Rapor Tasarımında Alanlara Arama Eklendi.

Rapor tasarımı ekranlarında, sol taraftaki rapor alanları, satır alanları kısmının üstüne bir alan arama özelliği eklendi.

9902


Çek Senet Hareketleri , İşlem Sıralaması Tarih Saati Gelmesi Sağlandı.

Bordro, çek, senet hareketleri ile ilgili ekranlarda önce “Bordro No”ya göre sıralayan yerler “Tarih ve Saat”e sonra “Bordro No”ya göre olacak şekilde değiştirildi. Çek-Senet Hareketleri ekranındaki sıralamaya da saat dahil edildi.

10073-1

10073-2


Genel Analiz Ekranında Gruplama Alanında Cari’nin Şehir ile Filtreleme Eklendi.

Genel Analiz ekranında, Fatura bazında gruplama yapılırken Gruplama Kolonlarında şehir bilgisi ile filtreleme yapılarak rapor alınabilmesi için “Şehir” alanı eklendi.

10381


Cari Hesap – Muhasebe Hesap Kartı Eşleşmesinin, Excel Veri Aktarımı ile Yapılabilmesi Sağlandı.

Cari kartın, muhasebe kodları excelden aktarılması eklendi. Her zaman eski kodu silip, yeni kodu yazdığı için güncelle/yoksay/uyarı ver parametreleri eklenmedi. Bunun yerine kodları güncel tutmak için, aktarımda eski kodlar veritabanında kalıyorsa, silinmesi sağlandı. Cari kartın muhasebe kodu aktarımında hata olsa da devam edebilmesi için kontroller eklendi.


Servis Formu Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Servis Formu içerisindeki “Diğer-Dinamik Alanlar” sekmesine ve Servis Formu Listesine Özel Kod 1 ve 2 eklendi. Bu alanların isimlerinin değiştirilebilir olması sistem parametresi eklendi ve Servis Giriş Formu ve Çıkış Formu raporlarına da bu kolonların eklenebilmesi sağlandı.

10495-1

10495-2

10495-3


Servis Form Tipi Mail Şablonlarına “Servisten Çıkış Formu” Eklendi.

Servis Form Tipi oluştururken mail şablonu seçimlerine “Servisten Çıkış Formu” türü eklendi.

10497


Kargo Gönderi Fişi Ekranında Paketleme Alanı Arttırıldı.

Kargo Gönderi Fişi Ekranında, paketleme ve adet alanlarının çoğaltıp “Paketleme2, Adet2, Paketleme3, Adet3” şeklinde gösterilmesi için alanlar eklendi.

10550


Sistem Parametreleri’ne Yeni Proje Parametresi Eklendi.

Fatura muhasebeleştirme işleminde proje kodunun gelip/gelmemesi sistem parametresine bağlandı. Hizmet satırlarında da projenin gelmesi sağlandı.

10556


Stok Depo Bazında Liste Ekranında Yeni Kolonlar Eklendi.

Stok Depo Bazında Liste ekranında kolonlara Özel Kod 6’dan Özel Kod 10’a ve Not alanları eklendi.

10572


Masa Hesap Fişi Çıktısında Porsiyon Miktarına Göre Gruplama Seçimi Eklendi.

Masa Hesap Fişi ekranına “Benzer Satırları Birleştir” seçeneği ile fiş çıktısında satır birleştirme yapılmadıysa, porsiyonuna göre gruplaması sağlandı.

10575-1

10575-2


Vergi Dairesi Listesi Güncellendi.

Vergi Dairesi Listesi’ne “VATAN İHTİSAS VERGİ DAİRESİ – İSTANBUL – 034221” ilave edildi.

10584


Kredi Kartı Fişlerinin Veri Aktarımı Eklendi.

Veri Aktarım yöntemlerinin içerisinde, “Dia’ya Veri Aktarmak İstiyorum” ya da “Dia’dan dışarı veri aktarımak istiyorum” seçeneklerinin her ikisinde de “Kredi Kartı Fişi” veri aktarımı Excel Kural Tanımı ve XML olarak yapılabilmesi sağlandı.

10585


Personel Çalışma Belgesi Raporuna Personel Modeli Eklendi.

Personel Çalışma Belgesi Raporuna, Personel Kart Model desteği eklendi.

10587


İade Faturalarında İade Ürün Seçilen Listeye Diğer Fatura Türlerinin de Gelmesi

İade faturalarında, seçilen cariye ait satış faturası kalemlerine, satış sırasında kesilen Perakende veya Toptan Satış içerisinde yer alan Hizmet kalemlerinin getirilmesi sağlandı.

10589-1

10589-2


Cari Karta Tanımlı İndirim ve Kampanya İndirimleri Güncellendi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura evrakları kesilirken, indirim oranı cari kartında tanımlı olan carilerden birinden diğerine geçiş yapıldığından kalemlere kampanya ve indirim oranı sıralandırarak yansıtması sağlandı.

10594-1

10594-2


Fatura Ekranında KDV Düzenleme Alanı Veri Giriş Sayısı Yükseltildi.

Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura ekranlarında “Diğer” sekmesinde yer alan “KDV Düzen Tutarı” alanı veri girişi 15 tam, 10 virgül sonrası karakterden 20 tam,10 virgül sonrası karaktere yükseltildi.


Self Servis İşlemlerinde Kontrol Sağlandı.

Self Servis fiş hesabı kapatırken, başka bir hesap seçilirse tahsilat sıkıntısı yaşanmaması için aynı anda tahsilatı alınan self servislerin açık kalmaması sağlandı.


Servis Formunda “Kullanılan Malzeme/Hizmetler”e Ek Malzeme Eklendi.

Servis Formunda, “Kullanılan Malzeme/Hizmetler” sekmesinde; bir stok kartı seçimi yapıldığında, kart içerisinde ek malzeme tanımı varsa “Ek Malzemeler Yüklensin mi?” sorusu ile bu satırların servis formu kalemlerine aktarılması sağlandı. Ek malzeme miktarının da çarpanı hesaba eklendi.

10630-1

10630-2

10630-3


E-Fatura Her Durumunda İptal Edilebilmesi için Parametre Eklendi.

Sistem Parametrelerine e-faturaların durumuna bakılmadan direk iptal edilmesini sağlayan parametre eklendi.

10647


Bir Cariye Aynı Günde Birden Fazla Anket Girilebilmesi Sağlandı.

Aynı gün içerisinde, bir cariye birden fazla anket kaydı girilebilmesi sağlandı.

10662


Yeni İlave Asgari Geçim İndirimi Güncellemesi Yapıldı.

AGİ üzerine yayınlanan, geçici dönemde geçerli özel tebliğ sisteme uygulandı. Buna binaen;

  • Yeni AGİ düzeltmesinde kesintiler dikkate alındı.
  • AGİ istisnası personel kartında asgari ücret işaretliyse ve agi hesaplansın diye işaretlenmiş ise yapılması sağlandı.
  • AGİ istisnasında asgari ücretli zorunluluğu kaldırıldı.

Yeni Ekranların Eğitim Videoları Yayınlandı.

Analiz Fişleri Nasıl Oluşturulur
V1

Banka Kredilerinin Takibi
V2

Fiyat Gruplarına Göre Kampanya Kullanımı
V3

Otomatik Gecikme Hesaplama ve Faiz Faturası Düzenleme
V4

Stok 5 Boyut
V5


BİLGİ AL