servis Formunda, seri seçince bu serinin projesini servis formunun projesine ataması eklendi.
  • Proje Hareketlerinde [prj1010] Servis formlarından bu projeye bağlı olanları da listede gösterilmesi eklendi.
  • Servis Formunda [B Servis İşlemleri], Dışarıdan Alınan Hizmetler tablosu düzenlendi.
  • Servis Formunda [B Servis İşlemleri], Dışarıdan Alınan Hizmetler tablosunda, Fatura Kalemi seçilebilecek ayrı bir kolon eklendi. Satır miktarının kaç tanesini yansıtmak istiyorsunuz? sorusu sorulacak. İstenirse, örneğin 300 sayısını 5 olarak değiştirecek. Dialog’dan Tamam seçilince satır birim fiyatını 5 ile çarparak aktarım gerçekleştirmeis sağlandı.
  • Verilen Hizmet Kodu sonrasında [+-] seçilen bir kolon ve % oran kolonu eklendi. Örneğin; 1.000 TL dışarıdan alınan hizmetin müşteriye %20 fazlası veya %10 azının yansıtılması için bu kolon kullanılacak. Hesaplamayı otomatik olarak yapıp Tutar kısmına atanması sağlandı.
  • Servis Form Listesinde [F9 İşlemler]’den Faturalandır işleminde formda seçilen Proje Kodu, Faturanın Proje Kodu olarak atanması sağlandı.”

9452-1

9452-2

9452-3

9452-4


Servis Formuna[shy1000] Takvim ile ilişkilenme Eklendi.

Servis Formu[shy1000] ekranından, servis formlarına takvim entegrasyonu eklenerek, servis ile ilgili hatırlatmaların takvime girilmesi sağlandı.

9453


Tüm Takvim Girdileri[sis4020] Listesinin Excel’e Atılması Sağlandı.

Tüm Takvim Girdileri[sis4020] listesi ekranına [F8 Yazdır] butonu eklendi. Bu menü içerisinde “Listeyi Yazdır” ile çıktı alma, “Dosyaya Gönder” ile Excel, Adobe PDF, Text Ascii ve HTML türünde dosya alınması sağlandı.

9454


Alınan Sipariş Karşılama[scf2900b] Raporuna Filtre ve Tasarım Kısmına Proje Alanları Eklendi.

Alınan Sipariş Karşılama[scf2900b] raporuna filtreleme ve rapor tasarımı kısımlarına “Proje Kodu” ve “Proje Açıklaması” alanları eklendi.

BİLGİ AL