Toplu Bilgi Güncelleme’de Cari Hesap Kartlarına Yeni Alanlar Eklendi.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranında cari kartların “Kaynak” ve “Sektörler” alanlarının toplu güncellenebilmesi sağlandı.

4209


Servis Form Listesi Raporuna Yeni Parametre Eklendi.

Servis formları listesi raporunun tasarım alanlarına “Form Durumu” parametresi eklendi.

9287


SİF de Kampanya İskontolarının Bağlı Olduğu Malzemeye Göre Değişmesi Sağlandı.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırında indirimli bir satırdaki stoğu değiştirdiğimizde satırdaki indirimlerin sıfırlanması sağlandı.


Konsinye Ürünlerinin, Faturada Cari ve Sevk Adreslerine Göre Filtrelenmesi Sağlandı.

Konsinye İrsaliyeleri kesilmiş ürünleri, Fatura içerisiden aktarım yaparken fatura carisine mi yoksa carinin sevk adreslerine göre mi filtreleyerek getireceğini belirleme için parametre eklendi.

10367


İhbar Hesaplamada Personel Kümülatif Vergi Matrahının Dikkate Alındı.

İhbar tazminatı hesaplanırken gelir vergisi için, işçinin yıllık Personel Kümülatif Vergi Matrahı’nın hangi gelir vergisi dilimine giriyorsa, bu tevkifat oranı üzerinde gelir vergisi oranının otomatik gelmesi sağlandı.


Çek/Senet İade İşleminde Başka Cari Karta İade İşlemi Yapılamaması Sağlandı.

Çek/Senet bordrolarında, iade edilmek istenildiğinde evrak hangi cariden alındıysa, sadece o cariye iade edilebilmesi için carinin değiştirilememesi sağlandı.


Çek/Senet Listelerinde [F4 Ekle] Menüsüne Kısa Kodlar Eklendi.

Çek/Senet Bordro Listesi ekranlarında yer alan [F4 Ekle] menülerine fiş girişi yapılacak ise ilgili fişin kısa kodu yanına eklendi.

10427


İptal Edilen Fatura İçin İptal Nedeni Girilebilmesi Parametreye Bağlandı.

İrsaliye ve Fatura iptalinde [scf.11.35] parametresine göre iptal nedeni girilebilmesi sağlandı. Buna bağlı olarak, Fatura ve İrsaliye de iptal nedeni girilmesi isteniyor ise boş geçilmemesi sağlandı.

10428-1

10428-2

10428-3


TSİF Fişleri Tasarımlarına Yeni Model Alanı Eklendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura çıktılarına Satış Elemanı modeli eklendi.

10442


TSİF Fişlerinde, Fiş Aktarımda Satır Notununda Aktarılması Sağlandı.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura [F12 Diğer] menüsünden, “Fiş Malzemelerini Aktar” işleminde satır not bilgilerinin de aktarılması sağlandı.


Personel ve Demirbaş Modülleri için Ekran ve Raporlarına Yeni Alanlar Eklendi.

Amortisman Hesaplama, Toplu Puantaj Hazırlama ve Personel Puantaj Kartına ekranlarına ve Amortisman Raporu, Bordro Listesi Dökümü raporlarına Masraf Merkezi ve Proje Alanlarının eklendi.

10500-1

10500-2

10500-3

10500-4

10500-5


Muhasebe Fişi Satırlarına ve Raporlara Yeni Alan Eklendi.

Muhasebe Fişi Satırlarına, Proje Kartı seçim alan eklendi. Ayrıca Mizan Raporu parametre ekranına toplu seçim için ve Muavin Defteri raporu filtrelerine Proje Kartı seçim alanı eklendi.

10505-1

10505-2

10505-3


Toplu Bilgi Güncelleme Ekranında Faturalanmış İrsaliye Bilgilerinin Değiştirilebilmesi Sağlandı.

Toplu Bilgi Güncelleme ekranına faturalanmış irsaliyelerin de gelmesi sağlandı. Faturalarda hata oluşmaması için fiyatlarının güncellenmesi engeldi. İrsaliye’ye özel bilgilerden Yetki Kodu ve Özel Kod güncellemelerinin gerçekleştirilebilmesi sağlandı.

10509-1

10509-2


Cari Karta Zorunlu Alan Eklendi.

Cari Kart içerisindeki Ödeme Planı alanının zorunlu yapılabilmesi için [scf.53.15] parametresi eklenmesi sağlandı.

10520


Faturada Yeni Hizmet Kartı Eklenirken Hizmet Türü Fatura Türüne Göre Gelmesi Sağlandı.

Fatura satırı içerisinden gidilen Hizmet Listesinde, yeni bir hizmet eklenmek istediğinde hizmet kart türü, satırından gelinen faturanın türüne göre Alınan veya Verilen olarak gelmesi sağlandı.


KDV 1 Beyanname Versiyonu Yükseltildi.

KDV 1 Beyannamesi’nin versiyonu KDV_22 olarak değiştirildi.


Yeni Ekranların Eğitim Videoları Yayınlandı.

Banka Kredisi Oluşturma
v1

Banka Kur Farkı Fişi
v2

Caller ID
v3

Cari Kur Farkı Fişi
v4

Kasa Kur Farkı Fişi
v5

Satış Adetlerine Göre Sipariş Hazırlama
v6

Satış Elemanlarının Performans Prim ve Komisyon Takibi
v7


BİLGİ AL