Satış Elemanına Cari Bazında Prim Verilmesi Eklendi.

Prim uygulanmak için kullanılan “Stok Filtresi” gibi “Cari Kart Filtresi” alanı eklendi. Bu alanda, Cari kodu, Cari Özel Kodları ve Cari Grup Kodları bulunmaktadır. Boş olarak kaydedilmekte ve boşken işleme almaması sağlanmıştır.


Listelerde Sıralama Öncelikleri Düzenlendi.

Liste ekranlarında kolona basıldığında, kolon içerik türü metin alanı ise küçükten büyüğe, numerik alan ise büyükten küçüğe göre sıralanması sağlandı.


Teklif Performans Raporu(miy9001a)’na Yeni Kolon Eklendi.

Teklif Performans Raporu(miy9001a) tasarımına Teklifin Siparişe Dönüşme Tarihi’nin gelmesi sağlandı.


Satış Analizi(ote1930)’nde Yeni Alan Eklendi.

Satış Analizi(ote1930) ekranında, Yetkili Olduğum Firmalar seçildiğinde hangi otelin analizi olduğunu tespit etmek amacıyla “Firma Adı” kolonu eklendi.


Fiş ve Rapor Tasarımlarına Yeni Gösterim Alanları Eklendi.

Fiş ve rapor tasarımlarında “Rapor Alanları” altına “Toplam Sayfa Sayısı” alanı eklendi. “Sayfa Numarası” ve “Toplam Sayfa Sayısı” alanları birlikte kullanılarak istenilen gösterimin yapılabilmesi sağlandı.


Otel Kimlik Bildirimi Yeni Sistem İçin Yükseltildi.

Polis Listesi Hazırlama (ote1800) ekranına XLS Paket Oluştur butonu eklenerek excel çıktısı alınması sağlanmıştır. XLS Paket Oluştur butonuna basıldığında açılan dialog ile verilen tarihte otele giriş yapanlar, çıkış yapanlar ve tüm misafirler excel dosyasına yazılabilmektedir.


İrsaliye Fişlerinde Ödeme Planının Zorunlu Yapılabilmesi Sağlandı.

İrsaliye fişlerinde ödeme planının zorunlu yapılabilmesi sağlandı. Sistem Parametreleri(sis0100) içerisine alım (scf.50.18) ve satım (scf.50.37) irsaliyeleri için parametreler eklendi.


Toplu Bilgi Güncelleme(scf2550)’de Fatura Türüne Yeni Özellik Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme(scf2550) ekranında faturaların Proje Kodlarının güncellenebilmesi sağlandı.


Çek-Senet Giriş ve Çıkış Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Çek-Senet Giriş ve Çıkış (bcs2101) CS Bordrosu ekranına [F8 Kaydet & Yazdır] özelliği eklendi.


Reçete Kartına Zorunlu Alanlar Eklendi.

Reçete Listesi(ure1400) ekranı üzerinden reçete kartı oluştururken, kart içerisindeki Özel Kod ve Yetki Kodu alanlarının Sistem Parametereleri(sis0100)’nden zorunlu yapılabilmesi sağlandı.


e-Fatura da 2. Adres Eklendi.

e-Fatura’ ya, cari kartın içinde yer alan 2. adres eklendi.


Toplu Bilgi Güncelleme(scf2550) Cari Hesap Kartları Yeni Alan Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme(scf2550) ekranında fiş türü “Cari Hesap Kartları” seçildiğinde Özellik kısmında cari kart içindeki Diğer Risk alanlarının güncellenmesi eklendi.


e-Fatura Gümrük İşlemleri İhracat İçin Zorunlu Alanlar Eklendi.

e-Fatura uygulaması gümrük işlemleri ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sağlandı.
Ayrıntılı doküman için tıklayınız.


Sipariş Notu/Çeşni Özellikli Ürünlerde Bilgi Giriş Uyarısı Eklendi.

Menüden ürün seçme sırasında sipariş notu/çeşni varsa not listesi otomatik açılması özelliği eklendi. Bu özellik parametreye bağlanmıştır ve standart olarak kapalı gelmektedir.


Restoranda Masa Hesabının Parçalı Ödenmesi Sağlandı.

Restoranda hesabı verilen siparişe göre bölme işlemi bulunmaktadır. Buna ek olarak Restoran Satış(rst1000) ekranında sağ taraftaki Diğer menüsüne Ön Ödeme butonu eklendi. Sadece masadan siparişlerde kullanılabilir. Masa kapatıldıktan sonra ön ödeme bilgileri kasayı etkiler. İlgili ön muhasebe fişleri oluşması sağlandı.


Masa Hesap Fişi Parametreye Bağlandı.

Masa Hesap Fişi, Restoran Satış ekranındaki Hesap menüsüne tıklandığında yazdırılması işlemi Sistem Parametresi’ne bağlandı.


Restoran Modülü İstekleri

Porsiyon butonları için (rst.02.41), zamanlama butonları için (rst.02.42), Not/Çeşni butonu için (rst.02.43) nolu sistem parametresi eklendi. Menü Başlığı ekranına renk kodu alanı eklenerek Restoran Satış Ekranındaki butonların seçilen renk koduna göre renklendirilmesi sağlandı.


Alemdağ Vergi Dairesi Eklendi.

Yeni açılan Alemdağ Vergi Dairesi (İstanbul) Dia’ya eklendi.


Cari Vade(scf1100b) Raporu ve Ekstresi(scf9014b)’ ne Yeni Alan Eklendi.

Cari Kart Vade Bakiye(scf1100b) Raporuna ve Cari Kart Ekstresi(scf9014b)’ ne Teminat Çek-Senet Toplam alanları eklendi.


Personel Puantajı’na Yeni Ek Kazanç Eklendi.

Personel puantajında, işverenin ödemesi gereken doktor raporu için, ek kazançlara Prim-İkramiye seçeneği eklendi, Prim-İkramiye olmayan ek kazançların e-bildirgede ek kazanç olarak görünmemesi sağlandı.


Mobil Ekran Tasarımı Menüsü Kullanıma Açıldı.

Mobil Ekran Tasarımı(sis9000) menüsünün tüm kullanıcılarda görüntülenmesi sağlandı.


Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Muavin Defter Raporları Yülseltildi.

Yevmiye Defteri, Muavin ve Toplu Muavin raporlarına yeni satır alanları eklendi. Yevmiye Defterine Sadece Alt Hesapları Göster parametresi eklenerek ana hesapların görünmemesi sağlandı. Nakliyekün satırları açıklama parametresinden bağımsız hale getirildi.Muavin Defteri satır alanlarındaki ana hesap açıklamasının gelmesi sağlandı.


İnternet Takip için Misafir Kartındaki (ote1101) Eposta Eklendi.

İnternet Takip Cihazları ile paylaşılan Xml dosyasına, Misafir Kartlarındaki (ote1101) eposta alanı eklendi.


Zarflanan e-Faturanın Kaydedilmesi Sağlandı.

Zarflanan faturaların dosyaya kayıt edilmesi için Zarf Listesi(efa1020) ekranına [F4 Dosyaya Kaydet] butonu eklendi. Xslt dosyaların indirilmesi seçimli hale getirildi.

BİLGİ AL