Stok Kartına Yeni Zorunlu Alan Eklendi.

Stok Kart Detayı içerisindeki “2 Diğer” sekmesinde bulunan “Kar %” alanının zorunlu yapılabilmesi için Sistem Parametrelerine eklenmiştir.

9338-1

9338-2


Otel Modülü’nde Misafir Kartı’na Yeni Zorunlu Alan Eklendi.

Otel Modülü içerisindeki Misafir Bilgileri ekranındaki, “Telefon 1”, “Cep Tel” ve “E-Posta” alanlarının zorunlu yapılabilmesi için Sistem Parametrelerine eklenmiştir.

9349-1

9349-2


Personel Puantajı Yapılırken Eksik Gün Uyarısı Gelmesi Sağlandı.

Personel Puantajı yapılırken eksik gün girildiğinde Pop-Up pencere olarak “eksik gün girilmiştir” uyarısı gösterilmesi sağlandı.

9445-1

9445-2

9445-3


Teklif Fişindeki Durumların Renklendirilmesi Sağlandı.

Teklif Fiş giriş ekranında belirtilen “Son Tarih” alanındaki bilgiye göre; Teklif Listesi’ndeki kaydın tarihi geçenler için kırmızı renk ile gösterilmesi sağlandı.

9591-1

9591-2


Banka Fişlerine Kur Farkı Hesaplama Fonksiyonu Eklendi.

Banka fiş listesinde, fiş türleri arasına Kur Farkı Hesaplama opsiyonu da eklendi.

9648


Talep Fişi Satır Dinamik Alanlarının, Talep Listesi(Ayrıntılı)’ne Eklendi.

Talep fişinde, satır alanlarına eklenen Dinamik Alanlar’ının Talep Listesi(Ayrıntılı) ekranına eklenmesi sağlandı.

9807-1

9807-2


Kdv Beyannamesi 2 Raporu Tasarımına Yeni Alanlar Eklendi.

Kdv Beyannamesi 2 Raporu tasarımına;

  • Tablo 2 -Tam tevkifat ve Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde işlem türü eklenebilmekte. Matrah, oran, tevkifat oranlarını ekrana getirmektedir.
  • Kdv kesintisi yapılanlara ait bildirim tablosunda ödeme türü ve vergi tevkifatına esas tutar alanları eklenmiştir.
  • Kdv kesintisi yapılanlara ait bildirim tablosunda beyannamede ön muhasebeden al butonu kullanarak verilerin gelmesi sağlanıyor. Ad ve Soyad bilgileri Ön muhasebeden alma işlemi yapılmadığı zamanlarda ayrı ayrı geliyor.

9901-1

9901-2

9901-3

9901-4

9901-5

9901-6


Gider+Gelir Raporu’na Tarih Aralığı Eklendi.

Gider+Gelir Defteri Raporu raporunun tarih aralığı verilerek alınabilmesi sağlandı.

9994


Personel Puantaj Kontrolüne Yıl Bilgisi Eklendi.

Dönem tarih aralığını standart mali dönem tarihleri olan örn “01/01/2016-31/12/2016” tutmayıp, birden fazla yıla denk gelecek dönem kullanılan firmalarda personelin puantajı hazırlanırken sistemin hesaplamalarına yılı katabilmesi için yapılmış bir eklentidir.


Fırsatlar Menüsünden Görev Oluşturulabilmesi Sağlandı.

Günlük Yönetim Raporu’nda çekler ve senetler için detayları gösterirken tablodaki tarih filtresi, vade tarihine göre uygulandı.

10173-1

10173-2

10173-3


Görüşme Notları Dinamik Alanlar Eklendi.

Görev Takip kartındaki Görüşme Notu ekranına dinamik alan tanımlama özelliği eklendi.

10181

10181-2


Fırsat Kartına Ek Dosya Özelliği Eklendi.

Fırsat Listesi [F12 Diğer] menüsünden ilgili fırsat kartına Ek Dosya Ekleme özelliği eklenmiştir.

10212


Hızlı Satış Ekranına Saat Bilgisi Eklendi

Hızlı satış ekranına saat bilgisinin otomatik gelmesi sağlanmıştır.

10218


Banka Fişleri’nde Kalem Satır Silme İşlemi Eklendi.

Kredi Kartı fişlerinin tahsilatı için toplu olarak kesilmiş bir banka fişi içerisindeki bir kaydın düzenlenmesi için tüm fişin silinmesi gerekmekteydi. Bu işlemi kolaylaştırmak için ilgili banka fişine (F5 Değiştir) ile giriş yapılıp ilgi kredi kartı fişini oluşturan satırın silinebilmesi eklendi. Bu şekilde tüm tahsil edilenler yerine, sadece düzenlenecek kredi kartı fişi “Bekliyor” duruma geçer.

10234-1

10234-2

10234-3

10234-5


Personel Veri Aktarımında XML Dosya Aktarımları Güncellendi.

Personele tanımlanan kazanç kesintilerinin veri aktarımında içeri/dışarı alırken aktarılması sağlandı.


Veri Aktarımı Varyantlı Stok Malzeme Kartlarında Yeni Alan Eklendi.

Veri Aktarımı Varyantlı Stok Malzeme Kartları Excel Kural Tanımı Veri Alanına B2C İndirim Oranı Eklenmiştir.

10244-1

10244-2


Misafir Kiosk Ekranı Tanımlamaları Güncellendi.

Misafir Kiosk Ekranı Ekstra Kontrolü sayfasında Toplam yazısını Toplam borç, Toplam alacak şeklinde güncellenmesi yapıldı.

10271


Restoran Modülü’nde Yeni Yükseltmeler Yapıldı.

  • Restoran Modülü, Paket Servis ekranına Açık Siparişler Listesi fonksiyon butonlarına fişi yazdırmak için Yazdır eklendi.
  • Sipariş Listesi’ne Paket Servis Fişi Yazdırma seçeneği eklendi.
  • Yemek Çeki Listesi’ndeki Yazdır seçeneğine Liste Yazdır özelliği eklendi.
  • Paket Servis ekranı çözünürlük seçenekleri genişletildi.
  • Ödeme Alındı işaretli siparişlerde C-Diğer sekmesindeki cari bilgisininde gelmesi sağlandı.

10325

10325-1

10325-2

10325-3

10325-4

BİLGİ AL