YENİ REKLAM FİLMİMİZ YAYINDA!

DİA Akademi Tamamlanmış Eğitimler

Eğitimlere bağlanmak için tıklayınız! 

22 Mart, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

E-Devlet Eğitimi

E-Devlet Kurulum Süreçleri, E-Fatura için Ayarlar, E-Fatura Kullanımı, Online Evrak Gönderimi ve Alımı, E-Arşiv Kullanımı, E-Defter Hazırlama

05 Nisan, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

Genel Ticari Eğitimi

Risk Takibi, Detaylı Ödeme Planı Kullanımı, Kampanya-Promosyon Kullanımları, Fiyat Gruplama, Kur Farkları Hesaplama, Kar-Zarar Analizleri, Satış Elemanı Prim Takipleri, Genel Analiz Ekranı Kullanımı, Cari Vade Rapoları, Stok Maliyet Takibi ve Raporları

12 Nisan, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

Genel Sistem Eğitimi

Veri Aktarımları, Yetki Atamaları, Sistem ve Kullanıcı için Ayarlar ve Parametreler, Numara Şablonu ve Toplu Güncellemeleri, Kayıt Tarihçesi, Sistem Kaydı, Tasarım

18 Nisan, Salı
Saat: 10.00 – 13.00

Genel Muhasebe Eğitimi

Hesap Planı, Bağlantı Kodları, Parametreleri, Muhasebeleştirme, Beyanname, Yansıtmalar, Masraf Merkezleri, Mali Tablolar, Mizan ve Raporlar

19 Nisan, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

Personel + Demirbaş Eğitimi

Puantaj Kartları, Parametreleri, Bordro Hazırlama, İzin Yönetimi, Belgeler, Personel E-Bildirge, Demirbaş, Amortisman, Muhasebeleştirme ve Raporlar

26 Nisan, Çarş
Saat: 10.00 – 12.00

Beyanname ve Mali Tablo Detay Eğitimi

Beyanname Parametrelerini Ayarlama, Beyananame Hazırlama, Beyananame Kontrol Etme ve Gönderim, Mali Tablo Hazırlama ve Yazdırma

03 Mayıs, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

E-Ticaret Eğitimi

Kurulum Ayarları, Stokların Düzenlenmesi, Ürün Ağaçları ve Özellikleri, Toplu Atamalar, Pos-Kampanya-B2b Kullanıcısı Tanımlama, Admin Panel Yönetimi

10 Mayıs, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

Restoran + Basit Üretim Eğitimi

Stok, Reçete, Basit Üretim, Menüler, Salon-Masa-Garson Tanımlamaları, Masa-Paket-Selfservis Satışları, Sipariş Takip, Satış Grafikleri, Z ve Diğer Raporlar

24 Mayıs, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

CRM + GTS Eğitimi

Görev Tanımlama, Parametreleri, Görüşme Kategorileri, Takvim Entegrasyonu, İş Atama, Potansiyeller, Fırsatlar, Potansiyel Evrakları ve Raporları

31 Mayıs, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

Otel Eğitimi

Otel-Oda-Acente-Kontrat Tanımlamaları, Otel İşlemleri, Pos Tanımlama, Gün Sonu Raporu, Doluluk Analizleri, Polis Listesi ve Raporlar

07 Haziran, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

Servis Hizmet Yönetimi Eğitimi

Firma-Depo Düzenlemesi, Dinamik Alan Kullanımı, Seri-Lot İşlemleri, Sorun-Çözüm Tanımları, Form Tipi Tanımlama, Servis Formu İşlemleri, Muhasebeleştirme ve Raporları

14 Haziran, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

Gelişmiş Üretim Yönetimi 1-2 Eğitimi

Hammadde-Yarımamül-Mamül ve Fire Stokları Yönetimi, Malzeme Reçeteleri, Üretim Operasyon Tanımları, Üretim Emri, İş Emri, Üretim Geri İzleme, 5 Boyutlu Üretim, Üretim Hammadde Planlama, Üretim Doluluk Grafikleri ve Raporlar

21 Haziran, Çarş
Saat: 10.00 – 12.00

E-Devlet Eğitimi

E-Devlet Kurulum Süreçleri, E-Fatura için Ayarlar, E-Fatura Kullanımı, Online Evrak Gönderimi ve Alımı, E-Arşiv Kullanımı, E-Defter Hazırlama

05 Temmuz, Çarş
Saat: 10.00 – 13.00

Ekstra Modüller Eğitimi

Anket + Analiz, Dış Ticaret, Proje Kullanımı, Konsinye Kullanımı, Dinamik Alanlar, 5 Boyut Kullanımı, Malzeme Bağlantısı, Banka Kredileri

 

 Yeni eğitim takvimine geri dönmek için tıklayınız.

 

BİLGİ AL