İçindekiler

Stok Alış Satış İstatistik Raporundaki Parametre Değerlerinin Tasarıma Gelmesi Sağlandı.

Stok Alış Satış İstatistiği Raporunda, parametrelerde seçilen alanların tasarıma gelmesi sağlandı. İlgili raporun Rapor Alanlarına parametre başlıkları eklendi. Örneğin; Cari, Cari Grup Kodu, Cari Özel Kod 1,2,3,4,5 alanları gibi..


Cari Kart Yabancı Uyruklu Şahıslarda TC No Alanının Default “11111111111” Değeri Gelmesi Sağlandı.

Cari kart şahıslarda Yabancı uyruklu denildiğinde TC Kimlik No alanının default “11111111111” değeri gelmesi sağlandı. Yapılan bu geliştirmede Sistem Parametrelerinde yer alan Cari Kart Şahıslarda TC Kimlik No (scf.53.08) “Zorunlu” olması durumunda Yabancı Uyruklu Şahısların kolaylıkla kaydedilebilmesi sağlandı.


Alınan ve Verilen Siparişlerde Sevk İşlemi Sonrası Onay Durumunun Değiştirilememesi Sağlandı.

Alınan ve Verilen siparişlerde sipariş kabul edilip parçalı sevk işlemi yapıldıktan sonra sipariş durumu “+ Bekleyen Miktarlar Var “olarak kalmaktadır. Bu durumdaki siparişlerin onay durumunun değiştirilmemesi sağlandı.


Dövizli Kasa Hesap Ekstresi Rapor Tasarımına Banka Hesap Dövizi Alanı Eklendi.

Dövizli Kasa Hesap Ekstresi raporu tasarımı Kredi Kartı Ayrıntıları alanına Banka Hesap Dövizi alanı eklendi.


Sayım Analizi Raporunun Ana Birime Göre Hesaplanması Sağlandı.

Sayım Analizi Raporu parametre ekranına “Ana Birime Göre Hesapla” parametresi eklendi. Böylece birden çok birimi olan stok kartlarının alt birimler kullanılarak sayılması durumunda Sayım Analizi Raporunda ana birime göre değerlendirilmesi sağlandı.


Hizmet Kartı Aktarımında Muhasebe Hesabının Aktarılması Sağlandı.

Veri Aktarımı Ekranı ile Hizmet Kartı aktarımı yapılırken hizmet kartlarına ait Muhasebe Hesap Kartlarının da aktarılması sağlandı.


Toplu Kasa Fişi Ekranına Kilit Özelliği Eklendi.

Kullanıcı kartına Toplu Kasa Fişi Kilitleme yetkisi eklendi. ilgili yetki varsa kilitli fişler değiştirilebilmekte, yoksa ekran uyarı verip değişikliğe izin vermemesi sağlandı.
Kilit özellliği aktif edildiğinde ilgili ekrandan eklenen toplu kasa fişlerinin hepsinin kilitlenmesi ve değişikliklerin Kasa Fişleri ekranına yansıması sağlandı. Toplu Kasa Fişleri Listesi Kolonlar alanına “Kilit” kolonu eklendi.
Veri aktarımında kilitli kasa fişlerinin aktarımı sağlandı.


KDV 1 Beyannamesinde Güncellemeler Sağlandı.

KDV 1 Beyannamesinde; Matrah ve Vergi Bildirimi bölümünde yer alan “Tablo 3 – Diğer İşlemler” tablosuna “504 – Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler” kodu eklendi.
İstisnalar bölümünde yer alan “Tablo 9 – Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna “442 – İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” kodu eklendi.


Görev Takip Modülünde Günlük Görev Listesi Raporuna Süreç Detayları, Süreçlerin Başlama ve Bitiş Tarihleri Eklendi.

Görev Takip modülünde Günlük Görev Listesi Raporu tasarımının Süreç Detayları alanına Süreçlerin başlama ve bitiş tarihleri eklendi.
Rapor parametre ekranına “Süreç Detaylarını Görüntüle” seçeneği eklendi. Böylece ilgili raporda görev süreçlerindeki hareketlerin, süreçlerin başlama ve bitiş tarihlerinin görüntülenmesi sağlandı.


Mobil Ekran Tasarımındaki Alan İsimlerinin Sistem Parametrelerinden Alınması Sağlandı.

Mobil Ekran Tasarımındaki alan isimlerinin sistem parametrelerinden alınması sağlandı. Örneğin; Sistem parametreleri ekranında yer alan “Adet, En, Boy” gibi Stok 5 Boyut alan isimlerinin, Mobil Ekran Tasarımına aynı şekilde gelmesi sağlandı.


Fransızca Dil Seçeneği Eklendi.

Sisteme giriş ekranında yer alan dil seçeneklerine Fransızca dil seçeneği eklendi. Fransızca dil seçeneği ilgili lisansı olması durumunda çalışması sağlandı.


Kayıt Tarihçe Silinenler Listesine Yazdırma Seçeneği Eklendi.

Kayıt Tarihçe Takibi ekranında silinenler kutucuğu işaretlenip liste alındığında ekrandaki listeyi yazdırmak için [F8 Yazdır] butonu eklendi.


Personel Puantaj Modeline Ödeme Türü Alanı Eklendi.

Personel Puantaj Modeline Ödeme Türü alanları eklendi. Ödeme Türü seçeneklerinde Aylık, Günlük ve Saatlik ücret üzerinden hesaplanması için çalışma yapıldı.


Personel İzinleri Kartında İzin Günleri Alanı Ondalık Hanesi Arttırıldı.

Personel İzinleri Ekranında izinli gün girişinde virgülden sonra 2 hane yazılabilmesi sağlandı.


Personel Puantajlarının ve Demirbaş Amortismanlarının Projelendirilmesi Sağlandı.

Personel Puantaj ve Amortisman ve Değerleme Tablosu liste ekranlarında [F12 Diğer] butonu içerisine “Projelendir” seçeneği eklendi. Bu sayede Personel Puantajlarının ve Demirbaş Amortismanlarının projelendirilmesi sağlandı. Projelendirme işlemi listelerde boşluk tuşu seçilerek veya listelerde filtreler uygulanarak toplu olarak yapılabilmesi sağlandı. Toplu olarak seçilen amontismanlar ve puantajlar için tek bir fiş oluşturulmaktadır.
Projelendirme sonrası oluşan Proje Fişleri , Proje Hareketleri ve Proje Ekstresi ‘nden takip edilebilmesi sağlandı.


Restoran Yönetimi Gruplara Göre Ürün Satış Raporuna Saat Alanları Eklendi.

Restoran Yönetimi, Gruplara Göre Ürün Satış Raporu Parametreler alanına Başlangıç ve Bitiş Saati alanları eklendi. Böylece satışlarda saat verisinin dikkate alınarak rapor alınması sağlandı.


Öğrenci Kartlarına Tablo Dinamik Kolon Alanı Eklendi.

Öğrenci Takip Sistemi lisansına sahip sunucular için Öğrenci kartlarına tablo dinamik kolonu eklendi.


Toplu Muhasebe Hesap Kartı Silme Eğitim Videosu Yayınlandı.

Toplu Muhasebe Hesap Kartlarının nasıl silineceğini anlatan eğitim videosudur.


Muhasebe Hesap Kartları Arasında Hareket Aktarımı Eğitim Videosu Yayınlandı.

Muhasebe Hesap Kartları Arasında Hareket Aktarımlarının nasıl gerçekleştirileceğini anlatan eğitim videosudur.


Yevmiye Defter Dökümünü Alma Eğitim Videosu Yayınlandı.

Yevmiye Defter Dökümünün nasıl alınacağını anlatan eğitim videosudur.


Hizmet Rezervasyon Yönetimi Tanımlamalarını Anlatan Eğitim Videosu Yayınlandı

Yeni geliştirmelerden olan Hizmet Rezervasyonu ekranında yapılacak ilk tanımlamaları anlatan eğitim videosudur.


Hizmet Rezervasyon Fişi Ekleme Eğitim Videosu Yayınlandı.

Yeni geliştirmelerden olan Hizmet Rezervasyonu ekranında Hizmet Rezervasyon Fişinin nasıl ekleneceğini anlatan eğitim videosudur.


Hizmet Rezervasyon Taleplerinin Takipleri Eğitim Videosu Yayınlandı.

Yeni geliştirmelerden olan Hizmet Rezervasyonu ekranında Taleplerin nasıl takip edileceğini anlatan eğitim videosudur.


Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmaz.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

BİLGİ AL