İçindekiler

Fatura Listesinde, Fiş İçinde Değiştirilen Ek Alan İsimleri Gözükmesi Sağlandı.

Fatura giriş ekranında “Ek Alan” isimlendirmesi kontrol edildi ve alınan parametrelerin listede gözükmesi sağlandı.

sistem parametreleri

fatura listesi


Çek-Senet Tahsil İşleminde Tahsile Verilen Banka Bilgileri Çek-Senet Bordro Tasarımına Eklendi.

“Çek-Senet Bordrosu Fişi” raporunun, rapor alanlarına “Tahsil Teminat Banka Hesap Adı”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Kodu”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Numarası”, “Tahsil Teminat Banka Hesap Şubesi” ve “Tahsil Teminat Banka IBAN Numarası” alanları eklendi.

çek senet bordrosu


Yeni CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Modülü

Yeni Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü kullanıma açılmıştır.

fırsat tipi

fırsat tipi

potansiyel müşteri


Görev Takip Sistemi’nde Sahiplik ve Değiştirme Yetkisi Eklendi.

Görev Takip modülüne “Diğer Kullanıcı Görevleri Görebilsin” yetki parametresi eklendi. Standart olarak listeleme yetkisi olan herkese otomatik bu yetki tanımlandı.

kullanıcı detayı


Turkcell Pruva Sistemi Veri Aktarımı Geliştirildi.

  • Turkcell Pruva entegrasyonunda Cari ve Stok Aktarımları hazırlandı.
  • Panorama ve Pruva’nın lisansları eklendi.
  • Pruva aktarımında Depo ve Şube Kodu için kullanıcıyı uyaracak mesaj eklendi.
  • Pruva Fatura aktarımında Depo ve Şube uyarısının Pruva Cari ve Stok Aktarımlarında çıkmaması sağlandı.
  • Pruva Fatura aktarımında kalemlerin Kaynak Deposu Fişi, Kaynak Depo ile eşleştirildi.
  • Pruva Fatura aktarımında KDV durumu standart olarak “Dahil” yapıldı ve Kalem Not alanına Kontrat Numarasının gelmesi sağlandı.
  • Pruva Fatura aktarımındaki Satış Elemanı alanın eşleştirilmesi Kasiyer No olarak değiştirildi.
  • Pruva Depo Transfer Fişi aktarımı eklendi.

Personel Bordrosu Bağlantı Kodlarına “Personel Mesai Kazancı” Alanı Eklendi.

Personel bordrosu bağlantı kodlarına “Personel Mesai Kazancı” eklendi.

muhasebe bağlantı kodu


Servis Çıkış Formu Tasarımına Stok Ek Alanları Eklendi.

“Servis Çıkış Formu” raporunun, rapor alanlarına stok kart tablosundaki “Ek Alanlar(1 – 10)” eklendi ve tasarıma eklenebilmesi sağlandı.

servis çıkış formu


Muhasebe Fişinde İşlem Belge Tarihi ve İşlem Belge Numarası Varsa Belge Türü Seçimi Zorunlu Hale Getirildi.

Muhasebe fişinde “Belge Tarihi” ve “Belge Numarası” varsa “Belge Türü” seçimi zorunlu hale getirildi, ön muhasebe fişleri muhasebeleştirilirken “Belge No” alanının da aktarılması sağlandı.

muhasebe fişi


Personel Kartına Ek Dosyalar Alanı Eklendi.

“Personel Listesi” ekranındaki “[F12] Diğer” butonunun menüsüne “D-Ek Dosyalar” alanı eklendi ve de yönlendirilen “Dosya Listesi” ekranından seçilen personele ait dosya eklenebilmesi sağlandı.

personel listesi


Personele Yapılan Çıkış Esnasında Puantaj Uyarısı Verildi.

Personel işten çıkışta son ay bordrosu yok ise uyarı verilmesi sağlandı.

personel kart bilgileri

personel listesi


İşçi Hesap Pusulası Raporunda Personellerin Şubeye Göre Seçimi Sağlandı.

“İşçi Hesap Pusulası” raporunun parametrelerine, personel bordrolarının şubeye göre seçiminin yapılabilmesi için, “Bordro Listesi Dökümü” raporundaki gibi “Şube” combo alanı parametrelere eklendi. Standart olarak da “Yetkili Olduğum Şubeler” parametresi seçili olarak belirlendi.


Sipariş Fişi Tasarımına Yeni Kolonlar Eklendi.

“Sipariş Listesi” detay ekranında yer alan “7 – B2C Bilgileri” tabındaki bilgiler “Sipariş Fişi” raporunun rapor alanlarına eklendi.

sipariş fişi tasarımı


Ücret Bordrosu Tasarımı Rapor Alanlarına, Şube Kolonu Eklendi.

Bordro listesi dökümü raporuna parametrelerdeki şube eklendi.

bordro listesi


Alınan Sipariş Kontrol Raporu(Varyantlı) Filtrelerine Stok Özel ve Grup Kodları Eklendi.

Varyantlı Alınan Sipariş Kontrol raporunun hem satır alanlarına hem de filtrelerine stok grup kodu ve özel kodları açıklamalarıyla eklendi.

alınan sipariş kontrol raporu


Günlük Yönetim Ekranında, Gelir Analizine Sanal Odalar Dahil Edildi.

Günlük Yönetim Ekranı<ote9400> için,  ” Sanal Odaları Dahil Et” alanı eklenerek, oluşturulan sanal oda kayıtlarının yönetim analizinde alınabilmesi sağlanmıştır.

günlük yönetim ekranı


Servis Yönetim Hizmetinde Serili Ürün Kabul İşlemlerinde Oluşan Sair Girişlerin Seri Alım Deposundan Bağımsız Olması Sağlandı.

Daha önce alım deposuna mal kabul ve aynı depodan satışı yapılarak (-Dışarı) durumunda olan serilerin, servise arıza kabul yapıldığında “arıza” veya “teknik servis” depoya kabul etme imkanı verilmiştir.


Terazilere Gönderilecek Olan Barkodların Seçilebilmesi Sağlandı.

“Stok Kart Bilgileri” detay ekranındaki “N Barkodlar” sekmesindeki barkod tablosuna “Teraziye Gönder” – “Evet/Hayır” seçenekli combo alanı eklendi. “POS/Yazarkasa Malzeme Tanımları” ekranındaki “Malzeme Listesi” tablosunda bu eklenen alanda “Evet” değeri olanların gelmesi sağlandı.

stok kart bilgileri


Stok Listesine Resim Sayısı Kolonu Eklendi.

Stok Kart Listesi ekranındaki tablonun kolonlarına “Resim Sayısı” kolonu eklendi.

stok malzeme


Servis Giriş-Çıkış Formu Tasarımına <shy1000a- shy1000b> Seri No Açıklaması Alanı Eklendi.

“Servis Giriş Formu” ve “Servis Çıkış Formu” raporlarına “Seri-Lot Bilgileri” detay ekranındaki “Açıklama” alanı “Seri-Lot Açıklama” şeklinde eklendi.

servis giriş formu


Depo Satış Raporunun<scf9009a> Tasarımına Stok Kartına Tanımlanan Dinamik Alanlar Eklendi.

“Depo Satış Raporu”nun satır alanlarına stok kartına bağlı dinamik alanlarının liste tipinde getirilmesi sağlandı.

depo satış raporu


Hizmet Kartındaki Özel Kodlar, Hizmet Listesi Kolonlarına Eklendi.

“Hizmet Listesi” ekranındaki listenin kolonlarına hizmet özel kod ve grup kodları ilave edildi.

hizmet listesi


Servis Hizmet Yönetimi, Servis Formları Listesinde Kolonlara Seri No Açıklaması Getirildi.

Servis hizmet yönetimi (SHY)’ de “Servis Formları” listesinin kolonlarına “Seri Açıklaması” alanı eklendi.

servis formları


Toplu Bilgi Güncelleme Stok Türüne Garanti Süresi (Ay) İçin Güncelleme Fonksiyonu Getirildi.

“Toplu Bilgi Güncelleme” ekranındaki “Stok Kartları” fiş türünün özelliklerine “Stok Garanti Süresi” alanı eklendi ve girilen değer ile toplu güncelleme yapılabilmesi sağlandı. Güncellenecek kayıtların kolonlarına da “Garanti Süresi (Ay)” alanı görünürlüğü gizli olarak eklendi ve güncellemenin takibi sağlandı.Bu şekilde düzenlenen stok kartları için ” Sistem Parametrelerinde” scf.03.28 ve scf.03.29  numaralı parametrelerin ayarlanması ile sistemde daha önceden kullanıma açılan serilerin teknik serviste, garanti tarihi kontrolünün otomatikleştirilmesi sağlanmıştır.

toplu bilgi güncelleme

toplu bilgi güncelleme


Stok Kartındaki Ek Alanları (1,2,….10) Seri-Lot Listesi Kolonlarına Eklendi.

Stok Kartındaki ek alanlar (Ek Alan 1,2, …, 10) – “Seri-Lot Listesi” kolonlarına eklendi.

seri-lot listeleri


Personel Puantajında E-Bildirge Alanları Güncellendi.

Personel Puantajında “Eksik Gün Nedeni” sadece “01 İstirahat” seçildiğinde e-Bildirge’de oluşurken gelen “RAPCALISTI 02” kodlanması sağlandı. Diğer durumlarda yazmaması sağlandı.


Görev Kartları ve Potansiyeller İçin Ajanda Entegrasyonu Yapıldı.

  • Görev kartında girilen işlerin takvime aktarılabilmesi için kartın sol alt köşesine takvim ikonu eklendi, bu ikon yardımı ile planlanan başlama- bitiş, tarih ve saatleri takvim ekranına set edilmektedir.
  • Takvim ekranında göreve bağlı oluşan kayıtlarda, çoklu kullanıcı takvimi seçebilme özelliği görev kartı ile entegre olarak ayarlandı.

görev tanımı

görev tanımı

Ajanda


Cari Listesi “Bölge” Kolonu Eklendi.

“Cari Kart Listesi” kolonlarına ana adrese ait ekranındaki Bölge kolonu eklendi.

cari kart listesi


Genel Analiz’e Gruplama için “Proje Kodu” ve “Proje Açıklaması” Eklendi.

Genel Analiz ekranındaki Analiz Türleri”nden içlerinde proje modülü ile bağlantısı olan “Fatura”, “İrsaliye”, “Sipariş”, “Teklif”, “Malzeme Fişi”, “Kasa Fişleri Analizi” ve “Banka Fişleri Analizi” türlerinde kullanılmak üzere gruplama kolonlarına “Proje Kodu” ve “Proje Açıklama” alanları eklendi.

genel analiz


Teknik Servise Gelen Seri Çıkışının İrsaliye ile Toplu Yapılması Sağlandı.

Servis Hizmet Yönetiminde her seri bilgisi için bir servis formu tanımlandığı için, aynı yere sevk olacak serileri tek irsaliyeye aktarmakta” Serileri Sevket” özelliği kullanıldığında ” Sair Çıkış” fişi oluşturması  engellenmiştir.

Seri sevketme işlemi ile seri durumları, (-Dışarıda) olarak gösterilmektedir.

servis formları

 

BİLGİ AL