Sistem Parametresindeki Minimum Satış Fiyatı’nın Siparişte Çalışması Sağlandı.

Sistem Parametreleri’ndeki Minimum Satış Fiyatı (scf.18.12 ve scf.18.13 nolu parametreler) kontrolü Alınan Sipariş için de eklendi.

7581


Bordro Listesi Dökümü (per9030a) Raporuna Diğer ve Asgari Ücretli Kişi Sayısı Toplamları Eklendi.

Bordro Listesi Dökümü (per9030a) Raporuna asgari ücretli ve diğer ücretli kişilerin toplamlarını gösteren alanlar eklendi. Bordro raporunda aylık ücretlerinin toplamı da eklendi.

7589


Kendi Çeklerimiz için Yaşlandırma Raporu Hazırlandı.

Çek-Senet Yaşlandırma Raporu (BCS2020A) müşteri çekleri için çalışıyor. Yaşlandırma raporunda kendi çek-senet işlemlerinin de görüntülenebilmesi sağlandı.

7609


Muhtasar Beyannamesi’de Alanlara İşyeri Adı ve Adres No Otomatik Gelmesi Sağlandı.

Şube kartına SGK Bilgleri alanına İşyeri Adı / Adres No / Mülkiyet Durumu alanları eklendi. Beyannamede bu bilgilerin tabloya gelmesi sağlandı.


Görüşme Listesi Raporu Hazırlandı.

Görüşme notları listesi raporu eklendi.

9026 9026-2 9026-3


Seri Kartı Özel Kodunun Servis Formları Listesine Kolon Olarak Eklendi.

Seri Kartı içerisindeki Özel Kod alanına girilen bilgiler, SHY modülündeki Servis Formları Listesinde Seri Kartı Özel Kodu kolonu olarak eklenerek gösterilmesi sağlandı.

9277


Kdv Beyannamesi1 Versiyonu 16’dan 17’ye Yükseltildi.

Kdv Beyannamesi1 versiyonu 16 dan 17 ye yükseltilmiştir.
Kdv Beyannamesi1 ekranında İhraç Kaydıyla Teslimler sekmesine;

  • Yurtiçi ve yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV
  • İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV
  • Yüklenilen KDV

alanları eklenmiştir. Kalemlerdeki yüklenilen kdv kaldırıldı fişe eklendi.

9288


Misafir Kartları Listesine Yeni Kolon Eklendi.

Misafir Kartları Listesi(ote1100) kolonlarına misafir kartı içerisindeki İkametgah Adresi alanları kolon olarak eklendi.

9299

9299-2


BİLGİ AL