İçindekiler

Cari Risk Limit Kontrol Raporu <scf1100f> Eklendi.

Cari Risk Limit Kontrol Raporu <scf1100f> sisteme eklendi. Rapor tasarım editörü içerisinden tasarım eklenebilir ve düzenlenebilir hale getirildi.


Hızlı Satış Ekranı <scf2201>’nda Cari Bakiye Bilgisi Gelmesi Sağlandı.

Hızlı Satış Ekranı <scf2201>’nda işlem yapılırken cari seçildiğinde, carinin bakiye bilgisi, kulanıcının cari yetkisi varsa hızlı satış ekranına gelmesi sağlandı.


Toplu Fiyat Güncelleme<scf2630> Ekranına İndirim Kolonları Eklendi.

Fatura listesinde [F12 Diğer] altından “Sabit Stok Fiyatlarını Güncelle” seçildiğinde açılan Toplu Fiyat Güncelleme<scf2630> ekranındaki kolonlara stoğun “Fişteki Fiyat (İndirimsiz)” ve “İndirim Tutarı” alanları da eklendi.


İrsaliye <scf2201>’ye , İade Ürün Seçme Özelliği Eklendi.

Fatura ile mal iadesindeki çalışma sistemi, irsaliye ile iadeye de uygulandı. Bu şekilde mal alım iadesinde, carinin mal alımları; perakende ve toptan satış iadelerinde, carinin perakende ve toptan satışları; konsinye giriş iadesinde, carinin konsinye girişleri; konsinye çıkış iadesinde, carinin konsinye çıkışları gösterilmektedir.


Stok Kartına <scf2300> Eksi Miktar Kontrol Alanı Eklendi.

Stok kart <scf2101> ekranına eksi miktar kontrolü eklenerek, stoka özel depo bazlı eksi miktar kontrolü yapılması sağlandı. Eksi miktar kontrolü parametresi Stok Malzeme Listesi <scf2300> ve Toplu Bilgi Güncelleme <scf2550> ekranlarına eklendi.


Devir Çek/Senet Giriş Fişi Tarihinin Dönem Başlangıç Tarihi Gelmesi Sağlandı.

Çek Senet Bordro Listesi <bcs2100> üzerinden Devir olarak bordro girişi yapıldığında bordronun tarihinin, dönem başlangıç tarihi olarak sabit gelmesi sağlandı. Devir bordrolarında [F4 Ekle] ve [F5 Değiştir] modlarında tarih – saat değiştirilememesi için tarih, saat alanlarının kullanıma kapalı gelmesi sağlandı.


Nakit Akış Raporuna <scf9013a> Yeni Kolon Eklendi.

Nakit Akış Raporunda <scf9013a>, satır alanlarına Banka ve Çek-Senet model alanları eklendi.


Toplu Muhasebeleştirme Ekranında <muh2210> Açıklama Giriş Seçimi Sağlandı.

Toplu muhasebeleştirme ekranında <muh2210> fiş oluştur açıklama kısmı aktif olabilmesi için bir alan eklendi. Bu alan işaretlenerek açıklama girilebilmesi sağlandı. İşaretli değil ise, fiş açıklamalarını sistem parametrelerinden almaya devam etmesi sağlandı.


Barkod Alanına Yazı Formülü Eklenmesi Sağlandı.

Barkod Tasarımı <etk1201> ekranında oluşturulan text formülünün, barkod içinden atanan alanlarda kullanılabilmesi sağlandı.

 


Satış Elemanı Faaliyet Raporuna <scf6000b> Yeni Alanlar Eklendi.

Satış elemanı faaliyet raporuna <scf6000b> potansiyel, teklif ve fırsat bilgileri eklendi.


Müşteri İlişkileri Yönetimi için Genel Analiz <scf2990>’e Sipariş, Teklif Analizlerinde  Yeni Alanlar Eklendi.

Genel Analiz <scf2990> ekranında; Sipariş ve Teklif analizlerine “Cari Türü”, “Fırsat”, “Bağlı Teklif” ve teklif türü için “Fiş No” alanları eklendi.


TTSİF ve Malzeme Fişleri’ndeki Özel Kod Alanlarının İsimlendirilebilmesi Sağlandı.

Talep, Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura ve Malzeme Fişleri içerisindeki özel kod alanları isimlendirmesi Sistem Parametreleri <sis0100> içerisinde parametrik hale getirildi.


Genel Analiz <scf2990> Ekranı’nda Gruplamaya Yeni Alanlar Eklendi.

Genel Analiz <scf2990> ekranında “Teslimat Tarihi” ve “Hafta No” alanları eklendi.


Satış Elemanı Faaliyet Raporuna <scf6000b> Yeni Fatura Alanları Eklendi.

Satış Elemanı Faaliyet Raporu <scf6000b>, satır alanlarına “Satış Faturası Sayısı” ve “Satış İade Fatura Sayısı” eklendi.


Servis Formları <shy1000> Listesine Yeni Kolon Eklendi.

Servis Formları <shy1000> listesine, “Diğer Notlar” sekmesinden girilenler “Notlar” kolonu olarak eklendi.


Toplu Fiyat Güncelleme <scf2630> Ekranına Önceki Fiyat Kolonları Eklendi.

Toplu Fiyat Güncelleme <scf2630> ekranına “Önceki Fiyat”, “Önceki Döviz” ve Önceki Kdv Durumu” kolonları eklendi.


Proje Hareketleri <prj1010> Banka, Çek-Senet ve Cari Fişlerinin Gelmesi Sağlandı.

Proje Hareketleri <prj1010> ekranında, çek-senet bordrosu, banka fişleri ve cari hesap fişleri denildiğinde, projeye bağlı olanlar fişlerin gelmesi sağlandı.


Fatura Aktarımda LogoXML ile Veri Aktarımı <sis4310>’ndaki Alanlar Düzenlendi.

Logo XML içerisinde saat alanı olmadığında gelecek bir varsayılan değer ataması yapıldı. Döviz alanı olmadığında ise varsayılan olarak TL ataması sağlandı.


5 Boyut Miktarların Devredilmesi Sağlandı.

5 boyut miktarlarında parametre ile aktif hesaplanan miktarın da devredilmesi sağlandı.


Veri Aktarımı <sis4310>, Muhasebe Fişleri (Banka Ekstre Aktarımı) Kural Tanımına Alan Eklendi.

Veri Aktarımı <sis4310>, Muhasebe Fişleri (Banka Ekstre Aktarımı) aktarımında Kural Tanımı ekranına “Döviz” ve “Döviz Kuru” alanlarının eklendi. Dövizli bankaların aktarımı yapıldığında kendi döviz olarak gelmesi sağlandı.


Fatura <scf2201c> ve İrsaliye <scf2201a> Raporuna, Sevk için Alanı Eklendi.

Fatura <scf2201c> ve irsaliye <scf2201a> raporuna, sevk adresine ait “Cari Kart” model alanı eklendi.


Genel Analiz <scf2990> Ekranında Gruplamaya Yeni Alan Eklendi.

Genel Analiz <scf2990> ekranında gruplama kolonlarında caride yer alan “Şehir” eklenerek, şehre göre de filtreleme yapılarak rapor alınabilmesi sağlandı.


Masa Hesap Fişi <rst1000b> Raporuna Alanı Eklendi.

Masa Hesap Fişi <rst1000b> raporunda, satır alanına “Sipariş Notu” alanı eklendi.


Fatura <scf2201> Modeline Ve Muhtasar Beyannamesine Stopaj için Ödeme Türü Eklendi.

 • Fatura <scf2201> modelinde, [4 Stopaj] sekmesine, stopaj ödemesinin tür kodlarının seçilebilmesi için “Ödeme Türü” alanı eklendi.
 • Muhtasar Beyanname <muh3012> [3 Ödemeler] sekmesine, [F9 Ön Muhasebeden Al] denildiğinde, “Tür Kodu” alanına, fatura içerisinde seçilen ödeme türlerinin gelmesi sağlandı.


Servis Formu <shy1000> Ekranına Yeni Kolon Eklendi.

Servis Formu <shy1000> içerisindeki “D Diğer-Dinamik Alanlar” sekmesine Özel Kod1 ve 2 alanları eklendi. Eklenen alanların isimleri, Sistem Parametreleri <sis0100> içerisinden değiştirilebilmesi sağlandı. Servis Giriş Formu <shy1000a>, Servis Çıkış Formu <shy1000b> ve Servis Formları Listesi <shy1000c> raporlarına yeni kolonlar eklendi.


Ödenmemiş Banka Kredi Taksit Vade Tarihleri’nin Değiştirilebilmesi Sağlandı.

Banka Kredi Taksit Ödeme Listesinde <bcs3010> bulunan taksit kayıtlarından ödenmemiş olanların “Vade Tarihleri”nin değiştirilebilmesi sağlandı.


İbraname <per9023a> Rapor Tasarımında, Rapor Alanları’na İlaveler Yapıldı.

İbraname <per9023a> raporu, Rapor Alanlarına aşağıdaki yeni alanları eklendi.

 • Toplam İşçi SSK Prim Tutarı
 • İşsizlik İşçi Payı Tutarı
 • Gelir Vergisi Tutarı
 • Damga Vergisi Tutarı

 


Proje Modülüne, Özel Proje Raporları Eklendi.

Proje modülüne, özel proje raporları olarak “Projeye Göre Müşteriye Verilen Ürünlerin Raporu <prj1020a>” ve “Tedarikçilerin Proje Bazında Bakiye Raporu <prj1030a>” eklendi.


Fırsat <miy1101> Kartlarına Dinamik Alan Eklenmesi Sağlandı.

Fırsat kartına <miy1101> dinamik alan eklendi. Aktivite <miy9000a> raporundaki fırsatlar alanına dinamik alan eklendi.


Kullanıcı <sis3100> Ayarlarından, Hızlı Satış’ta Fiş Saati Düzenleme Yetkiye Bağlandı.

Kullanıcı <sis3100> ayarlarından, Hızlı Satış <scf5000> ekranında “Fiş Saati”nin değiştirilmesi ile ilgili düzenleme yapılabilmesi yetki eklendi.


E-Bildirge’ye Toplu İşe Giriş – Çıkış Eklendi.

 • Personel Kartları <per1000> içerisinde, [F12 Diğer] menüsüne “Toplu Giriş-Çıkış Xml” oluşturma eklendi.
 • İşlem yapabilmek için “SGK Sitesine Bağlanma” iznine sahip olmak gerekiyor.
 • Personel Kart Bilgileri <per1001> “Belge Türü” alanı eklendi.
 • Personellerin öğrenim durumları güncellendi ve öğrenim durumu alanı, SGK sitesindeki güncel öğrenim durumlarını içermektedir.
 • E-Bildirge Hazırlama <per2300> ekranında “Belge Türü”nü “Personelden al/alma” kontrolü eklendi.


SGK Kodları Güncellendi.

SGK kodları güncellendi. Öğrenim durumu alanının içeriği güncellendi. “Belge Türü” kodları güncellendi.


Banka Kredilerinin Yönetim Analiz <scf9000>’de Gösterimi Eklendi.

Yönetim Analiz <scf9000> ekranına “4-Vadeli İşlemler” sekmesine, “G-Banka Kredi” analizi eklendi. “3-Nakit Durumu”sekmesi, Banka kısmında “Kredi Hesapları Göster” seçeneği eklendi.


Vergi Dairesi Listesi <sis9100> Güncellendi.

Vergi Dairesi Listesine <sis9100> “VATAN İHTİSAS VERGİ DAİRESİ – İSTANBUL – 034221” ilave edildi.


Kasa Fişi <scf3101a> Tasarımına Yeni Alan Eklendi.

Kasa Fişi <scf3101a> tasarımında, rapor alanlarına “Cari Bakiye(İrsaliye Dahil)” kolonu eklendi.


Cari Yaşlandırma <scf9016a> Raporuna Yeni Risk Alanları Eklendi.

Cari Yaşlandırma <scf9016a> raporuna, “Tahsil Edilmemiş Çek-Senet Risk Bakiyeleri”, “Kabul” durumundaki “Teslim Edilmemiş Sipariş” ve “Faturalanmamış İrsaliye” alanları rapor tasarımına eklendi.


Dönem Devri <sis3701>’nde Varyantlı Stokların Varyanta Göre Devri Eklendi.

Önceki versiyonda Dönem Devri <sis3701>’nde, stok listesindeki gerçek stok miktarlarına bakılarak devir yapılmaktaydı. Yeni versiyon Dönem Devri <sis3701> ile, stoklar varyantlı ise stok varyantının miktarları alınarak devir yapılmaktadır.


Dönem Devri <sis3701> ile Kalan Kredi Taksitlerinin Kredi Hesabına Devretmesi Sağlandı.

Dönem Devri <sis3701> ile yeni dönem de takip edilmesi için kalan kredi taksitlerinin, kredi hesabına alacak olarak devredilmesi ve takip edilmesi sağlandı.


İşletme Defteri Olan Sunucular için Firma Kartına <sis3001> Yeni Alan Eklendi.

İşletme Defteri lisansı olan sunucular için Firma Kart Listesinde “Kazancın Tespit Şekli” ön tanımlı “Bilanço” gelmesi yerine Firma Kartına <sis3001>   “Kazancın Tespit Şekli” satırı eklendi.


Ödenmez Kartına <rst1701> Yetki Kodu Eklendi.

Birden fazla şubeli yapılarda her şube ve çalışanları şubeye ait ödenmez kartlarını görebilmesi için, Ödenmez Kartına  <rst1701>yetki kodu alanı eklendi.


Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> Raporuna Cari Fişlerinin Gösterilmesi için Parametre Eklendi.

Çek – senet iade işlemlerinde gelen cari hesap fiş ekranında 2. satıra çek masrafı girilmektedir. Bordro kaydedildiğinde oluşan borç dekontunun gösterilebilmesi için Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> raporuna “Bordroya Bağlı Cari Hesap Fişlerini Göster” parametresi eklendi. Parametre ile raporda cari fişi ve cari fiş kalemlerinin model alanları eklendi. Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> raporu standart tasarımı yeni düzenlemelere göre yenilendi.


Fatura Çıktısı <scf2201c> Tasarımına Proje Modeli Eklendi.

Fatura Çıktısı <scf2201c> tasarım ekranında, Rapor Alanlarına Proje(*) modeli eklenerek, Proje Kartının Özel Kod 1-5 alanlarına ulaşılması sağlandı.


Fiyat Gör <scf2103> Ekranında Ürünün Kampanyalı Fiyatının Gelmesi Sağlandı.

Fiyat Gör <scf2103> ekranında kampanyalı ürün fiyatları için;

 • Kampanyalardan önceliğine dikkat edilmesi,
 • Öncelik bulmayan kampanyalarda başlangıç tarihine dikkat edilmesi,
 • Şubeye göre kampanyalı fiyatlarının getirilmesi,
 • Kullanıcının yetkili olmadığı şubelerin kampanyalı fiyatlarını görememesi,
 • Ürün grup kodu, özel kod ve/veya markasına bağlı kampanya fiyatlarının getirilmesi,

Sağlandı.


Stok Malzeme Listesi <scf2300>’ndeki Sol Butonlar Eklendi.

Stok Malzeme Listesi <scf2300>’ne, Cari Hesap Kartları Listesi’nde bulunan hızlı evrak oluşturma butonları ekranın sol alanına eklendi.


Stok Listesi <scf2300> Ekranına Kümülatif Toplam Ekranı Eklendi.

Stok Listesi <scf2300> ekranında fiili ve gerçek stok miktarı toplamlarının [F12 Diğer] butonu altına “Kümülatif Toplam” popup ekranı eklendi. Bu ekranda üst kısımdaki gruplama yer almaktadır. Buradan Stok Grup Kodu, Özel Kod 1-10, Türü veya Markasına seçim yapılarak gruplandırılabilir ya da seçim yapmadan hiç bir gruplama olmadan, tüm stokların miktarı için birimlere göre ürünleri listelemektedir.


Kredi Kartı <scf4400a> Raporuna Yeni Alan Eklendi.

Kredi Kartı <scf4400a> raporu satır alanlarına Kredi Kartı Fişi İçerisinde yer alan “Yerel Tutar” kolonu eklendi.


İş Emri Operator Hareketleri Listesi <ure3110b> Raporuna Operator Hareketleri Eklendi.

İş Emri Operator Hareketleri Listesi <ure3110b> raporuna Operator Hareketi(*) modeli eklendi.


Liste Ekranlarında Gelişmiş Arama Eklendi.

Tüm liste ekranlarına, Gelişmiş Arama seçeneği eklendi. Gelişmiş Arama, Ctrl+B kısayolu ile ya da [F11 Gelişmiş Arama] seçeneği ile kullanılabilmektedir. Gelişmiş Arama aktif ise sol üstteki silme butonunun rengi ve tablonun başlığı değişmektedir.


Vera Yazarkasa Bilgilerine İşlem Referans Numarası Eklendi.

Hata tespit amaçlı Vera yazarkasa bilgilerine alınan işlem referans numarasının gözükmesi sağlandı.


Muhtasar Beyannamesi(1003) Versiyonu Yükseltildi.

 • Muhtasar Beyannamesi(1003) versiyonu MUH_29 yükseltildi.
 • Muhtasar Beyannamesi(1003) ekranında, 2 nolu “Vergiye Tabi İşlemler” sekmesinde yer alan “Mahsup Edilecek Vergiler” alanına “Mevduat Hesabı Vade Değişikliği Nedeni” ile “Mahsup Edilecek Kesinti Tutarı” satırı ilave edildi.


Muhasebe Açılış Fişi’nin Dövizli ve Raporlama Dövizli Devri Eklendi.

Dönem Devri <sis3701> işlemlerinden Muhasebe Açılış Fişi’nin yerel dövizli devretmesinin yanı sıra, dövizli ve raporlama dövizli olarak devretmesi de eklendi.


B2BC V2’ye İyzico, Turkpos ve Paynet Entegrasyonları Eklendi.

B2BC V2’ye İyzico, Turkpos ve Paynet entegrasyonları eklendi. Entegrasyon ayarlarına nasıl yapıldığını ayrıntı olarak görebilmek için tıklayınız.


Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> Raporunda, Bordro Tutarının Diğer Döviz ile Gösterilmesi Sağlandı.

Çek-Senet Bordrosu <bcs2101a> tasarımında “Toplam Tutarı” USD($) ve EURO(€) gibi iki ayrı döviz toplamını türü ile birlikte göstermesi için “Döviz Kurları [Liste]” alanları eklendi.


2017 Yılı Vergi ve SGK Parametreleri Güncellendi.

2017 yılında geçerli olan vergi ve sgk oranlarının aşağıda belirtildiği gibi güncellendi.

 • Personel Parametre Güncellemesi:
  • Gelir Vergisi:
   • 1.dilim: 0-13.000 %15
   • 2.dilim: 13.000-30.000 %20
   • 3.dilim: 30.000-110.000 %27
   • 4.dilim: 110.000-999.999,99 %35
   • Asgari Ücret 2017 (Ocak-Aralık) 1.777,50
   • SSK Tavan Ocak-Haziran: 13.331,40 TL
   • Sakatlık indirimi %80: 900 TL
   • Sakatlık indirimi %60: 470 TL
   • Sakatlık indirimi %40: 210 TL
 • Sistem Parametre Güncellemesi:
  • Gelir Vergisi:
   • 1.dilim: 13.000
   • 2.dilim: 30.000
   • 3.dilim: 70.000
   • 4.dilim: 999.999.999
  • Beyanname Damga Vergileri:
   • Yıllık Gelir vergisi beyannameleri: 51,40 TL
   • Kurumlar Vergisi beyannameleri: 68,60 TL
   • Katma Değer Vergisi beyannameleri: 33,90 TL
   • Muhtasar Beyannameler: 33,90 TL
   • Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç): 33,90 TL

BİLGİ AL