İçindekiler

Cari Kart Bakiye Raporuna Muhasebe Hesap Kodu Filtresi Eklendi.

Cari Kart Bakiye Raporu filtreler alanına “Muhasebe Hesap Kodu” filtresi eklendi. Raporun belli veya belirli aralıktaki hesap kodları ile çalışması sağlandı.


Cari Hareketleri Ekranında Satır Açıklaması Kolonuna Senet Borçlu Bilgisinin Gelmesi Sağlandı.

Cari Hesap Hareketler ekranında kolonlarda bulunan Satır Açıklaması kısmına Senet Borçlu Bilgisinin gelmesi sağlandı.


Cari Takip Ekranında Faturalanmamış İrsaliyeleri Dahil Et Seçeneği Parametrelere Bağlandı.

Cari Takip Ekranındaki faturalanmamış irsaliyeleri dahil et kutucuğu, sistem parametresi “Cari Liste İrsaliyeleri Dahil Et (scf.04.36)” seçeneğine göre işaretli gelmesi sağlandı.


Cari Vade Ekstre Raporuna Vadesi Geçen, Vadesi Gelmeyen ve Kapanan Bakiye Alanları Eklendi.

Cari Vade Ekstre Raporu tasarımının rapor alanlarına Kapanan Valör Gün, Kapanan Tutar, Kapanan Vade Farkı Tutarı, Kalan Geçen Valör Gün, Vadesi Geçen Tutar, Vadesi Geçen Vade Farkı Tutarı, Toplam Vade Farkı Tutarı, Vadesi Gelmeyen Vade Gün, Vadesi Gelmeyen Tutar, Toplam Bakiye alanları eklendi.


Cari Kart Eklemede Şube Yetki Kontrolü Sağlandı.

Cari kart eklerken seçilen şube bilgisinin kullanıcı kartında yer alan şube yetkisine göre kontrol sağlaması için geliştirme yapıldı. Şube yetkisi olmaması durumunda carinin eklenmesi engellendi.


Sipariş ve Fatura Benzeri Fişlerde Varyant Miktar Giriş Ekranında Varyantların Filtrelenebilmesi Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye gibi fiş türlerinde varyantlı bir ürün girişi sırasında açılan Varyant Miktar Giriş Ekranından , belirli varyant başlıklarına göre varyantların filtrelenebilmesi sağlandı.


Fatura Ayrıntılı Listesi Tablo Dinamik Kolon Alanına Cari Kart Adresi Model Alanı Eklendi.

Fatura Listesi (Ayrıntılı) ekranında yer alan kolonlardaki Tablo Dinamik Kolon ekranına Cari Kart Adresi model alanı eklendi. Oluşturulan bu yeni model sayesinde Fatura Ayrıntılı Listesinde cari kart adresi ile ilgili yeni kolonların oluşturulabilmesi sağlandı.


Banka Kredi Taksitleri Listesi ve Banka Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarına Banka Hesabı Modeli Eklendi.

Banka Kredi Taksidi Listesi Tasarımı ‘nın satır alanına ve Banka Hesap Ekstresi Tasarımı ‘nın rapor alanına Banka Hesabı modeli eklendi.


Stok Alt Birim Çarpanlarının Değiştirilebilmesi Parametrik Hale Getirildi.

Stok alt birim çarpanlarının değiştirilebilmesi için sistem parametreleri içerisine “Stok alt birim çarpanları değiştirilebilsin mi?” (scf.02.28) parametresi eklendi.


Seri-Lot Hareketleri Ekranına Fiş Açıklaması Kolonu eklendi.

Seri-Lot Hareketleri ekranı kolonlar alanına “Fiş Açıklaması” kolonu eklendi. İlgili kolonun aktif edilmesi durumunda sipariş, irsaliye ve fatura gibi fişlerde girilen fiş açıklamalarının bu ekradan da takip edilebilmesi sağlandı.


Hızlı Satış ve Tahsilat Ekranında Miktar Değişimi Kısayol Tuşu Eklendi.

Hızlı Satış ve Tahsilat ekranında miktar değişimi yapılmak istenen malzemeye çift tıklama ile açılan ekrana Ctrl+A kısayolu eklendi.


Malzeme Fişi ve Cari Hesap Fişlerine Masraf Merkezi Seçeneği Eklendi.

Malzeme fişi ve Cari hesap fişi ekranları Diğer/Detay sekmelerine Masraf Merkezi alanı eklendi.


Muhasebe Hesap Kartı Eklerken Vergi/TC Kimlik No Kontrolü Sağlandı.

Muhasebe Hesap Kartı ekleme durumunda Cari/Personel hesap cinsi için Vergi/TC Kimlik No kontrolü sağlandı. Sistem parametrelerine ilgili kontroller için (muh.01.06, muh.01.07, muh.01.07.1, muh.01.08) işlemlere “devam et, uyarı ver, işlemi durdur, giriş kontolünü zorunlu kıl” şeklinde parametreler eklendi.


Personel Puantajı Muhasebeleştirilirken Kesinti, Ek Kazanç ve Sosyal Yardımların Türlerine Yeni Tanımlanmalar Sağlandı.

Personel bordrosu muhasebe bağlantı kodlarında kalemler tablosuna Uygulanacak Alanlar adında yeni kolon eklendi. Bu alanın sadece kesinti, ek kazanç ve sosyal yardımlar için birden fazla seçim modunda açması planlandı.
Personel bordrosu muhasebe bağlantı kodlarında bulunan Diğer Kazançlar alanının adı Ek Kazançlar olarak güncellenerek, Ek Kazançlar (Brüt) ve Sosyal Yardımlar (Brüt) olarak 2 yeni alan eklendi.
Alan adı kesintiler, ek kazançlar ve sosyal yardımlar seçilmesi durumunda Uygulanacak Alanlar kısmında çoklu seçim yapılarak her ek kazanç veya kesintiye ayrı muhasebe bağlantı kodu tanımlanabilmesi sağlandı.
Yapılan bu değişikliklerin aynısı Personel Listesi [F12 Diğer] butonundan ulaşılabilen Muhasebe Kodları ekranına da uygulandı.


Restoran Z Raporuna Yeni Rapor Tasarımı Eklendi.

Restoran Z Raporu tasarımlar listesine yeni “Z Raporu Özet” tasarımı eklendi. Bu rapor ilk paramerte ekranından kasa giderlerini göster olarak çalıştırıldığında, raporda verilen tarih aralıkları içerisinde yapılan Giderleri, Gelirleri ve Kasanın Son durumlarını göstermektedir.


Restoran Sipariş Listesine Kayıt Tarihçesi Seçeneği Eklendi.

Restoran Sipariş Listesi ekranında [F12 Diğer] butonu içerisine “Kayıt Tarihçesi” kısayol seçeneği eklendi. Kayıt Tarihçesi seçeneği ile restoran siparişlerinin kayıt bilgilerine ulaşımı sağlandı.


Üretim Emirlerinin Proje Yönetimi İle Bağlantılı Çalışması Sağlandı.

Üretim Emirlerinin proje yönetimi ile bağlantılı çalışması sağlandı. Bu çalışma ile üretimlerin proje bazında takip edilebilmesi gerçekleştirildi. Bağlı iş emirleri listesinde de proje detalarına ulaşabilmek için kolonlara Proje Kodu ve Açıklaması kolonları eklendi. Oluşan malzeme fişlerine proje bilgilerinin aktarılması sağlandı.


Üretim Maliyet Analizi ve Dönemsel Üretim Raporları Kullanıcı Yetkilerine Bağlandı.

Üretim lisansına sahip olan sunucularda, Kullanıcı Kartı içersinde Üretim modülü altında Üretim Maliyet Analizi ve Dönemsel Üretim Raporları için ayrı yetkiler oluşturulurdu.


Genel Analiz Ekranında Malzeme Fişlerine Karşı Depo ve Şube Alanları Eklendi.

Genel Analiz ekranında analiz türü Malzeme Fişi olan fiş türleri için gruplama bölümlerine Karşı Depo ve Şube Alanları eklendi. Bu şekilde gruplamada seçilecek karşı depo ve şube bilgileri ile depo fişlerinde (transfer) karşı depo ve şube için analiz yapılabilmesi sağlandı.


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranından Raporlama Dövizi ve Kurlarının Güncellenmesi Sağlandı.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranından Sipariş, İrsaliye, Malzeme Fişi, Cari Fiş, Kasa Fişi, Banka Fişi, Çek-Senet Bordrosu, Muhasebe Fişi türlerindeki fişlerin raporlama dövizi ve kur bilgilerinin toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı.


Mail Şablonları Servis Giriş ve Çıkış Form Türlerine Seri Kartların Not Bilgileri Kalıpları Eklendi.

Mail Şablonu tanımı ekranında Servis Hizmet Yönetimi, süreç değişimine bağlı olarak müşteriye giden mail şablonlarından Servis Giriş ve Servisten Çıkış Form türleri için Seri Not 1…6 kalıpları eklendi.


Seri-Lot Özellikleri/ Barkodu Basımı Tasarımına Lot Kalan Miktar Kolonu Eklendi.

Seri-Lot Özellikleri/Barkodu Basımı tasarımının rapor alanına Lot Kalan Miktar kolonu eklendi. Basımı yapılan barkod tasarımında Lot’un Kalan Miktar Bilgisinin gelmesi sağlandı.


Toplu SMS Gönderme Ekranında Kolonlara Yeni Alanlar Eklendi.

Toplu SMS Gönderme ekranında kolonlar alanına Özel Kod 1-10 alanları eklendi.


Görev Kartını Servis Formuna Dönüştürme Özelliği Eklendi.

Görev kartı aktarılabilecek bütün alanları ile servis formuna aktarıldı. Tahmini süre görev kartındaki başlangıç bitiş farkından değil orada bulunan tahmini süreden alınması sağlandı. Oluşan servis formunun göreve set edilmesi sağlandı ve bir göreve birden fazla servis formu eklenmesi engellendi.


Rehber Kart Listesi Tablo Dinamik Kolon Alanına Cari Kart Model Alanı Eklendi.

Rehber Kart Listesi ekranında yer alan kolonlardaki Tablo Dinamik Kolon ekranına Cari Kart ile ilgili model alanı eklendi. Oluşturulan bu yeni model sayesinde Rehber Kart Listesinde cari kart ile ilgili yeni kolonların oluşturulabilmesi sağlandı.


Basım Şekillerinden Toplu Basım (Aralık) Seçimini Destekleyen Raporlara XLS Tek Dosya Seçeneği Eklendi.

Rapor ekranlarında Basım Şekli: Toplu Basım (Seçmeli / Aralık) seçilmesi durumunda [F12 Dosya] butonu içerisine XLS Tek Dosya seçeneği eklendi. Bu seçenek sayesinde seçilen raporların tek excel dosyası içerisinde alınması sağlandı. Örnek Raporlar; Cari Hesap Ekstresi, Malzeme Ekstresi, vb.


“Excel Verilerinin Tablolara Kopyalama İşlemi” Eğitim Videosu Yayınlandı.

Excel satırlarının tablolara kopyalama işleminin nasıl sağlandığını anlatan eğitim videosudur.


 

 


Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmaz.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

BİLGİ AL